Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 897 за запитом банківських

Сутність кредитно банківської системи 1.1.Банки й банківська система 1.2.Суть кредитної системи та її структура 1.3.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ…………………………………………………..………6 1.1. Правове становище банків в Україні…………………………………..………6 1.2. Сутність та поняття банківських послуг…………………………….……….
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНЦІОНУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 1.1.Ознаки та види іноземного банківництва 1.2. Етапи формування іноземного капіталу в банківському секторі України 1.3.
Поняття і класифікація банківських послуг як предмету договорів про їх надання…………………………………………………………………………….6 1.1. Характеристика банківських послуг…………………………………………...6 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи принципів організації та класифікації банківських операцій 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Нормативно правова база банківської діяльності 1.3 Сутність ...
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….4 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ДОКУМЕНТАМИ НА ПЕРЕКАЗ, ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ………………………………………….………….6 1.1.
Теоретичні аспекти функціонування банківської системи......................6 1.1. Сутність, роль та завдання банківської системи...............................................6 1.2. Державне регулювання банківської системи...................................................12 Розділ 2.
Сутність банківської діяльності на ринку фінансових послуг.........................6 1.2. Правове регулювання банківської діяльності..................................................10 РОЗДІЛ ІІ.
Банківський продукт 4. Послуги корпоративним клієнтам 5. Послуги приватним клієнтам 6. Розвиток та координація діяльності філій 7. Кадрова політика 8....також невеликою часткою капіталу в банківських сукупних ресурсах. Ця риса характерна для всіх комерційних банків. Тому поняття ліквідності та платоспроможності є поняттям відносним, вони базуються на ...
...аспект виникнення і розвитку ринку банківських платіжних карток 1.2 Сутність, види та особливості застосування банківських платіжних карток як кредитно розрахункового інструменту 1.3 Основні елементи ...
Ризики в банківській діяльності 1.1. Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ 1.1 Сутність ринку банківських кредитів та їх основні види 1.2 Методологія дослідження банківського кредитування в ...
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 7 1.1 Економічна сутність банківського кредитування 7 1.2. Особливості банківського кредитування фізичних осіб 12 1....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………………6 1.1. Сутність і місце аналізу ефективності банківської діяльності в процесі управління банком…………………………………………………………………..6 1.2.
Теоретичні основи управління фінансовою діяльністю банківської установи 1.1. Економічна сутність управління фінансовою діяльністю банківської установи 1.2. Джерела та умови формування капіталу банку 1.3.
Загальна характеристика формування банківської системи України 1.1. Поняття та типи банківської системи 1.2. Становлення та розвиток банківської системи України 1.3.
Теоретико методичні основи дослідження ринку банківських кредитів в Україні 1.1. Кредитна політика банків як інструмент регулювання ринку банківських кредитів 1.2.
Поняття, завдання та види банківської системи............................................6 1.2. Характеристика функціонування банківської системи України...............12 Розділ ІІ. Діяльність банківських установ в Україні..........................................18 2.1.
...ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ…………….…7 1.1. Сутність грошово кредитного регулювання банків України ………7 1.2. Інструменти грошово кредитного регулювання …………………...... Методологічні основи регулювання банківської системи України ………………………………………………………………..25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВТІЛЕННЯ ГРОШОВО КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ……..36 2.1.
...претендую на вичерпність, тому що банківська діяльність є багатогранною, зачіпає багато аспектів економіки країни, які необхідно розглядати в розрізі галузей економіки....діяльності відділення є створення конкурентоспроможних банківських продуктів з високими споживчими якостями. Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут важко ...
...пропозиції Список використаної літератури Становлення банківської системи незалежної України відбувається в несприятливих соціально економічних умовах. Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку й удосконалювання якості обслуговування, Приватбанк ...решт, посилення взаємозв'язку між банківською діяльністю і застосуванням телекомунікацій в Україні буде сприяти більш ефективному озміщенню позичкових ресурсів, поліпшенню банківського обслуговування.
Ризики в банківській діяльності 1.1. Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3.
Теоретичні основи розвитку банківської системи України 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Нормативно правова база банківської діяльності 1.3 ...
Теоретичні основи розвитку банківської системи України 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Нормативно правова база банківської діяльності 1.3 ...
Методологічні основи банківського менеджменту 1.1 Поняття „банківського менеджменту“ у банківській сфері 1.2 Структура та загальні особливості банківського менеджменту Розділ 2.
Поняття договору банківського рахунку Розділ 2. Сторони договору банківського рахунка Розділ 3. Предмет і форма договору банківського рахунка Розділ 4.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 6 1.1. Необхідність та сутність банківського кредитування суб’єктів господарювання 6 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи принципів організації та класифікації банківських операцій 1.1. Сутність та принципи діяльності комерційних банків 1.2. Види банківських операцій та особливості їх організації 1.3.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………..…..9 1.1. Банківська система України та її характеристика…………………………….9 1.2. Сутність та зміст фінансового моніторингу…………………………………12 ...
Поняття та сутність банківської та комерційної таємниць..................6 1.1. Поняття та режим банківської таємниці............................................................6 1.2. Поняття та регулювання комерційної таємниці..............................................
...розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних і фізичних осіб 1.1. Поняття банківської таємниці 1.2. Вид провадження, юрисдикція і підсудність Розділ 2.
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні основи кредитування підприємств 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні Розділ 2 практичні засади кредитування підприємств на прикладі ват «державний ощадний банк україни» 2.1 Фінансово економічна характеристика діяльності ВАТ «Державний ощадний банк України» 2.2 Аналіз організації процесу кредитування ...
Історичні аспекти розвитку банківської системи Великобританії……..5 РОЗДІЛ 2. Структура банківської системи Великобританії……………………….13 2.1. Банк Англії: його структура та функції...……………………………………….
Банківське кредитування підприємств 1.1. Сфера функціонування та принципи банківського кредитування 1.2. Умови отримання та порядок погашення банківського кредиту 1....
Поняття та види банківських інвестицій 2.Брокерська фірма, роль і місце в біржовій діяльності Практична частина Тестові завдання 1.Не є стратегічним фактором, що забезпечує успіх банківської діяльності: a.
Загальна характеристика проведення банківських операцій з векселями та умов дослідження 1.1 Основні аспекти здійснення банківських операцій з векселями 1.2.
Загальна характеристика сутності банківського переказу як форми міжнародних розрахунків.................................................................................4 2. Схема розрахунків за формою «банківський переказ»........................7 3. Міжнародні стандарт банківських переказів.......................................
Теоретико методологічні основи дослідження банківського проектування фінансування в Україні 1.1 Економічна сутність інвестиційних проектів, інвестицій та їх класифікація 1.2.... Перспективи розвитку банківського проектування фінансування в України Розділ 2. Аналіз проектування фінансування інвестиційних проектів АКІБ «УкрСиббанк» 2.1.
...засади організації електронних розрахунків у банківській системі України 1.1. Сутність та принципи організації електронних розрахунків 1.2. Система електронних платежів Національного банку України 2....систем електронних розрахунків у сучасній банківській практиці 2.1. Організація розробки та впровадження національної системи масових електронних платежів 2.2. Аналіз забезпечення достовірності та конфіденційності електронних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 7 1.1. Сутність, специфіка та проблеми менеджменту у банківській сфері 7 1.2.
Суть і особливості банківського кредитування підприємств 1.2. Види банківських кредитів 1.3. Етапи надання кредиту банком Розділ 2.
Теоретичні основи правового регулювання банківської таємниці........................................................................................................................6 1.1. Поняття та режим банківської таємниці............................................................6 1.2. Банківська таємниця в законодавстві зарубіжних країн.................................
Теоретико методологічні основи дослідження ролі банківського сектора як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2. Методологія визначення ефективності лізингових операцій 1....лізингу в України за участю банківського сектору Розділ 2. Діагностика фінансування лізингових операцій у ТОВ «Укрпромбанк» 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Укрпромбанк» 2.2.
Теоретико методологічні основи дослідження ролі банківського сектору як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2. Методологія визначення ефективності лізингових операцій 1....лізингу в України за участю банківського сектору Розділ 2. Діагностика фінансування лізингових операцій у ТОВ «Укрпромбанк» 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Укрпромбанк» 2.2.
Сучасний стан банківської системи України 1.2. Механізм кредитування: суть й основні елементи 1.3. Методологія загального аналізу кредитів КБ 1.4....на всі або окремі види банківських операцій, усунення керівництва тощо). Всі українські комерційні банку мають у складі своїх кредитних портфелів проблемні кредити, і якщо порівнювати з ...
...механізмів злиття та поглинання в банківській сфері 1.1. Сутність та причини злиття та поглинання в міжнародній банківській сфері 1.2.
Інтернет банкінг як метод проведення банківських операцій у фінансовому супермаркеті ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ З усіх різновидів електронних банківських послуг найбільш прогресивним і зручним є Інтернет ...
Сутність, види та значення банківських операцій 2. Проблеми визначення та управління ризиками банківських установ 2.1. Сутність та класифікація ризиків у банківському секторі 2.2.
...для розроблення рекомендацій з питань банківського нагляду НБУ стосовно відповідних банків у межах відповідних повноважень, закріплених за Національним банком України законодавчо. 2. Проаналізувати діяльність банку. 3....визначити, які дії потрібно виконати банківському нагляду щодо банку, діяльність якого аналізується. При цьому враховувати мету банківського нагляду – захист коштів вкладників та збереження довіри до банківського ...
Банківський імідж: його формування і роль у збуті банківських послуг Задача №1 Визначте оцінку конкурентоспроможності Банку „АВС” (показник конкурентоспроможності (К)) і ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.