Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 6332 за запитом база

Економіко правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури щодо готівкових розрахунків 11 1.3. Організаційна та фінансово економічна характеристика ТОВ «СК Бізнес» 11 ...провести економіко правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури щодо готівкових розрахунків; дослідити облік, аналіз і аудиту грошових коштів та готівкових розрахунків на підприємстві; ...
...стану акушерської допомоги населенню на базі акушерського відділення міської лікарні №1 м. Олександрії 2.1. Аналіз організаційної структури МЛ №1 стор м. Олександрії 2.2....організації акушерської допомоги населенню на базі міської лікарні №1 м. Олександрії Висновки Список використаних джерел Під час написання курсової роботи були зроблені певні висновки. 1.
Аналіз дохідної бази державного бюджету України................................................57 2.3. Аналіз видатків державного бюджету на економічну діяльність...................64 Розділ IIІ....практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державою своїх функцій в тому числі й побудува інфраструктури, розробка нової продукцій, фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, ...
Математична модель фінансового ризику на базі нечіткої логіки 2.5. Алгоритм вирішення задачі Розділ ііі. Програмна реалізація задачі визначення ступеня ризику при кредитуванні 3.1....модель визначення фінансового ризику на базі нечіткої логіки. В процесі аналізу цього методу розробив алгоритм його реалізації програмним шляхом. Для реалізації методу був вибраний інструментальний пакет ...
Опис проектування бази даних модуля обліку часу 2.2.1. Вибір моделі бази даних 2.2.1.1.
...із нарощуванням капіталу та ресурсної бази комерційних банків невідкладного розв’язання потребує завдання удосконалення структури банківської системи. Відсутність у ній таких необхідних елементів як кооперативний банківський ...коло банківських операцій та клієнтської бази, освоювати нові сегменти ринку, знижувати вартість і поліпшувати якість банківських послуг, впроваджувати нові технології тощо.
...в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва. Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення ...виробництво продукції, їх нормативно – правова база; розглянуто різноманітні підходи до класифікації витрат на виробництво і вибрано найоптимальніший варіант групування, викладено основні методи і способи калькулювання витрат ...
Єдиний податок, платник, об’єкт, база оподаткування та ставки. 36. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники, об’єкт та база оподаткування та пільги із сплати ...
База для нарахування та утримання ЄСВ зазначена в ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ (вона відповідає базі, установленій для справляння внесків до ...
Вправи та завдання На базі n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну модель залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S ...і заробітної плати L на базі n = 12 статистичних даних певного регіону. i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 5,25 9,11 ...
Інформаційною базою дослідження стали наукові публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, а також законодавчі та нормативні акти, якими регулюються процеси оподаткування суб’єктів ...створювати та використовувати спільну інформаційну базу, що дозволить зменшити трудомісткість облікового процесу та підвищити рівень контролю. • Дослідження обліку валових витрат було проведено на прикладі ТОВ «САВВА».
...грошового потоку за рахунок зменшення бази оподаткування (прибутку) Полтавського заводу продтоварів "Світанок". Крім того, у підприємства з’явиться можливість швидше вкладати амортизаційні кошти у нове, прогресивніше ...призначеного на розвиток матеріально технічної бази, можна залучити банківський кредит. На основі проведеного аналізу з системи основних показників, що характеризують кредитоспроможність, ми визначили, що Полтавський завод ...
...дозволяє працювати з єдиною інформаційною базою з декількох робочих місць. Система містить наступні засоби забезпечення схоронності і несуперечності інформації: 1. Можливість заборони користувачам видалення даних. 2....6 – Документ для роботи з базою даних Рисунок 2.7 – Меню для роботи з базою даних Рисунок 2.8 – Розміщення шаблонів команд у поле меню Рисунок ...
нормативно законодавча база b. вищий навчальний заклад c. додаток до диплому d. система освіти Question 5 Навчання впродовж життя орієнтується: a.... навчання на базі інформаційних технологій d. вдосконалена модель безперервної освіти або освіти дорослих Question 11 Всі компетенції поділяються на: a.
нормативно законодавча база b. вищий навчальний заклад c. додаток до диплому d. система освіти Question 5 Навчання впродовж життя орієнтується: a.... навчання на базі інформаційних технологій d. вдосконалена модель безперервної освіти або освіти дорослих Question 11 Всі компетенції поділяються на: a.
...підхід при формуванні нормативно правової бази в сфері управління трудовим потенціалом полягає, перш за все, в: a. створенні сприятливих умов для реалізації права громадян на працю ... історично і логічно виникла на базі теорії людського капіталу Question 2 Центральними елементами концепції людського розвитку є: a. матеріальний добробут людини b. людський капітал c.
...до СОТ; удосконалення нормативно правової бази для впровадження стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств області за рахунок освоєння інноваційного типу розвитку; забезпечення динамічного зростання економіки як бази для посилення здатності виробників протистояти ...
...та вищі учбові заклади на базі конкретного міста b. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади c....та вищі учбові заклади на базі конкретного міста c. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади d.
...та вищі учбові заклади на базі конкретного міста b. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади c....та вищі учбові заклади на базі конкретного міста c. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади d.
...та вищі учбові заклади на базі конкретного міста c. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади d....та вищі учбові заклади на базі конкретного міста d. науково виробничий територіальний комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади Question ...
... Задача № 1 На базі статистичних показників змінних х(1) та у(1) / n = 21 / побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі ...33,2 Задача № 2 На базі статистичних даних показників змінних X(t) за n = 17 місяців побудувати графік тренду зміни X(t), вибрати форму одно факторної ...
... Задача № 1 На базі статистичних показників змінних х(1) та у(1) / n = 22 / побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі ...7 20 Задача № 2 На базі статистичних даних показників змінних X(t) за n = 22 місяців побудувати графік тренду зміни X(t), вибрати форму одно факторної ...
Методологічна основа й нормативна база обліку собівартості продукції 1.1 собівартість як економічна категорія 1.2 основні завдання та нормативна база організації обліку собівартості продукції 1....
Нормативно методологічна база обліку і аудиту податків і платежів 1.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку по податках і платежах 1....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз літератури 1.2 Аналіз джерельної бази РОЗДІЛ 2 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 2.1 ...
Задача № 62 Згідно з договором поставок розрахунок між торговельною базою і швейним об'єднанням здійснюється з допомогою акредитиву. Торговельна база звернулася до банку із заявою про відкриття покритого акредитиву на ...
...в Україні 1.1 Законодавча база організації охорони здоров’я в Україні 1.2. Структура управління 1.3. Основні принципи організації охорони здоров’я 1.4 ...з держбюджету 1.5 Законодавча база для надання платних послуг поліклініки 1.6 Амбулаторно поліклінічна служба в Україні 1.7 Права і обов’язки громадян 1....
...діяльності 1.1 Нормативно правова база регулювання зовнішньоекономічної підприємницької діяльності 1.2 Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної підприємницької діяльності в умовах України 1.3 Методологія обґрунтування розвиту зовнішньоекономічної ...вітчизняних підприємств з іноземними, законодавча база регулювання здійснення зовнішньої діяльності. Шляхами поступового вдосконалення зовнішньоекономічної стратегії підприємства є: формування і розвиток нових зв'язків, п...
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення прибутковості підприємств 1.2 Огляд літературних джерел щодо вивчення основних напрямків підвищення прибутковості підприємств 1.3 Показники фінансового стану ...підсиленням і модернізацією матеріально технічної бази, підвищенням кваліфікації робітників. 7. збільшення кількості технічного обладнання, впровадження використа...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 ...
...1.1 Склад, нормативно правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ 1.2 Загальні положення складання звітності бюджетними установами, порядок її подання і затвердження ...техніків); • міжшкільний навчально виробничий комбінат; • базу відпочинку вчителів «Дніпро»; • апарат ЦБ №2 управління освіти. Централізована бухгалтерія №2 очолюється головним бухгалтером. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії призначається на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої діяльності в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, умови визнання і класифікація поточних витрат ...в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва. Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собіварто...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1.3 Методичні основи обліку витрат виробництва РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СТОВ «...включаються до собівартості продукції пропорційно базі розподілення нормальній виробничій потужності, яка визначається в кількості виготовленої продукції. З розвитком конкуренції ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку ремонтів основних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація ремонту основних засобів 1.2 Характеристика нормативної бази з обліку основних засобів та їх ремонтів 1.3 Методика та організація обліку ремонтів основних засобів Розділ 2 Практичні аспекти ...здійснення реконструкції і розширення виробничої бази, технічне переоснащення і вирішення питань соціального розвитку, здійснення і розширення зовнішньоекономічних ...
Законодавча і нормативна база розрахунків за соціальним страхуванням 1.3. Організаційно – економічна характеристика підприємства Розділ 2. Організація та методологія бухгалтерського обліку розрахунків за соціальним ...розрахунків за соціальним страхування на базі застосування пеом Висновки Список використаних джерел Додатки З 1 січня 2011 року введений єдиний страховий внесок на загальнообов’язкове державне ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Методика оцінки фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки фінансового стану підприємства на ...звітний період, можна визначити на базі публічної офіційної звітності. Перший розділ роботи описує інформаці...
...класифікація 1.2 Нормативно правова база обліку і аудиту витрат 1.3 Методологія обліку і аудиту витрат за економічними елементами 1.4 Методика аналізу витрат за ...класифікація, проводиться огляд нормативно правової бази обліку витрат за економічними елементами, визначаються методологічні основи обліку витрат за економічними елементами, розглядається методика проведення аналізу витрат за економічними ...
Аналіз нормативно правової бази з обліку товарних операцій 1.3. Теоретичні аспекти обліку товарних операцій 1.4. Методика аналізу оптового товарообігу Розділ 2....сутність товарних запасів; досліджена законодавча база з питань обліку товарних операцій; висвітлені теоретичні аспекти організації обліку товарних операцій в оптовій торгівлі; досліджена методика аналізу оптового товарообігу.
Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції 1.2. Підходи науковців щодо визначення економічної сутності та класифікації витрат 1.... Нормативна база, якою доводиться керуватись при веденні обліку витрат забезпечена рядом законів, положень, інструкцій, правил, методичних рекомендацій.
...зовнішньоекономічної угоди 2.1 Законодавча база 2.2 Нормативно правові умови здійснення даного проекту 3. Зовнішньоекономічний контракт 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту Висновки Список використаних літературних ... • Розробка нормативно законодавчої бази щодо формування і подальшого функціонування ринку цукру. • Інтеграція товаровиробників і переробників цукросировини з метою збільшення обсягів виробництва цукрових буряків, здешевлення ...
Поняття про бази даних і системи управління базами даних (СУБД). Проектування та створення бази даних Задача № 47 Створіть файл документа, в якому: – установіть ...
1.2 Нормативно законодавча база з обліку витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6. Розділ II....включаються до собівартості продукції пропорційно базі розподілення нормальній виробничій потужності, яка визначається в кількості виготовленої продукції. З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибутку перспективи ...
Огляд нормативної бази та критичний аналіз літературних джерел щодо обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 13 1.3....і замовниками, що формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання. Однак форма бухгалтерського обліку з покупцями і замовниками, яку рекомендували нормативно, не враховує ...
...3D та Surfer на прикладі бази відпочинку ІФНТУНГ; обрано найоптимальніше програмне забезпечення для виконання цього завдання; побудовано цифровий топографічний план у програмному забезпеченні AutoCad....цифрової моделі рельєфу на прикладі бази відпочинку ІФНТУНГ. ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………….8 1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ РОБІТ………………………………………..10 1.1 Фізико географічна характеристика району робіт…………………………...
Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і контролю операцій з валютними коштами 13 1.3.... Система показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу валютних коштів підприємства 57 3.2. Аналіз структури та динаміки валютних коштів підприємства в ТОВ «...
Нормативно правова база регулювання накладних витрат 14 1.3. Критичний аналіз спеціальної літератури з накладних витрат 21 РОЗДІЛ 2.... Теоретичною та методологічною базою дослідження є досягнення вітчизняної та зарубіжної науки з проблем обліку, аналізу і аудиту накладних витрат.
Аналіз дохідної бази ВАТ “Державний ощадний банк України” 2.1. Порядок нарахування і стягування відсотків по кредитах 2.2 Аналіз кредитних вкладень і ... Шляхи вдосконалення дохідної бази ВАТ “Державний ощадний банк України” 3.1 Оцінка кредитоспроможності клієнта бальним способом 3.2 Визначення принадності ринкових сегментів 3.3 ...
...2.1.1 Системи керування базами даних 2.1.2. Обробка даних 2.1.3. Керування даними 2.2. Муніципальний телефонний довідник 2.2.1. Проектування бази даних 2.2.2.
Огляд нормативно законодавчої бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу реалізації покупних товарів 19 1.4. Загальна організаційна та фінансово економічна характеристика ...які забезпечують методичну та інформаційну базу для прийняття оптимальних управлінських рішень, можна віднести облік та аналіз. Важливу роль у рішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення бухгалтерського ...
MB=C+R МВ — грошова база, С — готівка; R — банківські резерви. Центральний банк може впливати на обсяг грошового агрегату М1, змінюючи грошову базу та норму обов’язкових банківських ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.