Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 1717 за запитом бухгалтерського

Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200 р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200 р.; 2.... В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.
Предмет та метод бухгалтерського обліку 6. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова 14. Облік процесу реалізації Ситуаційне завдання 1.
Предмет та метод бухгалтерського обліку 2. Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них господарські операції способом подвійного ...
Організація ведення бухгалтерського обліку з використанням ПК 19. Організація носіїв поточного обліку Завдання 1.3 Розробити принципову схему організації обліку за умов: – використання ...такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємстві; – методи нарахування амортизації основних засобів; – методи обліку витрат і калькулювання ...
Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 2. Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них господарські операції способом подвійного ...
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200 р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200 р.; 2.... В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.
Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 2. Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них господарські операції способом подвійного ...
Планування процесу проведення судово бухгалтерської експертизи 47. Методика експертного дослідження операцій по витратах виробництва 57. Права і обовязки і відповідальність експерта судово бухгалтерської експертизи Завдання № 7 На підставі ...
Бухгалтерський баланс і звітність, як елементи методу бухгалтерського обліку і як завершальний етап облікового процесу 3.
Бухгалтерський баланс і звітність, як елементи методу бухгалтерського обліку і як завершальний етап облікового процесу 3.
Підстава і порядок призначення судово бухгалтерської експертизи на етапі попереднього розслідування справи 44. Методика дослідження судово бухгалтерською експертизою операцій з виробництва продукції Завдання № 6 У результаті ...
Основні принципи бухгалтерського (фінансового) обліку згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Задача В журналі реєстрації господарських операцій записати ...
Бухгалтерський баланс і звітність як елемент бухгалтерського обліку і як завершальний етап облікового процесу 3. Сутність подвійного запису господарських операцій на ...
Основні засади здійснення судово – бухгалтерської експертизи розрахунків з оплати праці 2. Основні етапи судово – бухгалтерської експертизи операцій з оплати праці Висновки Список використаних джерел Ефективність ...
На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти ...
Практичне завдання На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти ...
Практичне завдання На підставі залишків та господарських операцій виконати слідуючі операції: а) скласти журнал господарських операцій по наведеній формі; б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах, використовуючі дані балансу та журналу реєстрації операцій; в) записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти ...
Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2.
План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі ре єстрації господарських ...
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200 р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200 р.... В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200 р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200 р.... В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку 3. Визначити обороти по дебету та по кредиту рахунків, а також визначити сальдо на рахунках бухгалтерського обліку 4.
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200 р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200 р.... В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; Реєстр господарських операцій за ...
Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку та оформити необхідні первинні документи Задача 2. Підприємство за договором купівлі продажу оплатило вартість матеріалів у сумі 24000 грн.... Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку із заповненням первинних документів Задача 3. Підзвітній особі видано з каси аванс в сумі 400 грн.
Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку. Задача 2. У липні 2008 року підприємство „Оксамит” мало тимчасово вільні грошові кошти, які могли бути вилучені з обігу ... Необхідно скласти записи в бухгалтерському обліку підприємства „Оксамит”, пов’язані з обліком короткострокових інвестицій за 2008 рік. Визначити балансову вартість інвестицій на 31 грудня 2008 ...
...Використовуючи рахунки синтетичного обліку, скласти бухгалтерські проводки за такими господарськими операціями Зміст господарських операцій № Зміст господарської операції тис. грн 1 Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення ...записи кожної операції в схемах бухгалтерських рахунків, зазначивши номер операції та суму. Підрахувати в кожному рахунку обороти за дебетом та кредитом, визначити сальдо на кінець звітного ...
Організація і методика бухгалтерського обліку витрат і доходів комерційного банку 1.1 Бухгалтерський облік доходів комерційного банку 2.2 Бухгалтерський облік витрат комерційного банку ...
...та відобразити зазначені господарські операції бухгалтерськими записами. 2. Відобразити документально господарські операції з продажу та повернення товарів. Задача № 9 Скласти бухгалтерські проводки на такі операції по ...
...операцій та відобразити зазначені операції бухгалтерськими записами 2 Вказати первинні документи за господарськими операціями Задача №19 У січні 2001 р. житлово експлуатаційна організація отримала житловий будинок ... у бухгалтерському обліку нарахована амортизація – 10 тис. грн Крім того, у січні 2001 р. житлово експлуатаційна організація передала житловий будинок за рішенням ...
...працівником банку 2) Відобразити в бухгалтерському обліку залучений депозит фізичної особи та провести розрахунки щомісячних виплат Початкові дані: Банк «Альфа» нараховує проценти за залученим депозитом фізичної ...язання задачі користуватись Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України Задачі з обліку у суміжних галузях Задача 1. Собівартість нетитульної споруди 4800 грн.
...реалізації товару та відобразити у бухгалтерських проводках 3. Розрахувати податок на прибуток та відобразити у бухгалтерських проводках Задача №3. МП "ПРОГРЕС' придбало у ТОВ "Еліта" програмне ...
Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності ІІ. Що потрібно виконати: 1. Ознайомитись з вихідними даними завдання і на підставі Балансу відкрити ...і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки 5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках ...
Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності ІІ. Що потрібно виконати: 1. Ознайомитись з вихідними даними завдання і на підставі Балансу відкрити ...і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки 5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках ...
Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Задача № 22 Підприємство «Альба», яке випускає верхній жіночій одяг, придбало тканину (перша подія – отримання запасів).... Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Задача № 34 За даними показників діяльності виробничого підприємства: Таблиця 7 Вихідні дані Показники Сума, грн.
...необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечене неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення ...
1. Бухгалтерські рахунки і субрахунки, регістри для обліку основних засобів 2. Документування руху готової продукції 3. Задача В журналі реєстрації господарських операцій ...Разом за рахунком Записати суми бухгалтерських проводок в журнал 1 за кредитами рахунків 301, 311, 313 та відомості за дебетом цих рахунків, вивести кінцеве сальдо по ...
Проставити бухгалтерські проведення 1. Від зарубіжного партнера за виконані послуги отримана інвалюта в сумі 10000 дол.США за курсом НБУ 1 дол....та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства Загальна сума модернізації: 1800 + 2000 + 735,2 = 5235,2 4535,2 8 З поточного рахунку ...
1) Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями. Виконати необхідні розрахунки Зміст операції Дт Кт Сума 1. З рахунку списана плата за обслуговування ...підприємств торгівлі 2) Відобразити в бухгалтерському обліку нарахування доходів за наданим кредитом Банк «Альфа» нараховує проценти за наданим кредитом на поточні потреби клієнту АТ «Київхліб» суб’...
Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова 2. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 3. Облікові регістри, їх види 4.... Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3.
Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Види господарського обліку 15. Облік фінансових результатів і використання прибутку 20. Документація, її значення.... Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3.
Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова 12. Облік процесу постачання 13 Облік процесу виробництва Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських ...
Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Види господарського обліку 10. Синтетичні й аналітичні рахунки. Взаємозв'язок між балансом і рахунками 16.... Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, визначити в них початкові залишки 3.
Взаємозв’язок управлінського обліку з бухгалтерським фінансовим обліком та податковим обліком 2. Витрати, їх визначення та класифікація витрат на постійні та змінні витрати виробництва продукції (робіт, ...автомашину Задача Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства, розподілити загальновиробничі витрати підприємства, визначити фінансовий результат підприємства від реалізації готової продукції за умови відсутності на ...
Розкрийте сутність та поняття бухгалтерського обліку . Дайте характеристику бухгалтерського обліку в прийнятті управлінських рішень. 2. Охарактеризуйте вимоги до змісту та оформлення документів, порядок організації та ...
Порівняльна характеристика бухгалтерської звітності підприємств України і фірм Великої Британії 2. Практичне завдання 1. Записати господарські операції ТОВ "Продсервіс" за 2005 р.... Здійснити бухгалтерське відображення господарських операцій ТОВ «Продсервіс» за 2004 р. в Головній книзі; узагальнити облікову інформацію за синтетичними рахунками 3.
Застосування інформаційних систем у бухгалтерському обліку 2. Елементи інформаційної комп'ютерної системи бухгалтерського обліку. 3. Фактори ефективного використання інформаційних систем. 4.
Предмет та метод бухгалтерського обліку 2. Облік процесу реалізації 3. Структура і зміст Звіту про фінансові результати 4. Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських ...
...операцій та їх вплив на бухгалтерський баланс 2. Узагальнення даних поточного обліку 3. Завдання 1 12 Завдання 1. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та ...вкажіть, які з вищенаведених обєктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» Розрахунки з учасниками ...
...операцій та їх вплив на бухгалтерський баланс 2. Узагальнення даних поточного обліку 3. Завдання Завдання 1. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними ...вкажіть, які з вищенаведених обєктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках? Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» – Розрахунки з учасниками – ...
Завдання і умови раціональної організації бухгалтерського обліку 2. Характеристика і оцінка господарської діяльності і облікової політики підприємства 3. Основні принципи організації компютерної форми бухгалтерського обліку 4.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.