Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1717 за запитом бухгалтерського

...податкова система, проблеми та недоліки бухгалтерського обліку становлять велику перешкоду ефективному управлінню та прийнятному обліку показника. Нездатність робітників економічних служб знайти "баланс" між гранично низьким рівнем ... Проте Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси детально регламентує загальні засади організації бухгалтерського обліку запасів і в принципі по новому вирішує питання визначення та ...
...невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з первинною документацією та ... Загальна схема бухгалтерського балансу за П(С)БО 2 Таблиця 2.2 Інформаційне забезпечення Звіту про фінансові результати Таблиця 2.3 Склад джерел ...
Бухгалтерський облік витрат операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації організовується відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)...відповідності з національними положеннями (стандартами) бухгалтерський облік повинен забезпечити отримання інформації про витрати за видами діяльності, за функціональною ознакою, а також за елементами витрат.
Генезис автоматизованої форми бухгалтерського обліку товарних операцій 63 4.2. Вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку товарних операцій 72 4.3....цих проблем відіграє подальше удосконалення бухгалтерського обліку як функції управління. Більш половини робітників апарату управління підприємствами торгівлі виконують роботи, які пов'язані з опрацюванням даних з ...
Бухгалтерський облік розрахунків по оплаті праці починається з належного оформлення первинних документів. Первинні документи починають оформляти у відділі кадрів: трудова книжка, ... Але згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку на підприємствах вводяться два нових рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”,який по економічній суті однаковий із рахунком 70 “...
...її оплати, описана методика ведення бухгалтерського обліку операцій по нара хуванню та утриманню заробітної плати. Були приведені рахунки, за допомо гою яких ведеться облік, була перерахована ...плата та питання податкового та бухгалтерського обліку опла ти праці займають особливе місце в роботі. З однієї сторони, це пов’язано з тим, що для робітників ...
...і нормативних актів, характерна особливість бухгалтерського обліку на підприємстві полягає в тому, що він заснований на строгому документуванні господарських операцій. На підприємстві усі записи в бухгалтерському обліку про витрати виробництва проводяться ...
...ВАТ “Темп” бухгалтерією здійснюється ведення бухгалтерського обліку, тобто неперервного спостереження й контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу ... На ВАТ “Темп” ведення бухгалтерського обліку належним чином організоване, тобто створена певна система економічної інформації про всі аспекти діяльності підприємства та його господарські операції, що ...
• Автоматизація бухгалтерського обліку і планування. • Розробка систем ухвалення рішень. • Автоматизація банківських операцій. • Створення автоматизованих робочих місць. 3....Люкс” автор пропонує застосувати комплексну бухгалтерську розробку 1С:Фармація, яка є системою програм "1С:Підприємство" з компонентою "Бухгалтерський облік", в якій може бути реалізована будь яка ...
Задача №1 В ході незалежної експертизи бухгалтерської (фінансової) звітності економічного суб’єкту аудитор повинен підтвердити вартість товарних запасів. За даними бухгалтерського обліку загальна вартість товарних запасів складає ...
Наведіть принципи бухгалтерського обліку. Дайте характеристику етапам облікового процесу. Наведіть приклади регістрів (хронологічних, систематичних, комбінованих) Що таке лінійний і шахматний записи в бухгалтерському обліку?
Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця ... Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласт...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………5 1.1. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси підприємства та їх ...
Вступ 1 теоретико методичні основи складання балансу 1.1.1 Значення бухгалтерського балансу 1.1.2 Нормативно правова база складання балансу 1.1.3 Міжнародний досвід складання Балансу 1.... Фінансова звітність складається на підставі бухгалтерських записів, підтверджених відповідними первинними документами. Вихідними данними для складання звітності є Головна книга, дані оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними ...
...оформлення інвентаризації Задача №9 Скласти бухгалтерські проводки на такі операції по надходженню товарів в гуртове торгівельне підприємство Вихідні дані Оприбутковані товари в гуртовому підприємстві У супроводжувальних ...та відобразити зазначені господарські операції бухгалтерськими записами 2. Перерахувати всі документа, що були підставою для придбання і реалізації товарів за кожною господарською операцією Задача №24 Торгівельним ...
Скласти бухгалтерські проведення по кожній господарській операції. 2. Розрахувати собівартість виготовленої та реалізованої готової продукції. 3. Скласти оборотно сальдову відомість. 4....на кінець місяця по рахунках бухгалтерського обліку і занести їх в оборотно сальдову відомість. За даними залишків на рахунках бухгалтерського обліку скласти баланс (форму №1).
Скласти бухгалтерські проведення по кожній господарській операції. 2. Розрахувати собівартість виготовленої та реалізованої готової продукції. 3. Скласти оборотно сальдову відомість. 4....на кінець місяця по рахунках бухгалтерського обліку і занести їх в оборотно сальдову відомість. За даними залишків на рахунках бухгалтерського обліку скласти баланс (форму №1).
З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникає необхідність по новому відображати господарські операції з випуску готової продукції та її реалізації....до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а це для підприємств несе за собою більшість проблем пов’язаних з їх використанням.
...9 В ході незалежної експертизи бухгалтерської (фінансової) звітності економічного суб'єкту аудитор повинен підтвердити вартість товарних запасів. За даними бухгалтерського обліку загальна вартість товарних запасів складає ...
1 Сутність, класифікація і призначення банківських кредитів в Україні 1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій 1.2 Організація кредитного процесу 1.3Джерела погашення кредитів 1.4 Банківський кредит та джерела його формування 2 Діюча практика урахування й аналізу кредитів 2.1 Характеристика об'єкта дослідження 2.2 Бухгалтерський облік операцій по видачі і погашенню кредитів. Кредитна документація 2.3 Етапи видачі кредиту. Облік кредитної документації 2.4 Ета...
...дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку Задача № 9 BAT «Каравелла» 15.02 ц.р. реалізувало продукцію на суму 20 000 грн....Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. Задача № 10 У балансі підприємства на 31.12.02 р.
...дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку 3. Задача № 6 Підприємством згідно з договором купівлі продажу придбаний ліс (кругляк) для виготовлення меблів і будівельних виробів....Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, та визначити відповідні суми. 4. Задача № 9 BAT «Каравелла» 15.02 ц.р. реалізувало продукцію на суму 20 000 ...
...списання суми дисконту на рахунках бухгалтерського обліку. 3. Задача № 9 BAT «Каравелла» 15.02 ц.р. реалізувало продукцію на суму 20 000 грн....Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 10 У балансі підприємства на 31.12.02 р.
...списання суми дисконту на рахунках бухгалтерського обліку. Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ "Глорія" отримало дохід у сумі 1000 тис грн....дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Задача № 13 У липні 200 року підприємство "Обрій" мало тимчасово вільні грошові кошти, які могли бути вилучені з обігу ...
...списання суми дисконту на рахунках бухгалтерського обліку. 3. Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ «Глорія» отримало дохід у сумі 1000 тис. грн....дані господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку 4. Задача № 16 Працівник підприємства подав листок тимчасової непрацездатності у якому вказані дні хвороби: з 1 по 10 квітня ...
Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах – суб’єктах малого підприємства 41 2.2. Організація документообігу суб’єктів малого підприємства та спрощений План рахунків бухгалтерського обліку 41 2.3.
ТЕМА 12 ЗАДАЧА Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій: Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Нараховано заробітну плату начальнику цеху 3000 грн.... ТЕМА 13 ЗАДАЧА Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій: Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума 1. Нараховано заробітну плату головному бухгалтеру 3000 грн.
...Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 3. Задача № 3 Підприємство безплатно передає іншому підприємству: а) естакаду для ремонту автомобілів, первісна вартість ...Відобразити господарські операції па рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 4 Підприємство «Азарт» придбало облігації номінальною вартістю 3 000 грн. за 2922 грн.
...підзвіт, віднесено на витрати, проведено бухгалтерськими проведеннями: Дебет 372 “Розрахунки з підзвітними особами”, Кредит 26 “Готова продукція”, Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”, Кредит 372 “Розрахунки з підзвітними ...філіалів фірми з 2 до Бухгалтерський облік ведеться відособлено на головному підприємстві та його філіалах. Головний бухгалтер фірми Фімяр С.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОКУПНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 35 2.1. Документальне оформлення товарних операцій 35 2.2.... Генезис автоматизованої форми бухгалтерського обліку товарних операцій 61 2.6. Вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку товарних операцій 69 РОЗДІЛ 3.
...передбачає: – складання аналітичних таблиць; – ведення бухгалтерського обліку; – консультації з оподаткування. Ситуація 2. Витяг із Статуту аудиторської фірми «Контроль». Діяльність аудиторської фірми «Контроль» передбачає: – аудит; – супутні аудиту ...клієнта; – надання послуг з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; – консультації з питань реорганізації підприємств. Завдання № 7 В ході попередньої перевірки первинних бухгалтерських до...
...відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. 3. Задача № 12 Підприємству необхідно придбати валюту для розрахунків з іноземним постачальником – 2000 дол. США.... Завдання: Відобразити ці події у бухгалтерському обліку. 4. Задача № 16 Працівник підприємства подав листок тимчасової непрацездатності у якому вказані дні хвороби: з 1 по 10 квітня ...
...передбачає: – складання аналітичних таблиць; – ведення бухгалтерського обліку; – консультації з оподаткування. Ситуація 2. Витяг із Статуту аудиторської фірми «Контроль». Діяльність аудиторської фірми «Контроль» передбачає: – аудит; – супутні аудиту ...клієнта; – надання послуг з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; – консультації з питань реорганізації підприємств. Завдання № 7 В ході попередньої перевірки первинних бухгалтерських до...
...Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 3. Задача № 2 Втрати конструкторського бюро підприємства на дослідження й розробки у звітному періоді становили: ...Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ «Глорія» отримало дохід у сумі 1000 ...
...Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 3. Задача № 3 Підприємство безплатно передає іншому підприємству: а) естакаду для ремонту автомобілів, первісна вартість ...Відобразити господарські операції па рахунках бухгалтерського обліку та визначити відповідні суми. 4. Задача № 5 В першому кварталі 2002 року ТзОВ «Глорія» отримало дохід у сумі 1000 ...
...її реалізації 2.3.2 Бухгалтерське відображення операцій з обліку готової продукції і її реалізації 2.4 Організація податкового обліку готової продукції та її реалізації 2.... Організація бухгалтерського обліку готової продукції і її реалізації в умовах застосування комп’ютеної техніки Висновки Література Глибока економічна криза, яка призвела до ...
...філіалів фірми з 2 до Бухгалтерський облік ведеться відособлено на головному підприємстві та його філіалах. Головний бухгалтер фірми Фімяр С.В....достатніх знань з національних стандартів бухгалтерського обліку. Всі працівники бухгалтерії отримують високу заробітну плату Па підприємстві виникають складнощі стосовно прийняття правильних рішень з обліку господарських операцій.
...рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та по датковому обліку. Підприємство провело поточний ремонт території біля магазинів та ремонт фасаду магазину. Вартість ремонту склала 12600 грн.... У бухгалтерському обліку дані операції відображені: Дт Кт Сума 92 685 10500 грн. 641 685 2100грн. 92 685 165 грн.
...рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та по датковому обліку Підприємство провело поточний ремонт території біля магазинів та ремонт фасаду магазину. Вартість ремонту склала 12600 грн.... У бухгалтерському обліку дані операції відображені: Дт Кт Сума 92 685 10500 грн 641 685 2100грн 92 685 165 грн 641 685 ...
...невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ньому відображаються, з первинною документацією та ... Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання ...
...обліку і внутрішнього контролю; вивчення бухгалтерської (фінансової) й операційної інформації (за окремими статтями витрат, залишків на бухгалтерських рахунках та ін.); вивчення економічності й ефективності управлінських рішень ...
...утримань з заробітної плати; скласти бухгалтерські проводки. Дані для виконання: Слюсар відпрацював за місяць 250 годин, розцінка за одну годину становить 0,45 гривень....суму відрахувань та утримань; скласти бухгалтерські проводки. Дані для виконання: Технологу Грабченко Г.Н. надається відпустка – 24 календарних дня. Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється з розрахунку ...
...грошових коштів відповідно до положення бухгалтерського обліку 4 90 Висновки Список використаних джерел Додатки В ринкових умовах запорукою стабільного стану підприємства служить його фінансова стабільність.... Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій Таблиця 1.1 План контролю за здійсненням касової дисципліни Рис. 1.3.
Визначення проблем відображення доходів в бухгалтерському обліку та шляхи їх вирішення 103 4.2. Вдосконалення організації та первинного обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 108 ВИСНОВКИ ... Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Єфименка В.І., Жиглей І.
...економіки не можливо без удосконалення бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений облік своєчасно забезпечує управлінські потреби, які є необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності ...План рахунків та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в банківських установах. У зв‘язку з реформацією бухгалтерського обліку та введення Положень (стандартів ) бухгалтерського обліку постає багато невирішених ...
З даних бухгалтерського обліку має бути видно: скільльки і яких ресурсів було затрачено на виробництво, їх натуральні та вартісні параметри, характеристика процесу перетворення ... Ці витрати відображаються в бухгалтерських регістрах в міру їх виникнення. Можливі витрати – це вигода, яка втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитись від альтернативного ...
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство вибрало таку форму організації, створивши бухгалтерську службу, як самостійний структурний підрозділ, на чолі з головним бухгалтером.
...всі необхідні книги та картки бухгалтерського обліку, оборотні відомості. Дані первинних бухгалтерських документів, які надходять в бухгалтерію своєчасно відображаються в меморіальних ордерах.
...іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку b. фінансової та статистичної звітності c. податкових розрахунків та бухгалтерської звітності d. даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків ...
...плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. З одного боку, це пов'язано з відношенням до ...у бюджет і цільові фонди Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати: точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої праці, що діють ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 4275
  • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 3057
  • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 2317
  • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 2138
  • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
  • Стать:Жінка
  • Группа: Продавці
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1466
  • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1449
  • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 1023
  • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 918
  • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
  • Стать:Чоловік
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:є
  • Робіт додано: 868
  • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
  • Стать:Жінка
  • Группа: Автори робіт
  • Портфоліо:немає
  • Робіт додано: 546
  • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.