Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 897 за запитом банківських

Банківські операції 4.1 Розрахунково касові операції 4. Банківські операції 4.2 Кредитні операції 4.3 Депозитні операції банку 4.4 ...
Оцінка сучасного стану банківського сектору в Україні…………….………30 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………………………………...…36 3.1. Проблеми комерційного банківського кредитування в Україні………….
Витрати на організацію банківської діяльності дорівнюють 1,5 млн грн.. Підрахуйте масу і норму банківського прибутку. 3.2 У 2003 р трудовий мігрант з ...
Структурні реформи в банківському секторі Китаю 2.5. Банківська революція в Китаї Розділ ІІІ. Характер, перспективи та проблеми розвитку українсько китайських відносин Висновки Список ...
Етапи становлення банківської системи України 29 2.2. Аналіз макроекономічної ситуації в Україні та її вплив на банківський сектор економіки 33 2.3.
...б) державним, в) офіційним , г) банківським. 5. До вад держави не відноситься: а) недосконалість політичного процесу, б) обмеженість контролю над державним апаратом, в) макроекономічна нестабільність, г) ... Норма банківського резервування 0.2. Визначити суму надлишкових резервів. 23. Експорт товарів країни становить 38 млрд.євро. Імпорт товарів становить 40 млрд. євро.
...б) державним, в) офіційним , г) банківським. 5. До вад держави не відноситься: а) недосконалість політичного процесу, б) обмеженість контролю над державним апаратом, в) макроекономічна нестабільність, г) ... Норма банківського резервування 0.2. Визначити суму надлишкових резервів. Відповідь: 40 x 0,2 = 8 млн. євро 23. Експорт товарів країни становить 38 млрд.
...1 Проблеми та напрямки вдосконалення банківського кредитування…………………………………………...............................37 3.2 Перспективи розвитку банківського кредитування в Україні...........................50 Висновок…………………………………………………………….........................…...58 Список використаної літератури
...фінансового стану та результатів діяльності банківської установи………………………………………………………………………….. 44 2.3 Система управління та мінімізація кредитного ризику………………….. 55 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В ... Така тенденція спонукає керівництво банківської установи шукати способи ліквідації чи зменшення простроченої заборгованості. ПАТКБ «Правекс Банк» наприкінці 2009р. продав прострочених кредитів на 930 млн грн.
...КБ «Південкомбанк» та загальна характеристика банківського сектора України 3.1 Характеристика фінансового стану ПАТ «КБ «Південкомбанк» 3.2 Рекомендації щодо покращення ефективності діяльності ПАТ «КБ «Південкомбанк» в розрізі ситуації в банківському секторі України Висновок Список використаних ...
ШЛЯХИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ СУМ ВАТ «Київелектромонтаж» 3.1. Розробка політики залучення банківських кредитів 3.2. Ефективність використання та залучення кредитних коштів ВИСНОВКИ ...
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИДИ ПОСЛУГ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ В УКРАЇНІ 9 1.1 Нові форми безготівкових розрахунків і їхня типологія 9 1.2 Мобільний банкінг 23 1.3 Національна система масових електронних платежів 31 Висновки до розділу 1 40 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ПОСЛУГ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНО ІМПОРТНОГО БАНКУ «УКРЕКСІМБАНК» 42 2.1 Характеристика банку 42 2.2 Емітуваня платіжних карток 48 2.3 Інтернет банкінг і сис...
...але для цього потрібне залучення банківського кредиту. Впровадження у виробництво нової техніки за прогнозом дає такі дані про грошові потоки (умовних грошових одиниць): Таблиця 1 Вихідні ...прийняття такою господарського рішення, якщо банківський процент надається за ставкою 20 %. 3. Задача № 3 Розрахувати термін окупності з врахуванням фактору часу, якщо відомі наступні дані: Таблиця ...
...але для цього потрібне залучення банківського кредиту. Впровадження у виробництво нової техніки за прогнозом дає такі дані про грошові потоки (умовних грошових одиниць): Таблиця 1 Вихідні ...прийняття такою господарського рішення, якщо банківський процент надається за ставкою 20 %. 3. Задача № 3 Розрахувати термін окупності з врахуванням фактору часу, якщо відомі наступні дані: Таблиця ...
...банками з самого початку існування банківської системи України, що дає можливість вивчати дану проблему на практичних прикладах і робить її актуальною....частоти проведення, компетентності й досвіду банківського працівника. Все таки слід відмітити те, що жодна з методик не буде функціонувати ефективно, поки не буде створено спеціальні незалежні ...
банківсько кредитних структур, що забезпечують результативність монетарної політики. Звідси одним із визначальних завдань ринкової трансформації економіки постсоціалістичних країн є проведення глибокої реформи банківської системи, її переведення на дворівневу ...
Тому банківським працівникам для оперативності доступу до клієнта потрібна пошукова система. Отже, є необхідність створити систему, яка дозволить швидко та ефективно одержувати ... Програма може бути використана банківськими працівниками для формування інформаційної бази про взяті в кредит автомобілі. br />br /> ВИСНОВКИ br />br /> Метою даної курсової роботи було ...
...банками з самого початку існування банківської системи України, що дає можливість вивчати дану проблему на практичних прикладах і робить її актуальною....частоти проведення, компетентності й досвіду банківського працівника. Все таки слід відмітити те, що жодна з методик не буде функціонувати ефективно, поки не буде створено спеціальні незалежні ...
Синтетичний облік розрахунків по банківських кредитах здійснюється на пасивних рахунках 60 «Короткострокові позики», 50 «Довгострокові позики». По кредиту зазначених рахунків відображається збільшення заборгованості банкам, по ...договірних відносин та погашенням кредиту, банківські санкції. Поширення інформаційних технологій в економіці та, зокре¬ма, у бухгалтерському обліку, принесло із собою масштабні рево¬люційні зміни.
...платіжні документи та цінні папери, банківські метали b. валюта України, банківські метали c. валюта України, іноземна валюта, казначейські білети d. акції, облігації, золото, срібло ТЕСТ ДО ...
...Гренкіна та виявив у нього банківську картку Приватбанку, що належала матері Гренкіна. Погрожуючи побиттям, Гурін став вимагати, щоб Гренкін зняв із банкомату гроші і передав їм....гроші, Черкун забрав у нього банківську картку для подальшого зняття з неї грошей?
...матеріального так і нематеріального стимулювання банківських працівників. Отже, стабільна робота комерційного банку та його рівень конкурентоспроможності на ринку банківських послуг багато в чому залежить від ґрунтовної ...
На сьогодні, в українській банківській справі широкого практичного застування набуває підхід ймовірнісної оцінки ризику легалізації, який розширений вітчизняними науковцями до 25 індикативні показники....єктів фінансових операцій з використанням банківської системи. Щоб не стати знаряддям незаконної діяльності своїх клієнтів, банку необхідно здійснювати ефективний контроль за допомогою політики «Знай свого клієнта».
ринки банківський кредитів 6. Метою створення Міжнародного валютного фонду було: 1. зберегти вплив розвинутих країн на держави, що розвиваються; 2....законодавством право на здійснення міжнародних банківських операцій; 5. SWIFT – організація прибуткова, весь прибуток якої витрачається на розвиток банків членів 5. Робота в мережі SWIFT дає користувачам ...
ринки банківський кредитів 6. Метою створення Міжнародного валютного фонду було: 1. зберегти вплив розвинутих країн на держави, що розвиваються; 2....законодавством право на здійснення міжнародних банківських операцій; 5. SWIFT – організація прибуткова, весь прибуток якої витрачається на розвиток банків членів 5. Робота в мережі SWIFT дає користувачам ...
...банку, якщо функція попиту на банківські послуги можна зобразити як Р = 200 – Q, де Р – ціна банківської послуги. Банк здійснює 20 означених послуг на день.
...ні у разі, якщо норма банківського проценту становить 10 %, 15 % річних? Яким буде економічний результат роботи фірми при кожному варіанті банківського проценту?
...учасників правових відносин з приводу банківської гарантії. Які є види банківської гарантії? 5. Дайте визначення векселя і чека та їх видів.
...але для цього потрібне залучення банківського кредиту. Впровадження у виробництво нової техніки за прогнозом дає такі дані про грошові потоки (умовних грошових одиниць): Таблиця 1 Вихідні ...прийняття такого господарського рішення, якщо банківський процент надається за ставкою 20 %. Література
погасив банківських короткостроковий кредит готівкою в сумі – 8000 грн 5. Списано з поточного рахунку вкладника до запитання 200 грн....сплачує кошти за обслуговування в банківській системі та вартість картки в сумі – 40 грн. з поточного вкладного рахунку, сума БПК – 3000 грн., внесена сума готівкою 7.
...випадку придбання обладнання за допомогою банківського кредиту, це величина залишкової (ліквідаційної) вартості обладнання тоді, коли підприємство має намір ліквідувати або реалізувати його в кінці строку операції....грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
...Державного ощадного банку України на банківському ринку вигідно відрізняє його від деяких інших крупних банків. З'явились нові послуги для фізичних осіб, підкріпилась матеріально технічна база, ...них є фінансове планування в банківській сфері, тобто визначення стратегії банку. Тенеденції, які підштовхнули банки до планування, сьогодні притаманні багатьом фінансовим ринкам.
...Державного ощадного банку України на банківському ринку вигідно відрізняє його від деяких інших крупних банків. З'явились нові послуги для фізичних осіб, підкріпилась матеріально технічна база, ...них є фінансове планування в банківській сфері, тобто визначення стратегії банку. Тенеденції, які підштовхнули банки до планування, сьогодні притаманні багатьом фінансовим ринкам.
...рахунок власних коштів та довгострокових банківських кредитів, то фінансує це з фонду розвитку, що формується з прибутку, після його оподаткування в установленому законодавством порядку; крім того, ...до закупівлі обладнання за рахунок банківських кредитів. Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис.1.1 Класифікація інвестицій підприємства Таблиця 1.1 Ознаки моделей прийняття рішень в ...
...рахунок сплати відсотків за користування банківським кредитом та відсутності економії на постійних витратах; 2) оборотність кредиторської заборгованості підприємства в 5 раз перевищує оборотність дебіторської заборгованості, що ... Виважена політика в сфері залучення банківських кредитів. Також в ході аналізу було виявлено, що підприємство не використовує поточні можливості для розвитку, не інвестує кошти в розширення ...
) Таблиця 2.7 Обслуговування банківського кредиту ТОВ „Черкасириба 1” (тис.грн.) Таблиця 2.8 Розрахунок чистої приведеної вартості варіантів залучення інвестицій (тис.грн....грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
...банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про обіг векселів в Україні», нормативно правові акти Національного банку України (НБУ) та ... Вивчаючи законодавчу базу функціонування банківських установ, слід відмітити, що нині немає законодавчо закріпленої методики аудиту їх цінних паперів. У зв'язку з цим, на нашу ...
...банку в сучасних умовах розвитку банківської системи на прикладі ПАТ «Райффайзен банк Аваль». Предметом дослідження є інструментарій управління проблемними кредитами банку....які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково–практичних ...
грошей за банківською пластиковою карткою потерпілого. Підозрюваний, не заперечуючи, що на відеоплівці зображений він, заявив, що вона сфальсифікована, щоб „приписати” йому, раніше судимому, ... грошей за банківською пластиковою карткою потерпілого. Б. заперечує свою причетність до злочину та вважає, що на плівці зображений не він, а схожий на ...
Компанія могла б отримати банківську позику строком на 1 рік в 50 000 дол. під 10% з виплатою єдиною сумою в строк погашення. а.... Компанія могла б отримати банківську позику строком на 1 рік в 50 000 дол. під 10% з виплатою єдиною сумою в строк погашення.
Банківська система України та особливості її функціонування. 63. Інформаційні технології використання фінансових функцій. 64. Обов’язкове страхування цивільно правової відповідальності власників ... Організація готівко грошового обігу в банківських установах. 81. Методика розрахунку ціни облігації на дату угоди та ставки доходу на облігацію. 82.
ФІНАНСОВО ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ 14.1. Банківська система України. Правовий статус Національного банку України 14.2.
...рахунок сплати відсотків за користування банківським кредитом та відсутності економії на постійних витратах; 2) оборотність кредиторської заборгованості підприємства в 5 раз перевищує оборотність дебіторської заборгованості, що ... Виважена політика в сфері залучення банківських кредитів. Аналізуючи організаційну структуру ВАТ ”ЧКХ” можна сказати, що вона являється лінійно функціональною. Лінійно функціональна структура найбільш широко використовується в ...
...банків, бланками документів, якими оформляються банківські операції доведення до відома працівників, які займаються обліком грошово розрахункових операцій, шифрованих позначень рахунків банків, операцій, реквізитів, термінів. Потрібно розробити методику і техніку обліку банківських операцій.
...накладення арешту на витратну частину банківського рахунку юридичної особи, службові особи якої вчинили зазначений злочин. Розглянувши клопотання, слідчий суддя виніс постанову про накладення арешту на рахунки ...Закону України «Про банки і банківську діяльність». Вкажіть фактичні та правові підстави, мету та умови накладення арешту на майно? На майно яких осіб може бути накладений ...
...загальна характеристика і види договору банківського вкладу. 93. Поняття, зміст і загальна характеристика договору банківського рахунку. 94. Поняття, зміст і загальна характеристика договору факторингу. 95.
...оперативну звітність по касових і банківських операціях. З метою посилення контролю за розрахунково фінансовою дисципліною в Облспоживспілці запропоновано розробити річний план здійснення контролю за касовою, розрахунковою ...Таблиця 1.4 Основні види банківських рахунків Рис. 1.4 Документування операцій з обліку грошових коштів Таблиця 1.5 Аналітичний облік грошових коштів Рис.
Вікно діалогу для заповнення банківського документу „Платіжне доручення” Рисунок 2.6 Діалогове вікно заповнення документу банківська виписка у системі „1с:Бухгалтерія”.
ЗАДАЧА 10 Зміна ставок банківської комісії на початок та кінець 2002 р. по операціям банку характеризується даними табл. 5.9: Таблиця 5.9 Вид операцій ...42 Обчислити: індекси середньої ставки банківської комісії змінного складу. індекси фіксованого складу. індекси структурних зрушень. Покажіть взаємозв’язок індексів. ЗАДАЧА 11 За даними табл.
...для підприємства було б отримання банківського кредиту, проте фінансування закупівлі товарно матеріальних запасів та зростання дебіторської заборгованості за рахунок залучення додаткового капіталу можливо було спричинене внутрішніми ...займу, вартість якого менше вартості банківського кредиту; оптимізація транспортних витрат шляхом логістичного підходу до розрахунку маршрутів завезення товарів з оптової бази до магазинів роздрібної торгівлі.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.