Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 804 за запитом бізнес»

Історія розвитку корпоративного бізнесу, переваги та недоліки корпорації 2. Задача Визначити величину народногосподарського ефекту від розробки і використання в полімерному виробництві нового обладнання по ...
Специфіка оцінки підприємства (бізнесу) в разі злиття, поглинання, роз’єднання 2. Задача № 55 Використовуючи нижченаведені дані розрахувати чисту поточну вартість доходу підприємства: 1) Вартість ...
Проблеми фінансування малого та середнього бізнесу Тест № 9 Розмір резервного фонду АТ повинен складати: А) не менше 15% статутного фонду товариства; Б) не менше 25 % статутного ...
Ознайомлення з бізнес планом 3. Вивчення виробництва і виробничих систем 4. Ознайомлення з системою управління підприємством 5. Аналіз фінансово господарського стану 6.
Ознайомлення з бізнес планом підприємства 3. Вивчення виробництва і виробничих систем 4. Ознайомлення з системою управління підприємством 5.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЕЙТЕРИНГУ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Поняття й види кейтерингу 1.2. Організація кейтерингових послуг РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЕЙТЕРИНГУ В УКРАЇНІ 2.1.
Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту. 3. Кризові явища глобального ринку. Висновки Список літератури
Роль бізнес­ планування в підприємництві…………………………………....13 3. Припинення діяльності підприємницьких структур……………………….…15 Список використаної літератури…………………………………………………..21
В цій роботі буде розглянуто аспекти змін в організації сучасного бізнесу, що надзвичайно підвищують важливість ефективного функціонування загального комунікаційно обчислювального середовища. На основі цієї необхідності будуть сформульовані проблеми сучасних рішень на ...
...ПІДПРИЄМСТВА ЯК УСПІШНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 5 1.1 Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення 5 1.2 Економіко правовий аспект забезпечення економічної безпеки підприємницької ...
...ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Технологія забезпечення безпеки готелю 1.2. Використання комплексу технічних засобів безпеки у готелі 1.3.
Організація розробки бізнес плану 3. Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 1 Таблиця 1 Програма випуску продукції № ...
...витрат на виробничих підприємствах малого бізнесу 2. Спрощені форми фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва Література
...ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Технологія забезпечення безпеки готелю 1.2. Використання комплексу технічних засобів безпеки у готелі 1.3.
...ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Сутність готельних послуг 1.2. Основні і додаткові послуги готелю РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙОМУ ТА РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛІ ...
Організація спрощеної системи оподаткування малого бізнесу 3. Задача АТ "Райдуга" планувало реалізувати у липні 10 т цукру по ціні 2500 грн.
Завдання № 20 Планом санації запропоновано п'ять варіантів ведення бізнесу на підприємстві. Вихідні дані наведені нижче. При цьому загальні постійні витрати для всіх варіантів однакові. Обсяг реалізації дорівнює обсягу виробництва.
Використання лізингового бізнесу у фінансуванні інноваційної діяльності 1.2. Економічна характеристики лізингових операцій 1.3. Вдосконалення механізму впровадження лізингу у сферу виробництва Розділ ...
...МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНО РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Поняття, сутність та значення адміністративних методів управління 1.2. Характеристика адміністративних методів управління РОЗДІЛ II.
Зовнішнє середовище бізнесу в сучасних умовах 3. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми Список використаної літератури
...АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 6 1.1. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки 6 1.2. Методи обґрунтування альтернативних стратегій малого підприємства ...
...ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Поняття готельних систем безпеки 1.2. Вимоги щодо забезпечення безпеки проживаючих в готельному комплексі 1.3.
Стратегія розвитку підприємства та бізнес планування 3. Ресурсне забезпечення діяльності туристичного підприємства 4. Організація рекламної діяльності туристичного підприємства
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи практики ведення комерційних переговорів 1.1 Особливості міжнародного бізнесу як основа специфіки міжнародного менеджменту 1.2 Особливості міжнародного менеджменту Розділ 2 Практика ведення комерційних переговорів у зовнішньоекономічній діяльності 2....
...та ефективність її застосування в бізнесі та на підприємствах 2. Другий рівень: Задача № 5 Розрахуйте вміст азоту в карбаміді Задача № 15 Скільки потрібно повітря для забезпечення ...
...якість інформації, необхідної для розробки бізнес плану? 2. Які зовнішні фактори вивчаються в процесі дослідження ринку? 3. Якими є головні цілі розробки фінансового плану? Висновки Література
...підготовчу та основну стадію розробки бізнес плану? 2. Які інструменти можна застосувати в процесі оцінки конкурентоспроможності продукції фірми на ринку? 3.
Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні Висновки Література
...туристичного комплексу в розвитку туристичного бізнесу країни...........................................................5 12 2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно туристичного комплексу Єгипту..........................................................................13 19 3.
Діагностування готельно ресторанного бізнесу 5. Види проектів реконструктуризації та контроль 6. Вибір одного з кількох проектів
...звітності, їх значення в управлінні бізнесом Задачі Підприємство в останній день кожного місяця перераховує 5000 грн. на депозитний рахунок. Щомісячна ставка % 5%.
...ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ………………………………………………………6 1.1.ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОЗНАКИ ЕВОЛЮЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА…………………………………………6 1.2 СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ...
...1.1Особливості організації фінансів страхового бізнесу 1.2 Цілі та завдання фінансового менеджменту у страхуванні 1.3 Інформаційна база для фінансового менеджменту, що складена у процесі ...
...3 Інвестиційні проекти в міжнародному бізнесі, сутність і критерії оцінки 7 Мотивація персоналу міжнародних фірм 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20
Зовнішнє середовище бізнесу в сучасних умовах 21. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми Література
Організація розробки бізнес плану 3. Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 1 Таблиця 1 Програма випуску продукції № ...
...гастрольної діяльності у сфері шоу бізнесу 2. Визначення базових понять сфери рекордингової індустрії 3. Вимоги до звукопідсилення під час проведення концертно гастрольного туру 3.1.
...туристичного комплексу в розвитку туристичного бізнесу регіону…………………………………..5 3. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно туристичного комплексу Києва…………………………………………………………..15 4. Сучасний рівень розвитку структури та розміщення рекреаційно ...
Договірні взаємовідносини в бізнесі 5 1.2. Характеристика партнерських зв’язків 8 1.3.Організація господарських зв'язків із постачальниками товарів 12 1.4.
Роль міжнародного оточення і бізнесу на процеси ринкових перетворень в Україні 3. Централізація і децентралізація в організації. Співвідношення рівнів управління Література
Туристичний бізнес в світі 1.2. Проблеми розвитку туризму в Україні 1.3. Наукові дослідження розвитку туризму в Україні Розділ 2.
Що означають складові частини бізнес плану в системі управління фірмою? Ііі. Висновок ІV. Література
Типи, види та форми міжнародного бізнесу Задача 6 (варіант 4) Визначити експортну спеціалізацію Канади за чотирма найважливішими групами товарів. При цьому розрахувати коефіцієнт відносної експортної спеціалізації, ...
ТОВ «Мрія» підприємство малого бізнесу, є виробником хлібобулочних виробів. Аудиторську перевірку на прохання керівництва планується провести за 5 днів
Організація розробки бізнес плану 3. Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 1 Таблиця 1 Програма випуску продукції № ...
Зміст основних розділів бізнес плану Завдання № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, яка наведена в таблиці 4 Таблиця 4 Програма випуску продукції № Виріб ...
...соціальна та юридична відповідальність у бізнесі”. Розкрийте зміст підходів, які існують при розгляді соціальної відповідальності організацій 3. Розкрийте зміст основних видів і штабних повноважень в організації.
Вступ Розділ 1 основи теорії і методів оцінки персоналу 1.1 Роль служби управління персоналом 1.2 Роль оцінки персоналу в готельному бізнесі 1.3 Види методів оцінки персоналу Розділ 2 аналіз і оцінка персоналу ресторану ват "київтурист" 2.1 Техніко – економічна характеристика ...
...і задачі психологічної служби в бізнес організації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1.2. Морально етичні принципи роботи психолога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 1.3. Планування і нормування роботи психолога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.4.
...реклами та її роль в бізнесі та суспільстві 1.2. Характеристика реклами: види реклами, предмет рекламування, суб’єкт рекламування, носії реклами РОЗДІЛ II.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.