Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 6325 за запитом бути

...підприємства інформація про витрати може бути використана по наступним напрямкам: прогнозування; планування; нормування; аналіз; контроль і регулювання витрат; Предметом діяльності ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» є ...всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті власними коштами. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зниження коефіцієнта в 2008 році значить, ...
...обґрунтованим рішення виконкому; якими мають бути дії засновників якщо вони не згодні з прийнятим рішенням; 2) яким чином оформлюється внесення майнових вкладів для формування статутного фонду ...вкладів; коли статутний фонд повинен бути повністю сформований; які правові наслідки його несвоєчасного формування; 3) чи може жиле приміщення (квартира) надаватись юридичній особі для здійснення підприємницької ...
Якими повинні бути процесуальні дії Верховного Суду України? Обґрунтуйте свою відповідь. Задача 2 Господарським судом Харківської області 24.02.2011 р.... Якими повинні бути процесуальні дії Вищого господарського суду України? Задача 3 У господарському суді розглядалася справа про повернення безпідставно набутого майна.
...визначити кількість коштів, які можуть бути вкладені в коротко та середньострокові операції з метою одержання прибутків. Таким чином, завдяки перебудові структури активів в бік спрямування коштів ...що зміни відсоткових ставок можуть бути ефективно використані для отримання додаткових надходжень. Не зважаючи на те, що теорія дисбалансів не може дати точних даних, її основна ...
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,23 10 1, Службовці 75 8,1...
Взуття по¬винно бути запаковано в картонні коробки, кожна пара окремо, а двад¬цять чотири пари повинні бути упаковані в одну велику коробку.
Позитивне сальдо позабюджетних фондів може бути використане для придбання цінних паперів і одержання прибутку у формі дивідендів або відсотків. До 01.01.2011 року на території ... Єдиний соціальний внесок повинен бути сплачений не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним. Роботодавці повинні сплачувати єдиний внесок під час кожної виплати заробітної плати.
Яка має бути остаточна кваліфікація дій суб’єкта по кожному варіанту окремо (написати лише ФК) ? Які правозастосовні орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно ... Яка має бути остаточна кваліфікація дій суб’єкта по кожному варіанту окремо (написати лише ФК) ? Які правозастосовні орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно ...
...документів є переговори, які повинні бути ретельно спланованими. Повинна бути вироблена стратегія спілкування на переговорах з діловими партнерами, і саме після цього відкриється формула “блискучого” проведення ...
...документів є переговори, які повинні бути ретельно спланованими. Повинна бути вироблена стратегія спілкування на переговорах з діловими партнерами, і саме після цього відкриється формула “блискучого” проведення ...
Приміщення повинно бути чистим і прибраним, інакше клієнт оцінить це як неповагу і байдуже ставлення до себе. У приміщенні повинні бути предмети, призначення яких має бути ...
...перспективний план маркетингової діяльності повинен бути складовою частиною стратегічного плану компанії. Стратегічний маркетинг це процес розробки стратегії, що враховує мінливість факторів зовнішнього середовища й спрямованої на ... Вона має бути чітко визначеною, що повинно бути закріплено документально. Також повинна бути удосконалена технологія процесу прийняття управлінських рішень щодо маркетингової діяльності.
...колективної власності, а також може бути надана у постійне або тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди. Право власності або право постійного користування землею посвідчується ... Земельні ділянки повинні бути економічно оцінені. Економічна оцінка землі – це її оцінка як засобу виробництва. Існує два її види: загальна і часткова оцінка.
...Суб’єктом злочину не може бути: a. особа, яка досягла пенсійного віку; b. особа, яка не досягла повноліття; c. біженець. d. непрацездатна особа; e....підлягають, але даний факт має бути врахований, як пом’якшуюча обставина. c. ні, не підлягають; Question 31 Злочин, який складається з двох або більше тотожних діянь, ...
...або переведення боргу, а як бути, коли смерть громадянина настала після винесення судом рішення у період розгляду справи в суді касаційної чи наглядної інстанції, оскільки у ...ліквідація юридичної особи) не може бути перепоною для перегляду рішень касаційною інстанцією. Якщо оскарження рішення є законним і обгрунтованим, то суд касаційної інстанції залишає його в ...
Чи може директор підприємства бути притягнутий до відповідальності через відсутність на підприємстві діючо¬го колективного договору ? 7. При прийнятті на роботу від Жигуліна і Новикова ... Протягом якого строку повинна бути оформлена тру¬дова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться? Чи може бути працівнику при звільненні видано ...
Останні як такі не можуть бути вагомою причиною звільнення з роботи. В Рекомендації перераховані конкретні заходи, що пропонуються для створення умов зайнятості і праці, відповідно до ...здібностей та творчих схильностей має бути вторинним та підпорядкованим її соціальним ролям. Правовідносини в галузі майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових прав і свобод ...
...правило, за яким вона має бути укладена у письмовій формі; при укладанні договорів слід посилатися на законодавчу базу; виконання господарських договорів має бути чітким і точним.
...дослідження використання спеціальних подій можуть бути використані для уточнення дефініцій «подієва комунікація» і «функції спеціальних подій» для здійснення аналізу впливу спеціальних подій на позицію держави на ... Матеріали також можуть бути використані у навчальному процесі викладання політологічних дисциплін, при формуванні державної політики, спрямованої на створення привабливого зовнішньополітичного іміджу держави.
Прикладом такого соціологічного дослідження може бути розглянута у роботі методика дослідження з розробленою для неї анкетою. Для удосконалення планування ділової кар’єри необхідна об’єктивна оцінка ...планування ділової кар’єри повинна бути розробка індивідуальних планів розвитку для перспективних спеціалістів і керівників. Для всіх перспективних працівників мають бути призначені наставники на сходинку вищої ...
...всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Коефіцієнт заборгованості, який характеризує питому вагу залучених коштів у структурі капіталу підприємства, і, отже пов’язані ...розмірі його вартості, який може бути наданий терміном на чотири роки під 24 % річних із погашенням рівними частинами в кінці кожного року.
Є вислів: «Краще бути першим у селі, чим другим у місті». Якби ви робили вибір, то що б ви зволіли: а) бути першим у селі; б) бути ...
...об’єктивно продовжувати головну справу – бути правдивими літописцями часу, патріотами України. Зичу вам ще багато ювілеїв, гострого пера і любові читачів....не можу просто жити, просто бути щасливою? Де знайти відповідь на усі ці "чому"? Тепер мені залишається лише згадувати наші стосунки. Все було ідеально.
...до статутного фонду мо¬жуть бути будівлі та споруди a. невірно b. вірно Question 6 Сутність засновницького договору полягає в тому a....просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. організаційна структура управління b. якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу c.
можуть бути істинними або хибними c. є безпосередньо очевидними d. завжди хибними e. утворюються внаслідок класифікації понять 2 Вкажіть, який закон логіки ...який формально логічний закон може бути представлений наступними формулами: А→А та А↔А. Виберіть одну правильну відповідь a. перший закон простої контрапозиції b.
...Внеском до статутного фонду можуть бути будівлі та споруди Виберіть одну правильну відповідь a. невірно b. вірно Question 6 Сутність засновницького договору полягає в тому Виберіть ...просування товару на ринок повинно бути розглянуто: Виберіть одну правильну відповідь a. маркетинговий аналіз b. якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу ...
...витрат, понесених Інвестором Підрядником, мають бути враховані збитки і витрати, яких останній зазнав у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань перед третіми особами (підрядниками, постачальниками) ...1 До даного Договору можуть бути внесені зміни чи доповнення за взаємною згодою Сторін, які оформляються в письмовій формі та скріплюються підписами та печатками уповноважених Сторін ...
Політична свідомість і політичне буття. 3. Е. Фром у праці «Мати чи бути» критикує капіталізм за те, що на Заході робиться наголос на «мати».
...і логічне пізнання, які сторони буття вони розкривають? 3. Охарактеризуйте проблему буття у енергетичному окреслені. Практичне завдання Прочитайте наведені нижче строки і дайте відповідь, звідки вчені ...
Метафі́зика філософія буття, наука про граничні і надчуттєві принципи і засади буття. Термін метафізика походить від сполучення грецьких μετά (metá) (після) і φυσικά (...
...Загальний стан зовнішнього середовища може бути визначений за допомогою таких чинників: Виберіть одну або кілька відповідей a. структурні тенденції b. стан економіки та ринків c.... структура 14 Цілі організації можуть бути класифіковані: Виберіть одну або кілька відповідей a. за тривалістю b. за змістом c. за кількістю d.
Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути якнайменш дві особи, одна з яких є юридичною. 2. Крім статуту має бути подано засновницький договір.
На ділянці мийки бочок повинні бути встановлені відсмоктувачі в місцях виділення вологи. Для внутрішнього огляду бочок повинні застосовуватися світильники в закритому виконанні напругою не вище 12 ...стіни і стелі якого повинні бути виконані із негорючих матеріалів. Роботи по осмолці бочок повинні виконуватися відповідно до вимог. Для зберігання порожніх бочок на заводі повинен ...
2) Які можуть бути правові наслідки відмови міністра від особливого огляду за умов , коли на цей огляд є вагомі підстави 3) Дати правову оцінку ситуації 4) Які мають бути складені документи Ситуація 2.
...квартири брата підозрюваного, де можуть бути приховані речі потерпілого; г) відсторонити від посади підозрюваного Шарапова. Однак після допиту свідків і слідчого експерименту слідчий дійшов висновку, що ... Чи може бути Рюмін допущений як цивільний позивач у цьому кримінальному провадженні? 12. Інструктор автошколи Клінкін, перебуваючи в нетверезому стані, керував автомашиною, що ...
Тому його зусилля повинні бути направлені на те, щоб зберегти і поширити клієнтуру, стати центром фінансового обслуговування людей на багато років....клієнтських рахунків, вона не може бути фіксованою. Слід надати можливість філіалам і відділенням встановлювати її самостійно, виходячи з рівня їхніх витрат і особливостей регіональних ринків.
Серед громадян, які повинні бути охоплені державною системою соціального захисту, особливе місце займають особи, які зазнали радіаційного впливу внаслідок чорнобильської катастрофи....тому в них не могла бути врахована і відображена специфіка відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок чорнобильської та інших радіаційних катастроф. Окремі питання теоретичного плану, пов'язані з ...
Яка повинна бути ставка відсотку для того, щоб борг був погашений? Оцініть загальну суму витрат і суму процентних платежів.... Якою повинна бути складна облікова ставка, щоб при обміні векселя власник отримав 90% його суми? Задача Необхідно створити фонд у сумі 500 тис.
...враховувати, що система покарань повинна бути соціально обумовлена й повинна визначатися соціальними, економічними, політичними, кримінологічними й іншими факторами. Потрібно проаналізувати усі ознаки системи покарань....на увазі, що вона може бути проведена по різним підставам: 1) за порядком їх призначення; 2) в залежності від встановленого у них строку; 3) в залежності ...
Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотив праці формується, якщо в розпорядку субєкта управління є ...від валового товарообігу, вони можуть бути усунені шляхом покращення товарообігу та підвищення мотивацій персоналу. Приміщення, які займає аптека неоднорідні по якості ремонту, кліматичних та санітарно гігієнічних ...
Як повинна бути вирішена справа згідно з чинним законодавством? Завдання № 2 Кондитерська фабрика згідно договору поставки повинна відвантажити торговій фірмі кондитерські вироби на ...яких умов до молокозаводу можуть бути застосовані санкції? 4. Які санкції можуть бути застосовані до підприємців, що зловживають своїм домінуючим становищем на ринку певного товару?
Як повинна бути вирішена справа згідно з чинним законодавством? 2.Задача № 2 Кондитерська фабрика згідно договору поставки повинна відвантажити торговій фірмі кондитерські вироби ...яких умов до молокозаводу можуть бути застосовані санкції? 4. Які санкції можуть бути застосовані до підприємців, що зловживають своїм домінуючим становищем на ринку певного товару? 4.
Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; б) 10%; в) 15%.... Цінні папери емітента можуть бути вилучені а обігу і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) 6 ...
Номінал акції може бути різним, але в більшості випадків емітенти віддають перевагу випуску акцій невеликого номіналу, що дозволяє розширити ринок і підвищити їх ліквідність....оцінки якісних характеристик акцій повинна бути більш глибокою та практичною. Оскільки інвестиційна привабливість акцій вказує на рівень задоволення інтересів інвестора щодо їх властивостей (вартість, надійність, дохідність, ...
Протягом якого строку справа має бути призначена до розгляду? Складіть відповідний процесуальний документ про призначення справи до розгляду. 2. В процесі судового розгляду справи за позовом ...повідомив суд, що не може бути присутнім у судовому засіданні у зв'язку із великим службовим навантаженням та просив відкласти судовий розгляд справи.
Хто бути нести цивільну відповідальність за заподіяну шкоду? Яким чином особа, якій заподіяно шкоду кримінальним правопорушенням, набуває статус цивільного позивача у кримінальному ... Яка шкода має бути відшкодована? Хто вправі пред’явити цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням? Хто буде нести цивільну відповідальність за шкоду, ...
...громадян від нещасних випадків можуть бути такі: а) смерть застрахованого з будь якої причини (крім самогубства); б) смерть застрахованого лише від нещасного випадку; в) дожиття застрахованим ...страхування життя в Україні може бути укладений на такий мінімальний строк: а) на 6 місяців; б) на 1 рік; в) на 3 роки. 7.
...що моральна (немайнова) шкода може бути спричинена особі злочином, адміністративним проступком, робітнику при виконанні ним трудових обов’язків, поширенням відомостей, які не відповідають дійсності і порочать ... Крім того, моральна шкода може бути спричинена фізичній особі незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Моральна шкода відшкодовується за рішенням суду грішми, іншим ...
...з положеннями зарубіжного законодавства можуть бути різними (навести приклади), а також вказати, що чинний КК України дотримується змішаної системи призначення пока¬рання за сукупністю злочинів, оскільки ...остаточно міра пока¬рання може бути встановлена або шляхом поглинення, або складання покарань (повного чи часткового). Описуючи призначення покарання за сукупністю злочи¬нів, необхідно дослідити спочатку ...
Якою має бути відповідальність Одинцова за вчинений злочин? 2. Курдюмов, прийшовши додому до Жуліна, почав вимагати повернення боргу в сумі 2 000 доларів ... Якою має бути відповідальність Збруєва? 4. Маліков запросив свою знайому Іванову покататися на автомобілі. За містом він заїхав до лісу і став схиляти ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.