Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 6332 за запитом база

Інформаційна база економічного аналізу, її види, методи обробки економічної інформації 26. Аналіз обсягу реалізації продукції, робіт та послуг.
Енергетична база виробництва продукції в галузі 2. Відображення результатів впровадження нововведень у показниках роботи підприємства Література
Законодавча база функціонування інвестиційних фондів 2. Визначення термінів, пов’язаних з пайовими інвестиційними фондами 3. Сутність та порядок створення пайового інвестиційного фонду ...
Теоретична база й основні компоненти виробничого менеджменту… 4 1.1 Суть виробництва й еволюція розвитку виробничого менеджменту……………………………………………………………………..
Техніко технологічна база виробництва 20. Банкрутство і ліквідація підприємств Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 Вихідні данні: Таблиця №1 Дані про вартість основних ...
Проектування та створення баз даних у середовищі СУБД ACCESS Варіант №7 "Продаж автомобілів" Проектування та створення БД: 1. Створення таблиць 2. Створення форм 3.
Проектування та створення баз даних у середовищі СУБД ACCESS Варіант №12 "Продаж валюти" Проектування та створення БД: 1. Створення таблиць 2. Створення форм 3.
Проектування та створення баз даних у середовищі СУБД ACCESS Варіант 19 "Продаж електротоварів" Проектування та створення БД: 1. Створення таблиць 2. Створення форм 3.
Собівартість продукції як база ціни. Види собівартості 24. Роздрібні ціни на товари народного вжитку, їх види й структура 3.
Собівартість продукції як база ціни. Види собівартості 2. Система вільних (ринкових), оптових і роздрібних цін 3. Задача № 16 Роздрібна ціна пляшки пива 0,5 л – ...
Собівартість продукції як база ціни. Види собівартості 23. Оптові та оптово відпускні ціни на продукцію промисловості, їх види і структура.
Техніко технологічна база виробництва 20. Банкрутство і ліквідація підприємств Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання № 1 На підставі вихідних даних розрахувати наступні показники: 1.
Законодавча база з охорони праці. 3. Державний нагляд та контроль за охороною праці. 4. Дослідження виробничого травматизму. Список використаної літератури
Грошовий мультиплікатор та грошова база 19. Становлення та розвиток банківської системи України 29. Європейський банк реконструкції та розвитку Задача № Література
Грошовий мультиплікатор та грошова база 2. Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів Тести Задача Література
Сутність та інформаційна база фінансового менеджмента 2. Визначення вартості грошей у часі 3. Задача Визначити рентабельність власного капіталу підприємства.
Вступ 1 Розвиток нормативно – правової бази в Україні 2Причини напруженої ситуації 3 Регулювання в сфері поводження з відходами Висновок Література
Оновлення техніко технологічної бази підприємства та його продукції як основа інноваційного розвитку держави 2. Особливості організаційних форм науково технічного потенціалу інноваційної діяльності 3.
База підрахунків ефективності використання мас медіа Список використаної літератури
Грошова маса і грошова база, їх складові елементи 2. Розрахунково касове обслуговування держави центральним банком 3. Завдання 15 На підставі інформації.
Бази знань Практичне завдання №1 Визначити тип фінансової стійкості господарюючого суб’єкта за даними ф. № 1 «Баланс».
4 РОЗДІЛ 1 Нормативно правова база освітньої політики в Україні…….…………......…...10 РОЗДІЛ 2 Державне управління освітою в Україні ………………………………………...27 2.1 Сучасний стан освіти в Україні ………………………………………...........
Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд теоретичної літератури з питань обліку та контролю валютних операцій 2. Документальне оформлення обліку валютних операцій підприємства Список використаної ...
Нормативно правова база регіону. 3. Структура РІС Донбасу. 4. Інвестиційна політика регіону. 5. Рівень освіти та науковий потенціал Донбасу. 6. Конкурентоспроможність Донбасу. 7.
Коротка характеристика господарства (На базі АФ "Агрокомплекс" Новомосковського р ну, Дніпропетровської обл.) 3. Епізоотичний стан господарства 4. Визначення хвороби, характеристика збудника, епізоотологічні дані, патогенез 5.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ЯК НОРМАТИВНА БАЗА МАКОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА 1.1. Сутність та складові СНР та БНГ 1.2. Порівняльна характеристика СНР та БНГ 1.3.
Законодавча база інвестиційної діяльності 3. Стадії інвестиційного процесу 4. Перспективні стратегічні напрямки інвестиційного портфелю Висновки Література
Материально техническая база и организация контроля качества товаров на предприятии 3. Характеристика ассортимента продукции 4. Организация экспорта продукции 5.
Забезпечення належної доказової бази при супроводженні справ про визнання недійсними податкових повідомлень рішень. 2. Розгляд і вирішення конфліктів щодо застосування штрафних санкцій. 3.
Сырьевая база …………………………………………………………. 4 3. Факторы размещения потребителей черной металлурги…………….. 6 4. Характеристика основных регионов черной металлургии……….... 7 Выводы …………………………………………………………………… 11 Литература ……………………………………………………………….. 12
...варіантом спроектувати інформаційно логічну модель бази даних у вигляді сукупності інформаційних об'єктів та інформаційних зв'язків 2. Спланувати таблиці СУБД та їх структуру, визначити типи ...
Нормативна та правова база оподаткування доходів громадян та фізичних осіб підприємців 1.1. Характеристика традиційної системи 1.2. Правова характеристика спрощеної системи оподаткування фізичних ...
Задача № 78 На оптову базу надійшла партія таких бавовняних тканин Миколаївського текстильного комбінату: – ситець вибивний шириною 85 см, кількістю 5000 м.
ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БАЗОЮ ПРАКТИКИ. 6 1.1. Організаційно правова характеристика ТОВ ім. Мічуріна. 6 1.2. Організація роботи бухгалтерського апарату підприємства.
За даними звіту про фінансові результати підприємства бази практики провести факторний аналіз динаміки чистого прибутку підприємства, порівнявши значення аналізованого показника в останньому році аналізованого показника періоду зі значенням ...
Нормативно правова база міжнародного морського перевезення 2.1. Нормативно правові акти та інші договори, які регулюють міжнародне морське перевезення вантажів 2.2.
Нормативно правова база міжнародного морського перевезення 2.1. Нормативно правові акти та інші договори, які регулюють міжнародне морське перевезення вантажів 2.2.
Створення баз даних позичальників (на прикладі діяльності Асоціації кредитних інспекторів США) 46. Банківський маркетинг та його роль в діяльності сучасних банків Задача №...
Вступ Розділ 1 Характеристика структури відділу соціальних допомог на базі управління праці та соціального захисту населення Лисянської райдержадміністрації 1.1. Відділ соціальних допомог як важлива ланка соціального забезпечення 1.1....
Природно економічна характеристика районів (На базі ДРЛ ВМ Жовтневому та Бабушкінському районах м. Дніпропетровська) 2. Організація роботи районної лікарні державної ветеринарної медицини 3.
(На базі АФ " Агрокомплекс" Новомосковский р н Дніпропетровська обл. ) 2. Встановлення джерел збудника інфекції. 2.1 Умови та порядок встановлення і зняття ...
Природно економічна характеристика господарства (На базі ТОВ "Агро Овен" Магдалинівський р н Дніпропетровська обл. ) 2. Господарсько біологічні особливості свиней 2.1 Системи утримання для свиней 2....
...отличие от открытого и правовая база его деятельности 2. Создание и учреждение ЗАО 3. Устав как учредительный документ ЗАО 4. Выпуск акций ЗАО 5.
...України – основне джерело права і база поточного законодавства ……………………………………………………………….. 3 2. Звільнення за прогул без поважних причин ……………………………. 8 3. Задача Галантерейний магазин, що входить до складу торгового ...
Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень 1.2 Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності 1.3.
...систем та їх матеріально технічна база 17. Значення складського господарства в організації матеріало та ресурсопотоків на товарному ринку Завдання № 2 Визначте та опишіть на конкретному прикладі ...
...систем та їх матеріально технічна база 14. Напрями удосконалення управління транспортними потоками Завдання № 2 Визначте та опишіть на конкретному прикладі найменування обєктів потоків (матеріальних та інформаційних) ...
...систем та їх матеріально технічна база 11. Завдання складського господарства по прискоренню обертання матеріально технічних ресурсів на товарному ринку Завдання № 2 Визначте та опишіть на конкретному ...
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ………........……………..…………………….7 РОЗДІЛ 2. УКРАЇНО ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ………………………...…………….12 2.1. Історико політичні передумови та чинники розбудови ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.