Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 503 за запитом бюджетного

...внутрішньої політики, у законодавчому та бюджетному процесі. Розкрити порядок роботи Кабінету Міністрів України. Проаналізувати порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України. Дослідити порядок прийняття та види актів ...
...виконавчу, економічну, соціальну, гуманітарну, екологічну, бюджетну, політичну та інші. Зробіть аналіз нормотворчої, правозастосовчої, кадрової, установчої, організаційної, контрольної функцій. Зазначте похідні від цих функцій повноваження.
...для зняття напруги в фінаннсуванні бюджетних медичних закладів.
Бюджетне фінансування системи охо рони здоров`я за залишковим принципом, коли в лікувальні установи надхо дять кошти в обсязі 50 – 70 % ...
...Бовкун кошти, що згідно з бюджетним призначенням призначалися для виплати стипендії, у сумі 8 тис. гривень, використав на придбання комп’ютерів та оргтехніки.
...стосуються ефективного і прозорого управління бюджетними ресурсами країни, включаючи питання зі скорочення або припинення видів державної діяльності, які вже не є доцільними за ринкової економіки, оскільки ...
...учителям, лікарям та іншими працівникам бюджетної сфери, створити 500 робочих місць для мешканців містечка, розвинути мереж магазинів і торгових підприємств з реалізації продукції, налагодити економічні зв'...
Із скороченням обсягів бюджетного фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери неухильно зростає, і банківська сфера повинна бути ...
Контроль за правильністю складання бюджетної звітності 56 3.4. Контроль за правильністю складання податкової звітності 57 3.5. Контроль за правильністю складання статистичної звітності 59 ...
...винагороди матеріальна допомога за рахунок бюджетних коштів на програми в галузі дітей молоді жінок та сім..ї не здійснюют..ся (із наказу). Журналісти працюют..
Із скороченням обсягів бюджетного фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери неухильно зростає, і банківська сфера повинна бути ...
...споживачі (40%) будівельні організації (21%) бюджетні організації (17%) підприємці 22%. 2. розрахований обсяг вибірки цільового сегменту ринку який склав 74 компанії споживачів при генеральній сукупності 900 ...
...Українi фiнансової кризи та зростання бюджетного дефiциту. Удосконаленнi процедури податкового контролю сприятимуть зменшенню державного втручання уприємницьку дiяльнiсть та звуженню «тiньового» сектору економiки, виконання податковими органами своїх ...
...тони, їх заробітна плата з бюджетними та обов’язковими відрахуваннями становить 97,5 % від ціни залізобетонних виробів, змонтованих у будівлю. 3.Задача № 4.
...клінічні послуги на рівні державних (бюджетних) медичних установ, потребує не тільки підвищення ефективності господарської діяльності приватного медичного закладу, але і чіткого обгрунтування економічної ефективності інвестиційних проектів, ...
...тони, їх заробітна плата з бюджетними та обов’язковими відрахуваннями становить 97,5 % від ціни залізобетонних виробів, змонтованих у будівлю. 3.
...3.3 Контроль за дотриманням бюджетного законодавства...................................79 ВИСНОВКИ.......................................................................................................................87 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................................93 ДОДАТКИ..........................................................................................................................97
...спричинено умовами фінансування соціальних послуг: бюджетні кошти плануються і спрямовуються на утримання великих державних інституцій, а не на потреби отримувачів соціальних послуг.
Прогнозування змін у бюджетних показниках діяльності ВАТ «Електрозавод» за підсумками реалізації запропонованих заходів 67 ВИСНОВКИ 72 ПРОПОЗИЦІЇ 75 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76 ДОДАТКИ 79
Прогнозування змін у бюджетних показниках діяльності ВАТ «Електрозавод» за підсумками реалізації запропонованих заходів 67 ВИСНОВКИ 72 ПРОПОЗИЦІЇ 75 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76 ДОДАТКИ 79
Чи є вoни пoдaткoвими, бюджетними aбo зacнoвaними нa aдмiнicтpaтивнoмy пiдпopядкyвaннi? Відповідь обґрунтувати. 3. Відповідно до ч. 2 ст. 67 Конституції України всі громадяни щорічно подають ...
...споживачі (40%) будівельні організації (21%) бюджетні організації (17%) підприємці 22%. 2. розрахований обсяг вибірки цільового сегменту ринку який склав 74 компанії споживачів при генеральній сукупності 900 ...
...Полтавської області недостатній через обмежене бюджетне фінансування галузі охорони здоров`я; 3. Для поліпшення якості надання медичної допомоги дітям із захворюваннями органів дихання пропонується на вільних ...
...установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
...далі роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Розглянувши економічні основи обліку розрахунків з органами соціального страхування, визначили види соціального страхування, види послуг ...
...його ролі у законодавчому та бюджетному процесі. Окремо слід розкрити повноваження Уряду в його стосунках із центральними та місцевими органами виконавчої влади.
...доходів, забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів та стабільне соціально економічне середовище. Тому в усьому світі посилення адекватності та фінансової спроможності пенсійних систем посідає центральне місце ...
...на інших рахунках — Кошти на бюджетних рахунках Інші пасиви Направлення ресурсів у короткострокові позички у довгострокові позички в інші активи готівка в касі Необхідно: – визначити стан ...
...на інших рахунках — Кошти на бюджетних рахунках 210 Інші пасиви 70 Направлення ресурсів у короткострокові позички 1234 у довгострокові позички 100 в інші активи 80 готівка ...
...на інших рахунках — Кошти на бюджетних рахунках Інші пасиви Направлення ресурсів у короткострокові позички у довгострокові позички в інші активи готівка в касі Необхідно: – визначити стан ...
...на інших рахунках — Кошти на бюджетних рахунках Інші пасиви Направлення ресурсів у короткострокові позички у довгострокові позички в інші активи готівка в касі Необхідно: – визначити стан ...
...з метою покриття великих розмірів бюджетного дефіциту. Такого інфляційного джерела покриття дефіциту державного бюджету немає в жодній країні з розвинутим ринковим господарством.
...з метою покриття великих розмірів бюджетного дефіциту. Такого інфляційного джерела покриття дефіциту державного бюджету немає в жодній країні з розвинутим ринковим господарством.
...рівні відділень з використанням децентралізованих бюджетних матриць і процедур звітів. Питання: 1. Які фактори зовнішнього середовища вплинули на організацію контролю корпорації «Дженерал Електрик Кредит»? 2.
...для зняття напруги в фінаннсуванні бюджетних медичних закладів.
...Полтавської області недостатній через обмежене бюджетне фінансування галузі охорони здоров`я; 3. Для поліпшення якості надання медичної допомоги дітям із захворюваннями органів дихання пропонується на вільних ...
...Полтавської області недостатній через обмежене бюджетне фінансування галузі охорони здоров`я; 3. Для поліпшення якості надання медичної допомоги дітям із захворюваннями органів дихання пропонується на вільних ...
По відношенню до бюджетного устрою податки поділяються на загальнодержавні і місцеві. Дослідивши методологію обліку розрахунків за податками та платежами, необхідно зазначити, що для їх ...
...організацією і веденням податкового та бюджетного обліку на підприємстві та в органах казначейства, системою обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі ...
...проблеми в значній мірі залежить бюджетна дієздатність держави, стабільність її національної валюти, а відтак фінансова підтримка міжнародних фінансових організацій. Необхідність розв'язання цих питань потребує пошуку ...
...вносить свою частку і неврегульованість бюджетної системи, що стосується несвоєчасної оплати державних зобов’язань, які здійснюються за рахунок бюджету. Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому ...
...сторонніх організацій (постачаль ників, покупців, бюджетних організації тощо) перед підприємством. На жаль, ліквідність підприємства надзвичайно низька: у підприємства бракує оборотних активів для погашення поточних зобов’язань.
Відхилення визначаються на підставі порівняння бюджетних і фактично реалізованих значень контрольованих параметрів. Для аналітичних цілей може представляти інтерес порівняння фактично реалізованих значень планового періоду з фактами ...
Так, направляються бюджетні фінансові ресурси на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Заводи, які виготовляють техніку для аграрних підприємств, одержують дотації в розмірі 30%.
Так, направляються бюджетні фінансові ресурси на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Заводи, які виготовляють техніку для аграрних підприємств, одержують дотації в розмірі 30%.
Хоча бюджетне фінансування й досі залишається головним фінансовим джерелом існування державних та комунальних театрів, останнім часом вони значно поліпшили самостійне заробляння коштів – ...
...Пенсійного фонду, вирахуваннях до не бюджетних фондів? Завдання 3.1 Необхідно: 1) Перевірити на підприємстві забезпечення дотримання умов зберігання грошових коштів та інших цінностей в касі ...
бюджетних нормативів d. фінансових механізмів Question 11 Зазначте, що з наведеного не належить до принципів розміщення продуктивних сил: a.
...тобто побудовою на підприємстві системи бюджетного планування, контролю й аналізу витрат та фінансових ресурсів. В другому розділі зроблено оцінку діяльності і системи планування витрат ВАТ «Золотоніський ...
...установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпе¬чення. Саме ця норма Конституції є правовою основою системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, частиною ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.