Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 210 за запитом будови

parotidae): будова та онтогенез 1.3. Піднижньощелепна залоза (gl.submandibularis) 1.4. Будова під’язикової слинної залози (gl.sublingualis 1.5.
Дослідження будови та функцій лімфатичної системи 3.1.1. Лімфатичні капіляри та нервові волокна, що їх супроводжують чи перетинають 3.1.2.... Класифікація, будова та функції лімфатичних вузлів 3.1.4. Лімфатичні судини 3.1.5. Лімфатичні стовбури та протоки 3.1.5.1.
Особливості морфологічної будови річкових долин Розділ 3. Розвиток заплав 3.1. Розвиток заплав 3.2. Оптимальне використання заплав Висновки Заплава річки є через ...розвитку заплав: їх первинного мікрорельєфу, будови (рівня запіскованості поверхневих шарів прируслової заплави, наявності важких грунтів в притерасних пониженнях), заплавності (тривалість, глибини і частоти затоплень), напряму струменів ...
Аналіз внутрішньої будови ВАТ «Володимирцукор» 2.2. Аналіз зовнішніх фінансових зв’язків на ВАТ «Володимирцукор» 2.3. Аналіз зовнішніх інформаційних зв’язків на ... Рекомендації щодо вдосконалення внутрішньої будови і комунікацій у фінансовій роботі ВАТ «Володимирцукор» 3.2. Рекомендації щодо вдосконалення зовнішніх фінансових зв’язків на ВАТ «Володимирцукор» 3....
...закономірністю і симетрією їхньої внутрішньої будови. Частинки, з яких складені кристали (атоми, іони, молекули), утворюють правильні симетричні ряди, сітки, ґратки. Розташування частинок стає закономірним, упорядкованим, коли ... Як схему будови кристала прийнято просторову ґратку. Уявити собі її можна як систему нескінченно великої кількості рівних паралелепіпедів, що складені у паралельних позиціях ...
будова якого 2:1. На будівництво будівель та споруд підприємець витратив 500 тис. грн., на придбання обладнання – 1 млн. грн.... будова спожитого капіталу 8 : 2. Норма експлуатації 100%. Визначте вартість товарів та капітальні витрати за умови незмінної новоствореної вартості, якщо витрати ...
Методика формування знань про будову тіла людини ………….. 41 2.3. Методика ознайомлення дітей з оком …………………………….. 47 2.4. Методика ознайомлення дітей із будовою вуха ………….. 53 Висновки ……………………………………………………………………..
Дослідження будови та функцій лімфатичної системи 3.1.1. Лімфатичні капіляри та нервові волокна, що їх супроводжують чи перетинають 3.1.2.... Класифікація, будова та функції лімфатичних вузлів 3.1.4. Лімфатичні судини 3.1.5. Лімфатичні стовбури та протоки 3.1.5.1.
...біології називають учення про варіації будови об’єкту, його форми та структури: 1) мінливість; 2) морфологія; 3) ауксологія; 4) гносеологія. Question 6 of 35 До якого ...відрізняються від справжніх приматів: 1) будовою тіла; 2) морфологією та способом життя; 3) типом харчування та морфологією. Question 8 of 35 Де, на думку переважної більшості ...
Органічна будова капіталу це: а) сума постійного та змінного капіталу; б) різниця між постійним та змінним капіталом; в) відношення постійного до змінного ... капіталу органічна будова якого становить 8:1, норма додаткової вартості 200%, капітал обертається раз на рік. Товар реалізовано торговим підприємцем витрати обігу якого ...
Мікроструктура — це будова металу чи сплаву, видима при великих збільшеннях за допомогою мікроскопа. Аналіз мікроструктури дає можливість визначити величину і розташування зерен металу, ...), а також деякі дефекти кристалічної будови (дислокації і їхні скупчення). Численними дослідженнями встановлено, що структура металу є одним з основних факторів, що визначає властивості металевих виробів.
Question 8 of 35 Будова тіла австралопітеків характеризується: 1) переважанням рис притаманних приматам; 2) поєднанням рис людиноподібних мавп і людини; 3) переважанням рис притаманних людині ...відрізняються від справжніх приматів: 1) будовою тіла; 2) морфологією та способом життя; 3) типом харчування та морфологією. Question 24 of 35 Австралопітеки на зріст були приблизно: ...
...вставні Question 4 Балів: 1 Будова нейрона і значення окремих його частин. Виберіть одну правильну відповідь a. В залежності від того, де розташований нейрон, він має різну будову: центральні нейрони мають тіло і ...
...ЦНС Question 4 Балів: 1 Будова нейрона і значення окремих його частин. Виберіть одну правильну відповідь a. В залежності від того, де розташований нейрон, він має різну будову: центральні нейрони мають тіло і ...
Поняття граматичної будови мови § 2. Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку § 3. Типові граматичні помилки в мовленні дітей § 4.
призначенню, щільності, характеру будови черепка b. призначенню, сировинними компонентами, міцності c. всі відповіді вірні Question 4 Керамічні труби випускають: a. дренажні, каналізаційні, водопровідні b.... призначенню, щільності, характеру будови черепка b. всі відповіді вірні c. призначенню, сировинними компонентами, міцності Question 66 Керамічні труби випускають: a. дренажні, каналізаційні b.
1. Структурна будова та засади функціонування фінансової системи 2. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи 3.
Особливості та будова очей різних представників фауни та принцип їх зору 2. Оптичні можливості ока та зору кота 3.
Геологічна будова території Розділ 2. Геоморфологічні і гідрологічні умови Розділ 3. Гідрогеологічні умови Розділ 4. Природно кліматичні умови Розділ 5.
Будова та функції шкіри 1.2. Кровопостачання шкіри 1.3. Розвиток шкіри 2. Матеріали і методи дослідження 2.1.
Загальна будова нервової системи людини 2. Функціональна організація роботи мозку 3. Конституційні типології в психології 4. Темперамент як інтеграційна характеристика індивідуальних властивостей ...
Гастроентерологія розділ клінічної медицини, яка вивчає будову, функції, причини і механізм розвитку різних захворювань органів шлунково кишкового тракту. Захворювання органів травлення на сьогоднішній день є найбільш поширеними ...
Поняття, зміст і будова бухгалтерського балансу. Значення балансу. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 2. Класифікація рахунків за ступенем узагальнення облікових даних 3.
Анатомічна будова кровоносної системи людини 1.2. Характеристика крові при цирозі печінки 1.3. Характеристика крові при анемії Іі.
Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів України 2. Функції Кабінету Міністрів України 3. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів України 2. Функції Кабінету Міністрів України 3. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основні риси геологічної будови україни 1.1. Східно Європейська платформа 1.2. Волино Азовська плита 1.3. Скіфська плита 1.4.
Основні риси геологічної будови україни 1.1. Східно Європейська платформа 1.2. Волино Азовська плита 1.3. Скіфська плита 1.4.
Будова і стабільність катіонів діафонію 4. Кислотно основні і стереоізомерні перетворення діазосполук Література
Будова органів дихання і механізми вентиляції у тварин 1.2. Зовнішнє дихання 1.3. Дихання наземних хребетних тварин Іі.
Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова та призначення. Сутність подвійного запису 2. Облік витрат операційної діяльності, що не включаються в собівартість готельних послуг Задача Завдання: на ...
Аналіз стилістичної будови творів Ліни Костенко І.1. Особливості мовного стилю Ліни Костенко І.2. Метричний склад збірки Л.
Аналіз стилістичної будови творів Ліни Костенко І.1. Особливості мовного стилю Ліни Костенко І.2. Метричний склад збірки Л.
Теоретичний аналіз будови віршового рядка творів Ліни Костенко І.1. Особливості поетичного стилю Ліни Костенко І.2. Метрический склад збірки Л.
Який хімічний склад клітин людини Які особливості будови клітин організму людини? Які основні життєві властивості клітин? УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Їхня характеристика,будова,принцип дії,історія;малюнки до кожного виду годинника;питання з відповіддями до кожного виду годинника.
Внутрішня будова художньої культури. Мистецтво як центральна ланка художньої культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
...бухгалтерського обліку, їх призначення і будова 2. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 3. Облікові регістри, їх види 4. Ситуаційне завдання 1.
Наукове знання: специфіка, будова, рівні Література
...бухгалтерського обліку, їх призначення і будова 12. Облік процесу постачання 13 Облік процесу виробництва Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації ...
Загальні відомості про будову білків та амінокислот 1.1. Властивості білків 1.2. Амінокислоти: ізомерія, номенклатура 1.3. Фізичні властивості та хімічні властивості амінокислот ...
Будова річкової долини в подовжньому перетині 1.3. Заплава і русло річки 1.4. Корисні копалини, пов'язані з алювієм Розділ ...
Будова річкової долини в подовжньому перетині 1.3. Заплава і русло річки 1.4. Корисні копалини, пов'язані з алювієм Розділ ...
Анатомічна будова органів дихальної системи людини 1.2. Характеристика основних професійних хвороб ІІ. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ІІІ.
Анатомічна будова органів дихальної системи людини 1.2. Характеристика основних професійних хвороб Іі. Матеріали і методи Ііі.
Будова та функції шкіри 1.2. Кровопостачання шкіри 1.3. Розвиток шкіри 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 3.
Будова та функції шкіри 1.2. Кровопостачання шкіри 1.3. Розвиток шкіри 2. Матеріали і методи дослідження 3.
...банку за останнній рік з будовою матриці 3. Обґрунтування конкурентоспроможності банку Висновки Список використаної літератури
Будова ока. Додаткові структури 1.2. Оптична система ока 1.3. Вікові особливості зорового аналізатора 1.4.
Будова скелету тулуба 2.2. Розвиток кісток тулуба, їхні вікові, статеві та індивідуальні особливості 2.3.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.