Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 172 за запитом Явище

Вступ Розділ 1 економіко правові аспекти банкрутства підприємства 1.1 Банкрутство підприємств як економічне явище 1.2 Методи прогнозування банкрутства: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3Основні напрями запобігання банкрутства,фінансова санація Розділ 2 діагностика ймовірності ...
...1 Бідність як суспільно історичне явище......................................... 1.2 Визначення бідності........................................................................ 1.3 Межа та вимірювання бідності....................................................... 2 Соціальна допомога: види і форми........................................................
Шум як фізичне і фізіологічне явище. 1.2. Фізичні характеристики шуму. 1.3. Основні джерела шуму. 1.4. Дія шуму на організм людини. 1.4.1.
Здоров’я як соціальне явище. Суб’єкти й установи політичного процесу в галузі охорони здоров’я 11. Наукові основи реформування управління охороною здоров’я 21.
Безробіття як соціально – економічне явище. 3. Ринок праці і відтворення робочої сили. 4. Сутність економічної діяльності держави в сфері регулювання зайнятості. 5.
Туризм як суспільне явище та об'єкт географічного дослідження 1.2. Ринок туристичних послуг та його територіальна організація 1.3.
Влада як явище суспільно політичного життя………………………..7 1.2. Механізми здійснення та поділ влади в суспільстві……………....…15 Розділ 2.
Бідність як соціальне явище в суспільстві 1.2. Рівень життя сільського населення і його взаємозв’язок з розвитком сільського господарства 1.3.
Банкрутство підприємств як економічне явище 1.2. Стратегічні напрями запобігання банкрутству підприємств в Україні 1.3. Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємств та ознак ...
Явище психологізму і літературознавство Розділ 2. Психологізм і поетика роману Ж. Бедьє «тристан і ізольда» 2.1.
Інтеграція як методичне явище та її можливості в початковій школі 3. Особливості інтегрованих уроків в початкових класах Висновки Література
Нігілізм як загальносуспільне явище........................................................7 1.2. Поняття і джерела правового нігілізму....................................................11 РОЗДІЛ 2. Форми вираження правового нігілізму..................................17 2.1.
Бікамералізм як інституційне явище та його характеристики 1.1. Поняття, основні моделі бікамералізму 1.1.1. Антична модель двопалатного представництва 1.1.2.
Наркоманія як негативне соціальне явище 1.1. Основні причини поширення наркоманії 1.2. Рівні наркозалежності Розділ ІІ. Кримінально правова характеристика окремих злочинів в сфері обігу ...
Народні традиції як соціально педагогічне явище 1.2. Родинне фізичне виховання як народна традиція Розділ II. ЗМІСТОВНА СТОРОНА НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РОДИНІ 2.1.
Безробіття як соціальне явище……………............................5 1.2.Жіноче безробіття : причини та наслідки…………………..10 1.3.Вивчення міжнародного досвіду подолання безробіття серед жінок……………………………………………………………………..
Явище психологізму і літературознавство Розділ 2. Психологізм і поетика роману Ж. Бедьє «тристан і ізольда» 2.1.
Явище психологізму і літературознавство Розділ 2. Психологізм і поетика роману Ж. Бедьє «тристан і ізольда» 2.1.
...1 Девіантна поведінка як соціальне явище............................................7 1.2 Психологічні та соціальні фактори формування девіантної поведінки................................................................................................................20 1.3 Фактори, які впливають на формування відхилень в ...
Основні права людини як загальносоціальне явище. 1.2.Поняття та елементи еколого правового статусу людини і громадянина (об’єкти та суб’єкти). 1.3.
Зайнятість населення, як економічне явище за умов соціального ринкового господарювання 1.2. Ринок зайнятості в Україні за умов соціального ринкового господарства 1.3.
Це явище дістало назву «бойчукізм», хоча сам М.Бойчук і його учні називали себе «школою українських монументалістів».
Кредитоспроможність позичальника, як економічне явище 2.Аналіз методичного апарату сучасних комерційних банків за оцінкою кредитоспроможності позичальника 2.1.Методика оцінки кредитоспроможності позичальника 2.2.
Рольові очікування як явище в психології. Стан вивченості в літературі 1.2. Соціальні ролі особи як передумова до рольової взаємодії між подружжям.
Явище адвербіалізації РОЗДІЛ 2. СЛОВОТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «Я – БОГДАН» 2.1. Особливості внутрішнього монологу у творі Павла ...
Інтеграція як методичне явище та її можливості в початковій школі ……... 10 1.3. Використання інтеграційних процесів на уроках з української мови та читання в ...
...Сердиті молоді люди” як літературне явище. Спільне і відмінне у представників “сердитих”, тенденції розвитку, новаторство 1.3 “Сердиті” в контексті молодіжних рухів світу.
...Ейлера: Блискавка, стихійне лихо, лихо, явище природи, повінь, землетрус, пожежа. 3. Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; показати за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів.
...1 Бідність як суспільно історичне явище......................................... 2.2 Визначення бідності........................................................................ 2.3 Межа та вимірювання бідності....................................................... 2.4 Бідність у сучасному світі............................................................... ІІІ.
Це явище дістало назву «бойчукізм», хоча сам М.Бойчук і його учні називали себе «школою українських монументалістів».
Це явище характеризують такі ознаки: по перше, зростання чисельності дітей, у яких спостерігається порушення норм поведінки; по друге, відхилення в поведінці стають ...
Інтеграція як методичне явище та її можливості в початковій школі . 10 1.3. Використання інтеграційних процесів на уроках з української мови та читання в ...
Місцеве самоврядування – багатогранне політико правове явище Розділ 2. Історичний розвиток компетенції суб’єктів місцевого самоврядування 2.1. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування в Київській Русі в ...
...частина бід, що супутні цьому явищу. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо.
...його етапі виникло таке унікальне явище, як гроші. Тепер їм належить визначальне місце в економіці. Вони виступають як її судинна система, що забезпечує обіг доходів і ...
...визначення страхового ризику: 1) конкретне явище, або сукупність явищ, при настанні яких проводяться виплати із наперед створеного страхового фонду в грошовій формі і які пов’язані ...
Явище інверсії у перекладі Розділ 2. Трансформація порядку слів у реченні під час англо українського перекладу 2.1.
Право – суспільне явище у правовій системі України на сучасному етапі……………………………………………………………………………..…..25 Висновки…………………………………………………………….…...................28 Список використаних джерел………………………………………......................30
Цьому негативному явищу сприяє активне утворення ярів у результаті діяльності людини — вирубування лісів на схилах, знищення трав'яного й чагарникового покривів, неправильного розорювання ...
...результати дослідження розширюють уявлення про явище гендерної поведінки та факторів, що сприяють її становленню в процесі соціалізації особистості. Об’єкт дослідження: феномен гендерної ідентичності.
Туризм — це багатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має невичерпний потенціал для постійного прогресу, він пов'язаний з багатьма галузями ...
...наступних висновків: Фразеологія — надзвичайно складне явище, вивчення якого потребує свого методу дослідження, а також використання даних інших наук — лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії, ...
...джерельній базі висвітлено суперечливе історичне явище, яким було благодійництво та благодійна діяльність. В той же час слід визначити, що в українській культурології поки що відсутні праці, ...
...являє собою визначне й оригінальне явище в розвитку української малої прози 20 х – поч. 30 х років ХХ ст. Продовжуючи кращі традиції класичної спадщини, письменник правдиво ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнт ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.4 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ...
У першому розділі охарактеризовано явище потоку свідомості, висвітлено проблему зв’язності тексту, окреслено основні дослідження текніки передачі внутрішнього мовлення. У другому розділі проаналізовано основні синтаксичні, ...
Комп’ютерна злочинність – це міжнародне явище, рівень якого тісно пов’язаний з економічним рівнем розвитку суспільства у різних державах та регіонах.
Проілюструйте явище чергування, підібравши інші форми слів або споріднені слова. Підкресліть голосні та приголосні, що чергуються, дайте пояснення кожній зміні.
Дидактична гра – явище складне, але в ній виразно виявляється структура, тобто основні елементи, що характеризують гру як форму навчання та ігрову діяльність одночасно.
...судочинства це складне соціально правове явище, суть якого виявляється на мікрорівні, тобто на рівні кримінального процесу як регульованої системи кримінально процесуальних відносин і кримінально процесуальної діяльності, ...
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.