Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3615 за запитом бюджета

...місцевому рівні 1.1 Місцеві бюджети їх склад та характеристика 1.2 Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 1.3 Управління виконанням місцевих бюджетів 2.
...ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТУ 1.1. Історичні умови розвитку казначейства та передумови започаткування і завдання казначейської системи обслуговування бюджетів в Україні …. 7 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ...................................................................................................................6 1.1. Сутність Державного бюджету...........................................................................6 1.2. Засади формування Державного бюджету України........................................12 РОЗДІЛ 2.
СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ …….6 1.1. Роль державного бюджету України…………………………………….…...6 1.2. Складові елементи державного бюджету України………………….…......8 1.3.
Теоретико методологічні основи формування місцевих бюджетів в Україні 1.1. Засади бюджетної політики на місцевому рівні 1.2. Складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів РОЗДІЛ 2.
Бюджет як центральна ланка фінансової системи України..................6 1.1. Сутність, ознаки та функції бюджету.............................................................6 1.2.
Основи казначейського обслуговування державного бюджету 2. Казначейська система як третій етап касового виконання Державного бюджету 3. Єдиний казначейський рахунок Висновок Список використаної літератури Вступ Перехід ...
...та організація аудиту розрахунків з бюджетом 2. Нормативно законодавчі, інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту розрахунків з бюджетом 3.
3 РОЗДІЛ 1 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНА ЧАСТИНА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ………………………………………………………..5 1.1 Характеристика та структура місцевих фінансів……………………5 1.2 Структура місцевих бюджетів України………………………………..
Теоретичні основи видатків державного бюджету..................................6 1.1. Поняття та класифікація видатків державного бюджету.................................6 1.2. Концептуальні засади бюджетної політики у сфері державних видатків.....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОБІЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 7 1.1. Економічна сутність та методи мобілізації державних доходів 7 1.2. Мобілізація бюджетних доходів через податковий метод 9 ...питань з мобілізації доходів державного бюджету 12 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 17 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ МОБІЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ...
...ФОРМУВАННЯ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.......................................................6 1.1. Сутність та класифікація неподаткових надходжень.......................................6 1.2. Місце та роль неподаткових надходжень в доходах місцевих бюджетів.....10 РОЗДІЛ 2.
...У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ........................7 1.1. Повноваження Президента України та Кабінету Міністрів України у сфері управління і контролю за формуванням дохідної частини бюджетів....................7 1.2.
Економічна сутність бюджету.............................................................................6 1.2. Значення бюджету в соціально економічному розвитку держави................12 1.3. Засади формування Державного бюджету України........................................17 2.
Система видатків бюджету 1.1. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування 1.2. Склад і структура видатків бюджету України Розділ 2.
...доходи та видатки централізованих місцевих бюджетів в Україні 2. Склад призначення, доходи та видатки децентралізованих місцевих бюджетів в Україні 4. Особливості фінансування місцевих бюджетів 5.
Загальна характеристика видатків бюджетів 4 1.1. Склад і структура видатків бюджету України 4 1.2. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування 6 1....
Місцеві бюджети: суть, значення та структура 2. Соціально економічний розвиток регіону і його залежність від місцевих бюджетів 3.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 1.1. Сутність бюджету, як економічної категорії 1.2. Вплив бюджету держави на економічне зростання ...
Сутність та призначення Державного бюджету України РОЗДІЛ 2. Аналіз та структура доходів Державного бюджету України за 1999 2003 рр РОЗДІЛ 3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 6 1.1. Місцевий бюджет, його призначення і роль 6 1.2. Особливості соціального розвитку територій 18 1.3.
Суть видатків бюджету ……………………...……………………………….4 1.1. Класифікація видатків бюджету…………………………………………..6 2. Склад і структура видатків бюджету України……………………………..11 3.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 5 1.1. Роль та значення місцевих бюджетів у соціально економічному розвитку територій 5 1.2.
Економічна сутність розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість,як складової розрахунків з бюджетом ІІ. Нормативно правове та регламентне регулювання обліку розрахунків з податку ...
Принципи організації бюджетів зарубіжних країн 2.1. Розподіл бюджетних повноважень у США 2.2. Державне казначейство Великобританії та організація бюджету 2.3.
...складання проектів Державного та місцевого бюджетів.......6 1.1. Складання проекту Державного бюджету.........................................................6 1.2. Складання проекту місцевого бюджету...........................................................12 Розділ 2.
...змісту неподаткових надходжень до місцевих бюджетів.................................................................................................7 1.1. Класифікація неподаткових надходжень...........................................................7 1.2. Місце та роль неподаткових надходжень в доходах місцевих бюджетів.....10 РОЗДІЛ 2.
...ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 1.1. Соціально економічна сутність Державного бюджету України 1.2. Нормативно правове підгрунтя функціонування державних фінансів 1.3.
Формування державного бюджету України 2.1. Принципи формування державного бюджету України 2.2. Фінансові ресурси як база для формування державного бюджету України 2....
1. Бюджет як основний план держави та інструмент реалізації соціально економічних програм ……. 3 2.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..…4 РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ…………………………………………………………….…..7 1.1. Ґенеза становлення і розвитку податкових органів………………………….....УКРАЇНИ ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ КОШТІВ ДО БЮДЖЕТУ………….27 2.1. Ефективність діяльності Міністерства доходів і зборів України щодо мобілізації коштів до бюджету…………………………………………………….27 2.2.
Характеристика видатків державного бюджету. Бюджетна класифікація видатків бюджету. Призначення та роль бюджетної класифікації в процесі виконання бюджету 2. Порядок казначейського обслуговування позабюджетних фондів 3.
Вступ Розділ 1 Порядок проведення розрахунків підприємств з бюджетом 1.1. Внески підприємств (збори)для формування цільових державних фондів 1.2. Місцеві податки і збори Розділ 2 Аналіз проведення розрахунків з бюджетом ВАТ «Буд сервіс» 2.1 ...
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ ЯК ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ 1.1. Поняття бюджету…………………………………………………….8 1.2. Джерело формування бюджету……………………………….……10 1.3.
Порядок прийняття та виконання бюджету..............................................6 1.1. Сутність бюджету, його нормативно правове закріплення.............................6 1.2. Органи, що здійснюють контроль за виконанням бюджету..........................
...впливу фіскальної політики на державний бюджет 1.1 Стабілізаційна і бюджетна функції фіскальної політики 1.2 Вплив фіскальної політики на державний бюджет 1.3 Фінансування бюджетного дефициту ...
...податкової системи у формуванні державного бюджету України 1.1 Суть, види і функції податків 1.2 Податкова система України та організаційні засади її побудови 1.3 ...податкової системи у формуванні державного бюджету 2. Аналіз податкових надходжень до бюджету на матеріалах ОДПІ у м. Черкаси за період 2006 2008 р.р 2.1.
Касове виконання Державного бюджету установами банку. С 3. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету. С 3.1.
...ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 7 1.1. Соціальний захист населення: суть, форми, складові та джерела його фінансування 7 1.2....ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 20 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 33 3.1. Проблеми фінансового забезпечення соціальної інфраструктури 33 3....
Сущность, назначение и роль государственного бюджета ……………. 3 2. Основные показатели бюджета ………………………………………..... 4 3. Роль бюджета в финансово кредитном механизме …………………….. 6 4.
...ТРАНСФЕРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБАЛАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 5 1.1. Економічна сутність міжбюджетних трансфертів 5 1.2. Види міжбюджетних трансфертів 12 1.3. Закордонний досвід фінансового збалансування бюджетів за допомогою міжбюджетних трансфертів 17 ...
...ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ)..................................24 2.1. Фінансово економічна характеристика податкового потенціалу Вінницького регіону......................24 2.2....податків і зборів на формування бюджету регіону..........................................50 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ............61 3.1.
... Практичне завдання За результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявилося, що отриманих надходжень ...
Поняття та види фінансових бюджетів в Україні 2. Принципи формування місцевих бюджетів 3. Принципи використання місцевих бюджетів України Висновки Список використаних джерел
Розмежування видатків між бюджетами, його необхідність та значення для суспільного життя. Принципи та порядок розмежування видатків між бюджетами 27.
Етапи розвитку ситеми виконання бюджету в Україні. Історичні передумови запровадження казначейської системи виконання бюджету. 13. Функції органів Державного Казначейства України з касового виконання бюджету за ...
Бюджет: поняття, значення і структура 2. Доходи бюджетів та їх види 3. Видатки бюджетів Висновки Література
...принципів та етапів для складання бюджетів. 2.Види бюджетів, і підходи до їх складання. 3.Взаємозв’язок бюджетів підприємства та побудова «бюджетної піраміди». Висновки.
Сутність та призначення видатків місцевих бюджетів……………………....5 Розділ 2. Аналіз видаткової частини районного бюджету Бородянського району Київської області за 2007 – 2012 рр…………………………………………………….12 Розділ 3.
...податкової системи у формуванні державного бюджету України 1.1 Суть, види і функції податків 1.2 Податкова система України та організаційні засади її побудови 1.3 ...податкової системи у формуванні державного бюджету 2. Аналіз діяльності податкової системи України за 2006 2008 роки 2.1 Аналіз динаміки та структури податків та зборів 2....
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.