Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 362 за запитом акціонерним

...Інвестиції в дочірню компанію 575 Акціонерний капітал (прості акції) 1000 Дебітори 20 Нерозподілений прибуток 350 Грошові кошти 405 Кредитори 150 Інші активи 500 Баланс 1500 Баланс ...кошти Інші активи 150 450 Акціонерний капітал Нерозподілений прибуток Кредитори 500 75 25 Баланс 600 Баланс 600 Необхідно скласти робочу таблицю консолідації балансів материнської та дочірньої ...
Романцев і Петренко – керівники різних акціонерних товариств з участю державного капіталу – використовували службовий автомобіль в особистих цілях. Автомобіль належав акціонерному товариству, головою правління якого був Романцев.
Задача 4 В закритому акціонерному товаристві по виробництву будівельних матеріалів середньої потужності склалася критична ситуація. Продукція підприємства не знаходила достатнього збуту, на складах накопичилася значна ...окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення ...
...ЕКЛЕТРОННИХ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ (на прикладі "Акціонерної страхової компанії "ІНГО Україна")………………………………………………….. 73 3.1. Мета та функції діяльності "Акціонерної страхової компанії "ІНГО Україна". Облік і перелік документів………………………………...
...по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; б) 10%; в) 15%.; г) 30%; д) 50%. 4. Метод оцінки активу за меншою з двох ...передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; б) дроблення акцій; в) анулювання акцій.
...по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; b) 10 %; c) 15 %; d) 30 %; e) 50%. 4. Метод оцінки активу за меншою з двох ...передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; b) дроблення акцій; с) анулювання акцій; d) перегрупування ...
Акціонерний капітал 0,85 2.2. Облігації 0,35 2.3. Нерозподілений прибуток 0,20 3. Дивіденд на акцію, 4 4.
...на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: а) предмет договору – аудит річної звітності; б) вартість аудиторських послуг – 1500,0 грн....звіту про фінансові результати відкритого акціонерного товариства станом на 01 січня звітного року, проведеного аудитором аудиторської фірми. Назву та реквізити аудиторської фірми і ВАТ та інші ...
...на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: а) предмет договору – аудит річної звітності; б) вартість аудиторських послуг – 1500,0 грн....звіту про фінансові результати відкритого акціонерного товариства станом на 01 січня звітного року, проведеного аудитором аудиторської фірми. Назву та реквізити аудиторської фірми і ВАТ та інші ...
...компанія «ЗАЦ» має 80% у акціонерному капіталі компанії «АБАКС». Таблиця 1 Дані для консолідації балансів материнської і дочірньої компаній, дол. Статті «ЗАЦ» «АБАКС» Основні засоби 60 ...Всього чисті активи 50000 18000 Акціонерний капітал і резерви 65600 6000 Всього власний капітал 82 000 30 000 Проставити замість знаків питання необхідні статті і суми, ...
...документів і рахунків власного капіталу (акціонерного капіталу) залежить від обставин, а також від того, чи перевірялась фінансова звітність аудитором раніше. Відтак аудитор здійснює аналіз залишків за ...звернути на наявність у засновників акціонерного товариства вільних власних коштів у кількості, необхідній для внеску до статутного фонду, тому що згідно з чинним законодавством підприємства та ...
...німецькою фірмою і українським приватним акціонерним товариством було укладено кредитний договір, який не передбачав застосування в разі виникнення спору права конкретної держави. По договору виник спір....німецькою фірмою і українським приватним акціонерним товариством було укладено кредитний договір, який не передбачав застосування в разі виникнення спору права конкретної держави. По договору виник спір.
...далі ДП "Миколаївський облавтодор"), відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (далі ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги України"), Державної служби автомобільних доріг України, служби автомобільних ...
Харків) звернувся представник засновників акціонерного товариства, що створюється, з проханням дати письмове роз’яснення деяких питань, що виникли у зв’язку зі створенням товариства....регламентується порядок створення і діяльності акціонерних товариств? 2. Чи можуть виступати як засновники товариства державне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, особисте селянське господарство, громадська організація, зарубіжна ...
Статутний капітал акціонерного товариства був сформований за рахунок першої емісії акцій, сума якої становила 500 тис.грн. Протягом першого та другого років господарювання ... Визначіть розміри акціонерного та власного капіталу ат на момент заснування та на кінець першого та другого років господарювання.
Прийнято рішення про злиття двох акціонерних товариств «Альфа» та «Бета» та створення нового акціонерного товариства «Гамма». Номінальна вартість акцій ВАТ «Альфа» дорівнює 25 грн.
...місцевого господарського суду задоволено вимогу акціонерного товариства до комерційного банку про визнання неукладеним договору іпотеки, що був укладений для забезпечення вико нання кредитного договору між відповідачем ...відмовлено у його позові до акціонерного товариства про розірвання договору іпотеки. Чи правомірно суд не взяв до уваги рішення місцевого господарсь¬кого суду з іншої справи.
...щодо рішення про випуск облігацій акціонерних товариств: а) якщо сума випуску облігацій становить більш як 25 % розміру статутного фонду; б) якщо випуск облігацій здійснюється до повної ... Визначити акціонерний та власний капітал корпорації. 2. Визначити зобов’язання корпорації на початок і на кінець року. Література
Задача № 20 Статутний капітал акціонерного товариства становить 30 тис. грн. Акціонерним товариством усього продано 3000 шт. акцій, у тому числі звичайних – 2700 шт.
...фірми „Січень", що здійснював перевірку акціонерного товариства у минулому році надав інформацію про результати перевірки аудитору фірми „Корн", що здійснює аудит товариства у поточному році без ...на одноразове проведення аудиту закритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: а) предмет договору – аудит виробничої діяльності; б) вартість аудиторських послуг – 3000,0 грн.
...деталей верстатів, що ви¬пускаються акціонерним товариством, виникла суперечка про ціну тех¬нології. Інститут наполягав, що дана технологія є науково технічною продукцією, і її ціна повинна ... Представник акціонерного товариства, зі своєї сторони, наполя¬гав лише на оплаті витрат, пов'язаних з виготовленням документації за переданою технологією.
...АТФ “Укргазбуд” являється структурним підрозділом акціонерного товариства фірми “Укргазбуд” і діє на підставі його положення, розташовується в місті Прилуки, за адресою вулиця Київська, 307....директором, який призначається Генеральним директором Акціонерного товариства фірми „Укргазбуд” на основі контракту. Управління має підсобне виробництво: Промбазу, яка забезпечує будівництво об’єктів управління бетоном, залізобетонними виробами, ...
...документів, а саме, статутів відкритого акціонерного товариства "Черкаський асфальтобетонний завод" та агрофірми "Базис" і аналізує один статут стосовно іншого. Ці пакети документів можуть використовуватись будь якою ... Так, наприклад, статут відкритого акціонерного товариства "ЧАБЗ" ньому багато пунктуаційних помилок.
...активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу і окремо рентабельність продукції. На ЗАТ”Черкаси Лада” рентабельність активів дорівнює Ра=2%. Що є свідченням того, що все ... Рентабельність акціонерного капіталу на ЗАТ”Черкаси Лада” рівна Ра.к.=3%. Що свідчить про те, що верхня межа дивідендів на акції складає ...
...перевіряє стан фінансово господарської діяльності акціонерних товариств на основі договору; г) кредитно фінансова установа; д) правильної відповіді немає. 26. Банкрутство – це а) швидко зростаюча діяльність групи ...зона це: а) філія головної акціонерної компанії, що перебуває під контролем материнського товариства; б) група підприємств, що не входять з тих чи інших причин (малі та ...
...далі ДП "Миколаївський облавтодор"), відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (далі ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги України"), Державної служби автомобільних доріг України, служби автомобільних ...
від прибутку акціонерного товариства b. обсягу розрахункового рахунку АТ в банку c. обсягу виробництва продукції d. величини боргових зобов’язань Question 6 Балів: ... акціонерному товаристві Question 5 Балів: 1 Маркетинг включає напрями: Виберіть одну правильну відповідь a. дослідження і аналіз ринку b.
...Фінансові аспекти організації і реорганізації акціонерних товариств……………………………………………………………………... 2 Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні………. 3 Процес планування як основа функціонування корпорації………..
Поняття і статус акціонерного товариств 2. Товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю 3. Повне товариство 4. Командитне товариство Висновки Література
Задача №1 На адресу закритого акціонерного товариства "Евіс", яке є торговельною організацією, згідно з накладною надійшли два контейнери з наборами столових сервізів, які відвантажені фірмою "Ятрань".
Приймаючи рішення про створення акціонерного товариства, засновники мали вирішити питання: 1. Який вид цього товариства закрите чи відкрите дає можливість на стадії заснування (до державної ...
Дані для розрахунку: прибуток акціонерного товариства,спрямований на виплату дивідендів,становить 300 тис.грн; загальна сума акцій 1500 тис.грн.
Мета створення акціонерного товариства «Радянський турист» 2. Кримський напрямок у діяльності суспільства «Радянський турист» (1928 1930 р.) 3.
Громадянин працює в одному із відкритих акціонерних товариств. Чи повинна ця адміністрація укладати колективний договір з усіма його робітниками? Який порядок розробки, укладання та реєстрації колективного договору?
Управління акціонерним товариством 4. Інтеграція організацій Література
Задача №1 Згідно з рішеннями сільської ради акціонерному товариству передано у власність 43 га землі, яка розташована за межами прибережної зони смуги водоохоронної зони озера під сінокоси та ...
Задача № 13 Скласти плановий кошторис розподілу прибутку акціонерного товариства, використовуючи наступні дані: – плановий прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – 162 тис. грн.; – податок на прибуток – 25%; – питома вага ...
...завдання: Задача 1 За звітом акціонерно комерційного банку "Епос" на 1 жовтня поточного року: – кількість кварталів з початку формування фонду на можливі витрати за позичками – 8 – ...
Розрахувати ключ у коді МФО Акціонерний банк «Національний інвестиційний» м. Київ 30049К та у номері рахунку його клієнта 2620К37623555. 2. Записати формули для визначення суми конкретного ...
...внутрішнього маркетингового середовища ВАТ (Відкритого акціонерного товариства) «Фармак» Розділ 2. Аналіз комплексу маркетингу ВАТ «Фармак» 2.1. Аналіз товарної політики ВАТ «Фармак» 2.2.
...Тест № 10 Обов'язковим фондом акціонерного товариства є: А) житловий фонд; Б) валютний фонд; В) страховий фонд; Г) фонд сплати дивідендів.
...реєстрації колективного підприємства та закритого акціонерного товариства 2. Організація документування господарських операцій та методичні прийоми перевірки первинних документів Практичне завдання Скласти графік документообігу документів: – «Акт № 51 ...
Поняття та правовий статус учасників акціонерного товариства 3. Правовий статус учасників товариств з обмеженою і з додатковою відповідальністю 4. Сутність повного та командитного товариств і правовий ...
Правовий аналіз акціонерного товариства Висновки Список літератури
Засновники учасники та порядок створення акціонерного товариства 3. Порядок укладання господарських договорів. Форма господарського договору Література
Задача №4 Споруда, яка входить до складу основних фондів невиробничого призначення акціонерного товариства, балансовою вартістю 50 тис. грн. була реалізована за 70 тис. грн. Виручку від реалізації зазначеного об’єкта основних засобів ...
...1.1 Загальна характеристика Відкритого акціонерного товариства «Добропільський комбінат хлібопродуктів» (ВАТ «ДКХП») 1.2 Характеристика документообігу ВАТ «ДКХП» 1.3 Обробка вхідних документів 1.4 Обробка ...
Статутний капітал акціонерного товариства в розмірі 10000 грн. поділен на 900 звичайних та 100 привілейованих акцій. Передбачено розмір прибутку до розподілу між акціонерами – ...
...завдання: Задача №1 За звітом акціонерно комерційного банку Епос" на 1 жовтня поточного року: – кількість кварталів з початку формування фонду на можливі витрати за позичками – – суми ...
Характеристика нормативно правової бази аудиторської діяльності в Україні Завдання Скласти безумовно позитивний аудиторський висновок за результатами аудиту повного пакету річної фінансової звітності акціонерного товариства «Серп і молот», проведеного аудитором аудиторської фірми «Аудит Гарант» Петренком М.В Реквізити аудиторської фірми та інші необхідні дані ...
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.