Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 988 за запитом аналітичного

...аудиторської фірми «Консалтинг» передбачає: – складання аналітичних таблиць; – ведення бухгалтерського обліку; – консультації з оподаткування. Ситуація 2. Витяг із Статуту аудиторської фірми «Контроль».... Завдання № 23 1) Скласти план аналітичної оцінки стану бухгалтерського обліку та звітності за даними звітності ТОВ «Промхімсервіс». 2) Скласти порівняльну таблицю даних синтетичного і аналітичного обліку, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, умови визнання і класифікація витрат виробництва 1.3 Методологія аналізу собівартості продукції підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки собівартості підприємства ват пздг «золотоніське» 2.1 Організаційно – економічна характеристика...
...основних засобів 2.5 Організація аналітичного обліку основних засобів 2.6 Інвентаризація основних засобів 3. Аналіз основних засобів 3.1 Аналіз структури та динаміки основних засобів ...та податкового обліку), документообіг, організація аналітичного обліку, а також облік ремонту та амортизації основних засобів, переоцінки, інвентаризації та контроль основних засобів.
шевченко 3.1 Автоматизація аналітичних робіт як засіб покращення аналітичної роботи підприємства 3.2 Напрямки державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції 3.3 Заходи щодо ...
Синтетичний та аналітичний облік основних засобів та зносу у виробництві 41 2.3. Податковий облік основних засобів та зносу 58 2.4....документального оформлення та синтетичного й аналітичного обліку основних засобів; обґрунтувати й запропонувати методику аудиту основних засобів. Об'єктом дослідження в роботі є облік та аудит основних ...
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнти ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності 1.3.6 Інтегральні ...
шевченко 3.1 Автоматизація аналітичних робіт як засіб покращення аналітичної роботи підприємства 3. Заходи щодо зменшення поточних витрат підприємства і їх економічне обґрунтування Висновки Список ...
Організація синтетичного та аналітичного обліку виробничих запасів, відображення інформації в облікових регістрах та звітності 2.4. Особливості обліку виробничих запасів в інших країнах світу ...документів, необхідні для синтетичного і аналітичного обліку. Проте журнальна форма обліку розрахована на ручну працю і з неї важко перейти на комп’ютеризований облік Тому на ...
Синтетичний і аналітичний облік товарних операцій 52 2.2.3. Відображення результатів обліку товарних операцій в звітності 57 2.3.... Вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку товарних операцій 72 4.3. Удосконалення обліку розрахунків за операціями експортно імпортних постачань 72 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 74 ...
...і дебіторської заборгованості в обліково аналітичній системі, надання пропозицій щодо підвищення ефективності управління грошовими активами, дебіторською заборгованості та вдосконалення обліку і контролю на базовому підприємстві....служби РайСТ Таблиця 2.2 Аналітичний облік грошових коштів Таблиця 2.3 Облік грошових коштів у касі РайСТ у 2008 році Таблиця 2.4 Основна кореспонденція ...
Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку за обра¬ним варіантом. Скласти бухгалтерські проводки. 2. Підрахувати обороти за період та сальдо на кінець періоду по синтетичних ...залишки на кінець періоду по аналітичних рахунках (дод.2) та порівняти їх з відповідними оборотами та залишком по синтетичному рахунку. 3.
Облік витрат, а також аналітичні методи знаходження оптимальних управлінських рішень мають велике значення, оскільки в умовах ринкової економіки без належного обліку підприємство не може не ... Схема аналітичного обліку витрат на рахунках управлінського обліку Рис.1.23. Аналітичний облік витрат за статтями калькуляції Рис.1.24.
...дає змогу: ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства; можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку; одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному й аналітичному обліку; повна настроюваність: можливість доповнювати ...
аналітичну d. контрольну e. прогностичну Question 10 Балів: 1 В чому полягає специфіка формуючого експерименту перед констатуючим: Виберіть одну правильну відповідь ... аналітичний d. творчо пошуковий e. реконструктивний Question 23 Балів: 1 Основна мета стимуляційно мотиваційного компоненту процесу навчання: Виберіть одну правильну відповідь ...
, скласти відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками за жовтень (додаток 6); 5. До операції 17, 20 зробити розрахунок оцінки витрат запасів ... Виконати завдання у картках аналітичного обліку бензину (додаток 6) і відобразити в журналі господарських операцій найнижчу суму (залишком бензину на 01.10.200 р.
...удосконалення, формування нових підходів до аналітичного забезпечення управління. Розв’язання комплексу зазначених проблем визначає актуальність роботи. Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка організаційно методичних ...поняттям „грошові потоки” залежно від аналітичних потреб. 3. Класифікація грошових потоків у спеціальній літературі представлена недостатньо. Відсутні комплексні дослідження проблем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових ...
В чому полягає різниця між аналітичними і сумарними методами встановлення норм? 4. Які ознаки класифікації аналітичних методів? 5. Як на виробництві можна досягти рівної напруженості норм?
...в декілька етапів: збір та аналітична обробка вихідної інформації за період, що аналізується; обґрунтування системи показників, які використовують для оцінювання кредитоспроможності підприємства та класифікації їх; вибір ...їх використання Таблиця 2.8 Аналітичний баланс підприємства Рис. 2.1 Структура активів ВАТ “Колос”. Рис. 2.2 Структура пасивів ВАТ “Колос”.
...в декілька етапів: збір та аналітична обробка вихідної інформації за період, що аналізується; обґрунтування системи показників, які використовують для оцінювання кредитоспроможності підприємства та класифікації їх; вибір ...їх використання Таблиця 2.10 Аналітичний баланс підприємства рис. 2.1. Структура активів ВАТ „Колос” рис. 2.2. Структура пасивів ВАТ „Колос” Таблиця 2.11.
...в декілька етапів: збір та аналітична обробка вихідної інформації за період, що аналізується; обґрунтування системи показників, які використовують для оцінювання кредитоспроможності підприємства та класифікації їх; вибір ... Аналітичний баланс підприємства Рис. 2.1 Структура активів ВАТ “Колос”. Рис. 2.2 Структура пасивів ВАТ “Колос”. Таблиця 2.11.
...Question 5 З об’єму аналітичного дослідження інвестиційний аналіз буває: a. попереднім та поточним b. повним та тематичним c. внутрішнім та зовнішнім d....фундаментальним Question 6 З глибини аналітичного дослідження інвестиційний аналіз буває: a. експрес аналізом та фундаментальним b. попереднім та поточним c. внутрішнім та зовнішнім d.
Для більшої аналітичності результатів аналізу було розроблено порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати СТОВ «Першотравневе» за 2007 2009 роки.
Вихо¬дячи з формули номера аналітичного особового рахунку: А. Сформуйте номер аналітичного особового рахунку, якщо відомо: – номер банку «Електрон» за міжбанківськими розрахунками (МФО) – 322 636; – порядковий ...
...організовують ведення всіх синтетичних і аналітичних рахунків із забезпеченням потрібної оперативності, збереженості облікових даних та їх захисту від несанкціонованого доступу. Для удосконалення методики складання Звіту про ...доцільно використати дані синтетичного і аналітичного обліку руху грошових коштів. У Звіті доцільно ввести показник (рядок) коригування у розділі 1 операційної діяльності з позначенням “Коригування на ...
...та оцінка фактів, арифметичний контроль, аналітичні дослідження b. доказ, прогнозування, перевірка, аналітичні процедури c. перевірка, підрахунки, аналітичні процедури d. спостереження, підтвердження, опитування, підрахунки Question 3 Який ...
...моделі поділяються на двох груп: аналітичні й алгоритмічні (які іноді називають імітаційними). В даний час не можна назвати область людської діяльності, у якій у тім чи ... Існують два різновиди цих моделей: аналітичні й алгоритмічні. Аналітичні моделі не враховують дія випадкових факторів і тому можуть використовуватися тільки як моделі першого наближення.
...моделі поділяються на двох груп: аналітичні й алгоритмічні (які іноді називають імітаційними). В даний час не можна назвати область людської діяльності, у якій у тім чи ... Існують два різновиди цих моделей: аналітичні й алгоритмічні. Аналітичні моделі не враховують дія випадкових факторів і тому можуть використовуватися тільки як моделі першого наближення.
...11 Тактика відкритої співпраці і аналітична тактика у переговорах відповідають стратегії А. компромісу Б. співпраці В. суперництва. Тема №5 Question 1 of 10 За К....відкритої співпраці, відкритого суперництва і аналітичну стратегію Б. компроміс, співпраця, пристосування В. позиційний торг. Question 5 of 10 До жорсткого силю в переговорах відносять: А.
...11 Тактика відкритої співпраці і аналітична тактика у переговорах відповідають стратегії А. компромісу Б. співпраці В. суперництва. Тема №5 Question 1 of 10 За К....відкритої співпраці, відкритого суперництва і аналітичну стратегію Б. компроміс, співпраця, пристосування В. позиційний торг. Question 5 of 10 До жорсткого силю в переговорах відносять: А.
Синтетичний та аналітичний облік накладних витрат 2. Задача № 9 Ви працюєте у карамельному виробництві. За операціями визначте кореспонденцію рахунків, зробіть записи в регістр аналітичного обліку витрат по рахунку 23 "...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового ... Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприє...
Аналітичний облік і документування операцій з озносними засобами 2.Формування собівартості готової продукції ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ При виконанні контрольної роботи необхідно: 1) ...на рахунках; 6) Скласти оборотні аналітичні відомості до синтетичних рахунків 201 «сировина і матеріали». 372 «розрахунки з підзвітними особами», 631 «розрахунки з постачальниками і підрядниками»; 7) ...
Аналітична записка по аналізу показників ефективності управлінням підприємства за звітній період 3. Аналітична записка щодо основних напрямків удосконалення фінансової діяльності підприємства ...
Задача №1 Зробити розрахунки окремих показників, побудувати аналітичну таблицю, визначити абсолютне та відносне відхилення показників. Встановити аналітичну залежність між показниками у вигляді формул, визначити вплив факторних показників на ...
Здійснити записи в регістри аналітичного та синтетичного обліку за журнальною формою обліку за відповідними рахунками по даній задачі, підрахувати обороти за лютий та березень місяці ...12 Здійснити записи в регістри аналітичного та синтетичного обліку за журнальною формою обліку за відповідними рахун¬ками по даній задачі, підрахувати обороти за лютий та березень ...
Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки. 3. Оформити первинні документи по операціях 11,13. 4. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках. 5.
Синтетичний і аналітичний облік статутного капіталу 4. Синтетичний і аналітичний облік інших видів власного капіталу Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки
Завдання №2 1) Скласти план аналітичної оцінки стану бухгалтерського обліку та звітності за даними звітності ТОВ "Інсервіс" 2) Скласти порівняльну таблицю даних синтетичного і аналітичного обліку, балансу підприємства "Інсервіс" (додатки ...
Технологія аналітичного процесу та її особливості в умовах використання ЕОМ 1.3. Підсистеми забезпечення технології аналітичного процесу в умовах використання ЕОМ Розділ ...
...праці 1.2 Синтетичний і аналітичний облік оплати праці 1.3 Облік використання робочого часу 2. Практична частина Висновки Аналітичні дані для складання балансу по рахунках ...
...звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку, поданими у додатках. 2) Розробити робочі документи для перевірки наявності виробничих запасів і їх відповідності даним аналітичного і синтетичного обліку.
...3 Організація облікового, контрольного та аналітичного процесів РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ (ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ) ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 4....5.3 Аналітична інформація Рис.5.4 Алгоритм прийняття управлінських рішень Таблиця 5.2 Управлінське рішення
Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4.
Аналітичний огляд нормативної бази та економічних літературних джерел з обліку, аналізу і аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства…........13 1.3.... Синтетичний та аналітичний облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства...............................................................................................................34 2.3. Відображення облікової інформації про зовнішньоекономічну у звітності підприємства.............................................
Синтетичний та аналітичний облік статутного капіталу 5. Синтетичний та аналітичний облік інших видів ВК ПУСКУ, 2012 Робота написана з урахуванням змін у законодавстві ...
...Зробити розрахунки окремих показників, побудувати аналітичну таблицю, визначити абсолютне та відносне відхилення показників. Встановити аналітичну залежність між показниками у вигляді формул, визначити вплив факторних показників на ...
ЗАВДАННЯ 9 Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно): Надійшли матеріали на склад від постачальників 500грн ЗАВДАННЯ 10 Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку. ЗАВДАННЯ 11 Вкажіть терміни зберігання документів: а) квартальна ...
1)Скласти план аналітичної оцінки стану бухгалтерського обліку та звітності за даними звітності ТОВ "Полтавсервіс". 2)Скласти порівняльну таблицю даних синтетичного і аналітичного обліку, балансу підприємства "Полтавсервіс".
Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4.
Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.