Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 537 за запитом борг

...неустойки у розмірі 0,5% суми боргу за кожен день прострочення. Меблі були поставлені готелю трьома рівними партіями відповідно 01, 15 та 25 березня 2005 р.... Решта боргу сплачена не була. 20 вересня 2005 р. ТОВ звернулося з позовом до господарського суду про стягнення заборгованості у сумі 204 ...
; – резерв сумнівних боргів (3 %) – 3 000 грн. За 2002 рік списано безнадійних боргів на суму 2500 грн. На 31.12.2002 р.
Нарахований резерв сумнівних боргів за 2009 рік 18900,00 93 38 27. Списано сумнівні і безнадійні борги за рахунок резерву сумнівних боргів 2890,00 ...
Нарахований резерв сумнівних боргів за 2009 рік 10700,00 93 38 27. Списано сумнівні і безнадійні борги за рахунок резерву сумнівних боргів 2070,00 ...
Вплив бюджетного дефіциту і державного боргу на економіку: ефект "витіснення інвестицій" та ефект "чистого експорту". Довгострокові наслідки державного боргу. 15. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.
...підприємство за умови повернення дебіторами боргів зможе розрахуватися по своїх короткострокових зобов'язаннях. Аналіз платоспроможності підприємства проводиться за допомогою розрахованих коефіцієнтів абсолютної‚ швидкої та поточної ліквідності....ознаку підвищення кредитоспроможності підприємства, оскільки борги покупців швидше перетворюються в гроші. Результатом підвищення кредитоспроможності з'явився ріст обсягів реалізації. Фінансова стійкість, розрахована на даних агрег...
...регулювання державного кредиту і державного боргу 12.1. Правовий режим державного кредиту. Види державних запозичень.....273 12.2. Поняття державного боргу.....277 12.3.
...до суду з приводу стягнення боргів за послуги з дебіторів. Аналіз фінансових результатів підприємства ВАТ “Ватутінське АТП 2362” та показників ділової активності показав, що темпи росту ...коштів підприємства для погашення своїх боргів. Проведений аналіз фінансової стійкості підприємства ВАТ “Ватутінське АТП 2362” свідчить про абсолютно стійкий стан, тобто, що запаси забезпечені власним оборотним ...
...Шанс” про стягнення: основної суми боргу за кредитним договором, процентів за користування кредитом, судових витрат, пов’язаних із стягненням боргу. Яке рішення має прийняти господарський суд?
...сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу. 2. Бюджетна політика тісно пов'язана з економікою.... Проблеми правового регулювання державного боргу України: дис... д ра юрид. наук: 12.00.07 / Заверуха Ірина Богданівна ; Львівський національний ун т ім. Івана Франка. Л.
...доход від надання ресурсів у борг; вірні всі варіанти 41. Яким буде рівень премії за ризик при заміщенні старих основних засобів новими з такими ж функціями: ...прирівнювання дюрація портфелю до дюрація боргу; це спосіб забезпечення фіксованої ставки доходності на визначений період часу; це спосіб управління портфелем при якому він становиться нечутливим до ...
У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом та сплати відсотків (комісій), при відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту, банк застосовував штрафні санкції у розмірах, передбачених ...інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Принцип повернення, строковості та платності показував, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному ...
...не в змозі негайно свої борги, хоч проявляється тенденція до погіршення ситуації. Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду збільшився на 2480.9 тис....днів погашає підпиємству частину суми боргу (в розмірі до 70% 90%) або повністю всю суму боргу відповідно до договору. Перерахунок решти платежу здійснюється банком після надходження ...
...у клієнта права на вимогу боргу c. послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права займатись підприємницькою діяльністю Question 4 Послуги засновані на довірчих правовідносинах, ...Можливість небезпеки несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредитору називається: a. кредитним ризиком b. валютним ризиком c. фінансовим ризиком Question 10 Статутний фонд підприємства ...
...у клієнта права на вимогу боргу c. послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права займатись підприємницькою діяльністю Question 4 Послуги засновані на довірчих правовідносинах, ...Можливість небезпеки несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредитору називається: Виберіть одну правильну відповідь a. валютним ризиком b. кредитним ризиком c.
Задача Необхідно погасити борг за сумою 240 тис.грн. (платежі наприкінці року) за 5 років, виданий під 14% річних.... Визначити суму накопиченого боргу і відсоток Задача Вексель номіналом 5000 і терміном 4 роки розміщений на ринку за ціною 3000.
Задача Визначити загальну суму платежу банку, якщо повернення боргу підприємством було затримано на 10 днів. Сума боргу становила 200 тис.грн., а пеня за кожний день прострочки – 0,02% Задача ...
Задача № 1 На підставі даних про грошовий потік розробіть план погашення боргу, якщо борг і відсотки сплачуються з доходів проекту після їх одержання. Зробіть висновки (ставка по кредиту – 30%).
Задача № 1 На підставі даних про грошовий потік розробіть план погашення боргу, якщо борг і відсотки виплачуються з доходів проекту після їх одержання. Зробіть висновки (ставка кредиту 30%).
Дефiцит державного бюджету та державний борг України 4.1. Дефiцит державного бюджету 4.2. Державний борг та його реструктуризацiя Висновки Лiтература
Завдання № 1 Підприємство уклало з банком договір на факторингове обслуговування, згідно з яким банк купує у клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 300 тис. грн., процентна ставка за факторинговим кредитом – 20 % річних. Строк документообігу – до 30 днів.
Державний борг: види, суть системи управління боргом Список використаної літератури
Державний кредит, державний борг та бюджетний дефіцит 2.1. Державний кредит 2.2. Державний борг 2.3. Бюджетний дефіцит Література
Бюджетний дефіцит та борг в умовах перехідної економіки.............. 2.1 Сутність та види бюджетного дефіциту.......................................... 2.2 Причини виникнення бюджетного дефіциту.....................................Управління бюджетним дефіцитом і державним боргом………... 4.2 Шляхи розв'язання проблем дефіцитності державного бюджету.. 28 Висновок........................................................................................................ 50 Спис...
Сутність державного боргу як наслідку державного кредиту 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ЯК ФОРМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНІ 18 2.... Сучасний стан державного боргу як наслідку державного кредитування 35 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 39 3.1.
...іноземним кредиторам згідно з державним боргом, за певний період часу складає 114 млрд. євро; сума іноземної валюти, що країна отримала від експорту товарів і послуг складає ...Використовуючи показник „норма обслуговування державного боргу” визначити платоспроможність країни та дати аналітичну оцінку отриманих результатів Список використаної літератури
Джерелами фінансування є: а) довгостроковий борг – 40%; б) привілейовані акції – 10%; в) випуск звичайних акцій – 20%; г) нерозподілений прибуток – 20%; д) амортизація – 10%.... Боргові інструменти будуть випущені з купонною ставкою 11%; дивіденди за привілейованими акціями – 9%. Поточна ціна акції – 50 грн.
...іноземним кредиторам згідно з державним боргом, за певний період часу складає 23 млрд. евро; – сума іноземної валюти, що країна отримала від експорту товарів і послуг складає ... Використовуючи показник „норма обслуговування державного боргу" визначити платоспроможність країни та дати аналітичну оцінку отриманих результатів. Література
...відповідає поточній структурі капіталу): довгостроковий борг – 30% привілейовані акції – 10% випуск нових звичайних акцій – 20% нерозподілений прибуток – 20% амортизація – 20% Витрати, пов’язані з випуском і ... Боргові інструменти будуть випущені з купонною ставкою 12%, дивіденди за привілейованими акціями 9%. Поточна ціна акції – 50 грн.
...іноземним кредиторам згідно з державним боргом за певний період часу складає 114 млн. євро. Використовуючи показник «норми обслуговування державного боргу» визначити платоспроможність країни та дати аналітичну ...
Бюджетний дефіцит і державний борг 6. Що таке «споживчий кошик», і як розраховується індекс споживчих цін? Практичні завдання: Завдання № 1 Вихідні дані: Таблиця 1.... Коли наступає ситуація "життя в борг"? 5.1.8. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув графіку споживання і графіку заощаджень. 5.1.9.
Величина державного боргу на момент обліку складає 203 млрд. грн. Номінальна процентна ставка – 14% Реальна процентна ставка – 16%. ВНП= 1.077 трлн. Грн.... Величина державного боргу на момент обліку складає 305млрд. грн. Номінальна процентна ставка – 14% Реальна процентна ставка – 16%. ВНП= 1.077 трлн. грн.
Б) Щорічне прогнозоване вільне від боргів надходження (за відрахуванням) складає 75,6 тис доларів США. B) Наприкінці 10 го року фірма планує продати об'єкт за ...на 4 роки і виплатою боргу через кожні 0,5 року. Обсяг інвестицій 2400000у.е. Схеми виплат: 1. Одноразові погашення. 2. Періодичні внески. 3. Рівними пропорціями. 4.
Hараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву 200 дол. У лютому наступного року списано за рахунок резерву сумнівний борг 1 300 дол.
...у розмірі 5 % від суми боргу; у розмірі 80 % від суми боргу; процентна ставка за наданий банком кредит складає 45 % у рік; середній рівень процентної ставки ...
...2 3 4 Акціонерний капітал,% Борг,% Вартість акціонерного капіталу Вартість боргу Середньозважена вартість капіталу 14, 7, 12, 15, 7, 12, 19, 12, 15, 20, Задача 2 ...
...у розмірі 5 % від суми боргу; – у розмірі 80 % від суми боргу; – процентна ставка за наданий банком кредит складає 45 % у рік; – середній рівень процентної ставки ...
переслав Давидову поштою в погашення боргу 1000 гривень, вказавши в талоні переказного бланку: «Іншу суму в 2 тис. вишлю через два місяці», 10 січня 2005 року ...стягнення не повернутої йому суми боргу. Як варто вирішити справу?
...партнерами (кредитори) 10725 Резерв сумнівних боргів 140 Розрахунки з оплати праці 825 Основні засоби 58575 Статутний капітал 76200 Емісійний дохід 11300 Інший додатковий капітал 9035 Дохід ... – створило резерв сумнівних боргів у розмірі 500 тис. грн. – провело інвентаризацію товарних запасів і виявило, що на кінець звітного періоду їх собівартість склала 850 ...
...партнерами (кредитори) 10725 Резерв сумнівних боргів 140 Розрахунки з оплати праці 825 Основні засоби 58575 Статутний капітал 76200 Емісійний дохід 11300 Інший додатковий капітал 9035 Дохід ... – створило резерв сумнівних боргів у розмірі 500 тис. грн. – провело інвентаризацію товарних запасів і виявило, що на кінець звітного періоду їх собівартість склала 852 ...
Переслав Давиденко поштою в погашення боргу 2000 гривень, вказавши в талоні переказного бланку: ” Іншу суму в 2 тис. вишлю через два місяці”....стягнення не повернутої йому суми боргу. Питання: Як треба вирішити справу? Задача.№2 До суду звернувся Кулик з позовом до Сіренко про відшкодування шкоди, завданої відмовою ...
Динаміка державного боргу РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ 3.1. Шляхи збалансування фінансової системи України 3.2.... Удосконалення управління державним боргом України Висновки Література
...партнерами (кредитори) 10725 Резерв сумнівних боргів 140 Розрахунки з оплати праці 825 Основні засоби 58575 Статутний капітал 76200 Емісійний дохід 11300 Інший додатковий капітал 9035 Дохід ... – створило резерв сумнівних боргів у розмірі 500 тис. грн. – провело інвентаризацію товарних запасів і виявило, що на кінець звітного періоду їх собівартість склала 869 ...
...вітчизняними партнерами (кредитори) Резерв сумнівних боргів Розрахунки з оплати праці Основні засоби Статутний капітал Емісійний дохід Інший додатковий капітал Дохід від реалізації товарів (за вирахуванням ПДВ) ... грн – створило резерв сумнівних боргів у розмірі 500 тис. грн – провело інвентаризацію товарних запасів і виявило, що на кінець звітного періоду їх собівартість склала 861 ...
...також просив Тюріна повернути йому борг в російських рублях за новим місцем проживання, на що Тюрін відповів відмовою. Він запропонував Коровіну з’явитися за одержанням боргу особисто в м.
...про не повернений йому давній борг, Дудник вилив на Качковського бачок гасу і підпалив. По¬терпілий від одержаних опіків через два тижні помер у лікарні....почав вимагати від нього повернення боргу у сумі 2000 грн. На цій підставі між ними виникла сварка, що перейшла у бійку, під час якої Маскач наносив ...
...ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ…………………………..29 3.1. Світовий досвід управління державними запозиченнями………….……….29 3.2. Напрями підвищення ефективності управління державним боргом в Україні………………………………………………………………………………38 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...
...зайнятися підприємницькою діяльністю, взяв у борг у свого знайомого Султика 6 тис. дол. під «чесне слово» на півроку. Однак справа у Петрика «прогоріла», і він не ...чотирьох чоловік, щоб вони «вибили» борг у Петрика, домовившись віддати їм половину грошей. Члени зазначеної групи неодноразово вимагали у Петрика повернути гроші, залякуючи вбивством і, нарешті, ...
...партнерами (кредитори) 10725 Резерв сумнівних боргів 140 Розрахунки з оплати праці 825 Основні засоби 58575 Статутний капітал 76200 Емісійний дохід 11300 Інший додатковий капітал 9035 Дохід ... – створило резерв сумнівних боргів у розмірі 500 тис. грн. – провело інвентаризацію товарних запасів і виявило, що на кінець звітного періоду їх собівартість склала 870 ...
...терміновими виплатами Розробіть план погашення боргу. Зробіть висновки Задача Розрахуйте абсолютну та відносну реальну доходність позичкової операції з урахуванням інфляції (темп інфляції за період 40%) за ...весь період Задача Первісна сума боргу 10500 грн. Відсотки капіталізуються щомісяця. Номінальна ставка відсотків – 0, Визначити відсоток та еквівалентну номінальній ефективну ставку відсотків Задача Визначити нарощену суму ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.