Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 274 за запитом амортизаційної

Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення 7 % річних. Процентна ставка по приваблюваному для здійснення лізингової угоди кредиту 10 % річних.
...роки на умовах річної норми амортизаційних відрахувань 20%. Ставка комісійної винагороди за лізингові послуги – 20%. Лізинговий дім для фінансування лізингової угоди залучив банківський кредит на суму ...
...100 Витрати на рекламу 620 Амортизаційні відрахування по складу готової продукції 120 Витрати на дослідження ринку 200 Витрати на утримання основних засобів, необоротних активів, пов'язаних ...
Визначити суми амортизаційних відрахувань. Література
Розрахувати амортизаційні відрахування кумулятивним методом. Розрахунок та дані внести в таблицю. Задача 2 Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити ...
...100 Витрати на рекламу 620 Амортизаційні відрахування по складу готової продукції 120 Витрати на дослідження ринку 200 Витрати на утримання основних засобів, необоротних активів, пов'язаних ...
амортизаційні відрахування тис. грн. 1 180 400 3. Ставка дисконту % 18 4. Довгострокові темпи росту грошового потоку % 6 3.
; – середньорічна норма амортизаційних відрахувань на відтворення основних фондів – 20,2 тис. грн.; – кошти фонду соціального розвитку, спрямовані на житлове будівництво – 18,1 тис.
...та реалізацію продукції (за мінусом амортизаційних відрахувань), , тис.грн. 19,8 18,7 16,5 16,5 Планова ціна реалізації одиниці продукції, , грн.
...років винаходу, розрахувати щорічні суми амортизаційних відрахувань за цими видами нематеріальних активів, використовуючи для цього рівномірну систему амортизації для ліцензії та кумулятивний метод для патенту.
...років винаходу, розрахувати щорічні суми амортизаційних відрахувань за цими видами нематеріальних активів, використовуючи для цього рівномірну систему амортизації для ліцензії та кумулятивний метод для патенту.
Розрахувати суму амортизаційних відрахувань прямолінійним та кумулятивним методами. Пояснити доцільність використання кожного методу. Зробити обґрунтовані висновки Задача Існує два варіанта будівництва підприємства.
Задача №2 Визначити річну величину амортизаційних відрахувань і відрахувань на ПР виробничого приміщення: К заг. буд. = 350 000 грн.; К обл. = 150 000 грн.
Задача № 70 Розрахувати суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних засобів за Ш квартал поточного року на основі таких даних: Групи основних фондів Первісна вартість (...
...витрат 3.2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань 3.2.2 Розрахунок витрат та вартості електроенергії 3.2.3 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування і ремонт ...
Норми амортизаційних відрахувань (дод. 4). 5. Таблиця для визначення кошторису (дод. 5). 6. Таблиця для розрахунку ефективності інвестиційних проектів (дод. 6). 7.
...амортизації, річні та щомісячні суми амортизаційних відрахувань Задача Визначити на плановий рік суму валового прибутку від реалізації продукції за такими даними: 1.
Норми амортизаційних відрахувань (дод. 4). 5. Таблиця для визначення кошторису (дод. 5). 6. Таблиця для розрахунку ефективності інвестиційних проектів (дод. 6). 7.
Задача 2 Визначити суми щорічних амортизаційних відрахувань для устаткування, строк експлуатації якого — 6 років, первісна вартість — 420 тис. грн за умови, що застосовується: а) метод прискореного ...
...фінансового лізингу; 2) зробити розрахунок амортизаційних відрахувань рівномірним методом на весь термін використання автомобіля; 3) скласти бухгалтерські проведення по вказаних операціях; 4) вказати, якими нормативними документами ...
...фінансового лізингу; 2) зробити розрахунок амортизаційних відрахувань рівномірним методом на весь термін використання автомобіля; 3) скласти бухгалтерські проведення по вказаних операціях; 4) вказати, якими нормативними документами ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу руху та ефективності використання основних фондів підприємства Розділ 2 практичні аспекти оцінки ефективності використання основних фондів на підприємстві стов «нива» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ...
...8 54,47 52,78 Амортизаційні відрахування, тис.грн. 4,81 5,01 4,96 4,35 Ставка дисконту, % 40 40 40 40 Інвестиційні витрати тис.
...що підприємство кошти в сумі амортизаційних відрахувань вкладає у 5 відсоткові цінні папери з виплатою відсотків раз на рік Довідкові дані: майбутня вартість одиниці ануїтету = 5,...
...відбулись наступні зміни: 1) Нараховано амортизаційні відрахування – 65 тис. грн. 2) Приріст запасів склав – 80 тис. грн. 3) Зменшилась дебіторська заборгованість – 45 тис. грн.
Розрахувати суму амортизаційних відрахувань прямолінійним та кумулятивним методами. Пояснити доцільність використання кожного методу. Зробити обґрунтовані висновки Задача Існує два варіанта будівництва підприємства.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в шевченківській дистанції електропостачання 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 ...
...початок наступного року; 3) Величину амортизаційних відрахувань за нематеріальними активами за розрахунковий рік згідно з чинним законодавством. 2.Розв’яжіть задачу і дайте пояснення.
...відбулись наступні зміни: 1) Нараховано амортизаційні відрахування – 50 тис. грн. 2) Приріст запасів склав – 60 тис. грн. 3) Зменшилась дебіторська заборгованість – 30 тис. грн.
Суму амортизаційних відрахувань за перший рік експлуатації за умов застосування кумулятивної системи амортизації 2. Коефіцієнт спрацювання та придатності устаткування станом на 31....
Планування амортизаційних та інших витрат………………………………..….…….. 4.5. Розрахунок собівартості 1 т/км………………………………………………………….…….. 5. Ефективність використання вантажного автотранспорту……………………………....…. 6. Перспективи використання вантажного автотранспорту…………………………..……...
Визначити щорічні амортизаційні відрахування та балансову вартість основних засобів на кінець кожного року при застосуванні лінійного методу нарахування амортизації, якщо ліквідаційна вартість (Вл): ...
...групи основних фондів не нараховуються амортизаційні нарахування? а) передавальне обладнання; б) інструмент; в) земельні ділянки; г) виробничий та господарський інвентар 4.1.
...відсотках) та суму планових річних амортизаційних відрахувань по об'єкту основних засобів. Література
Сума амортизаційних відрахувань залежить від вартості основних засобів, часу їхньої експлуатації, витрат на модернізацію. Операції, пов’язані з рухом основних засобів, оформлюються ...
...8 54,47 52,78 Амортизаційні відрахування, тис.грн 4,81 5,01 4,96 4,35 Ставка дисконту, % 40 40 40 40 Інвестиційні витрати тис.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних засобів в умовах ринку 1.1 Сутність основних засобів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки основних засобів на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основних засобів на підприємстві ват «черкаський комбінат хлібопродуктів» 2.1 Організаційно – економічна характеристик...
Планування амортизаційних та інших витрат………………………………..….……..23 4.5. Розрахунок собівартості 1 т/км………………………………………………………….……..24 5. Ефективність використання вантажного автотранспорту……………………………....….26 6.
...записом: Дт 23 Кт Сума амортизаційних відрахувань склала 4000 грн Вказати суть порушення. Визначити правильні бухгалтерські проведення Задача №12 При перевірці розрахунків по відрядженнях ревізором встановлено ...
...основних засобів 3.4 Аналіз амортизаційної політики Розділ 4. Оцінка облікової політики основних засобів 4.1 Облікова політика стосовно основних засобів 4.2 Проведення аудиту основних ...
Визначити річні суми амортизаційних відрахувань, використовуючи кумулятивний метод амортизації (прискорений). ЗАДАЧА № 17 Підприємство у січні розрахункового року придбало облігації номінальною вартістю 50000 грн.
о амортизаційні витрати 240230 у.о зменшення корисності основних засобів 91200 у.о інші витрати – 54045 у.о фінансові витрати 12140 у.
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) ...
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) ...
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) ...
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) ...
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) ...
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) ...
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.