Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 897 за запитом банківських

Традиційні банківські послуги 3. Нетрадиційні банківські послуги Список використаної літератури
Банківські об'єднання 2. Ліквідність і платоспроможність комерційного банку 3. Завдання №32 Дати оцінку стабільності вкладів громадян у відділенні "Приватбанку" та ...як ресурси для здійснення активних банківських операцій, якщо відомо, що: 1) Середні залишки вкладів до банку складали: – у минулому році – 180000 грн.
Сутність банківських ризиків 2. Класифікація банківських ризиків 3. Методи управління банківськими ризиками Висновки Література
Поняття банківського регулювання та нагляду 2.Необхідність банківського регулювання та нагляду 3.Завдання банківського регулювання та нагляду Висновок Список використаних джерел
Теоретичні аспекти моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні 1.1. Кредитна політика банків як інструмент регулювання кредитних ризиків 1.2. Підходи до управління кредитними ризиками 1.... Аналіз стану управління банківським інвестиційним кредитуванням у ВАТ «Фінанси та кредит» 2.1. Організаційно економічна характеристика банку 2.2.
Теоретико методологічні засади державного регулювання банківської діяльності......................................................................................................................4 2. Оцінка державного регулювання банківської діяльності в Україні...................9 3. Проблеми та шляхи удосконалення державного регулювання банківської діяльності ...
Банківська система як основа розвитку ринку фінансових послуг в Україні 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 ...
Загальна характеристика банківських ресурсів 3. Задача Державні короткострокові облігації номіналом 2 грн. та строком обертання 350 днів були куплені в момент їх випуску ...Позичальник намагається взяти 1 лютого банківський кредит з погашенням 1 листопада поточного року в сумі 82 тис.грн. Банківська ставка 30% річних.
Сутність та значення банківського кредитування в сучасних умовах 5 1.1.Суть та елементи механізму банківського кредитування 5 1.2.
Дослідження теоретико методологічних основ банківської системи України в інвестиційній діяльності 1.1. Сутність банківської системи та її структура 1.2.
Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні 1.1. Сутність і класифікація банківських послуг 1.2. Ставлення ринку банківських послуг в Україні Розділ ІІ.
Класифікація банківських кредитів 4. Форми банківського кредитування 5. Ризики за банківськими кредитами Висновки Список використаної лутератури
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 1.1. Понятійно категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку 1.2.... СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2.1. Характерні риси та особливості розвитку банківської системи України 2.2.
Теоретичні основи форм забезпечення повернення банківських кредитів 1.1. Сутність форм забезпечення повернення кредиту та вимоги до них 1.2. Характеристика основних форм забезпечення повернення банківських кредитів Розділ ІІ.
У магістерській роботі проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів організації банківського кредитування споживчих потреб населення в Україні, розкрито історичний розвиток кредитних відносин. Висвітлено наукові підходи вчених і практиків банківської діяльності до визначення категорії, “споживчий ...
ЗАВДАННЯ На прикладі конкретного банку (за місцем роботи) ознайомитись із здійсненням банківського нагляду Національним банком України на стадії реєстрації банку та отримання ним ліцензії НБУ на здійснення банківських операцій.
...2.1 Аналіз кредитної діяльності банківської установи 2.2 Вибір методу оцінки кредитоспроможності позичальника 2.3 Оцінка кредитоспроможності позичальників Черкаської філії АКБ “Легбанк” 2.4 Визначення ...політики, вдосконалення методів кредитування, організація банківського контролю за виконанням кредитних договорів та використанням кредиту, впровадження прогресивних форм банківського обслуговування. Тема дипломної роботи є актуальною, оскільки сам ...
Поняття банківських ризиків 2. Підходи до класифікації банківських ризиків ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Економічна характеристика банківських ресурсів та їх класифікація 41. Діяльність банків на ринку цінних паперів Задача №60 Скласти заявку – розрахунок ресторану «Дорожній» для встановлення ...у фінансових обчисленнях при здійсненні банківських операцій Задача №117 Обласне регіональне відділення «Приватбанку» встановило наступний курс долара США: купівля – 5,15 грн., продаж – 5,30 грн.
Банківські об'єднання 2. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком 3. Завдання №49 Полтавський водоканал розраховується із ЗАТ "Полтаваобленерго" за ...на 9 пунктів при середній банківській кредитній ставці – 35 % річних Література
Форми і способи безготівкових банківських розрахунків у національній валюті 2. Принципи та умови банківського кредитування 3. Задача №8 Комерційним банком "Форум" станом на 1 квітня ...
Необхідність автоматизації банківської діяльності на сучасному етапі розвитку економіки. Особливості банківських установ з точки зору їх автоматизації Завдання № 1 1.
Сутність ризиків банківської діяльності 2. Характеристика категорій банківських ризиків 3. Система оцінки і програма щодо управління ризиками Висновки Література
...1) Основні види ризиків у банківській діяльності. 1.2) Методи визначення достатності банківського капіталу. 2. Задача. Розрахувати показники ліквідності банку та зробити висновки і пропозиції. 3.
Зміст br />br /> Вступ Розділ і Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків та кредитування 1.1. Історія виникнення та розвитку платіжних карток 1.2....прозорої фінансової системи, залученню через банківську систему в загальногосподарський обіг значних ресурсів (готівкових коштів громадян та юридичних осіб), забезпеченню поступового переходу населення на безготівкові розрахунки, зменшенню ...
ВСТУП......................................................................................................................6 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ, ЯК ГОЛОВНОГО ДЖЕРЕЛА БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ...................................................................................
...автоматизованої інформаційної системи в менеджменті банківської діяльності 2. Сутність та особливості операцій банку з цінними паперами 3. Особливості використання банківської інформаційної системи «Грант» Література
З’ясовано, що вітчизняна банківська система все ще залишається недостатньо розвинутою, не виконує своїх функцій належним чином та відстає від інших європейських країн....необхідна державній програмі удосконалення системи банківського кредитування. Ключові слова: аналіз, кредитний ризик, кредитна операція, резерв, фінансовий стан. The analysis of credit risk of the commercial bank ...
...рейтингового оцінювання та управління в банківській сфері 1.1. Поняття та основні види рейтингового оцінювання 1.2. Особливості управління в банківській сфері Розділ 2.
Банківський кредит та способи його забезпечення 1.2. Зміст та суб’єкти заставних відносин Розділ ІІ. Аналіз сучасного інституту застави у забезпеченні банківського кредиту 2.1.
...засади здійснення кредитної політики в банківських установах. 1.1. Поняття кредитної політики банку і законодавча база її проведення. 1.2. Види та принципи формування кредитної політики ... Основні загрози банківського кредитування та динаміка вимог банків за кредитами. 3.2. Шляхи щодо вдосконалення кредитної політики комерційного банку. Висновки Список літератури Додатки
Зміст і особливості банківського інвестиційного кредитування……..4 1.2. Загальні напрями роботи банку з інвестиційного кредитування……..7 1.3.... Перспективи оптимізації процесу банківського інвестиційного кредитування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду……………….28 Висновок………………………………………………………………………..35 Список використаних джерел………………………………………………....36
Класифікація основних банківських ризиків 2. Управління ризиками в ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.... Банківські операції: Підручник / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Сла вянської. — К.: Знання, 2006. — 727 с. 3.
Основні фактори фінансової безпеки банківських структур...........................9 Розділ 2. Аналіз показників діяльності банків та системи їх фінансової безпеки........................................................................................................................14 2.1.... Аналіз показників діяльності банківських структур України........................21 Розділ 3. Основні ризики фінансової безпеки банків у після кризовий період та шляхи їх подолання.........
……11 1.2 Теоретичні аспекти банківської діяльності на фондовому ринку…………………………………………………………......20 1.3 Регулювання банківської діяльності на фондовому ринку України…………………………………………..…………….…32 Висновки до розділу 1………………………..…………………………….....
Аналіз банківського кредиту та лізингових операцій. 1. Поняття кредиту. Форми кредитування підприємств бінківським установами. 2. Сутність поняття лізингу. Роздл ІІІ....вкладень у формі лізингу та банківського кредиту. 1. Статистичні показники. 2. Шляхи удосконалення порядку здійснення капітальних вкладень 3. Перспективи розвитку лізингу.
...Задача №2 Позичальник збирається взяти банківський кредит в розмірі 2,6 млн грн. з поверненням через півроку в сумі 2,7 млн. грн.... Банківська ставка по кредитам складає 29% річних. Визначте суму, яку може взяти позичальник при використанні французької практики нарахування відсотків Список використаної ...
...Є така інформація по 24 банківських установах про обсяг їх доходу, середній розмір позички, чисельність клієнтів, а також коефіцієнт можливої зміни двох останніх показників за п`... Банківські установи доход Середній розмір позики Інформація про клієнтів Звітний період Прогнозуємий коефіцієнт зміни Звітний період Прогнозуємий коефіцієнт зміни 1 346 ...
Вступ 1. Види банків та їх основні функції 2. Комерційні банки в кредитно грошовій політиці 3. Комерційні банки 4. Банківська система України 4.1.
Завдання Є такі дані по банку “Дніпро” станом на 1 березня, млн. грн.: грошові кошти та їх еквівалент кошти ...та зробити висновки щодо структури банківських ресурсів Завдання Визначте розмір лізингових платежів, які має сплатити клієнт банку, якщо вартість об’єкта лізингу складає 300 тис. грн.
1. Завдання статистичного аналізу кредитної діяльності 2. Завдання статистики маркетингової діяльності фінансово банківських установ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ На основі вихідних ...
2. Ліцензування банківської діяльності 22. Інвестиційні послуги банку з цінними паперами Задача №2 Депозит на суму 15 тис.
Банківські послуги кредитного характеру Завдання №87 Фірма «Гала ЛТД» звернулась до Полтавського регіонального відділення КБ «Приватбанк» із заявою ...
ВСТУП 1. Організаційно – економічна характеристика ПАТ КБ «Приватбанк» 2. Оцінка майнового стану банку 3....Таблиця 6.1 Оцінка ліквідності банківської діяльності Таблиця 6.2 Основні показники фінансової стійкості банку Таблиця 6.3 Коефіцієнти ділової активності банку за 2008 2010 рр ...
1. Прості та складні відсотки в фінансово банківській статистиці та методика їх розрахунку і використання. 2.
Вступ Розділ 1. Економічна сутність та особливості розвитку фінансового ринку в Україні 1.1.... Особливості надання банківських послуг Черкаською філією ВАТ «Ощадбанк» 2.1. Організаційно економічна діяльність ВАТ «Ощадбанк» 2.2. Аналіз діяльності «Ощадбанку» на фінансовому ринку ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи депозитних послуг банківських установ 1.1 Сутність та види депозитів 1.2 Порядок ...
1. Фінансово правовий інститут регулювання банківської діяльності 2. Види банків в Україні Література
1. Зміст і специфіка банківського маркетингу 2. Комплекс маркетингу банку Список використаної літератури
Банківська система є одним із найважливіших елементів економіки країни, оскільки, мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх у функціонуючий капітал.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.