Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 897 за запитом банківських

Вступ Розділ 1 методологічні засади банківського маркетингу 1.1 Економічна сутність та поняття банківського маркетингу 1.2. Роль банківського маркетингу в умовах конкурентного середовища 1.3 ...
Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг 2. Процес розробки стратегії банківського маркетингу Висновок Список використаної літератури
Банківський кредит, застава як спосіб його забезпечення................................................6 1.1 Поняття банківської системи та принципи банківського кредитування.......................................
Назвіть історичні передумови розвитку банківських систем. 2. Де і коли виникли перші банки, перші центральні банки? 3. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку банківської діяльності. 4.
Необхідність суть та причини банківської інвестиційної діяльності 7 1.2. Банківські інвестиції: систематизація та класифікація 1.3. Макро та мікроекономічні функції національного банківського інвестування Розділ ...
...форм забезпечення зобов’язань узарубіжній банківській практиці 1.3. Характеристика правової бази, яка регламентує відносини в сфері застосування форм забезпечення кредитних зобов’язань РОЗДІЛ 2.... Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки, але в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона ...
Поняття банківського регулювання та нагляду 2. Необхідність банківського регулювання та нагляду 3. Завдання банківського регулювання та нагляду Висновок Список використаних джерел Висновок ...
Правова природа договору банківського вкладу. 1.1. Поняття договору банківського вкладу.……....................................4 7 1.2. Сторони договору банківського вкладу..........................................7 10 1.3.
...власників та інше, потребує адекватних банківських послуг на ринку фінансових послуг. Адже тільки банки та інші фінансово кредитні інститути як фінансові посередники на ринку грошей і ... Пріоритетний розвиток банківської системи і становлення інших кредитно фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні ринків грошей і капіталів через механізми та інструменти ...
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ…….......…..….6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ…….......…..….6 1.1.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………………………………….5 1.1. Етапи становлення банківської системи України…………………………..5 1.2. Сутність банківської системи та її функції…………………………………10 ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 6 1.1. Сутність банківської діяльності 6 1.2. Сутність, функції та побудова банківської системи 9 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ………………..…7 1.1. Поняття та завдання банківського регулювання і нагляду………………...……7 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ………………..…7 1.1. Поняття та завдання банківського регулювання і нагляду………………...……7 1.2.
Дипломна робота: Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки Що включає дана робота: 1) Дипломну 2) Додатки 3) Роздатковий матеріал 4) Розрахунки (в ексел ...було визначено сутність та особливості банківського кредитування в умовах ринкової економіки, проведено аналіз практики надання банківських кредитів та розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу банківського кредитування.
...Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України) План 1. Поняття та ознаки порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. 2.
...ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 1.1. Економічна сутність та місце ризиків у ринковій системи України. 1.2. Класифікація ризиків так організація управління ними в банківській діяльності.
Загальнотеоретичні засади правового регулювання банківського кредиту……………………………………………………………………………………………………………...5. 1.1. Поняття та форми кредиту………………………………………………………….…5. 1.2. Поняття та ознаки банківського кредиту……………………………………...8. 1.3.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1.Поняття та ознаки правового регулювання банківської діяльності: нормативно правові акти у сфері регулювання діяльності банків ...
Загальна характеристика договору банківського вкладу (депозиту)…….7 1.1. Правова природа договору банківського вкладу (депозиту)………………...….7 1.2. Види договору банківського вкладу (депозиту)……………………………..
Особливості публічно правового регулювання банківської діяльності 1. Поняття, зміст і правові засади банківської діяльності. 2. Фінансово правовий аспект регулювання банківської діяльності. 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи операцій з банківськими депозитами 1.1 Економічна сутність операцій з банківськими депозитами 1.2 Роль банку та аналізу в управлінні операціями з банківськими ...
Економічна сутність поняття «банківська таємниця»..........................7 1.1. Поняття банківської таємниці.............................................................................7 1.2. Банківська таємниця як окремий вид інформації з обмеженим доступом...
Загальна характеристика банківської системи України.......................7 1.1. Історія розвитку банківської системи України..................................................7 1.2. Сутність, функції та структура банківської системи України.......................
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ВИДИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 8 1.1. Поняття та ознаки договору банківського вкладу 8 1.2.
Управління банківськими послугами…………………………………………..10 1.3. Нормативно правове регулювання банківських послуг в Україні……………21 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В ...
...депозитні кошти як основне джерело банківських ресурсів 1.3 порядок залучення ресурсів на міжбанківському ринку та інші джерела ресурсів банку 2. Аналіз дослідження ефективності управління банківськими пасивами та їх оптимізація 2....
Теоретично методичні основи функціонування банківської системи України 1.1. Поняття банківської системи України та її елементи 1.2. Національний банк України: його роль у проведенні ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.....................................................................................................................6 1.1. Зміст та функції банківської системи.................................................................6 1.2. Особливості становлення банківської системи в Україні..............................
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення ринку банківських послуг 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Нормативно правова база банківської діяльності 1.3 Сутність ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення ринку банківських послуг 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Нормативно правова база банківської діяльності 1.3 Сутність ...
...в системі джерел правового регулювання банківської системи…………………………………………………..7 1.1. Конституція України як основне джерело банківського права…………...…7 1.2. Закони в системі джерел банківського права………………………………..
1 Сутність, класифікація і призначення банківських кредитів в Україні 1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій 1.2 Організація кредитного процесу 1.3Джерела погашення кредитів 1.4 Банківський кредит та джерела його формування ...
Основні принципи ефективного банківського нагляду є базовими стандартами для здійснення виваженої та ефективної політики нагляду та вважаються універсальними. Базельський Комітет з питань банківського нагляду розробив Основні Принципи та ...
Теоретичні аспекти механізму управління банківськими ресурсами....6 1.1. Поняття та критерії управління банківськими ресурсами...............................6 1.2. Методичні підходи до управління банківськими ресурсами.........................
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК В УКРАЇНІ........................................................................................................6 1.1. Сутність банківського кредитування..........................................................................6 1.2. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку реального ...
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 1.1. Загальне поняття про ринок банківських послуг 1.2. Законодавча база та інформаційне забезпечення аналізу та оцінки банківської ...
Теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування..............6 1.1. Економічний зміст та особливості банківського інвестиційного кредитування інвестиційної діяльності.....................................................................6 1.2.
...МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ…………………………………………6 1.1. Сутність, причини виникнення та види банківських ризиків……………..6 1.2. Методичні підходи до оцінки дотримання комерційними ...
Теоретичні основи функціонування банківського сектору.....................6 1.1. Сутність та структура банківського сектору в Україні.....................................6 1.2. Характеристика банківської системи України................................................
...МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СПЕЦИФІКИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ……………………………………...6 1.1. Сутність та зміст поняття банківського маркетингу……………………………6 1.2. Специфіка маркетингу в банківській сфері……………………………………11 1....
ЗМІСТ “Банківське фінансування інноваційної діяльності в Україні” Вступ……………………………………………………………………...……6 Розділ1. Теоретичні засади банківського фінансування інноваційної діяльності…………………………………………………...…….………10 1.1.
Реклама банківських продуктів як один з видів маркетингових комунікацій банку……………………………………………………………...…4 2. Тенденції банківської реклами в Україні……………………………….7 Висновки…………………………………………………………………….
Ризики в банківській діяльності 1.1. Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3.
Загальна характеристика банківської системи 1.1. Поняття банківської системи, типи банківських систем 1.2. Становлення та розвиток банківської системи України 1.3.
Теоретичні основи управління банківськими операціями 7 1.1. Сутність і класифікація банківських операцій 7 1.2. Активні й пасивні операції комерційного банку 18 1....
Поняття та основні концепції банківського маркетингу……..……..4 2. Особливості банківського маркетингу в умовах кризи…….……….6 3. Тенденції та перспективи розвитку банківського маркетингу в посткризовий період……………………………………….
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи банківської діяльності 1.1 Сутність та види банківського обслуговування підприємств 1.2 Активні банківські операції 1.3 Пасивні банківські операції Розділ ...
БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА………………………………...6 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..13 2.1.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.