Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 1717 за запитом бухгалтерського

Індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» ВАРІАНТ №14 ЗАВДАННЯ №1 Нарахувати амортизацію на будинок побуту. Первісна вартість – 12000 грн. Ліквідаційна вартість – 1000 грн.... Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. ЗАВДАННЯ №5 Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції: 1) Вилучені акції ...
Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку 17. Рахунки основні та регулюючі 18. Операційні, фінансово результатні та забалансові рахунки. Їх структура та призначення Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських ...
Індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» ВАРІАНТ №9 ЗАВДАННЯ №1 Нарахувати амортизацію на швейну машинку. Первісна вартість – 15000 грн. Ліквідаційна вартість – 1000 грн.... Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Особливості побудови структури підрозділів бухгалтерського обліку у великих господарствах Тест № 58 Норма виробітку – це: а) витрати часу на виконання одиниць робіт одним або групою працівників ...78 Лінійна організація структури апарату бухгалтерського обліку передбачає: а) безпосереднє підпорядкування всіх виконавців керівникові – головному бухгалтеру (головному економісту); б) створення спеціальних підрозділів, які будуть виконувати предметно ...
Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3) 2. Вплив господарських операцій на зміни в балансі (10) 3....Відобразити наступні господарські операції в бухгалтерському обліку: 1. Перераховано з поточного рахунку постачальникам за матеріали – 17000 грн. 2. Отримані матеріали від постачальників – 21000 грн. 3.
Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них господарські операції способом подвійного запису; – підрахувати обороти та кінцеві залишки; – використовуючи ...на рахунках скласти оборотну відомість – бухгалтерські проводки по операціям навести в журналі реєстрації операцій; – скласти баланс (ф.№1) на 1.04. п.
Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них господарські операції способом подвійного запису; – підрахувати обороти та кінцеві залишки; – використовуючи ... – бухгалтерські проводки по операціям навести в журналі реєстрації операцій; – скласти баланс (ф.№1) на 1.04.п.р.
Відмінність аудита при автоматизованому бухгалтерського обліку 3. Означення судово бухгалтерська експертиза, документальний аудит Висновки Список використаної літератури
Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них господарські операції способом подвійного запису; – підрахувати обороти та кінцеві залишки; – використовуючи ...на рахунках скласти оборотну відомість – бухгалтерські проводки по операціям навести в журналі реєстрації операцій; – скласти баланс (ф.№1) на 1.04. п.
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.20 р.; Скласти вступний баланс на 1. 09. 20 р.; 2.... В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.
Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та аудиту Розділ ІІ. Аналіз техніко економічних показників діяльності ТОВ „Донбас ВДМ” та його характеристика Розділ ІІІ. Аналіз господаТеоретичні основи організації бухгалтерського обліку та аудиту Список використаної ...
Сутність бухгалтерського балансу, його будова і зміст 3. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи 4. Практичне завдання 1. Згрупувати статті активів, зобов'язань та ...
Сутність бухгалтерського балансу, його будова і зміст 3. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи 4. Практичне завдання 1. Згрупувати статті активів, зобов'язань та ...
...склад інформаційного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку 11. Загальна технологічна схема ведення бухгалтерського обліку на АРМ бухгалтера Література
План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення 21. Класифікація документів. Документооборот, його організація Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських ...
Форми бухгалтерського обліку 4. Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2.
План організації бухгалтерського обліку на підприємстві Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2.
Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова 3. Вплив господарських операцій на зміни у балансі, типи змін під впливом господарських операцій. 4. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова ...
Скласти бухгалтерські проводки відповідно до здійснених господарських операцій та записати у журналі реєстрації. 3. Провести записи кожної операції в схемах рахунків, зазначивши ... Скласти бухгалтерський баланс підприємства за формою №1 Залишки по рахунках № з/п Код рах. Назва рахунку Сума в грн.
Бухгалтерська та податкова амортизація 1.1. Природа фізичного та морального зносу основних засобів, методи визначення 1.2. Спільні і відмінні риси нарахування бухгалтерської та податкової амортизації Розділ 2.
Структура бухгалтерського балансу. 1.3. Облікові регістри та їх класифікація. Виправлення помилок в обліку. Розділ 2. Бухгалтерський баланс та типи господарських операцій.
...і організацією виробництва і організацією бухгалтерського обліку.......3 РОЗДІЛ 2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (НА)...... 11 РОЗДІЛ 3....і організацією виробництва і організацією бухгалтерського обліку При проходженні практики з обліку і аудиту нами були використані дані Сільськогосподарського товариство з обмеженою відповідальністю "Романів".
Форми бухгалтерського обліку Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2.
Форми бухгалтерського обліку Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції по рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2.
...операцій за наведеними даними (визначити бухгалтерські проведення і записати їх в графах 5,6 а де необхідно, визначити суми операцій (розрахунки сум необхідно проводити відповідно до ... Заповнити Бухгалтерський баланс на кінець звітного періоду за даними оборотної відомості синтетичного обліку. 6. Заповнити фактичними даними первинні документи, які зазначені в ...
...грудень 2009 року на рахунках бухгалтерського обліку в оборотно сальдовій відомості на початок періоду 3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4.... Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції за грудень поточного року. Підрахувати обороти та вивести залишки за рахунками на кінець періоду (на 31.12....
...грудень 2009 року на рахунках бухгалтерського обліку в оборотно сальдовій відомості на початок періоду 3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4.... Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції за грудень поточного року. Підрахувати обороти та вивести залишки за рахунками на кінець періоду (на 31.12....
...грудень 2009 року на рахунках бухгалтерського обліку в оборотно сальдовій відомості на початок періоду 3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4.... Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції за грудень поточного року. Підрахувати обороти та вивести залишки за рахунками на кінець періоду (на 31.12....
...грудень 2009 року на рахунках бухгалтерського обліку в оборотно сальдовій відомості на початок періоду 3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4.... Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції за грудень поточного року. Підрахувати обороти та вивести залишки за рахунками на кінець періоду (на 31.12....
...найбільш істотних змін у веденні бухгалтерського обліку на підприємствах останнім часом є широке використання автоматизації і різних програмних продуктів. Це дозволяє істотно зменшити трудомісткість різних процесів.... Поряд з інженерними й бухгалтерськими розрахунками організація і графічне зображення даних набуває все більшого значення. Крім того, різноманіття функцій, пропоноване такою обчислювальною й графічною програмою, ...
Скласти бухгалтерські проведення. Вказати первинний документ, яким оформляється кожна операція. Вказати журнали ордери, в яких буде відображено господарські операції.... Скласти бухгалтерські проведення на відпуск матеріалу. Скласти акт на відпуск матеріалу для потреб виробництва. Необхідні дані для складання документу обрати самостійно.
...терміни зберігання документів: а) квартальна бухгалтерська звітність; б) розрахунково платіжна відомість. Наведіть зразки 1 2 документів. ЗАВДАННЯ 12 Визначити валютні активи та пасиви в балансі на ...результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям. 2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1 2 документа).
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції, вказати первинні документи. Завдання №31 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції, вказати первинні документи: 1.
...та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку придбання і реалізації товарів РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ТЗОВ НВП “ТЕХНОВАГИ” 3.1.
...холодильних агрегатів NORD та складає $ Бухгалтерський облік проведених підприємством операцій відображено в Таблиці № Таблиця № п/п Зміст операції Відображення в бухгалтерському обліку Сума Податковий облік Дебет ...
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку Викуплені акції у акціонера, номінальна вартість яких 4000 грн., за них підприємство передало акціонеру готову продукцію вартістю 4800 грн....та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства Загальна сума модернізації: 2500 + 2000 + 735,2 = 5235,2 5235, 8 З поточного рахунку отримані ...
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. 2. Викуплені акції у акціонера, номінальна вартість яких 4000 грн., за них підприємство передало акціонеру готову продукцію вартістю 4800 ...та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства Загальна сума модернізації: 2500 + 2000 + 735,2 = 5235,2 5235,2 8 З поточного рахунку ...
...такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємстві; – методи нарахування амортизації основних засобів; – методи обліку витрат і калькулювання ...
...такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємстві; – методи нарахування амортизації основних засобів; – методи обліку витрат і калькулювання ...
...такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємстві; – методи нарахування амортизації основних засобів; – методи обліку витрат і калькулювання ...
...Задача За наведеними залишками за бухгалтерськими рахунками скласти бухгалтерський звіт Задача В АКБ «Приватбанк» 16.08 поточного р. за поточними рахунками АТ «Обрій» проведені такі операції: ...
...такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємстві; – методи нарахування амортизації основних засобів; – методи обліку витрат і калькулювання ...
...такі складові облікової політики: форма бухгалтерського обліку робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що використовується на підприємстві методи нарахування амортизації основних засобів методи обліку витрат і калькулювання ...
...такі складові облікової політики: – форма бухгалтерського обліку; – робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що що використовуються на підприємстві; – методи нарахування амортизації основних засобів; – методи обліку витрат і ...
...з цих нижченаведених об'єктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках; а) розрахунки з депонентами – враховується на аналітичних рахунках; б) неоплачений капітал – ...з цих нижченаведених об'єктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках; а) розрахунки з депонентами – враховується на аналітичних рахунках; б) неоплачений капітал – ...
Згідно даних бухгалтерського обліку, затрати віднесено на рахунок № 23 "Виробництво", кошторис на ремонтно будівельні роботи не складався, об'єкт ремонту складське приміщення.... на природний убуток; за даними бухгалтерського обліку ці витрати списано на рахунок № 23 "Виробництво". Література
...такі складові облікової політики: форма бухгалтерського обліку робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що використовується на підприємстві методи нарахування амортизації основних засобів методи обліку витрат і калькулювання ...
...реалізації товару та відобразити у бухгалтерських проводках 3. Розрахувати податок на прибуток та відобразити у бухгалтерських проводках 5. Задача № 10 На малому підприємстві "САПФАН" робітникам основного ...
...такі складові облікової політики: форма бухгалтерського обліку робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що використовується на підприємстві методи нарахування амортизації основних засобів методи обліку витрат і калькулювання ...
За даними бухгалтерського обліку на дату інвентаризації каси рахується готівки в сумі 150 грн. 40 коп., акцій – 10 шт. на 15 тис. грн.... для закупівлі бланків бухгалтерської звітності, на що є відповідний товарний чек. У липні 2002 р. згідно відомості на виплату заробітної плати № 4 списано 14,...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.