Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 362 за запитом акціонерним

...внесення певного паю у фонд акціонерного товариства; особа, фірма, яка здійснює біржове або торговельне посередництво. 8. Розкажіть про особливості пояснювальної записки. 9. Напишіть позовну заяву.
...широкими повноваженнями, є членом правління акціонерного товариства, фірми й активно впливає на політику підприємства. Існує тісний зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім станом ефективності діяльності ...
...установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей страхового законодавства, ...
...на фондовому ринку 450 акцій акціонерного товариства. При цьому курс їх купівлі складав 1900грн., а продажу – 2100грн. Продаж цих акцій банк здійснив 19 жовтня, коли їх ...
...Авангард" по виробничих підрозділах та акціонерному товариству в цілому. Таблиця 6 Обсяг реалізованої продукції та оборотність оборотного капіталу виробничих підрозділів AT "АВАНГАРД" Виробничий підрозділ Обсяг реалізованої ...
Статутний фонд акціонерного товариства становить 84 375 грн. Причому в поточному році передбачається розподіл між акціонерами 75 000 грн.
...на фондовому ринку 450 акцій акціонерного товариства. При цьому курс їх купівлі складав 1900грн., а продажу – 2100грн. Продаж цих акцій банк здійснив 19 жовтня, коли їх ...
...же час коштів на рахунках акціонерного товариства вказує на те, що ефективність їх використання знизилась на 1,85% і вони по суті є "мертвим вантажем" не ...
...розвиток керівників, фахівців і працівників акціонерного товариства; про матеріальне і інше заохочення співробітників за досягнуті позитивні результати в роботі; про зміну розмірів посадових окладів по відповідних ...
...д) грошові доходи підприємства перевищують акціонерний (пайовий) капітал 85. Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення може проводитись у таких формах: а) виділення; б) перетворення; в) приватизація; ...
...було зроблено на базі відкритого акціонерного товариства «Золотоніська парфюмерно косметична фабрика». Предметом діяльності його є виробництво в першу чергу парфумерно косметичних виробів, екологічно чистої продукції та ...
...5 Приватний стоматолог уклав із акціонерною страховою компанією “Інтер” договір страхування майнової відповідальності за шкоду заподіяну при виконанні своїх обов’язків на суму 1000 грн.
Вищим органом акціонерного товариства є: а) загальні збори; б) установчі збори; в) наглядова рада; г) генеральний директор. 3.
...спільних підприємствах з іноземними інвестиціями, акціонерних та інших господарських товариствах) оплата праці здійснюється відповідно до положень, передбачених установчими документами, з дотриманням норм і гарантій в оплаті ...
...законодавчі акти, внутрішня інформація приватного акціонерного товариства « Фуршет » за 2009 – 2010 роки. Рекомендації по вдосконаленню роботи можуть мати практичне застосування в комерційній діяльності даного підприємства.
...й гофротари 5 слойного в акціонерному товаристві «Графія Україна». Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1 Матриця А. Томпсона і А. Дж.
Державна акціонерна компанія “Укрмедпром” на акції номіналом 1К грн., курсова вартість яких на початку року становила 3К грн.
...спільних підприємствах з іноземними інвестиціями, акціонерних та інших господарських товариствах) оплата праці здійснюється відповідно до положень, передбачених установчими документами, з дотриманням норм і гарантій в оплаті ...
Страхова компанія в формі відкритого акціонерного товариства b. Об’єднання підприємств та установ для досягнення загальної спільної мети c. Об’єднання страхувальників з однотипними або загальними ...
Страхова компанія в формі відкритого акціонерного товариства b. Об’єднання підприємств та установ для досягнення загальної спільної мети c. Об’єднання страхувальників з однотипними або загальними ...
Лепсе» є відкритим акціонерним товариством, тому зовнішній аудит на ньому обовязковий. З метою забезпечення контролю на підприємстві створено періодично діючу комісію з перевірки і ...
...ринкова доходність Задача Статутний фонд акціонерного товариства становить 23 млн. грн. і розподілений на прості (95%) та привілейовані (5%) іменні акції. Номінальна вартість акції 50 грн.
...2.1 Схема управління відкритим акціонерним товариством Рисунок 2.2 Організаційно виробнича структура товариства Таблиця 2.1 Аналіз забезпечення ВАТ „ ДГ Золотоніське „ основними засобами Таблиця 2....
...2.1 Схема управління відкритим акціонерним товариством Рисунок 2.2 Організаційно виробнича структура товариства Таблиця 2.1 Аналіз забезпечення ВАТ „ ДГ Золотоніське „ основними засобами Таблиця 2....
Акціонерний капітал 1515 1515 6. Довгострокові інвестиції 2015 2015 6. Резервний капітал 1015 1015 7. Нематеріальні активи 215 235 7.
...у тому числі і закуплена акціонерним товариством, виявилася затопленою водою, та картопля стала непридатною для посадки. На кого покладається ризик випадкової загибелі речі? Як вирішити справу?
...наступних напрямках: 1) статутного капіталу акціонерного товариства в момент реєстрації суспільства; 2) оплати статутного капіталу акціонерами; 3) зменшення й збільшення статутного капіталу; 4) операцій із частковими ...
...широкими повноваженнями, є членом правління акціонерного товариства, фірми й активно впливає на політику підприємства. Рішенню багатьох задач і покликана допомогти ця робота, тому що тут розкрита ...
...у справі за позовом публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» до Дробот Л.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Згідно зі ст.
...Оптима Зв’язок Ессетс” та акціонерного товариства закритого типу “ СП Моні” з позовом про визнання договорів купівлі продажу недійсними, про повернення телефонних номерів з прямим підключенням ...
...Оптима Зв’язок Ессетс” та акціонерного товариства закритого типу “ СП Моні” з позовом про визнання договорів купівлі продажу недійсними, про повернення телефонних номерів з прямим підключенням ...
...стабільність; рентабельність; ділова активність; оцінка акціонерного капіталу. Отже, поряд з вищеназваними шляхами поліпшення фінансового стану, слід приділити увагу також, щодо зниження собівартості шляхом вдосконалення технології виробництва ...
...пенсійні фонди, органи державного та акціонерного страхування. Науковці, які досліджували дану тему: Барановський О.В., Стрельбицька А.М., Стрельбицький М.В., Попович В.М., Дурдинець В.
Вироком суду директор публічного акціонерного то вариства Погодін засуджений за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), що спричинила тяжкі наслідки, які мали прояв ...
...надання її власнику довгострокового займу акціонерному товариству – це: a. акція b. вексель c. корпоративна облігація Question 7 Відхилення курсової (ринкової) вартості акцій вверх від номінальної вартості – ...
...процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, виробничих об'єднань у відкриті акціонерні товариства Тест № 18 При декларуванні цін обмежується (обмежуються) а) рівень самої ціни; б) ...
...7% 3.5 Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (ROE) 31,6% 4.Показники оборотності (ділової активності) 4.1 Оборотність запасів 30,3 4.1.1 Тривалість одного ...
Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
Власний капітал фірми складається з акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9.
...аналізу з використанням реальних даних акціонерного товариства "Хімволокно". На основі дослідження діяльності підприємства за два роки розроблена реальна картина стану власного капіталу та фінансового стану підприємства ...
...4% 3.5 Рентабельність власного (акціонерного капіталу (ROE) 36,7% 4.Показники оборотності (ділової активності) 4.1 Оборотність запасів 25 4.1.1 Тривалість одного обороту (...
...аналізу з використанням реальних даних акціонерного товариства "Хімволокно". На основі дослідження діяльності підприємства за два роки розроблена реальна картина стану власного капіталу та фінансового стану підприємства ...
...узгодження інтересів учасників реструктуризації відкритого акціонерного товариства Таблиця 3.5 Основні інтереси учасників реструктуризації ВАТ Таблиця 3.6 Основні риси розподілу інтересів і оцінка повноважень між ...
...справедливості преміювання та штрафування працівників акціонерних товариств
створюється в акціонерних товариствах, обирається з його членів і забезпечує контроль за діяльністю виконавчого органу Question 8 До способів організації проведення внутрішнього контролю ...
Це розвиток акціонерної форми господарювання і приватизації підприємств. В обох випадках трудовий колектив стає власником основних фондів, отримує можливість реально розпоряджатися засобами виробництва, ...
Це розвиток акціонерної форми господарювання і приватизації підприємств. В обох випадках трудовий колектив стає власником основних фондів, отримує можливість реально розпоряджатися засобами виробництва, ...
« 1 2 ... 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.