Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 4257 за запитом банках

Фінансові кредити можуть надаватися підприємству: банками; постачальниками; податковими органами; у разі емісії привілейованих акцій 16. Якісні критерії кредитоспроможності підприємств оцінюють на основі: оцінки ефективності менеджменту; аналізу ... Факторинг це: купівля банком у клієнта права на вимогу боргу; кредит під заставу депонованих у банку цінних паперів; кредит, який надається під заставу майна; ...
На адресу одного з комерційних банків від його клієнта АТ "Енергія" (далі – АТ) надійшов лист, в якому клієнт просив пояснити причини затримки зарахування на його рахунок ...це є результатом несумлінного ставлення банку отримувача коштів до виконання розрахункових операцій. Банк, розуміючи важливість наслідків, що можуть настати, подав позов до суду про стягнення з ...
Емісійні операції комерційних банків 2. Банківські гарантії та поручительства 3. Ситуаційні завдання: Задача №1 За звітом акціонерно комерційного банку Епос" на 1 жовтня поточного ...
Модель управління кредитними ризиками банку 3. Шляхи мінімізації кредитних ризиків банку 4. Страхування кредитів як метод мінімізації кредитних ризиків банку SEВ Список використаної літератури Перелік ...
...ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКУ 1.1 ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ПОНЯТТЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ 1.3 КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ...
Діяльність банків на ринку цінних паперів Задача №91 Визначити максимальний розмір ризику на одного позичальника при умові, що власний капітал обласного відділення ...факторинговий відділ "Промінвестбанку" Факторинговий відділ банку протягом 3 днів сплатив фірмі 70 відсотків від суми вимог у вигляді авансу. Решта суми, що залишилась, фірма отримала 3 ...
Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3. Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків 1.4.
...обов'язкових резервів комер¬ційного банку на основі таких даних: Таблиця 1 Вихідні дані Дані для розрахунку Сума, тис. грн. Залишок коштів на поточних рахунках юридичних ...200 Застосувати норми формування комерційними банками обов'язкових резервів: а) короткострокові кошти: – юридичних осіб у національній валюті – 6%; – фізичних осіб у національній валюті – 2%; – юридичних і ...
...нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків. Обов’язкові економічні нормативи 3. Задача №10 Умови договору про довгострокове кредитування № 2 від 22.02.03: 1....та суму, яку позичальник виплатить банку 22.03 4. Задача №20 Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, грн.: Активи комерційного банку 380 190 2.
Поняття кредитної політики банку і законодавча база її проведення. 1.2. Види та принципи формування кредитної політики банку. 1.3. Різновиди кредитних операцій банків.
раціональна структура комерційного банку b. якість менеджменту c. мотивація праці працівників банку d. кількість депозитів 2. Головним джерелом банківських ресурсів є: a.
Аудит операцій банків з цінними паперами Розділ ііі удосконалення аудиту цінних паперів Висновок Список використаних джерел Додатки Отже, основними завданнями аудиту цінних паперів ...нормативними документами, що регламентують діяльність банків на ринку цінних паперів, є Закони України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери і ...
Адже тільки банки та інші фінансово кредитні інститути як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне і необхідне зустрічне покриття ...критично оцінити стан кредитних портфелів банків та їх зусилля з адекватного задоволення потреб підприємств та інших виробників у позичках; оглянути сучасні ринкові механізми банківського поточного обслуговування ...
...ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКУ 2.1. Особливості організації первинного обліку основних засобів банку 2.2 Синтетичний та аналітичний облік об’єктів основних засобів банку ...
...акціями, що залишились в портфелі банку, поточна ринкова вартість знизилась до 23 грн. за акцію, і тому 08.04.Х2 року весь залишковий пакет акцій банк ...сертифікатів випускають в обіг комерційні банки. Задача 4 Комерційним банком "Козак" 1.11.XI року куплено облігацію Центрального Уряду за 113 000 грн.
На основі даних балансу комерційного банку проаналізувати структуру пасивів банку у звітному, базисному періодах та її зміни за аналізований період за формою таблиці. Задача 2.
Порядок формування статутного капіталу банку 43. Посередницькі операції банків з цінними паперами Завдання №66 Між виробничим об'єднанням «Мрія» і торговою фірмою «Наталі» розрахунки за ...
...аспекти дослідження активних операцій комерційних банків.............................................................................................5 1.1. Поняття активних операцій комерційних банків ..............................5 1.2. Характеристика окремих видів активних операцій комерційних банків ..................................................................................................................
Загальна характеристика банку 2. Формування ресурсів банку 3. Розрахункові операції банків 4. Організація касової діяльності ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 5.
Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3. Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків Розділ 2.
...1 За звітом акціонерно комерційного банку "Епос" на 1 жовтня поточного року: – кількість кварталів з початку формування фонду на можливі витрати за позичками – 8 – суми розрахункового ...резерву, що має бути сформована банком, аби застрахуватись від кредитного ризику Задача 2 Завод „Поршень" подав документи для одержання короткострокового кредиту на закупівлю сировини у Дніпропетровського ...
Кредитна політика банків як інструмент регулювання інвестиційних Ризиків підприємства 1.2. Підходи до управління інвестиційними ризиками 1.3.... Загальна економічна характеристика банку 2.3. Аналіз фінансового стану та результатів діяльності банку 2.4. Діагностика моніторингу інвестиційних ризиків банку Розділ III.
Кредитна політика банків як інструмент регулювання кредитних ризиків 1.2. Підходи до управління кредитними ризиками 1.3. Сучасні тенденції і перспективи розвитку кредитного ... Організаційно економічна характеристика банку 2.2. Аналіз фінансового стану та результатів діяльності банку 2.3. Діагностика моніторингу кредитних ризиків банку Розділ III.
Розрахунково касові операції банків 2.2. Ресурси комерційних банків. Пасивні операції банків 2.3. Кредитні операції комерційних банків 2.4.
...Задача За звітом акціонерно комерційного банку "Епос" на 1 жовтня поточного року: – кількість кварталів з початку формування фонду на можливі витрати за позичками – – суми розрахункового резерву ...резерву, що має бути сформована банком, аби застрахуватись від кредитного ризику 3.2 Задача Завод „Поршень" подав документи для одержання короткострокового кредиту на закупівлю сировини у ...
Задача №8 Комерційним банком "Форум" станом на 1 квітня поточного року були надані кредити: № п/п Назва позичальника Сума, тис....обмеженою відповідальністю 238, Власний капітал банку 8180,0 тис. грн Визначити: 1) Які з наданих позик можна вважати великими? 2) Загальну суму наданих великих кредитів Порівняти фактичну ...
Контроль кредитних відносин між комерційними банками з позичальниками 4 1.2. Відповідальність при кредитуванні та контроль відносин банку з клієнтами 12 Розділ ІІ.
...складається з: 1) комерційних, ощадних банків і кредитних спілок; 2) державних, кооперативних та комерційних банків; 3) Національного банку України та комерційних банків; 4) Національного банку України ...
Задача: Проаналізувати основні показники діяльності банків України за 2007 2011рр. Зробити висновки. Розробити шляхи зміцнення фінансової безпеки національної економіки. Основні показники діяльності банків України, 2007 – 2011рр. Показники 2007р.
...Готівкові гроші 45 Кошти клієнтів банку 720 Коррахунок в НБУ 142 Кредити одержані 199 Кредити надані юридичним особам 280 Валютна позиція 13,4 Кредити надані фізичним ...4 Цінні папери в портфелі банку 162 Всього зобов’язань 919 Основні засоби 420 Капітал Всього активів 1149 Статутний капітал 150 Нерозподілений прибуток 80 Всього капіталу ...
Вкажіть кореспонденцію рахунків та первинні документи за наступним господарськими операціями Продана готова продукція з відстроченням терміну оплати Куплено за готівку новий інженерний калькулятор Здійснена оплата одержаного векселя через рахунок в банку Продаж товарів під вексель (сума ПДВ) Собівартість проданого товару Куплена за готівку сировина (сума з ПДВ) Задача Необхідно скласти початковий ...): статутний капітал — 18 800; позика банку — 2000; кредитори — 17...
...депозитний рахунок у цьому ж банку 1000 $ терміном на 2 роки під 12% річних за умови нарахування простих відсотків. Відомо, що нарахування відсотків здійснюється щомісячно Визначити: ...виплатить банк громадянину Задача Доходи банку за звітний рік склали 12350 тис. грн., витрати 4320 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі.
...методика обліку на рахунках в банку підприємства 2.3. Особливості організації обліку грошових коштів в умовах використання комп’ютерних технологій Розділ 3....себе готівку на рахунках в банках, в касі, короткострокову дебіторську заборгованість, запаси і витрати майбутніх періодів. Правильна побудова організації обліку грошових коштів дозволяє забезпечити інформацію про ...
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 1 000,00 ПДВ 200,00 Разом 1 200,00 br />br /> 3 Відпущено виробничі запаси: сталь на виробництво продукції "Аква", т 40 000,00 сталь на...
Ресурсна політика комерційного банку 24. Операції банків з векселями Задача №62 Вексель номіналом 100 000 грн. пред'явлений до врахування у банк 17 вересня.
Інвестиційні операції комерційних банків 52. Послуги комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика Задача №62 Вексель номіналом 100000 грн.
Теоретичні основи участі банків в процесах проектного фінансування...5 1.1. Сутність і зміст проектного фінансування……………………………5 1.2. Форми участі банків в процесах проектного фінансування………...
Факторингові операції комерційних банків. Форфейтинг 3. Завдання №3 1 червня комерційний банк залучив депозит у розмірі 10 000 грн....19 За даними балансу комерційного банку визначити економічні нормативи: Н1, Н2, Н3, Н4, Н5. Зробити висновки щодо дотримання комерційним банком економічних нормативів Таблиця 1 Вихідні дані ...
Трастові операції комерційних банків 3. Задача №2 Статутний капітал комерційного банку становить 24 млн. грн. і сформований за рахунок випуску 280 000 простих акцій ...
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА. НОРМАТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 1.1 ПОНЯТИЕ ОБ АРЕНДЕ И ЛИЗИНГЕ, ИХ СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.2 ВИДЫ ЛИЗИНГА 1....В ОБЛАСТИ УЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 1.4 ДОКУМЕНТАЛЬНО ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА ТКС БАНК (ЗАО) 2.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ...
...один з видів маркетингових комунікацій банку……………………………………………………………...…4 2. Тенденції банківської реклами в Україні……………………………….7 Висновки…………………………………………………………………….13 Список використаних джерел…………………………………………...…14 реклама – засіб інформування про банк чи ...для клієнтури і переваг діяльності банку, яка готує активного та потенційного клієнта до розширення ділових контактів з банком. Вона поділяється на іміджеві рекламу та рекламу банківських ...
Обслуговування центральним банком зовнішнього боргу 3.Задача № 4 Підрахувати обсяг капіталу та резервів центрального банку, якщо відомі такі дані: 1.
...і місце у стратегії українських банків 2.Порядок оцінки ризикованості кредитного портфеля банку 3.Класифікація кредитно гопортфеля за рівнем ризику 4.
Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3. Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків Розділ 2.
...Ви економіст аналітичного відділу комерційного банку 1) Обчисліть показник загальної ліквідності комерційного банку 2) Вкажіть нормативне значення показника загальної ліквідності комерційних банків Умови: 1.
Ліквідність і платоспроможність комерційного банку 3. Завдання №32 Дати оцінку стабільності вкладів громадян у відділенні "Приватбанку" та визначити термін, протягом якого вклади можуть бути використані ...1) Середні залишки вкладів до банку складали: – у минулому році – 180000 грн.; – у звітному році – 250000 грн 2) Оборот по поверненню вкладів дорівнював: – у минулому році – ...
Теоретичні основи дослідження діяльності банків на ринку корпоративних цінних паперів………………………………………11 1.1 Фондовий ринок, як основа ринку корпоративних цінних паперів……………………………………………………….... Основи управління та аналізу інвестицій банків у цінні папери на прикладі ПАТ «Фольксбанк»…………………………………….…..42 2.1 Організаційно економічна та правова характеристика діяльності ПАТ «Фольксбанк»………………………………….
...КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ, ЯК ГОЛОВНОГО ДЖЕРЕЛА БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ...................................................................................6 1.1 Економічна сутність депозитних операцій, їх види та характеристика....................................................................................................6 1.2 Методи формування процентної політики комерційного банку за вкладами населення....................................................
Основні принципи функціонування Національного банку 1.3. Правові засади функціонування банківської системи України РОЗДІЛ ІІ. НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 2.1.
...таблиці наведено балансові звіти комерційних банків. Визначити кредитний потенціал банку та банківської системи при умові, що всі банки будуть надавати кредити на максимально можливу суму.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.