Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3615 за запитом бюджета

Функції Державного бюджету та сфера їх дії 3. Аналіз вітчизняної практики та функції Державного бюджету України 4. Перспективи оптимізації Державного бюджету України на ...
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1.Економічна сутність податку на додану вартість 1.2....РОЗДІЛ 2 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 2.1. Облік податкового кредиту та податкового зобов’язання за ПДВ 2.2.
...українська особливiсть обчислення дефiциту державного бюджету; • особливостi формування бюджету в Українi 3. Шляхи скорочення дефiциту державного бюджету • Теорiя i практика • Вплив дефiциту на економiку 4.
Особливості формування складу та структури бюджетів підприємства 3. Побудова бюджетів підприємства та їх складові елементи Висновки Список використаних джерел
Особливості формування складу та структури бюджетів підприємства 3. Побудова бюджетів підприємства та їх складові елементи Висновки Список використаних джерел
В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'ять років проведено структурний та динамічний аналіз розподілу видатків бюджету на централізовані заходи та програми в ...
Аналіз виконання дохідної частини бюджету Первомайського району 4. Аналіз Виконання видаткової частини бюджету Первомайського району 5. Шляхи вдосконалення управлінням виконанням бюджету Первомайського району Висновки Перелік ...
ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВНИМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ УКРАЇНИ 2.1. Організація роботи по виконанню державного бюджету за видатками 2.2.
Особливості казначейського обслуговування Державного бюджету України.......................................................................................................................12 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ…………………..….19 2.1.
...про виконання загального фонду Державного бюджету України виявилося, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, затвердженого законом про Державний бюджет України у зв'язку з ...
...роботи: До дохідної частини державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів м. Маріуполь надійшло 88,8 млрд. грн.., що на 6,6 млрд. грн....числі до загального фонду державного бюджету м. Маріуполь надійшло 78,4 млрд. грн., до спеціального – 10,4 млрд. грн.. Виконання дохідної частини державного бюджету без урахування ...
Дана робота виконана в розрізі дисципліни "Бюджетування діяльності підприємства". Вона передбачає виконання послідовних теоретичних та ...даних) з метою складання річних бюджетів виробництва та реалізації продукції.
Державний бюджет та його функції. Форми використання бюджетних надходжень ….. 3 1.1. Сутність, призначення та структура державного бюджету, його функції ……… 3 1.2.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 6 1.1....З ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОХОДИ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ 21 2.1. Аналіз впливу оподаткування фізичних осіб на формування місцевих бюджетів 21 ...
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)......................................................................................6 1.1. Сутність процесу адміністрування ПДВ............................................................... Аналіз надходження ПДВ до бюджету...................................................
Бюджет як основа проведення фіскальної політики 3. Вплив видатків й податків державного бюджету на макроекономічну рівновагу Висновки Список використаної літератури
...послание президента как основа составления бюджета 2. Разработка прогноза социально экономического развития 3. Составление среднесрочного финансовый план субъекта Российской Федерации 4. Прогнозирование доходов бюджета 5.
Сутність та причини дефіциту державного бюджету 2. Види бюджетного дефіциту 3. Структура державного боргу та механізм його формування 4. Вплив державного боргу на національну економіку 5....державного боргу та дефіциту державного бюджету Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки
Державний бюджет як і інструмент регулювання економіки та забезпечення добробуту населення…………………………………………………………..……4 2. Місцевий бюджет як інструмент регулювання регіонального соціально економічного розвитку…………………………………………………………….
Аналіз стану надходжень до місцевих бюджетів місцевих податків і зборів 1.1. Структура доходної частини місцевих бюджетів та вплив місцевих податків і зборів на стан її ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ 6 1.1 Економічна сутність видатків на дошкільну освіту 6 1.2 Планування видатків на дошкільну освіту ... ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ 6 1.1 Економічна сутність видатків на дошкільну освіту 6 1.2 Планування видатків на дошкільну освіту 21 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ 24 2.1 Сучасний стан розвитку дошкільної освіт...
Класифікація витрат державного бюджету України ................. 3 1.2. Економічний зміст видатків державного бюджету .................... 6 2. Фінансовий ринок: передумови його створення і функціонування.
...зборiв та платежiв пiдприємства до бюджету Податок на додану вартiсть Податок з прибутку пiдприємств Прибутковий податок з громадян Збiр на обов’язкове соцiальне страхування i страхування ...i синтетичний облiк розрахункiв з бюджетом Роздiл 3. Звiтнiсть по податках, зборах i платежах Висновок Список використаної лiтератури
Дефiцит державного бюджету та державний борг України 4.1. Дефiцит державного бюджету 4.2. Державний борг та його реструктуризацiя Висновки Лiтература
Організаційні роботи щодо виконання державного бюджету за видатками. Функції учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджетного процесу за видатками 28. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, класифікація та характеристика рахунків Література
На тлі кризових явищ (які сколихнули провідні країни світу та зумовили необхідність перегляду структури видатків бюджету, що спрямовувався більшою мірою на погашення боргових зобов’язань держави і меншою – на реалізацію інвестиційно інноваційних цілей), рецесії та стагнації ...бюджетному процесі є забезпечення збалансованого бюджету, тобто поточні видатки держави мають відповідати її постійним доходам.
...держказначейства у процесі виконання місцевих бюджетів за видатками. Характеристика операцій та рахунків 28. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, класифікація та характеристика рахунків Література
Державний бюджет і проблеми збалансування ....... 3 1.1. Фінанси: суть, функція, рівні ......................................................... 3 1.2. Державний бюджет і проблеми збалансування ...........................
Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів . 3. Виды страхования 4. Тести 1. Державний бюджет починає бути дефіцитним, як тільки: а) податки зменшуються; б) податки збільшуються; в) ...
...виробничих) Практичне завдання Скласти операційний бюджет (бюджет доходів і витрат) діяльності малого виробничого підприємства на плановий рік, з розбивкою по кварталах, виходячи з наступних даних.
...держказначейства у процесі виконання місцевих бюджетів за видатками. Характеристика операцій та рахунків 3. Необхідність, призначення та інформаційне забезпечення складання звітності про виконання бюджетів. Види бюджетної звітності Література
Особливості казначейського обслуговування Державного бюджету України...................................................................................................................11 1.3. Основні завдання Державного Казначейства України...............................14 Розділ 2. Компетенція Державного Казначейства України як розпорядника бюджетних коштів.................................................................................................... Удосконалення казначейської ...
ПРОЕКТ ВИДАТКІВ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2008 РІК 27 РОЗДІЛ 3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ВИДАТКІВ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2008 РІК 37 ВИСНОВКИ 51 ...
ПДВ як джерело наповнення бюджетів 2.2. Акцизний збір як джерело наповнення бюджетів 2.3. Мито як фіскальний інструмент РОЗДІЛ 3.
...И ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2006 – 2008 гг. …………27 3.1. Общий анализ динамики и структуры налоговых доходов, поступивших в региональный бюджет г.
Вступ 1. Бюджет і бюджетна система 2. Юридичні ознаки правопорушення 3.
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Роль бюджету у розвитку системи охорони здоров’я в Україні ...
1. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання Харківський НЕУ, 2009
У статті досліджено ефективність функціонування місцевих бюджетів України на основі визначення їх ролі в бюджетній системі Україні, оцінки доходів ...
Зміст Вступ 3 1. Організаційні основи та правовий статус діяльності Державного казначейства України 5 2.... Аналіз витрат місцевих бюджетів за цільовим спрямуванням та особливості фінансового контролю на всіх етапах використання коштів (Дніпродзержинська Державна Казначейська служба) 19 Висновки 32 Список ...
ЗМІСТ br />br /> ВСТУП 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 2.
1.Дайте означення поняття: вилучення доходів з економіки Завдання 2.... Державний бюджет та проблема його збалансованості. 2.Гіпотеза “природного рівня”, теорія “економіки пропозиції”: основні положення та рекомендації для політики. 3.
Завдання 1. Дайте означення таким макроекономічним категоріям і поняттям: обов’язкові резерви комерційного банку; платіжний баланс ... Державний бюджет та проблема його збалансованості. 2. Гіпотеза “природного рівня”, теорія “економіки пропозиції”: основні положення та рекомендації для політики. Завдання 3.
В запропонованій роботі представлений грунтовний аналіз структури та динаміки видатків Державного бюджету України за 2008 2010 роки.
ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………3 1. Сутність податкового потенціалу та методи його оцінки……………….……4 2. Аналіз податкового потенціалу місцевих бюджетів України протягом 2011 2014 р…………….…...
ЗМІСТ Вступ 1.Платіжна система та історія її становлення в Україні 2. Механізм управління Єдиним казначейським рахунком 3.... Особливості виконання державного бюджету за доходами, його недоліки та шляхи удосконалення Висновки Список використаної літератури Додатки
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико методологічні основи становлення комунальних банків в Україні 1.1. Сутність та правове регулювання діяльності комунальних банків ...фінансування комунальним банком видатків місцевих бюджетів РОЗДІЛ 3. Шляхи розвитку комунальних банків в Україні 3.1. Перспективи комунального банку як інституту сприяння соціально економічного розвитку територіальних ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО─МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1. Суть і роль ПДВ в структурі непрямих ...структурний аналіз ПДВ в доходах бюджету РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ … ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Права та обов’язки платників податків....Харківської міської ради при формуванні бюджету міста на наступний рік було прийнято рішення про введення нового податку на архітектурні та історичні пам’ятники міста Харкова.
Вступ Розділ І. Контролюючі органи, визначення податкового зобов’язання 1.1....зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами та їх компетенція 1.2. Підстави для примусового стягнення активів та визначення бюджетного фонду, порядок подання ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.