Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 988 за запитом аналітичного

...економічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві, яка передбачає певну етапність і раціональний підбір інформаційних джерел, що залучаються для розв'язання аналітичних задач.
...економічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві, яка передбачає певну етапність і раціональний підбір інформаційних джерел, що залучаються для розв'язання аналітичних задач.
аналітичні і синтетичні облікові регістри Question 5 На які дві категорії поділяються усі документи, з якими працюють перевіряючи органи: a.... аналітична перевірка b. взаємний контроль c. зустрічна перевірка Question 7 У сучасних умовах використовують такі способи формування інформації: a.
Товар як обліково аналітична категорія. Організація товарних операцій в торгівельних підприємствах 5 1.2. Загальне визначення та загальна побудова обліку товарних операцій 10 1.... Синтетичний та аналітичний облік наявності та реалізації покупних товарів 41 2.3. Інвентарзація товарних запасів та відображення її в обліку 45 2.4.
Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур.
...контроль облікової інформації Question 4 Аналітична функція обліку полягає у: a. пошуку винних осіб при складанні звітності b. дослідженні облікової функції підприємства c.... прості та аналітичні c. прості і складні Question 4 Прості облікові номенклатури: a. підлягають подальшій деталізації в залежності від виду діяльності підприємства b.
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів ват племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз динаміки, с...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів ват племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 Організаційно економічн...
...інструментального набору, здійснена на інформаційно аналітичній базі ЗАТ ШП „Юність”, показала, що вони придатні для практичного застосування. Розроблена з їх використанням стратегія формування конкурентних переваг набула ...Таблиця 2.1 Агрегований порівняльний аналітичний баланс ЗАТ ”Юність” за 2003 2005р.р. Таблиця 2.2 Структура порівняльного аналітичного балансу Таблиця 2.3 Показники оцінки майнового ...
Відкрити рахунки синтетичного й аналітичного обліку. 5. Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. 6. Підрахувати обороти і вивести залишки за синтетичними і ...
Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність доходів і видатків, їх класифікація 1.3 Характеристика рахунків, призначених для обліку доходів і видатків Розділ 2 Діюча практика обліку доходів і видатків в районній лікарні державної ветеринарної медицини 2.1 Організаційна характеристика районної лікарні державної ветеринарної медицини 2.2 С...
...продукції рослинництва 2.3 Організація аналітичного і синтетичного обліку виробництва продукції рослинництва 2.4 Обчислення собівартості продукції рослинництва 2.5 Автоматизація обліку виробництва продукції рослинництва Розділ ...групування первинних даних; 3) побудову аналітичного обліку; 4) порядок відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку; 5) порядок формування і розподілу комплексних статей витрат виробництва; 6) процес ...
Синтетичний та аналітичний облік товарних операцій 2.4. Податковий облік товарних операцій 2.5. Аналіз оптового товарообігу ТОВ «Торговий Дім» Розділ 3 напрями ...доходів на товаристві ведеться детальний аналітичний облік. Відмічається опис і дата господарської операції, номер документу, на підставі якого здійснено запис до Книги обліку валових доходів, назва ...
Синтетичний та аналітичний облік касових операцій. 6. Синтетичний та аналітичний облік грошових документів. 7. Порядок відображення грошових коштів у фінансовій звітності. 8.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування стратегії збільшення Прибутковості підприємства 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування стратегії збільшення прибутковості 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження стратегії збільшення прибутковості 1.3 Методологічні підходи до вивчення стратегії підприємства 1.4 Методи обґрунтування стратегії прибутковості підприємства Розділ 2 практична альтернатива обгрунтування стратегії Атф „укргазбуд” 2.1 Організацій...
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках; а) продовольчі товари – враховується на аналітичних рахунках; б) розрахунки за податками й платежами – враховується безпосередньо на синтетичних рахунках; в) ...
Автоматизація аналітичних робіт, як шлях підвищення економічної ефективності управління ЗАТ „Техмонтажсервіс” управління 3.2. Шляхи збільшення прибутковості ЗАТ «Техмонтажсервіс» 3.3....побудова системи показників, побудова системи аналітичних таблиць; формалізовані: ланцюгові підстановки, арифметичні різниці, балансовий, відсоток чисел, прості й складні відсотки, дисконтування; економічної статистики: середніх та відносних величин, ...
...проводки по рахунках синтетичного і аналітичного обліку; – підрахувати обороти та вивести залишки на кінець місяця по рахунках синтетичного і аналітичного обліку; – скласти оборотну відомість по рахунках ...
...проводки по рахунках синтетичного і аналітичного обліку; – підрахувати обороти та вивести залишки на кінець місяця по рахунках синтетичного і аналітичного обліку; – скласти оборотну відомість по рахунках ...
...14 Довгострокові фінансові інвестиції 15583 Аналітичні дані по субрахунку 201 «Сировина і матеріали» № Найменування сировини Од.вим. Кількість Сума, грн. Ціна, грн. 1 Дошка Куб.м....заготівельні витрати 2200 разом 24030 Аналітичні дані по рахунку 26 «Готова продукція» № Найменування продукції Одиниця виміру кількість Облікова вартість Фактична собівартість 1 Стіл Шт.
Системний та аналітичний облік грошових коштів на рахунках у банках у національній та іноземній валюті. 32. Порядок вивчення аудитором системи внутрішнього контролю з ... Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів. 38. Зміст та основні напрями внутрішнього контролю та аудиту. 39. Методи калькулювання собівартості продукції. 40.
...оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками. Фінансова звітність підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання звітності є календарний рік....обліку; • зменшити трудомісткість облікових та аналітичних робіт; • автоматизувати процес розрахунку показників фінансового стану підприємства; • спростити схему документообороту на підприємстві; • безпомилково формувати бухгалтерські проводки; • полегшить ...
...оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками. Фінансова звітність підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання звітності є календарний рік....обліку; • зменшити трудомісткість облікових та аналітичних робіт; • автоматизувати процес розрахунку показників фінансового стану підприємства; • спростити схему документообороту на підприємстві; • безпомилково формувати бухгалтерські проводки; • полегшить ...
...та акумулювати її у вигляді аналітичних звітів в плановому відділі та безпосередньо у керівника. Підводячи підсумок, можна стверджувати, що глобальні економічні труднощі нанесли свій відбиток на ...2.2 Порядок формування статей аналітичного балансу і допоміжних показників Таблиця 2.3 Структура майна ВАТ “Черкаське хімволокно” за 1998 2003 роки Таблиця 2.4 Динаміка ...
...та акумулювати її у вигляді аналітичних звітів в плановому відділі та безпосередньо у керівника. Підводячи підсумок, можна стверджувати, що глобальні економічні труднощі нанесли свій відбиток на ...2.2 Порядок формування статей аналітичного балансу і допоміжних показників Таблиця 2.3 Структура майна ВАТ “Черкаське хімволокно” за 1998 2003 роки Таблиця 2.4 Динаміка ...
...Інтернету з’ясуйте місце інформаційно аналітичних або тих підрозділів, які виконують відповідні функції в структурі: Секретаріату Президента України; Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України; Обласної державної ...організаціями в наслідок недосконалого інформаційно аналітичного забезпечення? Спробуйте виявити такі конфлікти за результатами аналізу ЗМІ 3. Запропонуйте шляхи вдосконалення діяльності інформаційно аналітичних служб обраної вами організації...
Реструктуризація і санація підприємств Розрахунково аналітичне завдання № 1 Значною часткою основних фондів підприємства є комплекс обладнання поточної лінії виробництва визначеного продукту....55 8 й 35 Розрахунково аналітичне завдання № 2 За результатами роботи за звітний місяць працівнику була нарахована заробітна плата у розмірі 660 грн.
Синтетичні й аналітичні рахунки. Взаємозв’язок між балансом і рахунками 19. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення Ситуаційне завдання 1.... Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичним та аналітичним рахункам 4.
Синтетичні й аналітичні рахунки. Взаємозв'язок між балансом і рахунками 16. Класифікація рахунків за економічним змістом та за призначенням і структурою Ситуаційне завдання ... Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4.
Синтетичний та аналітичний облік витрат автотранспортного підприємства 5. Синтетичний та аналітичний облік доходів автотранспортного підприємства 6. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів ПУСКУ, ...
Синтетичний та аналітичний облік витрат автотранспортного підприємства 5. Синтетичний та аналітичний облік доходів автотранспортного підприємства 6. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів
Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану Підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 аналітична оцінка фінансового стану ват „паляниця” 2.1 Техніко економічна характеристика ВАТ „Паляниця” 2.2 Оцінка майнового стану та структури капіталу ...дані бухгалтерсь...
...вітчизняний досвід 1.3 Система аналітичних показників результативності кредитної діяльності комерційного банку 1.4 Методи ефективного управління кредитними ризиками та їх вплив на діяльність банку Розді ...таких методів статистики, як згладжування, аналітичне вирівнювання динамічних рядів і оцінка сезонних коливань, графічний метод, дасть оцінку ситуації з нарахуванням доходів або витрат на час від ...
Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4.
Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4.
...власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн Варіант Рік 1 й 2 й 3 й 4 й 5 й (звітний) В галузі (...оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 1 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б ...
...працівників бухгалтерії 2.3 Організація аналітичного обліку 2.4 Організація синтетичного обліку 2.5 Організація податкового обліку РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В БАНКУ 3.1 Організаційна ... ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В БАНКУ 4.1 Організація фінансово аналітичної роботи в банку 4.2 Аналіз балансу банку 4.3 Аналіз доходів, ...
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках Розподіліть нижче вказані господарські операції по характеру їх впливу на баланс на групи Складіть шахову оборотну відомість на основі ...студентами самостійно Як взаємопов’язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку Вкажіть терміни зберігання документів: Визначити валютні активи та ...
...вибуття основних засобів 2.3 Аналітичний і синтетичний облік наявності та руху основних засобів 2.4 Організація інвентаризації основних засобів на підприємстві 2.5 Порядок нарахування ...бухгалтерського обліку; 2) порядок організації аналітичного обліку основних засобів; 3) систему документування господарських операцій; 4) порядок проведення і інвентаризації основних засобів; 5) розподіл функціональних обов’язків ...
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? а) продовольчі товари б) розрахунки за податками й платежами в) емісійний дохід Завдання Розподіліть нижче вказані господарські операції по ...грн Завдання Як взаємоповязані аналітичні рахунки із синтетичними рахунками? Наведіть приклад у формі обігової відомості аналітичного обліку Завдання Вкажіть терміни зберігання документів?
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» – Розрахунки з учасниками – Завдання 5 розподіліть нижче вказані господарські операції по ...грн Завдання 7 як взаємоповязані аналітичні рахунки із синтетичними рахунками? наведіть приклад у формі обігової відомості аналітичного обліку Завдання 8. Вкажіть терміни зберігання документів?
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» Розрахунки з учасниками Завдання 5 розподіліть нижче вказані господарські операції по ...грн Завдання 7 як взаємоповязані аналітичні рахунки із синтетичними рахунками? наведіть приклад у формі обігової відомості аналітичного обліку Завдання 8. Вкажіть терміни зберігання документів?
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? а) продовольчі товари б) розрахунки за податками й платежами в) емісійний дохід Завдання Розподіліть нижче вказані господарські операції по ...грн Завдання Як взаємопов’язані аналітичні рахунки із синтетичними рахунками? Наведіть приклад у формі обігової відомості аналітичного обліку Завдання Вкажіть терміни зберігання документів?
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? а) продовольчі товари б) розрахунки за податками й платежами в) емісійний дохід Завдання Розподіліть нижче вказані господарські операції по ...грн Завдання Як взаємоповязані аналітичні рахунки із синтетичними рахунками? Наведіть приклад у формі обігової відомості аналітичного обліку Завдання Вкажіть терміни зберігання документів?
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? Розрахунки з депонентами Неоплачений капітал Дебіторська заборгованість Завдання 5 Розподіліть нижче вказані господарські операції по характеру їх впливу на ...грн Завдання 7 Як взаємоповязані аналітичні рахунки із синтетичними рахунками? Наведіть приклад у формі обігової відомості аналітичного обліку Завдання 8. Вкажіть терміни зберігання документів?
Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів та розрахункових операцій Розділ 3 заходи щодо вдосконалення обліку грошових коштів та розрахункових операцій підприємства Висновки Список ...подальшого вдосконалення первинного, синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів і розрахункових операцій в досліджуємому підприємстві – пропонуємо: неухильно дотримуватися вимог діючих нормативних документів, що регулюють використання грошових ...
Первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва 45 2.3. Відображення надходження та вибуття поточних біологічних активів в системі рахунків ...рахунків бухгалтерського обліку; проаналізувати первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва; проаналізувати методи та методологічні прийоми контролю; оцінити контроль використання поточних біологічних ...
...аудиторської фірми «Консалтинг» передбачає: – складання аналітичних таблиць; – ведення бухгалтерського обліку; – консультації з оподаткування. Ситуація 2. Витяг із Статуту аудиторської фірми «Контроль».... Завдання № 23 1) Скласти план аналітичної оцінки стану бухгалтерського обліку та звітності за даними звітності ТОВ «Промхімсервіс». 2) Скласти порівняльну таблицю даних синтетичного і аналітичного обліку, ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.