Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3189 за запитом Юридична

...кримінальному праві, її значення та юридичні характер ристики 10 1.4. Форми вини, їх значення 15 Розділ 2. Поняття і види умислу 17 2.1.... Юридична помилка в кримінальному праві та її кримінально правове значення 43 4.3. Фактична помилка в кримінальному праві та її кримінально ...
Юридичні особи та іноземні юридичні особи як платники податків Розділ 3. Шляхи вдосконалення податкової системи України 3.1.
Імплементація ЄСХ (п) в юридичну практику України …….. 29 2.1. Практика Комітету як джерело права в Україні …………………… 29 2.2....визначити поняття, сутність, характерні особливості юридичної природи вказаних прав; проаналізувати еволюційні особливості інституту захисту соціально економічних прав в Європі; охарактеризувати сутність, правову природу та особливості регламентування ...
...авторів на наукові відкриття, їх юридичне оформлення та захист………………………………………………………………………………..20 2.1. Зміст права на наукове відкриття………………………………………….….20 2.2. Юридичне оформлення прав на наукове відкриття ...
Залишок коштів на поточних рахунках юридичних осіб 5000 2. Залишок коштів на поточних рахунках фізичних осіб 200 3. Залишок коштів кореспондентських рахунках ЛОРО 700 4. Строкові депозити юридичних осіб 1300 5.
...правової бази оподаткування фізичних та юридичних осіб РОЗДІЛ 3. Можливості реформування податкової системи України 3.1. Податкова система України на сучасному етапі розвитку 3.2.... Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`єктів оподаткування і джерел сплати податків, рівня податкових ...
...правової бази оподаткування фізичних та юридичних осіб РОЗДІЛ 3. Можливості реформування податкової системи України 3.1. Податкова система України на сучасному етапі розвитку 3.2.... Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`єктів оподаткування і джерел сплати податків, рівня податкових ...
...правової бази оподаткування фізичних та юридичних осіб РОЗДІЛ 3. Можливості реформування податкової системи України 3.1. Податкова система України на сучасному етапі розвитку 3.2.... Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`єктів оподаткування і джерел сплати податків, рівня податкових ...
...середньої тяжкості тілесного ушкодження, його юридичні та медичні ознаки. Підстави кримінальної відповідальності за середньої тяжкості тілесне ушкодження залежно від форм вини. 3.... Визначити його юридичні та медичні ознаки. Оскільки тема даної курсової роботи охоплює декілька злочинів, слід з’ясувати підстави кримінальної відповідальності за середньої тяжкості ...
Час в юридичному складі злочину…………………………………………17 2.2. Час у триваючому і продовжуваному злочинах…………….………….…22 РОЗДІЛ ІІІ. Проблема чіткого встановлення часу вчинення злочину……......обраної теми; розглянути час в юридичному складі злочину та в триваючих і продовжуваних злочинах; зробити власні висновки на основі вибраної літератури. Об‘єктом дослідження є злочин.
...документи, пов’язані із зміною юридичної адреси, ухваленням до складу засновників нових осіб і вибуттям частини старих засновників. Були зібрані всі необхідні документи і представлені для ...документ, що підтверджує правомірність володіння юридичною особою приміщеннями за новою адресою. Підприємство звернулося до суду з вимогою про спонукання державного реєстратора провести реєстраційні дії.
Голодомор у сучасному юридичному контексті;………………11 3.2. Питання юридичної відповідальності за Голодомор в сучасній Україні. …………………………………………………………………..15 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ…………………..
...правової бази оподаткування фізичних та юридичних осіб Розділ 3. Можливості реформування податкової системи України 3.1. Податкова система України на сучасному етапі розвитку 3.2.... Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`єктів оподаткування і джерел сплати податків, рівня податкових ...
...правової відповідальності як специфічного виду юридичної…………………………………………………………………......21 2.2. Особливості фінансово правової відповідальності за бюджетні правопорушення……………………………………………………………...…….25 РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА……………………………………………………….……….
Поняття тяжкого тілесного ушкодження, його юридичні та медичні ознаки. Підстави кримінальної відповідальності за тяжке тілесне ушкодження залежно від форм вини. 3.... Визначити його юридичні та медичні ознаки. Оскільки тема даної курсової роботи охоплює декілька злочинів, слід з’ясувати підстави кримінальної відповідальності за тяжке тілесне ...
Який порядок визнання юридичної особи, легалізованої в інший державі, встановлений в США? 7. Визначіть умови застосування Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг. 8.... Який порядок визнання юридичної особи, легалізованої в інший державі, встановлений в Україні? Всього 120 питань. І тести
Юридичні дії та юридичні події……………………………………….…...22 2.3. Обсяг підстав виникнення цивільних правовідносин………………....….26 Висновок……………………………………………………………………....….28 Список використаної літератури………………………………………....……..30 Додатки………………………………………………………………...
Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації. 3. Іноземна страхова фірма нерезидент «Aferist» подала заявку у ... Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації.
Юридичні факти……………………………………………………………..18 Розділ 2. Особливості конституційно правових відносин в Україні 2.1. Поняття і види конституційно правових відносин…………………………22 2.... Юридичні факти в конституційному праві………………………………….32 Висновки……………………………………………………………………………35 Література………………………………………………………………………….36
Юридичні наслідки оголошення особи померлою РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ ЯВКИ ОСОБИ, ВИЗНАНОЇ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ І ОГОЛОШЕНОЮ ПОМЕРЛОЮ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
...регулюють відносини між фізичними і юридичними особами, що виникають у процесі здійснення міжнародних польотів та авіаперевезень пасажирів, пошти і вантажів. У цьому полягає одна з особливостей ... Висновок Отже, юридичний статус державного повітряного простору полягає в тому, що він знаходиться під суверенітетом держави, тобто в його межах діє виняткова юрисдикція ...
Схарактеризуйте юридичні факти як підстави виникнення сімейних правовідносин. Завдання для виконання 2. З’ясуйте чи є членами однієї сім’ї зазначені особи: ...сім’ї у соціологічному і юридичному значенні. 2. Права і обов’язки осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах. 3. Захист сімейних прав. 4.
Юридичні дії та юридичні події……………………………………………29 Висновок…………………………………………………………………........….33 Список використаної літератури……………………………………...…….…..35 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Чи впливають зазначені порушення на юридичну силу рішень виконкому? Якщо так, то в який спосіб юридичну силу рішень можна поновити?
...права і одночасно як різновиду юридичної відповідальності. Слід торкнутися різних позицій, які склалися з цього приводу в літературі. Відповідь на друге питання передбачає докладний аналіз конкретних ... Цивільно правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 432 с. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова ...
Захисник Остапчука (адвокат юридичної консультації), виходячи з того, що тілесне ушкодження міг спричинити лише один з обвинувачених, усю захисну промову присвятив обґрунтуванню вини Мітіна.... Потерпілий звернувся в юридичну консультацію, де адвокат за його дорученням склав апеляційну скаргу на вирок суду, в якій обґрунтовував, що вина обвинуваченого Назарука доказана ...
Вказати, якщо через фізичну або юридичну неможливість учасники цивільних правовідносин не можуть самостійно набувати для себе цивільні права і виконувати обов’язки, то вони їх здійснюють ...підставі договору, закону, акту органу юридичної особи. Варто навести приклади кожного з підстав представництва. В наступному питанні слід вказати в яких випадках має місце законне представництво ...
...документів діють філії та представництва юридичної особи? Задача № 2 Під час проведення ревізії на підприємстві, ревізором було вилучено чорнові записи бухгалтера. Вилучення оформлене протоколом. Чи правомірні дії ревізора? Задача № 3 Юридичній особі «Норд» необхідно виконати у ...
...України передбачає право громадян і юридичних осіб набувати у власність замкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 га, але згідно ст....фонду можуть надаватись громадянам та юридичним особам лише у постійне або тимчасове користування. Дана законодавча колізія не вирішена і тому практичне застосування вказаних статей є неможливим.
Захисник Остапчука (адвокат юридичної консультації), виходячи з того, що тілесне ушкодження міг спричинити лише один з обвинувачених, усю захисну промову присвятив обґрунтуванню вини Мітіна.... Потерпілий звернувся в юридичну консультацію, де адвокат за його дорученням склав апеляційну скаргу на вирок суду, в якій обґрунтовував, що вина обвинуваченого Назарука доказана ...
Дайте юридичний аналіз дій народних депутатів України. Які права має помічник консультант народного депутата України? Яке рішення може прийняти Конституційний Суд України?... Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків?
Дайте юридичний аналіз дій народних депутатів України. Які права має помічник консультант народного депутата України? Яке рішення може прийняти Конституційний Суд України?... Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків?
...особи, одна з яких є юридичною. 2. Крім статуту має бути подано засновницький договір. 3. Немає документу з банку про формування статутного фонду. 4.... Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкрутами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?
...держава – це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечується максимальне здійснення, охорона і захист основних прав людини. Саме така держава є одним з найвизначніших загально людських політико юридичних ідеалів.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЛІСОПОРУШЕННЯ 3.1. Правові основи юридичної відповідальності за лісопорушення……...…54 3.2. Правове забезпечення охорони та захисту лісів ……………...……...…...
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЛІСОПОРУШЕННЯ 3.1. Правові основи юридичної відповідальності за лісопорушення……...…54 3.2. Правове забезпечення охорони та захисту лісів ……………...……...…...
01 лютого 2011 року зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан». Основним видом діяльності цього Товариства є товарне сільськогосподарське виробництво....в якій містилося прохання зареєструвати юридичну особу як платника фіксованого сільськогосподарського податку з другого кварталу 2011 року. Яке рішення повинно бути прийняте за результатами розгляду цієї ...
...держава – це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечується максимальне здійснення, охорона і захист основних прав людини. Саме така держава є одним з найвизначніших загально людських політико юридичних ідеалів.
Класифікація злочинів у кримінальному законодавстві // Юридичний вісник України. № 23 (311). – 9 15 червня 2001. – С. 5. 4. Короленко М.П. Проблеми кваліфікації і класифікації злочинів за ...математического моделирования // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – 1992. – Вип. 26. – С. 17 22. 7. Пионтковский А.А.
...контрольної роботи слід з’ясувати юридичну природу та правовий статус Верховної Ради України, а також розглянути порядок організації роботи її органів і посадових осіб....плану, слід зазначити, що за юридичними наслідками форми діяльності парламенту поділяються на правові та неправові, а останні у свою чергу – на організаційні та матеріально технічні.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії селищного голови? Яке рішення повинна прийняти районна рада? Чи повинні органи місцевого самоврядування відшкодовувати шкоду, ... Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії міського голови? Який порядок порушення кримінальної справи щодо депутата місцевої ради? 4.
Однак дотепер у юридичній літературі немає єдиної думки з питань ознак співучасті, класифікації співучасті на форми й види, виникає питання про відповідальність за співучасть, ...судової практики, результати соціологічного дослідження, юридична література, що відноситься до проблем кримінально правової відповідальності за співучасть у злочині в цілому й за підбурювання до здійснення злочину, ...
Дайте юридичний аналіз дій народних депутатів України. Які права має помічник консультант народного де¬путата України? Яке рішення може прийняти Конституцій¬ний ... Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків? Яким чином здійснюється забез .
Зробити юридичний аналіз дій Козлова і Волкова. Задача 2. Дільничий інспектор міліції Пукін застав наркомана Лисова в той час , коли той у ... Зробити юридичний аналіз зазначених дій Лисова. Задача 3. Сорокін на пляжі познайомився з Ласточкіною і запросив її до до себе додому подивитися ...
не має диплому про вищу юридичну освіту. У зв'язку з цим начальником головного управління юстиції у Харківській області Ю. прийнято рішення про відмову Н.... Зробіть юридичний аналіз справи, посилаючись на нормативні положення.
Ринок юридичних послуг у сфері інтелектуальної власності в Україні тільки починає зароджуватись. Економічна криза звичайно не сприяє виникненню нових форм бізнесу, але окремі юристи та деякі юридичні фірми вже мають певний досвід ...
...контрольної роботи слід з’ясувати юридичну природу та правовий статус Верховної Ради України, а також розглянути порядок організації роботи її органів і посадових осіб....плану, слід зазначити, що за юридичними наслідками форми діяльності парламенту поділяються на правові та неправові, а останні у свою чергу – на організаційні та матеріально технічні.
...признаках наказания// Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. 1996. Вип.31. с.111 117 Ломако В.А. О целях наказания и путях их достижения// Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.
...необхідно дати поняття та пояснення юридичної сутності переважного права співвласників. Висвітлюючи третє питання, студенти повинні надати визначення поняття права спільної сумісної власності, встановити права і обов’... № 7 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – 00. – № 11. Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. – Харьков: «Ксилон», 2000. – 376 с. Жилиноква И.
...нормативно правових актах, сформульовані в юридичній літературі, розкрити основні ознаки цінних паперів (літеральність, легітимація, абстрактність, автономність і презентація та ін.). Третє питання передбачає висвітлення у розгорнутому ... Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. – № 9. – С. 33 38. Бервено С. Н., Яроцкий В. Л.. Правовое регулирование вексельного обра¬щения в ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.