Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 274 за запитом амортизаційної

Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) ...
...заборгованості приріст виробничих запасів суму амортизаційних відрахувань всі відповіді вірні б) Чому буде дорівнювати коефіцієнт оборотності сукупних активів, якщо їх рентабельність становить 14%, а рентабельність продаж – ...
Визначити річну суму амортизаційних відрахувань і норму амортизації станка. Задача № 118 На основі балансу підприємства розрахувати наявність власних обігових коштів на початок та кінець ...
...прямолінійного списання, визначити річну суму амортизаційних відрахувань.
; амортизаційні відрахування – 7грн.; інші виробничі витрати – 120грн.; позавиробничі витрати – 3% від всіх виробничих витрат Плануємий рівень рентабельності – 26%.
...на виготоволену продукцію у вигляді амортизаційних вірахувань. Основний капітал класифікується: за призначенням, за складом, за галузевою ознакою, за використанням тощо. В оцінці основного капіталу виділяють перш ...
Розрахуйте величину амортизаційних відрахувань, які накопичаться через 4 роки служби верстата лінійним методом нарахування амортизації ……………………… 17 В. Авансований капітал 36 тис. грош. од.
Розраховуємо суму щорічних амортизаційних відрахувань: А = 7080 : 4 = 1770 грн. Таблиця 4 Журнал господарських операцій on. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
...капіталу за рік і розмір амортизаційного фонду на початок третього року функціонування даної фірми. 4.Тести 4.1 Що з переліченого можна вважати перевагою великого підприємства ...
...Дт 23 Кт 13 Сума амортизаційних відрахувань склала 4000 грн. Вказати суть порушення. Визначити правильні бухгалтерські проведення. Задача № 15 При перевірці розрахунків за поточний рік на ...
Амортизаційні відрахування по обладнанню + 6. Витрати на електроенер¬гію, використану для виробничих потреб + 7. Витрати на утримання приміщень – 8.
грн Амортизаційні відрахування 60 тис. грн Задача Підприємство планує здійснити капітальні вкладення протягом 3 х років: 85000 грн.
...витрат – 20 000 грн, сума амортизаційних відрахувань – 10 000 грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів підприємство витратило 5000 грн.
...Дт 23 Кт 13 Сума амортизаційних відрахувань склала 4000 грн. Вказати суть порушення. Визначити правильні бухгалтерські проведення. Задача № 15 При перевірці розрахунків за поточний рік на ...
Амортизаційні відрахування 4. Орендна плата 5. Внески на соціальне страхування 6. Відсотки 7. Дохід від власності 8. Експорт 9. Імпорт 10.
Розрахунок суми амортизаційних відрахувань при покупці устаткування III. Розрахунок руху засобів (витрат) підприємства при покупці устаткування за рахунок кредиту банку ІV.
Формування амортизаційного фонду…………………………….63 9.3. Порядок відтворення основних засобів…………………..….…..64 10. Фінансове планування інвестиційної та поточної діяльності………….67 10.1.
Задача № 3 Визначити річну величину амортизаційних відрахувань і відрахувань на ПР виробничого приміщення: К заг. буд. = 350 000 грн.; К обл. = 150 000 грн.
...і здійснюється за рахунок використання амортизаційного фонду. Розширене відтворення характеризується кількісним і якісних збільшенням діючих основних фондів або придбанням нових основних фондів.
...від зарплати 38,3 38, Амортизаційні відрахування % від вартості обладнання 15 Витрати на поточний ремонт % від вартості обладнання 8 Умовно постійні витрати на утримання та експлуатацію ...
амортизаційні нарахування по всіх групах основних фондів становить у рік близько 100тис.грн. Передбачається зберегти профіль діяльності підприємства протягом ближчих 5 ...
...витрати, усього В тому числі амортизаційні відрахування Недоамортизована вартість основного капіталу, що вибув до закінчення нормативного строку служби 40, Інші елементи, що входять до складу проміжного ...
...витрат – 20 000 грн, сума амортизаційних відрахувань – 10 000 грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів підприємство витратило 5000 грн.
...зміни практично повинен дорівнювати нормі амортизаційних відрахувань на реновацію, а при розширеному відтворені – залежить не лише від нормального строку експлуатації, але й темпів щорічного збільшення обсягу ...
амортизаційних відрахувань. Плата за банківський кредит – 25% річних Визначити склад, обсяг та структуру джерел фінансування модернізації обладнання товариства.
...5,34% в 2010 році, амортизаційні відрахування – 0,02% в 2008 році, 2,25% в 2009 році і 0,02% в 2010 році.
...оренди, витрат по оренді; нарахування амортизаційних відрахувань; нарахування відсотків по кредитах (позикам); віднесення витрат майбутніх періодів і так далі. Навряд чи цю задачу вдасться вирішити простіше ...
...2 Розрахунки вартості обладнання та амортизаційних відрахувань 3.4.3 Кошторис цехових витрат основних виробничих цехів 3.4.4 Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання ...
...місті Золотоноша Таблиця 2 Розрахунок амортизаційних відрахувань Таблиця 3 Складання рекламного бюджету Рис. 1 Витрати на рекламу Рис. 2 Структура управління аптеки Таблиця 5 Ступінь ризику ...
...порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу) // Галицькі контракти. – 2001р. №40. С.51 53. 5. Регістри бухгалтерського обліку Затверджено наказом Міністерства фінансів ...
...від фінансової оренди його активів; амортизаційні відрахування від вартості нематеріальних активів і основних засобів виробничого призначення. Аналіз виробничого потенціалу підприємства проведено на основі показників фінансової і ...
...в)віднести на витрати суму амортизаційних відрахувань по обладнанню офісу 90. 5.Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див.
Початкову балансову, ліквідаційну та амортизаційну вартість обладнання 2. Розрахувати річні суми амортизації за строк служби обладнання за такими методами: за передбаченим податковим законодавством за методом ...
...а) кумулятивний коефіцієнт; б) норма амортизаційних відрахувань; в) строк корисного використання основних засобів. 10. Показник, що відображає витрати робочого часу, що витрачається на вироб¬ництво одиниці ...
...вироби Таблиця 9 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання Таблиця 10 Витрати на оплату праці адміністративного персоналу Таблиця 11 Оплата праці працівників маркетингового та економічного відділів Таблиця ...
...усього 450,0 В тому числі амортизаційні відрахування 72,0 Недоамортизована вартість основного капіталу, що вибув до закінчення нормативного строку служби 40,5 Інші елементи, що входять до ...
Розмір амортизаційних відрахувань готелю залежить від: 1.норм амортизації та суми чистого прибутку 2.норм амортизації та суми валового прибутку 3.
Як нормуються амортизаційні відрахування і які особливості їх застосування? 10. Розкрийте суть методів нарахування амортизації основних засобів і особливості їх застосування. 11.
...соціальне страхування – близько 5 6%, амортизаційні відрахування – 8,6 9,4%, інші витрати – 3,9 4,3%. В динаміці витрати на виробництво продукції практично по всім ...
...соціальне страхування – близько 5 6%, амортизаційні відрахування – 8,6 9,4%, інші витрати – 3,9 4,3%. В динаміці витрати на виробництво продукції практично по всім ...
Відомість обліку основних засобів, перерахованих амортизаційних відрахувань (зносу) – форма № В 1; Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів – форма № В 2; Відомість обліку витрат на ...
...з/плату грн 12,68 Амортизаційні відрахування грн 18,10 Інші витрати грн 27,62 Задача № 5 Скласти планову калькуляцію собівартості на виробництво вафлів, використовуючи вихідні ...
...відрахувань на соціальні заходи, нарахування амортизаційних відрахувань, контроль за правильністю розрахунків за відрядженнями тощо. На підприємстві аудиторською перевіркою було виявлено наступні порушення: фактичні кількості виданих матеріалів ...
...характеристики верстатів Таблиця 3.2 Амортизаційні відрахування горизонтально розточувального верстату (м. 2636ГФ2) Таблиця 3.3 Витрати на електроенергію Таблиця 3.4 Витрати на поточні ремонти верстатів ...
...державного бюджету та за рахунок амортизаційних відрахувань. В цілому, можна зробити висновок, що підприємство є інвестиційно привабливим і прибутковим, хоча в 2009 році в звязку з ...
Таблиця 3.4 Амортизаційні відрахування. Таблиця 3.5 Формування оплати праці спеціалістів страхової компанії „Гарант Віта” Таблиця 3.6 Бюджет рекламної кампанії страхової медичної ...
...формування валових доходів, валових витрат, амортизаційних відрахувань), податку на додану вартість (з поетапним відображення формування податкового зобов’язання, податкового кредиту, та ПДВ до сплати в бюджет), ...
...аналізу фондовіддачі Таблиця 3.1 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту Таблиця 3.2 Обгрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізінгу ...
Амортизаційні відрахування 360 3,05 375 3,23 15 0,18 5. Інші витрати 340 2,88 215 1,85 125 1,...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.