Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 362 за запитом акціонерним

Задача Прийнято рішення реорганізувати акціонерне товариство А, приєднавши його до акціонерного товариства Б. Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання 2:3. Як доплату до корпоративних прав, акціонерне ... Скласти баланс акціонерного товариства Б після приєднання до нього акціонерного товариства А, якщо баланси обох підприємств до приєднання мали вигляд: Баланс акціонерного товариства ...
Поняття і статус акціонерного товариства 3. Права та обов’язки учасників акціонерного товариства 4. Особливості функціонування акціонерного товариства 5.
...аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового стану підприємства 1....методика аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств в умовах ринку 2. Аналіз фінансово стану ВАТ “Черкаське хімволокно” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового стану підприємств 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового стану підприємств 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик...
...товариство А, приєднавши його до акціонерного товариства Б. Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання 2:3. Як доплату до корпоративних прав, акціонерне ... Скласти баланс акціонерного товариства Б після приєднання до нього акціонерного товариства А, якщо баланси обох підприємств до приєднання мали вигляд: Баланс акціонерного товариства ...
...капіталу Ступінь покриття активів (А) (акціонерним) капіталом (Ка) Приклад розрахунків цих коефіцієнтів подати у вигляді табл. 3. Таблиця 3 Вихідні дані та розрахунок основних коефіцієнтів фінансової ...6 111,53 2 Засновницький (акціонерний) капітал Какц (п.8 П) 78530,4 95433,3 121,52 3 Залучені кошти Зк (п.
ЗМІСТ ВСТУП 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 1.1 Економічне значення та види цінних паперів 1.2 Методи аналізу операцій з цінними паперами акціонерних товариств Висновки до розділу 1 ...
Характеристика корпоративної (акціонерної) форми власності…...17 2.1. Економічний зміст корпоративної (акціонерної) форми власності …..…17 2.2. Переваги і недоліки корпоративної (акціонерної) форми ...
Акціонування й управління акціонерним капіталом підприємства 2.1. Джерела акціонерного капіталу і методи управління підприємства 2.2. Формування контрольного пакету акцій акціонерного товариства 2....
...чинне законодавство Завдання 2 Відкритим акціонерним товариством «Корсунь – Шевченківська швейна фабрика» на 1 березня 1999 р. було призначено проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження ... правління акціонерного товариства в місцевій газеті «Надросся» помістило оголошення про місце, час проведення зборів і порядок денний.
Задача № 2 Відкритим акціонерним товариством К. Шевченківська швейна фабрика на 1 березня 1999 було призначено проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження річних ... правління акціонерного товариства у місцевій газеті "Надросся" помістило оголошення про місце, час проведення зборів і порядку денного.
Дайте поняття акціонерного товариства. У якому порядку створюється акціонерне товариство? Що може бути внесками до статутного фонду акціонерного товариства та у якому порядку ...
3379,3 Акціонерний капітал (середньорічний показник), млн.гр.од. 1113,3 2347, Ринковий курс звичайних акцій, гр.од на початок року: 15 На ...заборгованість 80 довгострокові зобовязання 300 Акціонерний капітал 420 Прогнозовані витрати на виплату відсотків в розмірі 25 гр.од. визначені з урахуванням відсоткової ставки 8,33%, яка ...
Види акціонерних товариств 2. Правління акціонерного товариства: завдання, функції, структура, права, обмеження, керівництво Практична частина 3. Яку корисну інформацію може отримати акціонер ...
...необхідність та організаційні основи діяльності акціонерних товариств Розділ 3. Механізм функціонування акціонерних товариств Розділ 4. Становлення та діяльність товариств на Україні Висновки Список використаної літератури
; – власний акціонерний капітал на 31.12 – 2 млн. грн.; – сукупні активи на 31.12 власний (акціонерний) капітал – 5 млн. грн..
Правова характеристика акціонерних товариств 1. Поняття, ознаки, види акціонерних товариств 21 2. Органи управління акціонерних товариств 26 3.
...щодо стягнення з відповідача – публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк” збитків у розмірі 1 371 820 грн. Через канцелярію господарського суду Харківської області 1 вересня 2011 р.... стягнуто з акціонерного товариства закритого типу «Севастопольський трансформаторний завод “Страз”» (далі – АТЗТ ) на користь акціонерного товариства відкритого типу “Новолипецкий металлургический комбинат” (далі – АТВТ) ...
Податкова звітність акціонерного товариства 1.6. Статистична звітність акціонерного товариства ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Завдання до практичної частини: 1) Скласти баланс підприємства станом на ...
...по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; b) 10 %; c) 15 %; d) 30 %; e) 50%. 4. Метод оцінки активу за меншою з двох ...передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; b) дроблення акцій; с) анулювання акцій; d) перегрупування ...
...по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; b) 10 %; c) 15 %; d) 30 %; e) 50%. 4. Метод оцінки активу за меншою з двох ...передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; b) дроблення акцій; с) анулювання акцій; d) перегрупування ...
...й гофротари 5 слойного в акціонерному товаристві «Графія Україна». У цілому розрахункові показники свідчать про достатню (велику) прибутковість створюваного виробництва гофрованих картону й тари в акціонерному товаристві «Графія Україна».
Статутний капітал акціонерного товариства складається з грошових коштів, які внесли акціонери (учасники). Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства як юридичної особи, а ...
...французький порт і належить державній акціонерній компанії (ДАК)»Укррічфтол» ,посилаючись на позов пасажира – громадянина Франції ,який під час подорожі зазнав серйозного харчового отруєння ,як він вважає,... Петровського « (орендодавець) і Акціонерно комерційних банк »Дніпро» (орендар) уклали договір оренди будівлі для приміщення філії банку. Умовою договору оренди була угода про укладення в ...
...статутного капіталу на етапі створення акціонерних товариств, неоднозначність щодо джерел формування резервного капіталу та його використання, особливостей використання додаткового капіталу, організації обліку нерозподіленого прибутку й облікового ...підприємства (власності, пасивів), «Власний капітал акціонерних товариств: особливості визначення та обліку»), Н. Подорванова («Облік власного капіталу в акціонерних товариствах»), Т.Г.
...акції розподіляються серед акціонерів відповідного акціонерного товариства пропорційно їх частці у статутному фонді цього товариства і не пропонуються для відкритого продажу, тобто їх не призначено для ...Про господарські товариства» акції відкритого акціонерного товариства підлягають відкритому обігу, можуть продаватися власником або держателем іншим особам, а тому коло таких осіб заздалегідь визначати неможливо.
...й гофротари 5 слойного в акціонерному товаристві «Графія Україна». У цілому розрахункові показники свідчать про достатню (велику) прибутковість створюваного виробництва гофрованих картону й тари в акціонерному товаристві «Графія Україна».
...кредиторами; може бути лише в акціонерних товариств; це один із видів доходів підприємства, які можуть бути розподілені між власниками корпоративних прав 30.... Статутний капітал Акціонерного товариства складає 4 млн. грн. (номінальна вартість однієї акції 50 гривень); сума збільшення капіталу дорівнює 1 млн.
...й гофротари 5 слойного в акціонерному товаристві «Графія Україна». У цілому розрахункові показники свідчать про достатню (велику) прибутковість створюваного виробництва гофрованих картону й тари в акціонерному товаристві «Графія Україна».
Статутний капітал акціонерного товариства був сформований за рахунок першої емісії акцій, сума якої становила 500 тис. грн. Протягом першого та другого років господарювання ...на виплату дивідендів Визначіть розміри акціонерного та власного капіталу АТ на момент заснування та на кінець першого та другого років господарювання
Правове становище акціонерних товариств 2. Правовий режим та джерела формування майна акціонерного товариства 3. Правовий режим дивідендів 4. Правовий режим акцій 5.
Чистий прибуток акціонерного товариства із статутним капіталом 2 млн. грн. становив 1 млн. грн. Загальні збори акціонерів, що чистий прибуток розподіляється таким чином : ...орієнтовну курсову ціну акції цього акціонерного товариства, якщо на момент розрахунку ставка банківського проценту (середній позичковий процент ) становила 24%, а номінал акції 200 грн 4.
Задача № 1 Спеціалізована акціонерна страхова компанія “Скіф” звернулася до господарського суду Запорізької області з позовом до акціонерного банку “Авто ЗАЗ банк” і Запорізького товариства ...
Спеціалізована акціонерна страхова компанія “Скіф” звернулася до господарського суду Запорізької області з позовом до акціонерного банку “Авто ЗАЗ банк” і Запорізького товариства ...
Наказом по акціонерному товариству "Крок" її було переведено на нижчеоплачувану роботу бухгалтера. Комарова вирішила звернутися із заявою до КТС про визнання переведення необгрунтованим....дисциплінарного стягнення підписав заступник директора акціонерного товариства. 1.Які заходи дисциплінарного впливу та дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни можуть застосо¬вуватися до працівників ? 2.
Використання методів менеджменту в Акціонерному товаристві «Коломийський хлібокомбінат». Висновки. Список використаної літератури. Вступ. Управління складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми для досягнення поставленої ...діяльність персоналу організації на прикладі акціонерного товариства «Коломийський хлібокомбінат». Відповідно сформульованій меті передбачається виконання наступних завдань: 1) Закріпити теоретичні знання в галузі менеджменту на п...
Голова правління акціонерного товариства відмовився звільнити від виконання виробничих обов’язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень.... Чи правомірні дії голови правління акціонерного товариства? Чи має право депутат місцевої ради здійснювати депутатські повноваження у робочий час? 2. Селищний голова запропонував не витрачати час ...
...компанія «ЗАЦ» має 80% у акціонерному капіталі компанії «АБАКС». Таблиця 1 Дані для консолідації балансів материнської і дочірньої компаній, дол. Статті «ЗАЦ» «АБАКС» Основні засоби 50 ...Всього чисті активи 36000 19000 Акціонерний капітал і резерви 56000 8000 Всього власний капітал 70000 40000 Проставити замість знаків питання необхідні статті і суми, здійснити необхідні ...
...і джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 1.3 Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав Розділ 2 Практичні аспекти збільшення статутного капіталу ...3 Проблеми збільшення статутного капіталу акціонерного товариства та шляхи їх вирішення Висновки Список використаної літератури Додатки
...компанія «ЗАЦ» має 80% у акціонерному капіталі компанії «АБАКС». Таблиця 1 Дані для консолідації балансів материнської і дочірньої компаній, дол. Статті «ЗАЦ» «АБАКС» Основні засоби 50 ...Всього чисті активи 36000 19000 Акціонерний капітал і резерви 56000 8000 Всього власний капітал 70000 40000 Проставити замість знаків питання необхідні статті і суми, здійснити необхідні ...
Наказом по акціонерному товариству "Крок" її було переведено на нижчеоплачувану роботу бухгалтера. Комарова вирішила звернутися із заявою до КТС про визнання переведення необгрунтованим....дисциплінарного стягнення підписав заступник директора акціонерного товариства. 1.Які заходи дисциплінарного впливу та дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни можуть застосовуватися до працівників ? 2.
...компанія «ЗАЦ» має 80% у акціонерному капіталі компанії «АБАКС». Таблиця 1 Дані для консолідації балансів материнської і дочірньої компаній, дол. Статті «ЗАЦ» «АБАКС» Основні засоби 60 ...Всього чисті активи 50000 18000 Акціонерний капітал і резерви 65600 6000 Всього власний капітал 82 000 30 000 Проставити замість знаків питання необхідні статті і суми, ...
...компанія «ЗАЦ» має 80% у акціонерному капіталі компанії «АБАКС». Таблиця 1 Дані для консолідації балансів материнської і дочірньої компаній, дол. Статті «ЗАЦ» «АБАКС» Основні засоби 50 ...Всього чисті активи 36000 19000 Акціонерний капітал і резерви 56000 8000 Всього власний капітал 70000 40000 Проставити замість знаків питання необхідні статті і суми, здійснити необхідні ...
...у лісорубочному ордері, наданому сільськогосподарському акціонерному товариству. Крім того, товариство здійснювало самовільне: сінокосіння, випасання худоби та заготівлю вторинних лісових матеріалів. Представник сільськогосподарського акціонерного товариства у суді заявив, що ...
...математичної моделі економічної динаміки відкритого акціонерного товариства "Вінницька кондитерська фабрика 4. Методика підготовки інформації для лінійної моделі економічної динаміки ВАТ "Вінницька кондитерська фабрика" 5....лінійної моделі економічної динаміки відкритого акціонерного товариства "Вінницька кондитерська фабрика" ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...на строк 3 місяці; 2) акціонерному товариству “Рось” – у сумі 200000 грн. під 25 % річних на строк 5 місяців; 3) акціонерному товариству “Темп” – у сумі 150000 ...
...та рентабельності на прикладі Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз» 2.1. Економіко організаційна характеристика Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз» 2.2.
...капіталу 1 2 3 4 Акціонерний капітал,% Борг,% Вартість акціонерного капіталу Вартість боргу Середньозважена вартість капіталу 14, 7, 12, 15, 7, 12, 19, 12, 15, 20, ...
...НАКЛАДНИХ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПЛАСТАЛ” 31 2.1. Загальна характеристика підприємства 31 2.2. Організація і методика обліку накладних витрат 42 2.3....виникають в процесі діяльності відкритого акціонерного товариства „Пластал”. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних з обліком, аналізом і аудитом накладних витрат.
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.