Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 4257 за запитом банках

...та теоретичні основи функціонування комерційних банків 6 1.1. Поняття, призначення та види комерційних банків 6 1.2. Основні функції комерційних банків в економічній системі країни ...
...валюті Задача №9 У комерційному банку “Отаман” за місяць були виконані такі внутрішньогосподарські операції: 1. Виконаний поточний ремонт офісного приміщення, що використовується в операційній діяльності банку, на суму 1500 грн 2.
...ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 1.1 Сутність акції та її основні характеристики 1.2 Сутність статутного капіталу та активів акціонерного комерційного банку 1.3 Показники прибутковості активів ...
...аудиту витрат і доходів комерційного банку 1.1 Суть, класифікація, порядок визначення і оцінки витрат і доходів комерційного банку 1.2 Значення і завдання обліку та ...
формування кредитного потенціалу банку досягається при виконанні наступних умов: по перше, завдяки акумулюванню й використанню у вигляді кредитів та інвестицій максимально можливого обсягу грошових коштів на максимально можливий строк; по друге, за умови гарантування нормального розміру ліквідності та прибутку банків; по третє, при забезпеченні стійкого довгострокового економічного зростання економіки. Не останню роль у процесах формування кредитного потенціалу банку та б...
від іногороднього банку надійшов реєстр чеків з чеками МП "Колос" для оплати – 4300 грн. Реєстр оплачено Необхідно: 1. За даними операціями скласти проводки 2. Назвати дії банка якщо клієнт бажає поповнити коштами ...
Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності комерційного банку 1.1. Сутність та класифікація інвестицій 1.2. Суть та значення інвестиційної діяльності комерційного банку 1.3.
Вступ Розділ 1 Методологічні аспекти безготівкових розрахунків в банку 1.1 Сутність безготівкових розрахунків банку, їх значення 1.2 Види безготівкових розрахунків банку 1.3 Методологія здійснення безготівкових розрахунків ...
...визначення сутності управління кредитним портфелем банку 2. Управління кредитним портфелем ПАТ «Сведбанк» з точки зору ризиковості операцій 3. Напрями вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку Висновок Список використаних джерел Кредитний ...
Загальна характеристика кредитування в комерційному банку та умов дослідження 1.1. Основні аспекти організації кредитної роботи в комерційному банку 1.2.
...аспекти дослідження активних операцій комерційних банків…………………………………………...……...……...……………..............5 1.1. Суть і функції активних операцій комерційних банків……...…….......5 1.2. Принципи та види активних операцій комерційних банків………....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 1.1 Економічна сутність та чинники, що впливають на фінансовий стан банку 1.2 Методика аналізу показників, що характеризують фінансовий ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Сутність ресурсів комерційного банку 1.2. Формування власного капіталу банку, його склад і структура 1.3.
Організація касової роботи в установах банку 2. Задача №3 Бухгалтеру операціоністу ЦВ АК банку "Україна" м. Полтави надійшли розрахункові чеки при реєстрі від ТОВ "Солідол": – № 1635218 (...
Організація касової роботи в установах банку 2. Задача №3 Бухгалтеру операціоністу ЦВ АК банку "Україна" м. Полтави надійшли розрахункові чеки при реєстрі від ТОВ "Солідол": – № 1635218 (...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКІВ........................................................................................6 1.1. Сутність та структура кредитних ресурсів банку........................................ 6 1.2. Особливості управління кредитними ресурсами банків............................16 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ 1.1 Ліквідність банку: сутність та види 1.2 Механізм управління ліквідністю банку 1.3 Організаційне та інформаційне забезпечення управління ліквідністю банку Висновки до ...
... ВАРІАНТ ІІ (ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС) Завдання 1 (составлен процессуальный документ 30 грн) С....з позовом до акціонерного комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" (АКБ), Вінницької обласної дирекції "Укрсоцбанк" (далі Вінницька облдирекція) про стягнення суми, посилаючись на те, що в грудні ...
МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………………………………………………………6 1.1. Поняття та значення комерційних банків…………………………………...…6 1.2. Розвиток комерційних банків в Україні…………………………………..…..11 1.3.
...стратегії формування та використання прибутку банку 1.1 Сутність, види та значення прибутку комерційного банку 1.2 Джерела формування прибутку комерційного банку 1.3 Методика аналізу ...
...АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………………………………………………………..5 1.1. Сутність та види банківського кредитування…………………....................................5 1.2. Особливості формування та виконання кредитної діяльності банку...........................8 1.3.
Теоретичні передумови пасивних операцій комерційного банку з цінними паперами 1.1. Економічна сутність цінних паперів та їх вплив на фінансову діяльність комерційного банку 1.2.
...основні підходи до мотивації персоналу банку……………………………………………………………………………….4 2. Системи мотивації в різних країнах……………………………………9 3.Особливості мотиваційного механізму корпоративного управління в банках України…………………………………………………………………...11 Висновки…………………………………………………………………….
Організація управління капіталом банку 1.1. Зміст і порядок формування власного капіталу банку 1.2. Сутність, форми і методи формування залучених коштів банку 1....
Економічна сутність поняття ліквідності комерційного банку 1.1 Інформаційні джерела, мета та завдання аналізу ліквідності банку 1.2 Аналіз потреби банку в ліквідних коштах 2.
Економічна сутність поняття ліквідності комерційного банку 1.1 Інформаційні джерела, мета та завдання аналізу ліквідності банку 1.2 Аналіз потреби банку в ліквідних коштах 2.
...засади проведення факторингових операцій в банку 1.1 Сутність та класифікація факторингових операцій банку 1.2 Міжнародна конвенція по факторингу та їх ратифікація в Україні II.
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 7 1.1. Сутність і характеристика функцій комерційного банку на фінансовому ринку 7 1....
Зміст Вступ Розділ 1 поняття фінансової діяльності банку та методологічні принципи аналізу банківської діяльності 1.1 Економічна сутність та інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.2 Суть і роль ...операцій 1.4 Ліквідність комерційного банку. Потреба банку в ліквідних коштах Розділ 2 фінансово економічний аналіз кб “приватбанк” 2.1 Аналіз проведення кредитних операцій 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 5 1.1. Економічна сутність та види валютних операцій банку 5 1.2. Регулювання валютних операцій комерційного банку 10 1....
...ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ БАНКУ 5 1.1. Економічна сутність капіталу банку 5 1.2. Види та класифікація банківського капіталу 11 1.3.
...методологічні аспекти управління активними операціями банку 1.1 Зміст активних операцій банку та основні аспекти їх проведення 1.2 Відображення активів банку в балансі за ступенем ...
...АНАЛІЗУ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Економічна суть та структура активів та пасивів банку 6 1.2. Методика проведення аналізу активів та пасивів ...
МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………………………………………………………6 1.1. Поняття та значення комерційних банків………………………………...……6 1.2. Класифікація комерційних банків…………………………………………….11 1.3.
Теоретико методологічні основи становлення комунальних банків в Україні 1.1. Сутність та правове регулювання діяльності комунальних банків в Україні 1.2.
Аудит доходiв та витрат банку……………………………...…….………4 2.Аудит фiнансового результату дiяльностi банку…………….…………..9 Висновки………….………………………………………………………….15 Список використаних джерел однією з головних задач проведення аудиту банківської ...
...аналіз руху коштів в комерційних банках 2. Організаційна структура комерційного банку Завдання Вибрати вірну відповідь. 1. До нетрадиційних банківських операцій належать: а лізинг б надання гарантій ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ............................................................................................6 1.1. Економічна сутність кредитної діяльності банку та основні принципи її здійснення...............................................................................................................6 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ…………………………………………………….…….6 1.1. Поняття та види банківських інвестицій………………………………………6 1.2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі…………………………………………………………………………...….
Аудит доходiв та витрат банку……………………………...…….………4 2. Аудит фiнансового результату дiяльностi банку…………….…………..9 Висновки………….………………………………………………………….15 Список використаних джерел ВИСНОВКИ Отже, однією з головних задач проведення ...
...ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ................................................................6 1.1. Поняття, класифікація та функції портфеля цінних паперів банку...............6 1.2. Методи визначення дохідності, оцінки ризику та ...
...ЗАСАДИ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ З БАНКОМ…………………………………………………………………………….6 1.1. Поняття розрахунків клієнтів з банком………………………………………6 1.2. Види систем розрахунків клієнтів з банком………………………………..14 1.3.
...у фінансовій звітності Завдання №7 Банком "Мрія" 4.02. Х3 р. надано короткостроковий кредит заводу "Аврора" в поточну діяльність в сумі 200000 грн....сумі 250000 грн Проценти нараховуються банком щомісячно 20 го числа, а сплачуються клієнтом 30 го числа. Заборгованість за позичкою та процентами клієнтом сплачується своєчасно. Необхідно: 1.
...операцій на поточному рахунку в банку, завдання їх обліку 6 1.2. Нормативно правове забезпечення обліку операцій на поточному рахунку в банку 9 1.3.
...роль ідентифікації клієнтів при здійсненні банками фінансового моніторингу 1.2. Вимоги Сорока рекомендацій FATF щодо проведення ідентифікації 1.3. Вимоги НБУ щодо проведення ідентифікації клієнтів банку РОЗДІЛ 2.
Ріст капіталовкладень банку забезпечить його надійне функціонування в майбутньому. Обсяги кредитних вкладень дозволяють одержувати банку достатній прибуток, що дозволяє розширювати свою діяльність.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту доходів і витрат банку 1.1 Сутність та основні ...
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА БАНКУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПОНЯТТЯ 7 1.1. Поняття корпоративної культури та її походження 7 1.2....корпоративної культури в реалізації стратегії банку 25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВАТ АБ «УКРГАЗАНК» 34 2.1. Господарсько економічна характеристика банку 34 2.2.
Сутність інвестиційної діяльності банку………………………………...4 2. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів………………………………………………………………….…8 3. Аналіз ефективності інвестиційного портфеля банку АТ «УкрСиббанк»……………………………………………………………………15 Висновки…………………………………………………………………….
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ 5 1.1. Продуктова стратегія та її значення серед інструментів маркетингу 5 1.2. Банківські продукти: специфіка та класифікація 15 ...у формуванні загальної стратегії комерційного банку 33 РОЗДІЛ II. ПРОДУКТОВА СТРАТЕГІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ 45 2.1. Продуктовий ряд ВАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” 45 2.2.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.