Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 897 за запитом банківських

// Банківська справа. 2003. №3. С.72 77. 5. Трофімова О.В. Основні підходи до визначення поняття лізингу та їх закриіплення в ... Правове регулювання лізингу в банківській діяльності (проблемні питання)//Підпрємництво, господарство і право . 2001. №5. С.25 27. 12. Кисіль С.
Отримання банківських кредитів. 6. Залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків до статутного фонду. Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не ...додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості. Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, оцінити вартість його залучення з різних джерел.
...для запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, визначаючи, що санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; випуском нових акцій або ...для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на ...
Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. Розглянемо два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків: зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по роках; твердий ...мережу Таблиця 3.1 Розрахунок банківських платежів при щорічному зменшенні ануїтету Таблиця 3.2 Розрахунок банківських платежів при твердому ануїтеті Таблиця 3.3 Амортизаційні відрахування та ...
...для запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, визначаючи, що санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; випуском нових акцій або ...для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на ...
Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. Розглянемо два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків: зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по роках; твердий ...мережі Таблиця 3.1 Розрахунок банківських платежів при щорічному зменшенні ануїтету Таблиця 3.2 Розрахунок банківських платежів при твердому ануїтеті Таблиця 3.3 Амортизаційні відрахування та ...
; 3)Отримання банківського кредиту під 25% річних буде доцільним, оскільки МВНД > d, тобто 28% > 25%; 4)Період окупності інвестиційного проекту склав 4 роки ... А отримання банківського кредиту під 25 % річних – ефективним, оскільки отримані розрахунки підтверджують це: 1)Рентабельність інвестицій в проект ( індекс прибутковості проекту) склав: РІ=...
...рахунку, яка може бути створена банківською системою гіпотетичної економіки 10.1.5 Визначити загальне пропонування грошей усієї банківської системи 10.1.6 Як центральний банк країни ...
...фінансової глобалізації // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. № 1 (24). С. 15 20. 68. Лисяк Л.В., Чугунов І.Я. Бюджена система в інстутиційному середовищі суспільства // ...сфері доходів // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. № 1 (20). – С. 117 119. 89. Тигіпко С.Л. Інтеграційний розвиток економіки України в умовах глобалізації світових товарних ...
...в грошових коштах на поточному банківському рахунку, на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більше a. при цьому не більше ніж 20 відсотків загальної ...
1. Класифікація банківських кредитів 2. Принципи й умови кредитування 3. Форми забезпечення повернення банківських позичок 4. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат Список ...
1. Класифікація банківських кредитів 2. Принципи й умови кредитування 3. Форми забезпечення повернення банківських позичок 4. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат Список ...
Вступ Криза банківської системи України 2008–2009 рр. виявила не високий рівень ефективності антикризових заходів НБУ, особливо на час її розгортання....є найскладнішою в історії вітчизняної банківської системи та системи державного управління нею, але вона дала змогу виявити слабкі місця в системі управління та визначити напрями, що ...
Характеристика банківських послуг: посередницьких, довірчих, торгівельно комісійних, консалтингових 2.Характеристика основних видів кредиту Практичне завдання 1 Визначити величину грошово кредитного мультиплікатора (m) ...ΔM), що можуть бути утворені банківською системою на основі таких даних: Сума нових депозитів, що спричинили процес мультиплікації, – 60 тис.грн.
Нетрадиційні банківські послуги. Розвиток нетрадиційних банківських послуг в Україні 19. Фінансові послуги на валютному ринку Задача № 27 Визначити доцільність вкладу коштів у ...
Поняття та види банківських послуг 1.1. Сутність і класифікація банківських послуг 1.2. Методологічні основи обслуговування клієнтів та їх коштів Розділ 2.
Теоретичні основи інвестиційної банківської діяльності........................6 1.1. Сутність банківських інвестицій.........................................................................6 1.2. Умови та чинники розвитку інвестиційної політики банків..........................12 Розділ 2.
...банком безпеки та фінансової стабільності банківської системи 2. Інструменти і засоби регулювання банківських операцій з боку центрального банку 3. Задача № 19 На підставі інформації, що наведена ...
...роль АКБ «Імексбанк» на ринку банківських послуг 2. Аналіз основних показників 3. Операції з цінними паперами та міжнародні розрахунки 4. Обслуговування корпоративних клієнтів 5. Операції з платіжними картками та банківськими металами 6.
НАСЕЛЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПАСИВІВ 6 1.1. Економічний зміст депозитних операцій банку 6 1.2. Основні чинники, що стимулюють зростання банківських вкладів 13 1.3.
...систем підтримки прийняття рішень у банківській справі 1.1. Система обробки і аналізу територіально розподілених даних 1.2. Аналітичний і програмний комплекс банківської установи 1.2.1.
...системи розрахунків: автоматичні розрахункові палати, банківські автомати, термінали в торгових точках, банківське обслуговування на дому 37. Призначення та відкликання уповноважених осіб Література
...перспективи розвитку ринку страхових та банківських послуг 2. Форми взаємодії страхової та банківської систем та причинно наслідкові зв’язки цих систем Висновки Література
...податки та збори Тест № 61 Банківська система України складається з: 1) комерційних, ощадних банків і кредитних спілок; 2) державних, кооперативних та комерційних банків; 3) Національного банку ...Закону України "Про банки і банківську діяльність". Завдання № 99 Порівняйте права резидентів та нерезидентів щодо здійснення валютних операцій. Література
Вступ Дослідження маркетингових можливостей банку (на прикладі Укрінбанку) Висновки Список використаної літератури Основою сучасної економіки, її серцем, є банківська система. Організація фінансово кредитного обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи грають винятково важливу роль у розвитку господарчих структур....було розкрито поняття і цілі банківського маркетингу, було проаналізовано застосування маркетингових можливостей в ро...
Характеристика банківського контролю доходів та його види 1.2. Організація внутрішнього банківського контролю 1.3. Внутрішньобанківський аудит доходів і прибутку Розділ II.
Поняття та види банківських інвестицій………………………………………6 1.2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі…………………………………………………………………………...….10 1.3.... Аналіз правового та нормативного забезпечення банківської інвестиційної діяльності…………………………………………………………………………....26 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ………...…………………………………..30 3.1.
Банківські продукти: специфіка та класифікація 15 1.3. Місце продуктової стратегії у формуванні загальної стратегії комерційного банку 33 РОЗДІЛ II.... Доставка банківських продуктів та її вдосконалення 64 2.3. Ефективність продуктової стратегії банку 75 РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ В БАНКУ ...
...партнерських відносин Висновки Література Сучасна банківська система це найважливіша сфера національного господарства будь якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона керує в державі ...розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів.
...конкретних заходів щодо відповідної адаптації банківського сектору, зокрема системи нагляду. Сьогодні у світі система нагляду переходить від політики посилення жорстокості нагляду до політики підвищення прозорості та ... Поняття «безпека» стосовно до банківської практиці і включає кілька аспектів: починаючи з економічною і закінчуючи фізичним захистом персоналу та охороною будівель.
До нетрадиційних банківських операцій належать: а лізинг б надання гарантій в консультації г вісі вірні відповіді 2. Акредитиви бувають: а.... Здійснення будь яких банківських операцій обов’язково супроводжуються а кредитуванням б валютним обслуговуванням в касово розрахунковим обслуговуванням г інвестуванням 6.
...структура, джерела та напрямки використання банківського капіталу Розділ ІІ. Особливості формування власного капіталу філії АКБ «Золоті ворота» 2.1. Характеристика діяльності філії АКБ «Золоті ворота» 2.... Проблеми та шляхи оптимізації банківського капіталу Висновки Список використаної літератури Додатки
Грошово кредитне регулювання Цілі грошово кредитного регулювання Національний банк України Засоби та методи грошово кредитної політики Регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків Процентна політика, рефінансування комерційних банків Банківське регулювання і банківський нагляд Антиінфляційна політика Література
...зміст, фунції, завдання та регулювання банківської діяльності України 1.2 Організація готівкового обігу банку 1.3 Організація безготівкового обігу Розділ 2.... Перспективи розвитку банківських послуг в Україні 3.2. Регістраторська діяльність, як напрямок фінансової роботи банку 4. Економічна ефективність по охороні праці 5.
Порядок відкриття банківських рахунків в банківських установах України с. 14 18 Розділ 2.Кредитні операції 2.1.Роль кредиту в здійсненні комерційної діяльності ...
...з головних задач проведення аудиту банківської діяльності є оцінювання стану і достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності банку щодо фінансових результатів його діяльності, що дозволяє аудитору ...правильності віднесення останніх на собівартість банківських послуг чи за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку, залежить як достовірність одержаного прибутку, так і рівень податків, ...
...перевідні комерційні векселі (тратти); в) банківський вексель; г) банківський чек. 2. При завищеному валютному курсі ефективність експорту: а) падає; б) росте; в) не змінюється. 3.
Правові засади функціонування банківської системи України РОЗДІЛ ІІ. НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 2.1. Нормативно правові акти Національного банку України та ...Національного банку України у регулюванні банківських відносин ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
...перевідні комерційні векселі (тратти); в) банківський вексель; г) банківський чек. 2. При завищеному валютному курсі ефективність експорту: а) падає; б) росте; в) не змінюється. 3.
...з головних задач проведення аудиту банківської діяльності є оцінювання стану і достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності банку щодо фінансових результатів його діяльності, що дозволяє аудитору ...правильності віднесення останніх на собівартість банківських послуг чи за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку, залежить як достовірність одержаного прибутку, так і рівень податків, ...
...перевідні комерційні векселі (тратти); в) банківський вексель; г) банківський чек. 2. При завищеному валютному курсі ефективність експорту: а) падає; б) росте; в) не змінюється. 3.
Погашений банківський кредит на поточні потреби готівкою п. Семашко О. П. – 450 грн 2. Прийнято торгову виручку по перерахунку магазину «Продтовари» 4000 ... в погашення банківського кредиту 700 грн Література
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПЛАТІЖНИХ РОЗРАХУНКІВ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНІ 2.1. Вітчизняний ринок банківських розрахунково платіжних послуг 2.2. Труднощі, що зазнає система платіжних розрахунків Розділ III.
...ні у разі, якщо норма банківського проценту становить 10 %, 15 % річних? Яким буде економічний результат роботи фірми при кожному варіанті банківського проценту?
Банківська система – це сукупність банківських інститутів: а) які здійснюють активні та пасивні операції; б) у їх взаємозв’язку; в) у ролі ...
Тест № 2 Банківська система – це сукупність банківських інститутів: а) які здійснюють активні та пасивні операції б) у їх взаємозв'язку, в) у ролі ...
...ні у разі, якщо норма банківського проценту становить 10 %, 15 % річних? Яким буде економічний результат роботи фірми при кожному варіанті банківського проценту?
Виявлені порушення порядку ведення банківських операцій на поточному (311 pax.) та валютному рахунку в банку (312 pax.) та на інших рахунках "Кошти в національній валюті" (... Виписки банку та контроль банківських операцій, їх облік веде заступник головного бухгалтера Данчук М.П., яка всю суму недовкладень віднесла на рахунок № 377 "Розрахунки з ...
До нетрадиційних банківських операцій належать: а лізинг б надання гарантій в консультації г вісі вірні відповіді 2. Субординований капітал банку характеризується наступними ознаками: ... Здійснення будь яких банківських операцій обов’язково супроводжуються а кредитуванням б валютним обслуговуванням в касово розрахунковим обслуговуванням г інвестуванням 4. Акредитиви бувають: а.
...ДОГОВОРІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ……………………………………………25 2.1. Договір банківського вкладу: етапи правового регулювання та його сучасні особливості………………………………………………………………………….25 2.2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.