Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 259 за запитом безробіття

Задача № 1 Визначити рівень безробіття на підставі нижче наведених даних: 1. Кількість населення країни становить 60 млн. осіб; 2. Частка робочої сили в населенні дорівнює ... Природна норма безробіття становить 3 %; 5. Задача № 2 На підставі даних гіпотетичної економіки визначте величину особистого використовуваного доходу: Таблиця 1 Вихідні дані Компоненти ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи інфляції та антиінфляційної політики в Україні 1.1 Сутність, причини та соціально економічні наслідки інфляції 1.2 Види інфляції 1.3 Інфляція пропозиції, стагфляція Розділ 2 Аналіз взаємозвязку інфляції і безробіття 2.1 Особливості впливу інфляції на обсяг виробництва національного продукту 2.2 Крива Філіпа як засіб визначення взаємозв’язку інфляції і безробіття Розділ 3 Шляхи удосконалення антиінфляційної ...
Рівні безробіття за кожний період а) за окремими регіонами б) в цілому (у середньому) по двох регіонах Рівень безробіття = чисельність безробітних/чисельність економічно активного ...
...пенсійний фонд – 32%, в фонд безробіття – 1,5%, на соцстрахування – 4%. Утримання із зарплати: прибутковий податок – 20%, в фонд безробіття – 0,5%, в пенсійний фонд – 2%.
внесків по безробіттю. Перевірити правильність розрахунку утримань із нарахованої суми. Яку суму коштів належить видати працівникові? Які нормативні акти порушено?...державне соціальне страхування на випадок безробіття; – на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві. Скласти кореспонденцію рахунків Література
внесків по безробіттю. Перевірити правильність розрахунку утримань із нарахованої суми. Яку суму коштів належить видати працівникові? Які нормативні акти порушено?...державне соціальне страхування на випадок безробіття; – на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві. Скласти кореспонденцію рахунків Література
...країнах світу спостерігаються найвищі рівні безробіття? Виходячи з динаміки ВВП та рівня споживчих цін, в яких з представлених у таблиці країн відбулося зростання рівня реальної заробітної ...в % до попереднього року Рівень безробіття, в % від чисельності робочої сили Сальдо рахунка поточних операцій, в % до ВВП 1999 2000 2004 1999 2000 2004 1999 2000 ...
Аналіз безробіття за методологією міжнародної організації праці 2.3 Аналіз стану рівня безробіття в Україні за національною методикою РОЗДІЛ 3.
...хв Задача №2 Природний рівень безробіття в поточному році складає 4 %, а фактичний – 8 %. Визначити величину відносного відставання фактичного ВВП від потенційного за умови, що коефіцієнт ...чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 1,5 та зробити висновки Задача №3 На підприємстві планується збільшити випуск продукції з 12 млн. грн.
...податкових надходжень до бюджету, зростання безробіття, що зрештою може стати одним із чинників макроекономічної нестабільності. Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких перебувають ...робочих місць, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо. Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність ...
...безробітних, які отримують допомогу з безробіття Проведіть порівняльний аналіз розрахованих часток Визначте частку жінок серед безробітних, що отримують допомогу, і серед безробітних, які проходять професійну перепідготовку....22,6 Отримують допомогу з безробіття 12,4 Проходять професійну перепідготовку 17,8
...законом Оукена, перевищення фактичного рівня безробіття над природним рівнем на 3% означатиме, що відставання фактичного обсягу ВНП від рівня повної зайнятості складе: A. 1,5%; B....податки, щоб сприяти зменшенню рівня безробіття; А. не змінить рівень національного доходу та виробництва B. у ринковій економіці є механізми, які здатні самостійно в короткі терміни ...
...році Задача №19 Природний рівень безробіття в поточному році складає 4 %, а фактичний – 9 %. Визначити величину відносного відставання фактичного ВВП від потенційного за умови, що коефіцієнт ...чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2 та зробити висновки Задача Визначити норму часу на партію деталей, якщо: основний час (Toс) – 8,4 хв.
...громадян і сплачували допомоги по безробіттю. Необхідно зазначити, що в радянські роки органи праці досить часто реформувалися. Зміст таких реорганізацій був різний – розширення, звуження функцій, зміна ...які займалися працевлаштуванням та питанням безробіття, то вони існували постійно. В 1976 році було створено Державний комітет Ради Міністрів України по праці.
...тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також за віком і в інших випадках, передбачених законодавством....народження, при втраті годувальника, при безробітті. Ступінь наукової розробки теми дослідження можна охарактеризувати, як достатній. Світова наукова думка стосовно питань пенсійного страхування з другої половини ХХ ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та його роль у санації підприємства 1.4 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «городищенське атп...
...лінії Задача №2 Природний рівень безробіття в поточному році складає 4 %, а фактичний – 9 %. Визначити величину відносного відставання фактичного ВВП від потенційного за умови, що коефіцієнт ...чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2 та зробити висновки Задача №3 Обсяг реалізованої продукції підприємством (без податку на додану вартість і акцизного збору) у ...
...язкове державне страхування на випадок безробіття? Вкажіть категорії осіб, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття.
...язкове державне страхування на випадок безробіття? Вкажіть категорії осіб, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття.
...Фондів соціального страхування на випадок безробіття, втрати працездатності, нещасного випадку на виробництві. З 01.01.2011 року вступив в силу Закон України “Про збір та облік ...соціального страхування України на випадок безробіття. В цій формі звітності відображаються: загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески, в т.ч.
чол Визначте рівень безробіття в країні за методикою МОП Задача Чисельність населення країни 48 млн. чол. Протягом року чисельність іммігрантів зросла до 500 тис....осіб Визначте рівень безробіття в державі за методикою Міжнародної організації праці (МОП)
Рівень фактичного безробіття становить 10,5%, рівень природного безробіття — 6,5%. Потенційний ВВП становить 220 млрд. гр. од. Обчисліть фактичний ВВП. 9.
Рівень фактичного безробіття становить 10,5 %, рівень природного безробіття 6,5 %. Потенційний ВВП становить 200 млрд гр. од. Обчисліть фактичний ВВП. 9.
...безробітних, які отримують допомогу з безробіття; б) частку безробітних, які проходять професійне перенавчання. Проведіть порівняльний аналіз розрахованих часток. Окрім того, визначте частку жінок серед безробітних, що ...57,4 Отримують допомогу з безробіття 12,4 35,2 Проходять професійне перенавчання 17,8 13,6 37. За даними табл.
Безробіття стає невід’ємним складником світової фінансової кризи, яка охопила вже всі континенти. Насамперед під загрозу звільнення потрапляють представники тих професій, ...достатньо високим буде рівень прихованого безробіття Як відомо, створення одного робочого місця коштує державі від 10 до 200 тис. грн., в залежності від галузі економіки, тому ...
Безробіття, форми та соціально економічні наслідки. 42. Становлення та розвиток ринку праці в Україні. 43. Доходи та відтворення робочої сили в ... Природний рівень безробіття. Закон Оукена. 7. Інтерпретація ділового циклу та моделі циклічних коливань. 8. Держава в системі макроекономічного регулювання. 9.
...Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття» – 661 «Розрахунки за заробітною платою» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» Таблиця 2. Господарські операції ТОВ «Продсервіс» за 2005 р № п/...внески на страхування на випадок безробіття 14 Нараховано різним кредиторам за надані послуги щодо утримання основних засобів (оренду, опалення, освітлення, водопостачання, охорону, зв'язок тощо): – збутового ...
...Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття» – 661 «Розрахунки за заробітною платою» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» Таблиця 2. Господарські операції ТОВ «Продсервіс» за 2005 р № п/...внески на страхування на випадок безробіття 14 Нараховано різним кредиторам за надані послуги щодо утримання основних засобів (оренду, опалення, освітлення, водопостачання, охорону, зв'язок тощо): – збутового ...
Загальний рівень безробіття досяг 12%, фрикційного – 2%, структурного – 4%. Використовуючи наведені дані щодо стану економіки країни Еколандії, визначте економічні втрати країни від безробіття. Література
...Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття» — 661 «Розрахунки за заробітною платою» 1 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 5 Таблиця 2. Господарські операції ТОВ «Продсервіс» за 2005 ...внески на страхування на випадок безробіття 14 Нараховано різним кредиторам за надані послуги щодо утримання основних засобів (оренду, опалення, освітлення, водопостачання, охорону, зв'язок тощо): – збутового ...
...Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття» — 661 «Розрахунки за заробітною платою» 1 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 5 Таблиця 2. Господарські операції ТОВ «Продсервіс» за 2005 ...внески на страхування на випадок безробіття 14 Нараховано різним кредиторам за надані послуги щодо утримання основних засобів (оренду, опалення, освітлення, водопостачання, охорону, зв'язок тощо): – збутового ...
...умовах повної зайнятості при рівні безробіття 6%. У 2 му році ВНП потенційно склав 3800 гр. од., фактично ВНП – 3705 гр. од....та процентному вираженні); 2) рівень безробіття у 2 му році; використовуючи закон Оукена.
– до ФСС на випадок безробіття ? – до ФСС від нещасних випадків (1,2%). ? 10. 30.03 Проведені утримання із заробітної плати: – до Пенсійного фонду ?... – до ФСС на випадок безробіття ? – податок з доходів фізичних осіб ? 11. 30.03 Нарахована амортизація на основні засоби за 1 квартал ? 12.
...язкове соціальне страхування на випадок безробіття ? г) внески на загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю ? 13 Нараховано відрахування на соціальні заходи від ...1 % соціальне страхування на випадок безробіття – 0,5 % ** Обчислити на підставі записів до Книги обліку доходів і витрат підприємства.
...язкове соціальне страхування на випадок безробіття ? г) внески на загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю ? 13 Нараховано відрахування на соціальні заходи від ...1 % соціальне страхування на випадок безробіття – 0,5 % ** Обчислити на підставі записів до Книги обліку доходів і витрат підприємства. Література Додатки
...демократизація управління Question 25 Добровільне безробіття також називають: a. Фрикційним b. Прихованим c. Технологічним d. Циклічним Question 26 Вторинна зайнятість – це: a. Друга робота b.... Приховане безробіття c. Інфраструктура ринку праці Question 29 Що з нижчеозначеного не відноситься до нематеріального стимулювання праці: a. Службовий транспорт b.
Рівень безробіття і його визначення 2. Розподіл заробітку при бригадній системі оплати 3. Задача № 10 Визначити заробітну плату робітника при відрядно преміальній ...
Види безробіття. Як здійснюється реєстрація безробітних і в які терміни? 2. Характеристика поняття «ринок праці» 3. Задача № 2 У зв’язку із ...
Види безробіття. Як здійснюється реєстрація безробітних і в які терміни? 2. Характеристика поняття «ринок праці» 3. Задача № 6 Визначити розцінок на виготовлення ...
Рівень безробіття і його визначення 2. Розподіл заробітку при бригадній системі оплати 3. Задача № 6 Визначити розцінок на виготовлення 1 000 шт.
Рівень безробіття і його визначення 2. Розподіл заробітку при бригадній системі оплати 3. Задача № 9 Норма часу встановлена 0,67 люд год.
Рівень безробіття і його визначення 27. Соціальне партнерство. Його суть і розвиток в Україні Задача №1 Робітник ІV розряду (умови праці нормальні) ...
...у сфері страхування на випадок безробіття 2. Порядок визначення страхового стажу та обчислення заробітної плати для призначення пенсій 3. Задача Посадова особа підприємства несвоєчасно повідомила Фонд ...
Соціальне страхування на випадок безробіття. 4.Соціальна допомога з материнства. 5.Медичне страхування.
...державного соціального страхування на випадок безробіття 2. Сутність та напрями активізації регулюючої та фіскальної функції податків при проведенні соціального страхування в Україні 3.
Безробіття як соціально – економічне явище. 3. Ринок праці і відтворення робочої сили. 4. Сутність економічної діяльності держави в сфері регулювання зайнятості.
...Фонду соціального страхування на випадок безробіття. 1.2. Проблеми соціального страхування в Україні та напрямки їх вирішення. 2. Задачі. 3. Література.
Задача № 28 Визначити суму збору на обов’язкове соціальне страхування, відрахування на страхування у зв’язку з безробіттям та до Державного пенсійного фонду, якщо витрати на основну заробітну плату підприємства склали 120 000 грн.
Безробіття 4. Професійно кваліфікаційний дисбаланс ринку праці 5. Бідність працюючих 6. Галузеві диспропорції формування зайнятості 7.
...кваліфікації трудових ресурсів та рівень безробіття Німеччини 4. Рівень розвитку виробничої інфраструктури Німеччини 5. Обсяги виробничих потужностей 6. Рівень розвитку науки і техніки 7. Експорт 8.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.