Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 988 за запитом аналітичного

...господарської діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз показників рентабельності господарської діяльності підприємства 4. Аналіз показників рентабельності фінансової діяльності підприємства 5.
...діяльності ЗАТ «Коопзовнішторг» та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз наявності та структури товарних запасів ЗАТ «Коопзовнішторг» 4. Аналіз основних факторів, які визначають розмір товарних запасів 4....
...районного споживчого товариства та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз доходів торгівельного підприємства 4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 5. Факторний аналіз показників рентабельності діяльності підприємства 6.
...ПП «Фіш Ка» та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз доходів та витрат підприємства 4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 5. Факторний аналіз показників ефективності діяльності підприємства ...
Аналітичний і програмний комплекс банківської установи 1.2.1. Підсистема збору і зберігання даних 1.2.2.
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 9 1.1 Поняття і принципи створення інформаційних систем 9 1.2 Аналітичний огляд платформ інформаційних систем 19 2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ ПІДПРИЄМСТВА ЖКГ 38 2.1 Характеристика функціонування ...
...суб'єкту господарювання та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз та оцінка стану, структури та джерел формування оборотних коштів 4. Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства 5.
...господарської діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз основних показників ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 4. Факторний аналіз використання фінансових ресурсів підприємства 5.
Синтетичні та аналітичні рахунки. Економічна сутність субрахунків 4. Практичне завдання 1. Згрупувати статті активів, зобов'язань та капіталу виробничого хлібопекарного підприємства «Аркадія» станом ...
Синтетичні та аналітичні рахунки. Економічна сутність субрахунків Практичне завдання 1. Згрупувати статті активів, зобов'язань та капіталу виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01....
Завдання № 2 Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» Постановка завдання і вихідні дані: Таблиця 1 Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис.
...метод розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності Аналітичне питання: Оцінити бюджетну ефективність експортно імпортної діяльності. Література
Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів 2. Практична частина 1. Перераховано з поточного рахунку: 1) пдв; 2) податок на прибуток; 3) податок з ...
...діяльності ПФ «ЛЕСКО» та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз показників з праці підприємства: 3.1) чисельності і складу робітників 3.2) продуктивності їх праці 4.
Характеристика МП «Лавента» та постановка аналітичної роботи 3. Порядок здійснення та особливості фінансової діяльності МП «Лавента» 4. Напрями удосконалення фінансової діяльності в умовах реформування економіки Висновки ...
...характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз структури та динаміки капіталу 4. Аналіз ефективності використання капіталу 5. Шляхи покращення структури та ефективності використання капіталу ...
...господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи 3. Організація аналізу показників праці та її оплати (за галузями діяльності) 4. Методика аналізу показників праці підприємства 4.1 ...
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «АЛЬЯНС» 2.1 Аналіз майна підприємства 2.2 Аналіз потенціалу підприємства 2.3 Аналіз витрат та ...
Аналітична оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ВІННИЦЬКОГО ЗАВОДУ ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ВІНТАР» ТА ШЛЯХІВ ...
...за кордоном і в Україні (аналітичний огляд) Задача № 9 Корпорація А може емітувати облігації з фіксованими купонними виплатами в розмірі 10,5% річних або залучити кошти ...
» та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз динаміки та структури товарообороту 4. Аналіз показників ефективності використання товарів 5. Шляхи підвищення ефективності використання товарів 6.
...підприємства та основа для проведення аналітичних розрахунків 2. Модель звітності для оцінки діяльності центрів відповідальності 3. Завдання № 8 Підприємство «Глогус» виробляє продукцію X і продає її ...
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПП «АРТУС» 2.1. Організаційна характеристика діяльності ПП «Артус» 2.2 Аналіз чистого грошового потоку на ...
...документів у регістри синтетичного та аналітичного обліку. Завдання 2.3. Необхідно скласти графік документообігу з обліку витрат і надходженню готової продукції. Графік подати у вигляді табл.
...сертифікація, організація технічного контролю Розрахунково – аналітична робота Характеристика виробничої ситуації та вихідні дані Аналізується трудовий процес, який здійснюється на робочому місці верстатника на механооброблювальній дільниці виробничого ...
Аналітичний і синтетичний облік 3. Організація та облік розрахункових операцій 3.1. Поточні рахунки 3.2. Розрахунки платіжними дорученнями 3.3.
Аналітичний і синтетичний облік 3. Організація та облік розрахункових операцій 3.1. Поточні рахунки 3.2. Розрахунки платіжними дорученнями 3.3.
Аналітичний і синтетичний облік 3. Організація та облік розрахункових операцій 3.1. Поточні рахунки 3.2. Розрахунки платіжними дорученнями 3.3.
Скласти аналітичну записку, запропонувати заходи поліпшення фінансового стану підприємства Завдання 2 1.Розрахувати середню фактичну наявність власних обігових коштів підприємства у звітному ...
...районного споживчого товариства та постановки аналітичної роботи 3. Організація факторного аналізу витрат торговельного підприємства оптової торгівлі 4. Методика факторного аналізу загальної суми та рівня витрат 5.
...та розпорядок їх роботи Розрахунково – аналітична робота Характеристика виробничої ситуації та вихідні дані Аналізується трудовий процес, який здійснюється на робочому місці верстатника на механооброблювальній дільниці виробничого ...
...Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1 Аналітична характеристика засобів (майна) ВАТ "Русь" Таблиця 2 Оцінка власних та позичених коштів ВАТ "Русь" Таблиця 3 Оцінка майнового стану ВАТ "...
...Державного бюджету на освіту шляхом аналітичного вирівнювання за прямою (тренд) 2. Екстраполювати видатки Державного бюджету на освіту до 2012 року з визначенням можливої похибки прогнозу Задача ...
Інформаційно – аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні РОЗДІЛ 2. Практичні засади оцінки інформаційного забезпечення ЗЕД на ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.
Другий розділ аналітичний. Тут наявні проведені обрахунки (динаміка, структура боргу за різними кваліфікаційними ознаками, показники боргової безпеки). Третій розділ містить шляхи вирішення проблем, ...
...звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими на додатках 2) Розробити робочі документи для перевірки відповідності даних звітності власного капіталу з їх документальним оформленням і ...
...альтернативи розвитку підприємницьких структур Розділ Аналітичні аспекти стратегічного управління На кп фабриці "лучанка" 2.1. Загальна характеристика КП фабрики "Лучанка" 2.2.
ВСТУП 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 1.1 Загальна характеристика ВАТ «Інгулецький ГЗК» 1.2 Організаційна структура управління підприємством 1.3 Техніко економічні показники роботи підприємства 2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Аналіз динаміки і структури активів 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів 2.3 Аналіз фінансової стійкості ...
...розвитку підприємницьких структур Розділ 2 аналітичні аспекти стратегічного управління На кп фабриці "одягторг" 2.1. Загальна характеристика КП “Одягторг” 2.2.
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА...............................................................................18 2.1. Оцінка джерел формування прибутку..............................................................18 2.2.
...оптова база» (ЧМТОБ) та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз фінансових результатів за загальною сумою та структурою 4. Аналіз прибутку, вплив факторів на його зміну 5.
...рахунків, зробіть записи в регістр аналітичного обліку витрат по рахунку 23 "Виробництво", складіть фактичну калькуляцію та зробіть висновки після її зіставлення з плановими даними.
Аналітичний та синтетичний облік заробітної плати на підприємстві РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ТА ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ВИПЛАТ ЗА ...
...та розпорядок їх роботи Розрахунково – аналітична робота Характеристика виробничої ситуації та вихідні дані Аналізується трудовий процес, який здійснюється на робочому місці верстатника на механооброблювальній дільниці виробничого ...
Розрахунково–аналітична частина 2.1.Аналіз ВАТ «Володимирцукор» з врахуванням ЗУ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05....
...В і С; 2) скласти аналітичний висновок відносно інвестиційної привабливості альтернативних варіантів капітальних вкладень. Таблиця 10 Вихідні дані Період часу, років Проект А Проект Б Проект ...
...стійкості торговельного підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕДЕЛЬВЕЙС І К» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Комплексний аналіз ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.