Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 206 за запитом адаптації

...забезпечує зберігання виду; в) полегшує адаптацію до зовнішніх умов; г) підвищує імунні властивості організму; д) не має значення для тварин. 17....викликають інстинктивну поведінку; Д) допомагають адаптації до несприятливих умов. 38. Провідна роль у інстинктивній поведінці належить: А) генотипу; Б) індивідуальному досвіду; В) інтелектуальній поведінці; Г) імунним ...
...забезпечує зберігання виду; в) полегшує адаптацію до зовнішніх умов; г) підвищує імунні властивості організму; д) не має значення для тварин. 17....викликають інстинктивну поведінку; Д) допомагають адаптації до несприятливих умов. 38. Провідна роль у інстинктивній поведінці належить: А) генотипу; Б) індивідуальному досвіду; В) інтелектуальній поведінці; Г) імунним ...
Епідемія – це: а) стан адаптації, який виражається в явних порушеннях фізіології у випадку припинення вживання наркотиків; б) форма взаємовідносин між наркотиком і особистістю, і ці ... Епідемія – це: а) стан адаптації, який виражається в явних порушеннях фізіології у випадку припинення вживання наркотиків; б) форма взаємовідносин між наркотиком і особистістю, і ці ...
засоби поведінки, суттєві для адекватної адаптації в певній ситуації; c. рівень освіти Question 10 Елементами психотехніки судової промови є: a. пріоритетність мети; b. доказовість. c.... засоби поведінки, суттєві для адекватної адаптації в певній ситуації; c. узагальнені засоби поведінки; Question 5 Деформація відтворюваної свідком інформації виявляється: a. зміщенні окремих сторін події. b.
Психологічна корекція порушень соціально – психологічної адаптації 1. Чи є у Вас знайомі безробітні с дезадаптивними формами поведінки? Чи звертаються вони по психологічну допомогу з цього приводу?... Яку програму адаптації персоналу Ви вважали б доцільною у Вашій установі? Розділ 3.2. Психологічна корекція залежних станів 1.
Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності 2. Характеристика властивостей нервової системи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Профорієнтація та адаптація персоналу 2. Загальна характеристика ВАТ «Черкасихліб» 3. Організаційна структура управління підприємством і місце в ній відділу кадрів Література
Адаптація і зміна поведінки людини в умовах стратегічного управління Ситуаційне завдання № 1 Можливість будувати глобальні плани на майбутнє компанія «Форд» одержала ...
Конкурентоспроможність, адаптація і гнучкість виробництва 3. Гнучкість виробничого потенціалу фірми 4. Гнучкий розвиток підприємств 5. Гнучкість системи управління персоналом Висновки Література
...управління персоналом 1.2 Етапи адаптації персоналу 1.3 Управління мотивацією 2. Тестове завдання 1. Під «кадрами» розуміють: а) увесь особливий склад установи; б) постійних і ...
Визначення термінів «зближення», «адаптація» та «гармонізація» у праві ЄС та законодавстві України…………………………………....…6 2.Гармонізація законодавства України у сфері фінансової діяльності держави з законодавством ...
Механізм адаптації устаткування виробничих систем Задача №1 Місцевий молокозавод здійснює заготівлю молока, його переробку, виробництво та продаж молока і молокопродуктів.
В статті розкрито основні концепції зарубіжних та радянських вчених стосовно проблеми соціальної адаптації і її співвідношення з процесом соціалізації.
...вжиття конкретних заходів щодо відповідної адаптації банківського сектору, зокрема системи нагляду. Сьогодні у світі система нагляду переходить від політики посилення жорстокості нагляду до політики підвищення прозорості ...
Адаптація греко католицької церкви 2.2. Греко католицька церква на українських землях під владою Польщі, та ін. держав 2.3.
Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу 2.2. Проблеми організації інституту державної служби в Україні до стандартів ...
Адаптація законодавства України про судочинство до світових стандартів 25 РОЗДІЛ 2 Перспективи запровадження суду присяжних в судову систему України 37 2....
Адаптація першокурсників в умовах вищої школи Висновок Список використаної літератури
Механізми захисту та адаптації клітин до пошкоджуючи впливів Висновки Список літератури
Труднощі адаптації дитини до умов дошкільного закладу 2.2. Дитячі психологічні травми як фактор психічного нездоров’я Розділ III.
Зміст Вступ 1 теоретичний розділ 1.1 Характеристика стратегічного планування на підприємстві 1.1.1 Умови та фактори визначаючі вибір стратегії 1.1.2 Зміст товарної стратегії 1.2 Стратегічне планування в товарній політиці 1.2.1 Адаптація структури для реалізації стратегії, орієнтованої на споживача 1.2.2 Зміст бізнес плану підприємства 1.3 Конкурентна середа та тенденції ...
Адаптація законодавства України про судочинство до світових стандартів 25 РОЗДІЛ 2 Перспективи запровадження суду присяжних в судову систему України 37 2....
...людини зрозумілих йому засобів афективної адаптації до свого оточення, при цьому використовуючи комплексний підхід до організації його афективного життя і нормалізуючи його взаємодію насамперед, із близькими ...
...ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРОЦЕС СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 2.1. Організація та проведення експерименту 2.2.
...в ЄС: інституційні аспекти, проблеми адаптації та шляхи їх розв'язання РОЗДІЛ 4. Причинно наслідковий зв’язок інтеграції ЄС та успіху трансформаційних перетворень у Польщі ВИСНОВКИ ...
...є останньою краплею в чаші адаптації, що поступово погіршується. Серед тих, хто зібрався вчинити суїцид, від 70 до 75% тим або іншим чином розкривають свої прагнення.
Адаптація персоналу 2.2. Випробувальний термін 2.3. Навчання персоналу РОЗДІЛ 3. Персонал – головний чинник забезпечення послуг у малому готелі 3....
...покликано служити зміцненню існуючого строю, адаптації його до мінливих умовам шляхом постановки і вирішення завдань, що не може вирішувати ринковий механізм; д) усі разом Тест № 2.
Адаптація підприємства до ринкових відносин Висновок Список рекомендованої літератури
...з батьками 2.1 Технологія адаптації дітей до навчання в школі у взаємозв’язку з батьками 2.2 Пошук шляхів удосконалення готовності дітей до навчання у ...
...актуальних задач дійсного часу є адаптація до потреб охорони здоров'я методів організації і керування маркетингом. У широкому розумінні організація маркетингу, зокрема медичного, власне кажучи полягає ...
Адаптація національного законодавства до законодавства ЄС.27 Висновок…………………………………………………………………….34 Список використаних джерел………………………………………….…36 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Психологічні рекомендації з адаптації акцентуйованих і конфліктних підлітків до соціальних норм 2.4. Корекційна програма, спрямована на формування характеру підлітків ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ 48 ...
...інтуїція; б) соціонічні функції; в) адаптації і дезадаптація; г) ознаки спілкування молодших школярів; д) співробітництво і спілкування 5. Конфліктні ситуації спілкування а) конфлікт; б) методика ведення ...
...підприємницької діяльності та особливості його адаптації в Україні 1.4. Шляхи вирішення проблемних питань у сфері оподаткування фізичних осіб – СПД 2.
Проблеми адаптації економіки України до умов СОТ 2.3. Перспективи взаємодії України з СОТ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Діагностика рівнів адаптації. 12. Діагностика темпераменту. 13. Діагностика характеру. 14. Діагностика навчальної мотивації. 15. Діагностика сприймання. 16. Діагностика уваги. 17. Діагностика пам’яті.
Розробка програми соціальної адаптації дітей з неповних сімей Висновки уривок ВИСНОВКИ Дослідження особливостей соціальної роботи з неповними сім’ями дозволило зробити ряд висновків.
Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері лізингу. 1. Визначення проблемних напрямів уніфікації законодавства України до європейських стандартів. 2.
...до СОТ 2.3 Проблеми адаптації національної економіки та законодавства до вимог СОТ ІІІ Зовнішня торгівля соняшниковою олією України і країн СНД Список використаної літератури
АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС, ЯК ЗАСІБ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ...........................39 ВИСНОВКИ...................................................................................................................47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................................50 Шрифт – Times New Roman.
НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ДО ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 30 3.1. Політика регулювання зовнішньої трудової міграції 30 3.2.
Адаптація, навчання й розвиток фахівців підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Проблеми адаптації зарубіжного досвіду механізмів роздержавлення в сучасніх українських умовах Висновки Список використаної літератури
Напрямки адаптації законодавства України до норм міжнародного права у сфері боротьби зі злочинністю………………………………………..….36 Висновки……………………………………………………………..…………..…42 Список використаних джерел……………………………………….………...…..
...оподаткування як пріоритетний напрям в адаптації податкового законодавства 3.2. Митна політика як важливий засіб реалізації зовнішньоекономічної політики держави 3.3.
Адаптація зарубіжних тестів. Стандартизація тестів. 7. Поняття про надійність психодіагностичних методик. Методи визначення надійності. Типи надійності: надійність паралельних форм, ре тестова ...
...формами роботи найбільш повно забезпечує адаптацію до нового соціального середовища і сприяє становленню дитини як «соціального індивіда», тому що саме в цей час у неї виникає ...
...формами роботи найбільш повно забезпечує адаптацію до нового соціального середовища і сприяє становленню дитини як «соціального індивіда», тому що саме в цей час у неї виникає ...
...світогосподарських зв’язків вимагає серйозної адаптації її структури, всього господарського механізму до надзвичайно серйозних вимог, котрі диктують світове господарство та його економічні інститути.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.