Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 4257 за запитом банках

Зміст Вступ Розділ І Теоретичні основи бухгалтерського обліку і ревізії операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках банку 1.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Огляд економічних джерел 6 1.2. Нормативно правове забезпечення 10 РОЗДІЛ 2. КРЕДИТНІ РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 13 2.1.
Задача №509 Власник особистого селянського господарства Сидоренко звернувся до відділення комерційного банку з проханням відкрити йому банківський ...
Теоретико методичні основи управління прибутковістю банку 1.1. Прибуток банківських установ як економічна категорія 1.2. Чинники, що впливають на прибутковість банківських установ 1.3.... Аналіз управління прибутковістю банку ВАТ «Фінанси та Кредит» 2.1. Загальна характеристика фінансово господарської діяльності банку «Фінанси та Кредит» 2.2.
Ефективність фінансового моніторингу є складовою ефективності діяльності банку в цілому. На даний момент не існує цілісної системи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку.
Мета аудиту операційно касової роботи банку……………………..….4 2. Організація аудиту операційно касової роботи банку……………...….8 3. Формування аудиторського висновку ………………………………...15 Висновок ……………………………………………………………………18 Список використаних джерел Висновок ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку 1.1 Суть кредитної політики та її вплив на діяльність комерційних банків 1.2 Кредитна політика та фактори що визначають ...
...сутність моніторингу кредитного ризику комерційного банку. 2.Довести цінність інформації при вирішенні питання доцільності надання кредиту. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП У сучасних умовах діяльність банківських установ ...можлива за умови наявності в банку ефективної системи управління усіма аспектами та напрямками його діяльності. Найбільше уваги необхідно звернути на механізм управлінням банківськими ризиками, зокрема кредитним.
...методологічні аспекти кредитної політики комерційних банків 1.1. Економічна сутність кредитного механізму та умови його здійснення 1.2. Актуальні проблеми сьогодення в галузі кредитування 1.3....акти, що регулюють кредитну політику банків 1.4. Особливості ведення кредитної політики комерційними банками у зарубіжних країнах РОЗДІЛ 2. Аналіз кредитної політики комерційного банку (на матеріалах ...
...ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО ОПЕРАЦІЙНОЇ РОБОТИ В БАНКУ 1.1 Поняття обліково операційної роботи в банку 1.2 Обліково операційний апарат банку та його формування 1.3 Аналіз ...
...ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Теоретичні аспекти формування власного капіталу комерційних банків 1.2. Депозитні операції – основна складова пасивів комерційних банків 1.3.
Теоретичні основи кредитного ризику банку...........................................6 1.1. Сутність та причини виникнення кредитних ризиків комерційних банків....6 1.2.Характеристика системи управління кредитними ризиками банків..............
Вступ 1 Теоретичні основи управління активами і пасивами комерційного банку 1.1 Сутність управління активами і пасивами комерційного банку та його особливості 1.2 Класифікація активів і пасивів комерційного банку ...
...ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 6 1.1. Сутність, основні види та методи аналізу фінансового стану банку 6 1.2.
...АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ………………………………………………………………...6 1.1. Класифікація й основні завдання цінних паперів банку на ринку………..6 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1.3 Облік ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи неторгових операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.1 Економічна сутність неторгових операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.2 Методика обліку неторгових операцій ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи неторгових операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.1 Класифікація операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.2 Сутність та види неторгових операцій комерційного ...
...ПЛАНУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКАМИ 1.1. Сутність, функції та місце фінансового планування в системі фінансового управління банками 1.2.
...РЕЗЕРВУ ПІД КРЕДИТНІ РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УМОВ ДОСЛІДЖЕННЯ.......................................................................................................5 1.1. Поняття та функції кредитного портфеля комерційного банку..............5 1.2.
...джерела формування залучених (депозитних) ресурсів банку 1.2 Основні ознаки класифікації депозитних ресурсів 1.3 Інформаційне забезпечення депозитної діяльності банку РОЗДІЛ 2.
...УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 1.1. Утворення проблемних кредитів як результат діяльності комерційних банків та методи управління ними 1.2.
...ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………………6 1.1 Поняття та сутність кредитного ризику…………………………………… 6 1.2 Підходи до оцінки та страхування кредитного ризику…………………....КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНКУ»………………………………………………32 2.1 Аналіз кредитного портфелю банку………………………………………. .32 2.2 Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи…………………………………………………………………………..
...кредитного ризику та проблем стійкості банку 1.1. Суть та причини виникнення кредитного ризику 1.2. Оцінка та методи управління кредитним ризиком 1.3.... Фінансова стійкість та стабільність роботи банку Висновок Література Підводячи підсумки, зазначимо, одним з найважливіших напрямків діяльності банку повинна бути оцінка ефективності кредитної роботи, її аналіз, управління ...
Система аудиторського контролю власного капіталу банку…….……4 2. Аудит власного та регулятивного капіталу в банку……………………7 3. Методика аудиторської перевірки складових власного та регулятивного капіталу банку…………………………………………………..
...ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ БАНКУ……………………………………10 1.1 Сутність, складові та функції регіональної мережі банку…… 10 1.2 Система управління регіональною мережею банку……….….
Теоретичні основи діяльності банків у сфері лізингового бізнесу 4 1.1. Сутність і зміст лізингового бізнесу 4 1.2. Зарубіжний досвід лізингової діяльності банків 13 1.3.
1 Загальнотеоретичні відомості про баланс комерційного банку, його структуру та порядок заповнення 2 Складання балансу комерційного банку за формою, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України «Про ...
...аспекти формування грошових ресурсів комерційного банку 1.1.Сутність та структура грошових ресурсів комерційного банку 1.2.Джерела формування грошових ресурсів комерційного банку РОЗДІЛ 2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ З КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ 5 1.1 Сутність та особливості взаємовідносин підприємства з комерційними банками 5 1.2. Форми кредитування підприємств комерційними банками 12 ...
Доходи банків, їх склад і структура, джерела формування 1.2. Використання показників доходів та витрат Розділ 2. Аналіз доходів та витрат банку НАДРА 2.1.
...завдання активних і пасивних операцій банку 2. Характеристика фінансової діяльності уставного банку та постанови аналітичної роботи 3. Управління активами та пасивами банку 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи депозитної політики банку як основи формування ресурсної бази 1.1. Загальна характеристика ресурсів комерційного банку 1.2 Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку ...
...аспекти касових операцій в комерційних банках 1.1. Організація касової роботи в комерційних банках України 1.2. Документація, документообіг та облік прибуткових і видаткових касових операцій ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку та аналізу операцій банку з дорогоцінними металами 1.1 Сутність та види операцій банку з дорогоцінними металами 1.2 Нормативна база обліку операцій банку ...
Вступ Розділ І Теоретичні основи обліку розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами 1.1 Облік короткострокових кредитів банку 1.2 Облік готівкових та безготівкових розрахунків підприємства 1.3.
...РИЗИКІВ ТА ПРИБУТКОВОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність, форми, види і принципи кредитування 1.2 Кредитна політика та фактори, що визначають кредитний ризик 1.3 ...УКРСИББАНК» 2.1 Загальна характеристика банку 2.2 Аналіз основних показників діяльності банку 2.3 Аналіз кредитного портфеля банку РОЗДІЛ 3.
Теоретичні передумови активних операцій комерційного банку з цінними паперами 1.1 Економічна сутність активних операцій комерційного банку з цінними паперами 1.2.
...основи аналізу ефективності використання кредитів банку 1.1. Завдання та джерела аналізу ефективності використання кредитів 1.2. Методика аналізу ефективності використання кредитів банку 2.
...обліку та аналізу витрат комерційного банку на оплату праці 1.1Економічна сутність та склад витрат комерційного банку на оплату праці 1.2Роль обліку та аналізу в ...
Основні аспекти побудови і діяльності банку 7 1.2. Фінансово економічна характеристика банку 11 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПАТ “УКРЕКСІМБАНК” 18 2.1.
...організації грошових розрахунків в комерційних банках 1.1 Економічний зміст, фунції, завдання та регулювання банківської діяльності України 1.2 Організація готівкового обігу банку 1.3 Організація безготівкового обігу ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1.1 Сутність міжнародних кореспондентських відносин та основні форми міжнародних розрахунків 1.2. Нормативна і законодавча база, що регулює кореспондентські ...відносини між іноземними та українськими банками у сфері зовнішньоекономічної діяльності 1.3 Документальне оформлення кореспондентських відносин між іноз...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1.1 Сутність міжнародних кореспондентських відносин та основні форми міжнародних розрахунків 1.2. Нормативна і законодавча база, що регулює кореспондентські ...відносини між іноземними та українськими банками у сфері зовнішньоекономічної діяльності 1.3 Документальне оформлення кореспондентських відносин між іноз...
...забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків України 1.2.1 Закон України “Про банки і банківську діяльність” 1.2.2 Закон України „Про електронні документи та ...
...та чинники розвитку інвестиційної політики банків..........................12 Розділ 2. Особливості здійснення інвестиційної діяльності комерційних банків..........................................................................................................................17 2.1. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів ...
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ЕРСТЕ БАНК» 2.1. Організаційна структура ВАТ «Ерсте Банку» пов’язана з розвитком карткового ...
Антикризову політику Національного банку України в контексті проведення ним грошово кредитної політики досліджували Джулай В. О., Бурковського І., Мовчан В, Шпачук В.В....проте суть антикризових заходів Національного банку України та їхній вплив на процеси в економіці країни потребують більш глибокого вивчення. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів підвищення ...
...з умовою депонування коштів у банку емітента на суму 8000 грн 3. Ткаченко С.В. внесла 2000 грн. на власний картрахунок готівкою 4....яка поступила з головного відділення банку в філію 6. МП "Лотос" подало в банк грошовий чек на виплату заробітної плати в сумі 8000 грн.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ 1.1. Стратегічний маркетинг банку, його зміст та функції..........................................6 1.2. Характеристика економічних нормативів, які характеризують маркетингову стратегію банка.....................................................................................
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.