Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3174 за запитом вартість

...будівельні роботи 100 листів шиферу вартістю 600 грн., 5 т. цементу вартістю 500 грн., дошки обрізні 4 м вартістю 700 грн Згідно даних бухгалтерського обліку, затрати ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування фінансового результату в різних системах обліку 1.1 Сутність фінансових результатів діяльності підприємства 1.2 Формування фінансового результату діяльності на підприємствах України 1.3 Особливості формування фінансового результату в різних системах обліку в зарубіжних країнах Розділ 2 Практичні засади формування фінансового результату 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Формування фінансового результату діяль...
...не суперечить це вимогам закону вартості? 4. Який взаємозв'язаний закон вартості і закон підвищення продуктивності праці? 5. Чи стимулює закон вартості НТП? 3.
...договору – аудит річної звітності; б) вартість аудиторських послуг – 1500,0 грн., плюс ПДВ 20%; в) форма розрахунку – 50 % аванс, решта – у п'ятиденний термін після підписання акта ...г) кількість аудиторів – 2; Визначити вартість аудиторських послуг за умови, що одна година роботи аудитора коштує 6 грн. 00 коп Завдання №4 Визначити вартість однієї години ...
...вигляд: – 65 % – виплати на відшкодування вартості сировини та матеріалів; – 10 % – виплата заробітної плати; – 3,5 % – відрахування коштів до цільових державних фондів; – 6,5 % – інші накладні витрати....незадіяних у виробництві основних засобів, вартість яких оцінюється в 16 тис. грн. 7) У березні підприємство планує придбати обладнання вартістю 25 тис. грн.
...договору – аудит річної звітності; б) вартість аудиторських послуг – 1500,0 грн., плюс ПДВ 20%; в) форма розрахунку – 50 % аванс, решта – у п'ятиденний термін після підписання акта ...г) кількість аудиторів – 2; Визначити вартість аудиторських послуг за умови, що одна година роботи аудитора коштує 6 грн. 00 коп Завдання №4 Визначити вартість однієї години ...
...15000 кг дизельного пального, контрактна вартість якого становить 6000 дол. США. Визначити суму мита, АЗ, ПДВ (ставка мита 1,5 Євро, АЗ – 10 Євро за 1000 кг) Так як вартість пального обчислюється в дол.
Теперішня річна вартість грошей на ринку капіталу – 10 %. Скільки коштує цінний папір сьогодні? Задача № Є цінний папір, який через 3 роки дає право ... Поточна вартість грошей на ринку капіталу дорівнює 15 % в рік. Розрахуйте поточну вартість цінного паперу Задача № За міжнародним інвестиційним проектом наступні дані: ...
...г) на розмір втрати товарної вартості; д) усі варіанти правильні. 3. Що є об'єктом страхування наземного транспорту? а) Водій та пасажири цього застрахованого транспортного засобу; ... Втрата товарної вартості — це: а) окремий об'єкт страхування при страхуванні транспортного засобу; б) окремий ризик при страхуванні транспортного засобу; в) умовна величина ...
...на основі визначення чистої приведеної вартості. Задача № 4 Інвестиційний проект має такі показники за період життєвого циклу: Таблиця 2 Вихідні дані Роки 1 2 3 4 ...40 39 36 Визначити теперішню вартість прибутку, генерованого інвестиційним проектом за весь період життєвого циклу. Задача № 5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень для корпорації. Проект А.
...на основі визначення чистої приведеної вартості. Задача № 4 Інвестиційний проект має такі показники за період життєвого циклу: Таблиця 2 Вихідні дані Роки 1 2 3 4 ...52 51 48 Визначити теперішню вартість прибутку, генерованого інвестиційним проектом за весь період життєвого циклу. Задача № 5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень для корпорації. Проект А.
...функціонує у виробництві, має певну вартість і в процесі кругообігу та самозростання послідовно виступає в одній із трьох функціональних форм і виконує відповідну функцію.... Капіталізація ринку — це сукупна курсова вартість усіх емітованих акцій компаній, що мають регулярне котирування. Цей показник відображає ринкову вартість усіх компаній, що входять до лістингу фондових ...
...2 6809,1 Валова додана вартість у співставних оптових цінах, тис.грн. 5129,6 5370, Середньоспискова чисельність працівників, осіб 512 522 440 Визначити по двох підприємствах ...впровадження нової техніки Середня річна вартість основних виробничих і матеріальних оборотних фондів, млн.грн. 17,5 18, Річний випуск продукції, млн.кв.м.
...списані її оприбутковані будівельні матеріали вартістю 185 грн. Господарські операції відобразити на рахунках обліку та назвати первинні документи Задача 2. Від постачальника отримано обладнання для торгового залу, вартість з ПДВ 60000грн.
...штраф у розмірі 10% від вартості неякісної продукції. У зв’язку з відсутністю на складі комп’ютерів ТОВ “Сузір’я” запропонувало здійснити ремонт несправних комп’ютерів, ...і вимагало розірвання договору, повернення вартості бракованих комп’ютерів і відшкодування витрат по їх зберіганню. Вирішіть справу. Завдання 3. Відповідно до договору безстрокової ренти Шацький безоплатно ...
Визначити: а) страхову вартість цукрових буряків; (57 600 грн.) б) страхову суму; (40 320 грн.) в) суму страхових платежів. (3 709 грн.) 4....внаслі¬док стихійного лиха майно вартістю 250 тис. грн, якщо в договір страхування було включено майно вартістю 800 тис. грн, а страхова сума дорівнювала 400 тис.
...кожну просту акцію, % до номінальної вартості 12 Всього випущено привілейованих акцій 50 000 Всього випущено простих акцій 600 000 Номінальна вартість акції 2 4.
...сторону (іншим підприємствам і організаціям), вартість промислових робіт і послуг, вартість капітального ремонту, зміна залишків незавершеного виробництва, інстументів і пристосування. Товарна продукція – економічний показник, що характеризує ...
Визначити: а) страхову вартість цукрових буряків; (57 600 грн.) б) страхову суму; (40 320 грн.) в) суму страхових платежів. (3 709 грн.) 4....внаслі¬док стихійного лиха майно вартістю 250 тис. грн, якщо в договір страхування було включено майно вартістю 800 тис. грн, а страхова сума дорівнювала 400 тис.
...Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість старого офісного устаткування 30 000 Ліквідаційна вартість 3 000 Термін корисного використання, років 9 Справедлива вартість старого офісного устаткування на ...
Для з’ясування його сутності варто дослідити історико правовий аспект становлення трудових спорів, що сприятиме вивченню закономірностей розвитку останнього, виявленню негативних та позитивних рис, а отже, ... Характеризуючи перший етап ― період виникнення ― варто зазначити, що поява трудових спорів була пов’язана з розпадом феодально кріпосницької системи і зародженням елементів капіталізму, що призвело до ...
...експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку із фізичним або моральним зносом. Ремонт основних засобів часткове відновлення об'єктів, основних засобів ...форма № КБ 26); Довідка про вартість виконаних робіт витрат (форма № КБ 3) для оплати їх; — господарським способом — аналогічні документи на здійснення витрат з капітального ремонту.
...мита; система групування товарів; митна вартість та методи її визначення; тарифні пільги; преференції. При висвітленні другого питання потрібно визначити поняття митих платежів; надати класифікацію платежів, стягнення ... Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 156. 9.
...реалізація облігацій здійснюється за номінальною вартістю). Таблиця 3 Вихідні дані Показники Значення Випущено облігацій, шт. 1200 Номінальна вартість однієї облігації, дол.
...реалізація облігацій здійснюється за номінальною вартістю). Таблиця 3 Вихідні дані Показники Значення Випущено облігацій, шт. 1700 Номінальна вартість однієї облігації, дол.
Провести оцінку вартості бізнесу за допомогою простого балансового методу за даними, наведеними в завданні Завдання 5. Провести оцінку репутації бізнесу У світовій практиці ...що виступає ніби інтегрованою характеристикою вартості бізнесу. Існує кілька методів розрахунку вартості репутації. У разі застосування комбінованого методу виходять з процентної ставки амортизації або реновації капіталу, ...
Розрахуйте внутрішню вартість опціону. Визначте дохід (або витрати ) покупця опціону та комерційного банка. Зробіть необхідні пояснення та висновки.... під заставу будівлі,вартість якої за договором застави 600 тис. грн. Фінансова діяльність позичальника дуже добра.Заборгованість за кредитом і % сплачується у встановлені строки.
...ринках указує напрямки в яких варто розвиватися ЗАТ „Окма” і нові галузі, які могли б підвищити ефективність і збільшити розмір цільового прибутку....передоплати в доларах США повної вартості постачання. Передоплата надходить на розрахунковий рахунок за 15 50 днів до відвантаження. Умови постачання – FSA –Київ (транспорт замовляє покупець і ...
...ринках указує напрямки в яких варто розвиватися ЗАТ „Меблі” і нові галузі, які могли б підвищити ефективність і збільшити розмір цільового прибутку....передоплати в доларах США повної вартості постачання. Передоплата надходить на розрахунковий рахунок за 15 50 днів до відвантаження. Умови постачання – FSA –Київ (транспорт замовляє покупець і ...
...одному виробничому циклі і його вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. При цьому одна частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної ...
Визначити відновну вартість, основних фондів підприємства з урахуванням зносу (відновну залишкову вартість) з метою оцінки вартості об'єкта приватизації Група фондів Первісна вартість ...
...2 Придбано принтер Deskjet 610С вартістю 595 грн. ПДВ 119 грн. Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу: ксерокс Canon 1000,00 ...оплату за 1000 простих акцій Вартість однієї акції: номінальна ціна 1,00 грн. продажна ціна 1,20 грн. Нараховано амортизацію основних засобів: торгівельного обладнання 500,00 ...
...по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 8 200 грн., який застрахований свого часу на суми відповідно: 6 500; 8 000; 8 200 грн.... а) вартість втрати якості та цінності предметів через їх пошкодження. 8. Сума збитку за знищене домашнє майно визначається: б) у розмірі дійсної ...
...в розмірі 50% від їх вартості в першому місяці використання обєкта й інші 50% у місяці їх вилучення з активу У бухгалтерському обліку були зроблені наступні ...амортизації 01.12.02 Відбито вартість 3 стільців, виявлених як нестача при інвентаризації на складі 972 153 300 Акт інвентаризації 1.12.02 Віднесена на фінансовий ...
...в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує підприємство. Управління оборотними коштами підприємства пов’язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу.... Середньорічна вартість основних фондів підприємства зростає в 2007 році на 2333 тис.грн. або 8,09% і знижується в 2008 році на ...
...показав, що на кінець року вартість майна в розпоряджені підприємства становила 7882 тис.грн, тобто за звітний період майно підприємства збільшилось на 3210 тис.... У загальній вартості майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства, 64,42% становлять основні засоби й необоротні активи, які збільшилися на кінець звітного періоду ...
...новими техніко технологічними характеристиками, продуктивністю, вартістю, й отже, виникає потреба в уточненні стратегії інвестування галузі, або розробці її нового варіанта, що потребуватиме здійснення інвестування в обсягах, ... Вартість майна підприємства зростає на 594 тис.грн. або 16,8% в 2008 році і на 1438 тис.грн.
...із застосуванням застави, взяття під варту, домашнього арешту. У четвертому питанні мова йде про суб'єктів, вповноважених застосовувати запобіжні заходи, необхідні умови для їхнього застосування та ...заходу у вигляді взяття під варту місцевими та апеляційними судами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. №6. – С.37 40. Міщенко С.М., Солоткий С.А.
Вартість майна в 2007 році зростає порівняно із попереднім роком на 405,8 тис.грн. або 16,28% і на 1589 ...році Таблиця 3.4 Розрахунок вартості внесення аміачної води на поля ЗАТ НВФ "Урожай" при доставці її власним автотранспортом зі складу постачальника ТОВ "Інфоазот" Таблиця 3....
...2 Придбано принтер Deskjet 610С вартістю 595 грн. ПДВ 119 грн. Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу: ксерокс Canon 1000,00 ...оплату за 1000 простих акцій Вартість однієї акції: номінальна ціна 1,00 грн. продажна ціна 1,20 грн. Нараховано амортизацію основних засобів: торгівельного обладнання 500,00 ...
Визначити: а) страхову вартість цукрових буряків; (57 600 грн.) б) страхову суму; (40 320 грн.) в) суму страхових платежів. (3 709 грн.) 4....внаслі¬док стихійного лиха майно вартістю 250 тис. грн, якщо в договір страхування було включено майно вартістю 800 тис. грн, а страхова сума дорівнювала 400 тис.
...на 0,43, що означає зниження вартості виготовленої продукції на 1 грн. основних фондів, а в 2007 і 2008 рівний 0,71. Показник фондоємності основних виробничих фондів, як ... Фондоозброєність – показник, який означає вартість основних фондів на одного працюючого. Він збільшується в 2008 році на 3,74 та в 2009 році на 83,95, ...
Майно підприємства загальною вартістю 20млн. грн. застрахо¬ване на 10 млн. грн. Внаслідок пожежі знищено майна на 8 млн. грн....єктів становить 20% при: – однаковій вартості об'єкта при ціні 30000 грн.; – вартості одного об'єкта у 100000 грн., а решти – по 30000 грн.
...пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства. В економічній літературі і до теперішнього часу немає однозначного ...підприємства засвідчив позитивні тенденції збільшення вартості майна, обсягу реалізації, хоча в цілому стан підприємства не можна назвати стабільним, оскільки воно є збитковим, знижується вартість оборотних і ...
Майно підприємства загальною вартістю 20млн. грн. застрахо¬ване на 10 млн. грн. Внаслідок пожежі знищено майна на 8 млн. грн....г) на розмір втрати товарної вартості; д) усі варіанти правильні. 3. Що є об'єктом страхування наземного транспорту? а) Водій та пасажири цього застрахованого транспортного засобу; ...
...чого він здійснить доплату різниці вартості предметів обміну. На наступний день Іванов приніс монету з колекції і намагався помінятися зі Слоновим, але останній відмовився через те, ...натурі та стягнення різниці між вартістю речей. Слонов подав зустрічний позов про визнання договору міни недійсним через включення в нього умови про доплату.
...в портфелі замовлень; зниження ринкової вартості акцій підприємства. Дані показники були проаналізовані на основі звітних даних ВАТ «Іркліївський маслосирзавод». Основними видами продукцiї, яку виробляє завод є ...основні показники діяльності, показали наступне: вартість майна підприємства на протязі років значно зростає, зокрема в 2008 році це зростання склало 7046,3 тис.грн.
...статутних фондів, а внаслідок надмірної вартості банківських кредитів, їхня частка у фінансуванні інвестицій є найменшою 5,7%. Повністю незалежних підприємств майже не існує, хоча усі підприємства ... Вартість обох альтернатив становить 18 %. Інвестиційний проект в обох випадках приносить доход в сумі 8500,0 тис.грн.
...того, сплачує податок на додану вартість з вартості угоди за купівлею продажем. При наданні лізингових послуг механізм фінансування виробничих інвестицій зовсім інший.
...чого він здійснить доплату різниці вартості предметів обміну. На наступний день Іванов приніс монету з колекції і намагався помінятися зі Слоновим, але останній відмовився через те, ...натурі та стягнення різниці між вартістю речей. Слонов подав зустрічний позов про визнання договору міни недійсним через включення в нього умови про доплату.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.