Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 210 за запитом будови

...2 Принципи формування і структурна будова бюджетної системи України 12 2. Аналіз формування і виконання державного бюджету України на місцевого бюджету на прикладі м.
...рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі ре єстрації господарських операцій 2.
Поліфонічна будова драм Генріха ібсена 2.1. Багатозвуччя у співвідношенні життя і мистецтва в п’єсі «Будівельник Сольнес» Г. Ібсена 2.2.
Поліфонічна будова драм Генріха ібсена 2.1. Багатозвуччя у співвідношенні життя і мистецтва в п’єсі «Будівельник Сольнес» Г. Ібсена 2.2.
Призначення, будова та робота. б). Експлуатаційна несправність. в). Технологічне обслуговування. г). Ремонт. д). Шляхи економії ремонтних та експлуатаційних матеріалів. е).
Характеристика (будова; хімічний склад і харчова цінність; класифікація і вимоги до якості) яєць………………………………………………………………6 1.3. Яйця і здоров’я людини…………………………………………………….
Морфологічна будова паренхіми передміхурової залози щура в нормі 2.3. Морфофункціональний стан передміхурової залози під впливом дії різних факторів Ііі.
Геологічна будова………………………………………............. 11 Розділ 4. Джерела і види забруднення водних ресурсів….......13 Розділ 5. Шляхи подолання екологічних проблем річки Південний Буг............
Призначення та особливості будови системного блоку Розділ 2. Методологічні аспекти ознайомлення молодших школярів із системним блоком на уроках інформатики в початковій школі 2.1.
Його органічна будова 7/3. Норма додаткової вартості складає 350%. Визначити норму прибутку. 12 Висновки …………………………………………………………………….. 13 Література …………………………………………………………………… 15
...чужою земельною ділянкою для за¬будови (суперфіцій)…………………………………………………….…………………..…15 2.3. Право користування чужим майном (сервітути) за новим законодавством України……………………………………………………..…………………...….…21 3.
...бухгалтерського обліку, їх призначення і будова 5. Рахунки активні та пасивні, їх характеристика 6. Подвійний запис, його суть і значення, кореспонденція рахунків
...настільні циферблатні, їх види та будова. Укажіть види ваг настільних циферблатних, що використовуються в місцевих магазинах 36. Порядок реєстрації книги обліку розрахункових операцій, реєстраторів розрахункових операцій ...
Характеристика устаткування, його будова, правила безпечної праці та раціональної експлуатації 2.5. Технологія приготування страв, вимоги до якості 2.6.
Екологічне значення літосфери 2.1 Будова літосфери 2.2 Екологічна роль і функції літосфери 2.3 Наслідки техногенного впливу на літосферу Розділ ІІІ.
Кора вивітрювання, її типи і будова 2.5. Утворення родовищ корисних копалини при вивітрюванні 2.6. Перевідкладення продуктів вивітрювання. Стадії формування новітньої кори вивітрювання Висновки уривок ...
Кора вивітрювання, її типи і будова 2.5. Утворення родовищ корисних копалини при вивітрюванні 2.6. Перевідкладення продуктів вивітрювання. Стадії формування новітньої кори вивітрювання Висновки уривок ...
Розвиток лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку 2.2. Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення. Усвідомлення дошкільниками звукового складу слова 2.3.
Будова м'язового волокна 3.1.2. Допоміжні апарати м'язів 3.2. Морфологічні зміни структурних елементів скелетних м’язів собаки ...
Будова зубного органу 3.4. Анатомія постійних і тимчасових зубів 3.5. Зубна система в цілому Висновки Список використаної літератури Додатки
Будова м'язового волокна 3.1.2. Допоміжні апарати м'язів 3.2. Анатомо фізіологічні характеристики м'язів в патології 3....
Чинником, який зумовив конкретну будову кожної з моделей, виступив комплекс нацiональних специфiчних характеристик: стан виробничого потенцiалу, можливiсть забезпечення матерiальних передумов економiчної безпеки, нацiональний менталiтет i ...
...мозок людини має значно складнішу будову. Запитання:Які висновки випливають із порівнянь? Чи можна величину мозку вважати ознакою людини? Завдання 5.
Витрати на оренду і утримання будов, споруд, приміщень та інвентарю 3630 2,08 2254 1,06 1,02 2. Амортизація основних засобів 295 0,17 153 0,07 0,...
будова капіталу підвищиться до 9:1, а норма додаткової вартості – до 110%. Задача 14. Капітал. Основний і обіговий капітал.
Будова шкiри на долонях рук. Типи i види папiлярних вiзерункiв пальцiв рук i долонi. Властивостi папiлярних вiзерункiв.
...22.50 вони прийшли до будови спортивної школи, у підвальному приміщенні якої було розміщено склад фірми, заздалегідь знаючи, що він охороняється сторожем.
...22.50 вони прийшли до будови спортивної школи, у підвальному приміщенні якої було розміщено склад фірми, заздалегідь знаючи, що він охороняється сторожем.
...ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 2.1 Будова та принцип роботи повірочної установки 2.2 Розробка структурної схеми системи автоматизації 2.3 Вибір типу вимірювачів температури 2.4 ...
11 Будова 18116 12 МШП (на складі) 89 13 Видатки за спеціальними фондами 40 14 Транспортні засоби 340 15 Продукти харчування 25 ...
Витрати на оренду і утримання будов, споруд, приміщень та інвентарю 3660 2,1 2254 1,16 – 0,94 – 2. Амортизація основних засобів 295 0,17 153 0,07 – 0,1 – ...
...2.4 Характеристика устаткування, його будова, правила безпеки праці та раціональної експлуатації 2.5 Технологія приготування страв, вимоги до якості 2.6 Вимоги санітарії, гігієни до ...
Ієрархічна і функціональна будови центрів управління підприємством. 20. Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах. 21. Поняття “центру відповідальності” на підприємстві.
...правова категорія, яка означає внутрішню будову, внутрішню структуру права будь якої країни. Вона виражається через розподіл і побудову нормативного матеріалу, за допомогою якого її різні блоки (...
Слід охарактеризувати її організаційну будову і розкрити такі принципи організації та діяльності як народовладдя, законність, виборність, колегіальність, гласність та інші.
Слід охарактеризувати її організаційну будову і розкрити такі принципи організації та діяльності як народовладдя, законність, виборність, колегіальність, гласність та інші.
Структурна будова лексико семантичного поля простору за частиномовним параметром 58 Висновки до розділу 2 63 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ...
...терміни (за походженням, сферами використання, будовою) й подайте до них дефініції: вакансія, фальсифікат, розшук, бандитизм, ґешефт, вето.
...лексичної, так і формально синтаксичної будови синонімічногоряду фразеологічних одиниць. Аналізуючи семантичну структуру синонімічного ряду фразеологічних одиниць, дотримуємося думки науковців (В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.
...характер і свою власну багатомірну будову, де . і а галузевому (горизонтальному) рівні найбільш близько співпадає з системою права. Отже вона близька до системи права за елементами ...
...пізніше Зарічна була зґвалтована також Будовим. Посилаючись на те, що в обох випадках потерпіла і свідки одні й ті ж, а події пов’язані між собою, ...
...неповним без дослідження його внутрішньої будови та характеру правових зв’язків між утворюючими його складовими елементами. При написанні курсової роботи було виокремлено досить велику кількість наукових ...
...отримати найточніше уявлення про загальну будову світу. Ці ідеї знаходять своє відображення як в концепції сучасної шкільної освіти, так і в концепції професійної підготовки спеціалістів.
Організаційна будова політичних партій. 4. Функції політичних партій. 5. Класифікація політичних партій. 6. Партійні системи. 7. Багатопартійні системи. 8.
Органічна будова спожитого капіталу 8:2, норма експлуатації 100%. Визначте вартість товару та капіталістичні витрати (за умови незмінної новоствореної вартості), якщо витрати ...
з органічною будовою 4:1, нормою додаткової вартості в 100 %, одним оборотом капіталу за рік, якщо підприємцю вдасться зекономити на постійному капіталі шляхом ...
Принцип роботи та будова генератора постійного струму……. 6.2. ЕРС та електромагнітнітний момент……………….. 6.3. Витрати на ККД…………………………………………. 6.4.
з органічною будовою відповідно 8:1, 2:1, 5:1. Визначте додаткову вартість у кожній галузі, середній прибуток та ціну виробництва товарів, якщо ...
...біології називають учення про варіації будови об’єкту, його форми та структури: 1) мінливість; 2) морфологія; 3) ауксологія; 4) гносеологія. Question 15 of 31 Метод антропології, ...
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.