Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 804 за запитом бізнес»

Потреба державного регулювання бізнесу Механізм регулювання бізнесу Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Державна підтримка розвитку бізнесу в Україні Список використаної літератури
Загальні поняття бізнесу для користувача 2. Переваги та недоліки електронного бізнесу 3. Бізнес моделі Література
Сутність венчурного фінансування інноваційного бізнесу 2. Значення венчурного фінансування інноваційного бізнесу Висновки Література За визначенням Національної асоціації венчурного капіталу США, венчурний капітал – це довгостроковий, ризиковий ...
Визначення інновацій у готельно туристичному бізнесі 1.1. Рекомбінаційні та модифікаційні інновації у готельно туристичному бізнесі 1.2. Стадії виконання інновацій 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації фінансів підприємств малого бізнесу 1.1 Суть фінансів підприємства малого бізнесу. Особливості організації фінансів в залежності від форми власності 1.2 Фінансові ресурси підприємства ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення та розвитку підприємств малого бізнесу 1.1 Сутність та види підприємств малого бізнесу 1.2 Методологія організації фінансів підприємств малого бізнесу Розділ 2 Практичні аспекти ...
...діяльності банків у сфері лізингового бізнесу 4 1.1. Сутність і зміст лізингового бізнесу 4 1.2. Зарубіжний досвід лізингової діяльності банків 13 1.3.
...та сутність малого та середнього бізнесу…………………..….6 Розділ 2. Аналіз нормативно правового регулювання малого та середнього бізнесу в Україні………………………………………………………………...….12 2.1.
...пов'язано із строком реалізації бізнес проекту; б) капіталовкладення, необхідні для реалізації проекту; в) час здійснення капіталовкладень і надходження очікуванного чистого прибутку.... Завдання № 2 Які розділи інвестиційного бізнес плану необхідно вважати основними? Яка логіка побудови цих розділів? 4. Завдання № 4 Підприємницький проект виробництва і реалізації товару має такі ...
Бізнес план медустанови 3.1. Зміст бізнесу 3.2. Резюме бізнесу 3.3. Аналіз галузі в якій функціонує заклад 3.4.
...пов’язана з розвитком карткового бізнесу 2.2. Розробка та впровадження карткових продуктів в банку 2.3. Ефективність використання платіжних карток РОЗДІЛ ІІІ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ КАРТКОВИМ БІЗНЕСОМ В БАНКУ 3.1.
1. Функції бізнес плану 2. Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми 3. У бізнес плані підприємства з виготовлення дитячого одягу потрібно запропонувати найбільш привабливий сегмент ...
Суть корпоративної організації бізнесу 2. Проблеми розвитку корпоративного бізнесу в Україні Список використаної літератури
Малий бізнес та підприємництво відіграють важливу роль в умовах ринкової економіки. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до ... Тому підтримка малого бізнесу, в тому числі й через систему оподаткування, є одним із способів подолання економічної кризи в економіці.
Основні розділи бізнес плану, їх сутність і взаємозв’язок 2. Інформаційно технологічні системи бізнесу Література
Що необхідно висвітити в розділі бізнес плану, присвяченому стану справ у галузі? З якмх джерел підприємець може отримати інформацію, яка його цікавить? 2....таблиці 1 дані розділи загального бізнес плану. В правій –елементи змісту розділів. Поставте розділи та елементи у взаємну відповідність одне до одного.
Сутність міжнародного лізингу як форми бізнесу 1.1. Поняття міжнародного лізингу 1.2. Види міжнародного лізингу 1.3. Об’єкти та суб’єкти міжнародних лізингових відносин ...аналіз міжнародного лізингу як форми бізнесу 3.1. Дослідження ринку лізингу в Україні 3.2. Лізингова індустрія України в контексті Євроінтеграції 3.3.
Теоретичні засади бізнес планування розвитку зовнішньо економічної діяльності підприємства 1.1. Основні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств на міжнародному ринку 1.2. Сутність, методологія, зміст і структура розробки бізнес плану 1.3.
Роль бізнес плану в організації управління підприємства 3. Кадрова політика фірми у розділі «Організаційний план» 4. Особливості методичних підходів до бізнес планування в різних країнах Література
...суб'єктів малого і середнього бізнесу в сучасних умовах економічного розвитку Задача № 53 Використовуючи наведені дані, розрахувати рентабельність активів підприємства за формулою Дюпона. (тис. грн....впливати на рентабельність підприємств малого бізнесу? Задача № 85 Протягом місяця підприємство реалізувало основні засоби: а) комп'ютерна техніка: балансова вартість – 120 тис.грн.
...взаємозв’язок етики та управління бізнесом? 3. Які функції виконує етика бізнесу? 4. Що таке корпоративна етика? 5. Що таке етичний кодекс? ТЕМА 2 1.
Задача №379 Районна державна адміністрація при розгляді бізнес плану сільськогосподарського кооперативу на наступний рік запропонувала: тепличний цех для вирощування квітів передати у відання районного відділу комунального господарства; майстерню ...щодо включення зазначених положень до бізнес плану кооперативу?
...Троє громадян вирішили розпочати свій бізнес і звернулися за юридичною консультацією щодо організаційно правової форми його здійснення. При цьому вони висунули такі умови: можливість залучення коштів ...учасників у разі негараздів у бізнесі; обмеженість руху учасників; незначний рівень публічності діяльності; можливість формування виконавчого органу не лише з учасників, а й з найманих працівників; ...
...правового режиму майна суб’єктів бізнесу……….…13 2.1. Поняття правового режиму майна………………………………...………….13 2.2. Елементи правового режиму майна……………………………………..……20 Розділ 3....суб’єктів дрібного та малого бізнесу………………………………………………………………………….……..29 3.1. Правовий режим майна підприємців громадян…………………….………….29 3.2. Правовий режим майна малих підприємств…………………………………32 Висновок………………………………………………………………………...…..
Моделювання бізнес процесу 2.1. Структура створюваних моделей 2.2. Опис методики моделювання 2.3. Моделі бізнес процесів 2.4.
...господарських операцій на підприємствах малого бізнесу Висновки Список використаних джерел Малі та середні підприємства відіграють важливу роль у глобальній економіці. Зокрема, малі та середні підприємства становлять 95,77% бізнесу в ЄС, понад 97% усіх ...
Складання бізнес планів 6. Оцінка ефективності застосовуваної облікової політики і системи внутрішнього контролю 7. Постановка бухгалтерського обліку 8....фінансової інформації, що міститься у бізнес планах 10. Автоматизація бухгалтерського обліку 11. Оцінка майна під час приватизації, корпоратизації, розподілі майна або злитті підприємств 12.
Стан розвитку малого бізнесу в Україні 15 2.2. Вплив світової фінансової кризи на стан розвитку малого підприємництва 24 РОЗДІЛ 3.... Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 30 3.2. Державна політика щодо розвитку малих підприємств 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
Підприємницький бізнес це: а) динамічний елемент бізнесу, що характеризується самостійною діяльністю з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюється на власній ризик ...
1. Бізнес план підприємства "Селідовський хлібозавод» 2.Задачі 1. Мале підприємство придбало новий токарний верстат з ...
Вступ Розділ 1. Дослідження галузі і ринку продукції та обгрунтування стратегії підприємства по виготовленню хлібо ... Вартісна оцінка результативності бізнес плану з урахуванням ризику 3.1. Аналіз та оцінка ризиків 3.2. Планування витрат операційної діяльності 3.3.
(теорія 23; 5; ситуаційне завдання 3; тести 15, 35, 5) 23. Бізнес план ………………………………………………………………. 3 5.
1. Виробнича підприємницька діяльність фірми. Венчурні підприємства 2. Придбання існуючого бізнесу: недоліки та переваги Задача № 1 ...
1. Методологія визначення вартості потенціалу підприємства 2. Шість функцій грошової одиниці: майбутня вартість одиниці, ...б) величина, на яку вартість бізнесу при продажу перевищує ринкову вартість його активів; в) частина вартості діючого підприємства, яка визначається його іміджем, діловими зв'язками, відомістю ...
1. Титульна сторінка бізнес плану 2. Резюме 3. Аналіз стану галузі, до якої належить Ваша справа 4.
РЕЗЮМЕ 4 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 47 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 48 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из высших ...
РЕЗЮМЕ 3 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 43 9.2. Підзаконні юридичні акти 43 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1.
Вступ 3 РЕЗЮМЕ 4 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 6 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 43 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1. Потреби фірми у фінансуванні 44 10.2.
РЕЗЮМЕ 3 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 32 9.2. Підзаконні юридичні акти 32 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 33 10.1.
РЕЗЮМЕ 3 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 43 9.2. Підзаконні юридичні акти 44 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 45 10.1.
РЕЗЮМЕ 3 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 39 9.2. Підзаконні юридичні акти 39 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 40 10.1.
РЕЗЮМЕ 4 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 6 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 40 9.2. Підзаконні юридичні акти 40 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 41 10.1.
РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.... Законодавчі основи бізнесу 43 9.2. Підзаконні юридичні акти 43 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1.
РЕЗЮМЕ 4 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1. Галузь промисловості 5 1.2.... Законодавчі основи бізнесу 42 9.2. Підзаконні юридичні акти 42 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1.
РЕЗЮМЕ 3 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 51 9.2. Підзаконні юридичні акти 51 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 52 10.1.
РЕЗЮМЕ 4 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1. Галузь промисловості 5 1.2.... Законодавчі основи бізнесу 42 9.2. Підзаконні юридичні акти 42 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1.
РЕЗЮМЕ 4 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 6 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 42 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 42 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из высших ...
РЕЗЮМЕ 4 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 6 1.1.... Законодавчі основи бізнесу 42 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 42 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в одном из высших ...
1. Меморандум про конфіденційність 3 2. Анотація 4 3. Резюме 5 4.... Середовище існування бізнесу 10 5.1. РREST аналіз зовнішнього середовища 10 5.2. Галузеве оточення 11 5.3.
РЕЗЮМЕ 4 РОЗДІЛ 1. ФІРМА ТА ЇЇ ТОВАРИ 5 1.1.... Законодавчі основи бізнесу. 54 9.2. Підзаконні юридичні акти. 54 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 56 10.1. Потреби фірми у фінансуванні.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.