Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4257 за запитом банках

Джерела та умови формування капіталу банку 1.3. Методичні підходи щодо управління капіталом банку Розділ II. Аналіз ефективності управління капіталом банку 2.1.
...основними виконавцями розрахункових операцій є банки. Деякі безготівкові платежі, переважно дрібні, проводяться підприємствами та організаціями за допомогою поштово телеграфних переказів через відділення зв'язку.... Підприємства, а також установи банків здійснюють розрахунки при дотриманні таких умов: 1. Кошти підприємств підлягають обов'язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в ...
...запобігання відмиванню доходів у комерційних банках 1.3. Особливості процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в Україні та роль банків у запобіганні цьому процесу РОЗДІЛ 2.
...обов’язкових резервів КБ у банку Англії; в) визначення процентних ставок за кредитами з метою регулювання ставок ринку позичкових капіталів; г) операції на ринку ЦП; д) ...а) в) г) Пасивні операції банків – це – а) операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для виконання активних операцій; б) операції, за допомогою яких банки ...
а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо відомо: Господарські засоби та джерела утворення Сума, грн Будівельні матеріали 65 Мшп 22 Статутний капітал 192 Доходи майбутніх періодів Резерв сумнівних боргів 6 Короткостроковий кредит банку 30 Відстрочені податкові активи 14 Розрахунки з бюджетом за податками 10 Основні ...
) та валютному рахунку в банку (312 pax.) та на інших рахунках "Кошти в національній валюті" (313 pax.), результати контролю відображені у відповідному розділі акта ревізії....повноти оприбуткування готівки, отриманої в банку, було проведено зустрічну звірку документів і записів за виписками банку по рахунку № 311 "Поточний рахунок в національній валюті" з їх ...
обліковується банком за три місяці до терміну його погашення. Облікова ставка банку 15% річних. Визначити суму Р, сплачену банком власнику векселя та ...
...з цінними паперами установами комерційних банків України відомий як: а) метод меншої вартості; б) правило нижчої вартості; в) неамортизований дисконт; г) метод залишкової балансової вартості. 5.... обліковується банком за три місяці до терміну його погашення. Облікова ставка банку – 15 % річних. Необхідно: 1. Визначити суму сплачену банком власнику векселя ...
...протязі трьох місяців рахунок закривається банком. У банку (АКБ) було прийнято розпорядження про закриття рахунка клієнта після відсутності операцій по рахунку на протязі трьох місяців, а ...
За роки роботи послуги банку успішно користувалися попитом, що показуються такими даними: 1. Більш ніж 40% клієнтів банків, які оформлюють кредит на покупку побутової техніки, ...
За роки роботи послуги банку успішно користувалися попитом, що показуються такими даними: 1. Більш ніж 40% клієнтів банків, які оформлюють кредит на покупку побутової техніки, ...
...реалізації Погашено заборгованість за наданий банком короткостроковий кредит Перераховані платежі по податках до державного бюджету Перераховані кошти за надані послуги зв’язку Видано кошти на заробітну ...лізингових операцій Задача У комерційному банку «Отман» п.Остапенко В.Н. з вкладного рахунку до запитання сплатив банку суму процентів за короткострокову позику на поточні потреби ...
Вивчення фінансового стану банку, що обслуговує підприємство. 2. Вивчення світових цін на золото, платину та інші валютні метали. 3.... Кредити закордонних банків і внески іноземних інвесторів b. Інерційні аспекти опору змінам у постсоціалістичних країнах c. Ліквідація союзу соціалістичних країн, що входили у ...
...1) надійшла на рахунок в банку номінальна вартість облігацій з премією, випущеної в обіг на строк більше одного року – 17000 грн.; 2) надійшла на рахунок в банку премія за вказаною облігацією – 300 ...
...в) МВФ та Групи світового банку г) Світового банку д) ЄБРР та МВФ Назвіть глобальні проблеми МЕВ: а) воєнно політичні, екологічні; б) науково технічні, енергетичні; в) ...
залікова ставка Національного банку Question 12 Основу економічної мотивації інвестиційної поведінки підприємства визначає: a. рівень накопичених коштів b. рівень конкурентоспроможності продукції підприємства c.... кредитні ставки комерційних банків b. ціни на товари c. об’єми і ціни угод по видам цінних паперів d.
Бізнес–планом розвитку комерційного банку передбачалося у поточному році порівняно з минулим роком збільшити обсяг кредитних послуг на 20 %. Фактично у поточному році планове завдання ...у балах) фінансового стану комерційних банків за табл. 3 визначте для кожного бан¬ку середній бал (рейтинг банку). Зробіть висновки, враховуючи, що при х > 3,5 ...
...дії полісу страхування фінансового ризику банку така частина полісу: a. Роздiл, що підтверджує обов’язок страховика відшкодувати банку завдану шкоду b.
...дії полісу страхування фінансового ризику банку така частина полісу: a. Роздiл, що підтверджує обов’язок страховика відшкодувати банку завдану шкоду b.
підприємством банку Question 4 Непередбачені зобов’язання це : a. зобов’язання, які є малоймовірними b. нецільові зобов’язання c.... перевірці об’яв банку про рахунки покупців b. перевірці об’яв банку про рахунки постачальників c. проведенні інвентаризації ТМЦ Question 10 Для контролю за ...
Підприємство отримало короткостроковий кредит в іноземному банку на суму 30000 доларів. Курс НБУ на момент отримання 5,2 грн. за 1 дол., крім того підприємство має кредит в українському банку 100000 грн.
Завдання № 1 Підприємство уклало з банком договір на факторингове обслуговування, згідно з яким банк купує у клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 300 тис....таблиці розрахувати норматив короткострокової ліквідності банку та проаналізувати результат. № п/п Показники Сума, (тис. грн.) 1 Готівкові кошти 400 2 Короткострокові кредити, одержані від НБУ 7 ...
Органи управління та контролю комерційного банку 35. Особливості надання і погашення окремих видів позик Задача № Полтавська меблева фабрика виставила покритий акредитив у комерційному банку «Полісся» м.
Валютні операції банку 3. Задача №1 Визначити ефективність факторингової операції для підприємця продавця за наступними даними. Підприємство продало банку право вилучення дебіторської заборгованості на ...
...основна умова ефективної діяльності комерційних банків. 1.Регулювання роботи комерційних банків Національним банком України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.Показники, що використовуються в практиці оцінки фінансового стану комерційних банків. . . . . . . . . . . . . . . . .
...ОСНОВИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ………………………………………..6 1.1. Принципи та умови банківського кредитування……………………………...6 1.2. Сутність кредитної політики та її вплив на формування кредитного ...ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ АКБ «УКРСОЦБАНК»………………….30 2.1. Динаміка та структура кредитного портфеля АКБ «Укрсоцбанк»…………30 2.2. Диверсифікація кредитного портфеля АКБ «Укрсоцбанк»………………...
Завдання № 13 Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, тис. грн: 1. Активи банку – 560 000. 2. Зобов'язання банку – 250 000. 3.
Комерційні банки в кредитно грошовій політиці 3. Комерційні банки 4. Банківська система України 4.1. Кредитні відносини банків і підприємств 4.2.
Організація обліково операційної роботи банку 2.1. Загальна характеристика обліково операційної роботи 2.2. Первинна документація, документообіг та внутрішньобанківський контроль 2.3.... Касові операції банку 6. Організація та облік позичкових операцій 6.1. Організація роботи з карткового кредитування 6.2. Організація кредитування населення 7.
Організація обліково операційної роботи банку 2.1. Загальна характеристика обліково операційної роботи 2.2. Первинна документація, документообіг та внутрішньобанківський контроль 2.3.... Касові операції банку 6. Організація та облік позичкових операцій 6.1. Організація роботи з карткового кредитування 6.2. Організація кредитування населення 7.
Організація обліково операційної роботи банку 2.1. Загальна характеристика обліково операційної роботи 2.2. Первинна документація, документообіг та внутрішньобанківський контроль 2.3.... Касові операції банку 6. Організація та облік позичкових операцій 6.1. Організація роботи з карткового кредитування 6.2. Організація кредитування населення 7.
Теоретичні засади фінансової безпеки банків..........................................6 1.1. Сутність фінансової безпеки банків...................................................................6 1.2. Основні фактори фінансової безпеки банківських структур...........................9 Розділ 2.
Загальне знайомство з базою практики – банком……………………...4 2. Розрахунково касові операції банку…………………………………..12 3. Депозитні операції банку………………………………………………29 4. Кредитні операції банку………………………………………………..49 5.
Питання № 1 Предмет, метод, значення та інформаційне забезпечення аналізу діяльності комерційного банку Питання № 2 Оцінка і управління кредитним ризиком Задача № Здійсніть загальний аналіз та оцінку динаміки, складу і структури пасивів банку, якщо: на початок року зобов'...
...ПриватБанк» 1.1 Загальна характеристика банку 1.2 Структура бухгалтерії банку та її основні функції 1.3 Облік грошових коштів 1.3.1 Документація, документообіг та ...
...завдання та функції служби безпеки банку...............................................................................................................7 1.1. Сутність безпеки банку, її мета і завдання.........................................................7 1.2. Види безпеки і форми її організації..................................................................
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1.3 Облік ...
...та німецька моделі взаємозв’язку банків із промисловістю 3. Як побудовано системи страхування депозитів у США та Великій Британії? 4. Тест №1 Крах золотого стандарту та ... Тест №2 Активні операції банків – це: а) операції, за допомогою яких банки формують власний капітал; б) сукупність різних видів операцій – кредитних, розрахункових, довірчих та ін.
...спілка це – : а) зобов’язання банку надати позичальнику протягом визначеного терміну кредит у межах погодженого ліміту; б) рішення про надання приймається банком окремо за кожною заявкою. 2.
Облікова ставка банку – 14% річних. Визначити суму дисконту та ціну, за якою був облікований вексель. 25.07.2003 р.... Визначити дохід ( або збитки ) комерційного банку від проведення цих операцій. Задача № 2 Комерційний банк продає американський опціон пут на таких умовах: Сума опціону – 10000 USD Дата ...
...на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у таблицях 1 і 2 Таблиця 1 Валютні активи (тис.грн.) з/п Найменування Гривня EUR USD RUR ...1 Грошові кошти та залишки банку 233334 590 34 623 12 234593 2 Казначейські цінні папери 5323 2523 12000 0 1 19847 3 Кошти в інших банках ...
...на основі валютного балансу комерційного банку, який наведено у таблицях 1 і 2 Таблиця 1 Валютні активи (тис.грн.) з/п Найменування Гривня EUR USD RUR ...1 Грошові кошти та залишки банку 848482 7967 78966 8334 0 943749 2 Казначейські цінні папери 5698 56489 3211 5645 45 71088 3 Кошти в інших банках ...
Особливості стратегічного менеджменту в банку 21 1.3. Антикризове управління комерційним банком 27 Висновки до розділу 1 35 РОЗДІЛ 2.
Аналіз рейтингової оцінки банків України 2.1. Методика рейтингової оцінки CAMAL банка «Південний» 2.2. Методика рейтингової оцінки банка «Південний» за системою В. С.
...виконання: Підприємство дало доручення уповноваженому банку придбати 1500 доларів США за рахунок грошових коштів у національній валюті з комісійною винагородою – 2 %. Підприємством перераховано уповноваженому банку 5600 грн.
...виконання: Підприємство дало доручення уповноваженому банку придбати 1500 доларів США за рахунок грошових коштів у національній валюті з комісійною винагородою – 2 %. Підприємством перераховано уповноваженому банку 5600 грн.
...отримало короткостроковий кредит в іноземному банку на суму 30000 дол. Курс НБУ на момент отримання 5,2 грн. за 1 дол., крім того підприємство має кредит в українському банку 100000 грн. За І кв.
...Розділ 2 Аналіз стратегічної діяльності банку 2.1.Загальна характеристика діяльності Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» 2.2.Оцінка потенціалу банку та можливості стратегій розвитку ПАТ ...
...запропонував його для врахування (дисконтування) банку «Ажіо», що обслуговує обох партнерів, за 40 днів до дня платежу. Банк здійснив дисконтування векселя за ставкою 42 процента річних. Визначити дисконт, що стягується банком, та суму, отриману власником векселя (...
Роль Національного банку України в розвитку та становленні НСМЕП Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УЧАСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В НСМЕП 2.1.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.