Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 274 за запитом амортизаційної

До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку....Таблиця 3.2 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання Таблиця 3.3 Графік погашення кредиту підприємством Таблиця 3.4 Постійні витрати на впровадження проекту (в розрахунку на ...
Річна сума амортизаційних відрахувань тис. грн. 350 14. Кількість робочих днів протягом року днів 260 15. Тривалість виробничого циклу днів 15 16....з/плату грн 12,68 Амортизаційні відрахування грн 18,10 Інші витрати грн 27,62 Задача № 5 Скласти планову калькуляцію собівартості на виробництво вафлів, використовуючи вихідні ...
Сума амортизаційних відрахувань залежить від вартості основних засобів, часу їхньої експлуатації, витрат на модернізацію. Оцінка обліку і аналізу основних засобів проводилась на ...веде облік основних засобів, змінити амортизаційну політику підприємства та впровадити на підприємстві систему крапельного зрошування з метою збільшення ефективності і прибутковості використання осмновних засобів.
...і здійснюється за рахунок використання амортизаційного фонду. Розширене відтворення характеризується кількісним і якісних збільшенням діючих основних фондів або придбанням нових основних фондів.... Удосконалити амортизаційну, податкову, цінову та інвестиційну політику. Проведений аналіз виявив, що основні фонди на підприємстві використовуються досить ефективно, але підприємство має деякі ...
...1) початкову балансову, ліквідаційну і амортизаційну вартість об'єкта; 2) річні суми амортизації за строк служби обладнання за такими методами амортизаційних відрахувань: – передбачений податковим законодавством; – за ...
амортизаційного фонду Question 9 Придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, основних та нематеріальних фондів, які підлягають амортизації, це: a.... 3 Question 7 Амортизаційні відрахування: a. відносять до залучених джерел фінансування b. не є джерелом фінансування інвестицій c. відносять до запозичених джерел фінансування d.
...як сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. Використовується для оцінки ефективності окремих фінансових інструментів інвестування, ефек¬тивності реальних інвестиційних проектів тощо....послуг, 30,92% коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% інші надходження. 7,84% всіх надходжень – це надходження від фінансової діяльності, інші від операційної діяльності – 92,16%.
...53% в 2006 році та амортизаційні відрахування – 0,21 та 0,2 в 2004 і 2005 роках, 0,32% в 2006 році. За останній рік сума витрат зменшилась на ... або 150% зменшення амортизаційних відрахувань на 0,2 тис.грн. або 16,66% збільшення відрахувань на соціальні заходи на 6,7 тис.грн.
...основних фондів здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань та за рахунок капітальних вкладень, які можуть бути профінансовані як за рахунок власних джерел, тобто прибутку, так і за ...10 Аналіз нарахування і витрачання амортизаційних фондів, тис.грн. Таблиця 11 Динаміка здійснених в 2008 2010 роках капітальних інвестицій
...основних засобів; 5) способи розподілу амортизаційних відрахувань за об’єктами обліку витрат. У другому розділі, щодо організації облікових робіт слід розкрити: 1) робочий план рахунків бухгалтерського ... На нашу думку, необхідно формувати амортизаційний фонд, який може визнаватися як збільшення додаткового капіталу в момент визначення доходу від реалізації, застосовуючи при цьому дохід звітного періоду.
, амортизаційні відрахування 87,6 млрд. грн, середньорічна вартість основних виробничих фондів галузей матеріального виробництва 1153 млрд. грн 2....на 1 %, і збільшення норми амортизаційних відрахувань на 2 відсоткові пункти (наприклад, якщо норма була 10% то стане 12%) 3. Обсяг виробленого національного доходу у базовому ...
...20% Задача № 44 Визначити суму амортизаційних відрахувань на 4 квартал поточного року за такими даними: – вартість основних фондів 1 групи на 1 липня поточного року 15 ...; – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у 3 кв. поточного року 180 000 грн.; – норма амортизації 1 групи основних фондів 2%.
До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку. 2....магазину Таблиця 3.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань Таблиця 3.3 Виручка і прибуток від реалізованої продукції в 2008 році Таблиця 3.4 Показники доходності проекту (без ...
Використання прискореного методу нарахування амортизаційних відрахувань також забезпечує отриманні чистого припливу доходів, що дуже важливо для забезпечення інвестиційної діяльності підприємства....банком України; бюджетне регулювання інвестицій; амортизаційна політика. Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію інвестиційної діяльності сьогодні є: А) проведення єдиної державної регулятивної політики у сфері підприємництва, ...
Збільшення амортизаційних відрахувань сприятиме зростанню грошового потоку за рахунок зменшення бази оподаткування (прибутку) Полтавського заводу продтоварів "Світанок". Крім того, у підприємства з’явиться можливість швидше вкладати амортизаційні кошти у нове, прогресивніше і ...
...році – 13,59%, далі йдуть амортизаційні відрахування – 3,17 в 2004 і 2005 році, 4,09% в 2006 році. Малу питому вагу мають витрати на оплату ... або 36,4%, збільшення амортизаційних відрахувань на 3741 тис.грн. або 45,7%, зменшення відрахувань на соціальні заходи на 2235,2 тис.грн.
Використання прискореного методу нарахування амортизаційних відрахувань також забезпечує отриманні чистого припливу доходів, що дуже важливо для забезпечення інвестиційної діяльності підприємства....банком України; бюджетне регулювання інвестицій; амортизаційна політика. Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію інвестиційної діяльності сьогодні є: А) проведення єдиної державної регулятивної політики у сфері підприємництва, ...
...році – 13,03%, далі йдуть амортизаційні відрахування – 3,17 в 2005 році, 1,2% в 2006 і 0,33% в 2007 році.... або 19,06%, зменшення амортизаційних відрахувань на 2252,6 тис.грн. або 63,14%, збільшення інших витрат на 40795,5 тис.грн. або 79,78%.
...році, що передував плановому норма амортизаційних відрахувань в автотранспортних підприємствах міста становила 3,2%. При цьому щорічна вартість основних фондів дорівнювала 298125 тис. грн.... Необхідно визначити норму амортизаційних відрахувань на плановий період Задача Визначити середньорічний контингент учнів, середньорічну кількість класів і кількість ставок для планування фонду зарплати по ...
...установці обладнання Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання, грн. Таблиця 3.4 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде ...
...8,65; в 2008 році, амортизаційні відрахування – 4,67% в 2006 році, 3,07% в 2007 і 3,04% в 2008 році.... або 40,02% збільшення амортизаційних відрахувань на 19,5 тис.грн. або 29,58% зменшення інших витрат на 19,5 тис.грн. або 6,42%.
амортизаційні відрахування d. частина чистого прибутку Question 3 До зовнішніх джерел формування власних інвестиційних ресурсів (залучених інвестиційних ресурсів) підприємства відноситься: a.... амортизаційні відрахування Question 5 Для системи традиційного фінансування інвестиційного проекту не характерне: a. емісія акцій b.
...установці обладнання Таблиця 3.10 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання Таблиця 3.11 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований ...
...установці обладнання Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання Таблиця 3.4 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований ...
частину амортизаційних витрат підприємства торгівлі c. частину поточних витрат підприємства торгівлі Question 2 Витрати визнаються витратами певного періоду: a.... частину амортизаційних витрат підприємства торгівлі b. частину поточних витрат підприємства торгівлі c. частину загальних витрат підприємства торгівлі Question 66 Витрати визнаються витратами ...
...установці обладнання Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання Таблиця 3.4 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований ...
Розрахунок амортизаційних відрахувань цеху по виробництву капролактаму ВАТ “Азот”, тис.грн., (метод прямолінійного списання) Таблиця 4.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань транспортного засобу, призначеного для ...
...РЕСУРСІВ 1.1 Прибуток і амортизаційні відрахування 1.2 Кредиторська заборгованість та ресурси від продажу цінних паперів 1.3 Кредит та інші надходження фінансових ресурсів РОЗДІЛ ...
Ревізія операцій амортизаційних відрахувань і зносу 3. Задача №12 Зазначити суть порушень відповідальних осіб, і шляхи виправлення недоліків: а) на витрати віднесена сума, ...
Прибуток і амортизаційні відрахування 1.3. Позичковий капітал підприємства Розділ 2. Практичні аспекти організації фінансових ресурсів ВАТ “Шполянське АТП – 17150” 2.1.
...коригованого доходу, валових витрат і амортизаційних відрахувань.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1Сутність та показники прибутковості в економіці підприємства 1.2Методи розрахунку прибутковості 1.3Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово господарської діяльності підприємства 1.4Загальна характеристика чинників зростання ефективності діяльності підприємства для підвищення прибутковості Розділ 2 ...
...фондів і обчислити річну суму амортизаційних відрахувань. Таблиця 1 Вихідні дані Початкова вартість фондів на початок року, млн. грн. Дані про рух основних фондів Норма амортизації ...
...року експлуатації верстата, накопичену суму амортизаційних відрахувань у цьому році, якщо амортизацію нараховують методом зменшуваного залишку при подвійній нормі амортизації, а також ліквідаційну вартість верстата Обсяг ...
Розрахувати амортизаційні нарахування за два роки 4. Розрахувати балансову вартість ОВФ наступного року 5. Розрахувати фондовіддачу і фондоємність 6.
...Задача № 1 Розрахувати річну суму амортизаційних відрахувань, суму зносу та залишкову вартість придбаного автомобіля на кожний рік терміну його корисного використання прямолінійним і методом прискореного зменшення ...
АВАНСУВАННЯ АВАНСИРОВАНИЕ АВІЗУВАТИ АВИЗИРОВАТЬ АГРЕГУВАННЯ АГРЕГИРОВАНИЕ АДИТИВНА ОПЕРАЦІЯ АДДИТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ АКТИВНІ РАХУНКИ АКТИВНЫЕ СЧЕТА АКЦІЇ ЗАХИЩЕНІ АКЦИИ ЗАЩИЩЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
Задача Розрахувати суму амортизаційних відрахувань, яка зменшує оподаткування, прибуток звітного періоду за умови таких даних. Балансова вартість основних фондів на початок кварталу становить: Будівля ...
...підходи до установлення правильності розрахунку амортизаційних відрахувань Ваш клієнт — інвестиційна фірма у сфері нерухомості, що володіє великим парком основних засобів і, крім того, багато основних засобів ...
Амортизаційні відрахування 4. Орендна плата 5. Внески на соціальне страхування 6. Відсотки 7. Дохід від власності 8. Експорт 9. Імпорт 10.
грн Визначити суму амортизаційних відрахувань для технологічної лінії за умови застосування прямолінійного методу нарахування амортизації, кумулятивного методу та методу зменшення залишкової вартості З'ясувати, ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи готівково грошових розрахунків на підприємстві та сферах їх застосування 1.1 Сутність готівково грошових розрахунків підприємства 1.2 Капіталовкладення підприємства і їх види, формування 1.3 Показники стану використання готівково грошових розрахунків 1.4 Амортизаційна політика підприємства Розділ 2 Аналіз готівково грошових розрахунків на ВАТ «Черкасихліб» та сферах їх застосування 2.1 Загальна характеристика підприємства ...
...100 Витрати на рекламу 620 Амортизаційні відрахування по складу готової продукції 120 Витрати на дослідження ринку 200 Витрати на утримання основних засобів, необоротних активів, пов'язаних ...
Амортизаційна політика підприємства............................................................18 2.3. Визначення ефективності використання виробничих фондів підприємства..............................................................................................................26 3. Напрямки вдосконалення процесу використання виробничих фондів підприємства..............................................................................................................
Розрахувати суму щорічних амортизаційних відрахувань. Задача 2. Підприємство працює в 3 зміни. Співвідношення номінального і реального фондів робочого часу – 365 і 330 днів.
Розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань нових фрезерних верстатів з ЧПУ за такими методами: – методом рівномірного нарахування зношення; – методом прискореної амортизації відповідно до Закону; – методом ...
...вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років ………………………………………………..10 4. Розрахунок планової чисельності промислово виробничого персоналу та фонду оплати праці …………………………………………………………………………………………….13 5.
Амортизаційні відрахування як одне з найбільш вагомих джерел інвестицій…………………………………………………………………. 24 2.2. Формування інвестиційних ресурсів за рахунок збережень населення…………………………………………………………………… 29 2....
...орендодавцю сплачується з двох джерел: амортизаційних відрахувань (норма амортизації становить 15% річних) і частини прибутку (5% від суми одержаного прибутку) Відповідно до договору оренди основні засоби ...
Амортизаційна політика підприємства, її сутність і завдання 23. Позитивні і негативні ознаки власного і залученого капіталу 26.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.