Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3174 за запитом вартість

виміру Базис Проект Вартість обладнання Тис. грн. 30, Кількість нового обладнання одиниць Вартість одиниці нового обладнання Тис. грн. 160, Вартість неврахованого обладнання % від вартості ...
...по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 8 200 грн., який застрахований свого часу на суми відповідно: 6 500; 8 000; 8 200 грн....має дорівнювати: а) будь якій вартості; б) первісній вартості; в) дійсній вартості. 3. При укладанні договору страхування будівель страховик має: а) оглянути будівлі; б) скласти розрахунок ...
...в) так (у разі якщо вартість матеріалів не перевищує 10,0 % від загального кошторису монтажних робіт); г) так у разі, якщо вартість матеріалів не перевищує 5,0 % від ...
Визначити: а) страхову вартість цукрових буряків; (57 600 грн.) б) страхову суму; (40 320 грн.) в) суму страхових платежів. (3 709 грн.) 4....внаслі¬док стихійного лиха майно вартістю 250 тис. грн, якщо в договір страхування було включено майно вартістю 800 тис. грн, а страхова сума дорівнювала 400 тис.
...реалізації проекту 2.1 Загальна вартість реалізації Проекту визначається після розроблення та погодження проектно кошторисної документації Інвестором Підрядником, Інвестором, та затвердження її Замовником проекту 2.2 ...п’ять відсотків) від кошторисної вартості будинку. Зміна суми винагороди Інвестора Підрядника за виконання функції Генерального підрядника проекту узгоджується сторонами шляхом підписання окремої угоди.
– вимагати відшкодувати вартість товару на умовах даного Договору, в випадку його (товару) нестачі, або погіршення якісних показників, що виникли по вині Зберігача; 4.... Вартість послуг Зберігача за кожною товарною партією визначається при прийнятті та узгодженні Заяви специфікації на кожну з товарних партій та Протоколу ...
Первісна вартість основних засобів на 01.01.2005 р. страхові платежі витрати на монтаж тис. грн. у % до підсумку 1....1472,615 100,0 Сформувати первісну вартість по кожній групі основних засобів на 01.01.2005р. Розрахувати загальну первісну вартість основних засобів підприємства на 01.01.2005р.
Б) споживча вартість робочої сили залежить від здатності працівника створювати еквівалент вартості товару «робоча сила». Завдання 4. Тести з обґрунтуванням 1.
Балансову вартість груп фондів на кінець кварталу; 2. Суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал; 3. Первісну та балансову вартість загальну фондів на кінець кварталу; ...
Розрахувати середньорічну вартість кожного виду основних фондів, коефіцієнти оновлення і вибуття всієї сукупності засобів праці. 3. Розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань нових фрезерних ... Балансова вартість основних фондів на початок року, тис. грн., всього, в т. ч.: 11982 1.1 будівлі 6130 1.2 споруди 2080 ...
...експлуатації зношуються і переносять свою вартість на виготоволену продукцію у вигляді амортизаційних вірахувань. Основний капітал класифікується: за призначенням, за складом, за галузевою ознакою, за використанням тощо....все первісну, залишкову і відновлювальну вартість. Для проведення оцінювання ефективності використання основного виробничого капіталу доцільно використати систему показників, які розділено на три підсистеми: 1) показники, які ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства 1.3 Методологічні аспекти обліку виробничих запасів 1.4 Методика проведення аналізу та аудиту виробничих запасів підприємства Розділ 2 практичні засади обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання на дп «оризо...
Середньорічна вартість основних фондів знизилась в 2007 році на 2229 тис.грн. або 8,32% і в 2008 році на 957 тис.... або 3,89%; середньорічна вартість оборотних фондів знизилась в 2007 році на 2149 тис.грн. або 16,97% і на 890,4 тис.грн.
вартість будівель і споруд; b. вартість сировини і матеріалів; c. витрати на оплату праці найманих робітників; d.
...по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 8200 грн., який застрахований свого часу на суми відповідно: 6500; 8000 та 8200; при франшизі стосовно викрадення у двох страховиків ... а) вартість втрати якості та цінності предметів через їх пошкодження; б) вартість втрати якості та цінності предметів через їх загибель; в) вартість ...
...іноземному покупцеві розстрочку платежу 40% вартості контракту на 6 років з розрахунку 2 % річних. Сума контракту складає 1200 дол. Погашення кредиту відбуватиметься рівними піврічними внесками (у ... Вартість отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю 3% CIF; 8. Вартість накладних витрат (фрахт, транзит, страхування) – 15% FOB. 1.
...відносин при розподілі і перерозподілі вартості суспільної продукту. Класифікація державних доходів та джерела їх утворення. 2. Економічна суть державних видатків: Визначення державних видатків як економічної категорії....кредит з податку на додану вартість як елемент податку. Суть поняття «податковий кредит» з ПДВ, Дата виникнення права на податковий кредит, способи її визначення.
Розвиток та вдосконалення форм вираження вартості, що призвів до появи грошей, відбувався в такій історичній послідовності: а) розгорнута або повна, проста, грошова, загальна; б) проста, повна ... Закон вартості в ринковій економіці: а) діє як закон попиту; б) діє як закон пропозиції; в) діє як закон конкуренції; г) діє ...
...це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, ...
Техніко – технологічна база виробництва Банкрутство і ліквідація підприємств Завдання Завдання Розрахувати за відповідним варіантом такі показники: 1) балансову вартість груп фондів на кінець кварталу 2) суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал 3) первісну та балансову вартості фондів на кінець кварталу 4) ...
...за допомогою податків відбувається перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту між державою та її суб'єктами; Б) полягає в тому, що за допомогою податків формуються фінансові ресурси ...року: А) прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий; Б) прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прогресивного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий; В) прямолінійн...
Вступ Розділ 1 теоретико – метологічні аспекти оцінки основних фондів підприємства 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх нормативно – інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація основних фондів підприємства та їх оцінка 1.3 Аналіз стану, структури, руху основних фондів та ефективності їх використання Розділ 2 прикладні аспекти оцінки основних фондів на підприємстві ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотонісь...
Середньорічна вартість основних фондів збільшується на 610,9 тис.грн. або 7,95% в 2006 році і на 855,9 тис.грн....10,31% в 2007 році; вартість оборотних фондів зростає на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2006 році і на 401,6 тис.грн.
або 53,26%; вартість майна знижується в 2007 році на 518 тис.грн. або 54,84% та зростає в 2008 році на 567,3 ... або 132,98%; вартість необоротних фондів підприємства знижується в 2007 і 2008 році відповідно на 38,8 та 16,3 тис.грн.
або 5,24%, первісна вартість зростає на 1304 тис.грн. або 21,9% в 2005 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2006 році, залишкова вартість основних фондів зростає на 763 ...
...в 2005 році спостерігається збільшення вартості основних засобів, зокрема вартість промислово – виробничих основних фондів зростає на 0,7% або на 22 тис.грн.
Закон трудової вартості. Вартість пряжі 10 дол., З них 8 дол. – вартість засобів виробництва. Тканина, яку виготовлено з цієї пряжі коштує 14 дол.
...данні: Таблиця 1 Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вартість першої групи первісна балансова 2.
...данні: Таблиця 1 Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вартість першої групи первісна балансова 2.
...Вихідні данні: Таблиця № Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вартість першої групи первісна балансова 2.
...данні: Таблиця №1 Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вартість першої групи первісна балансова 2.
...данні: Таблиця №1 Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вартість першої групи первісна балансова 2.
...данні: Таблиця №1 Дані про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вартість першої групи первісна балансова 2.
...данні: Таблиця 1 Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис. грн 1. Вартість першої групи первісна балансова 2.
Балансову вартість груп фондів на кінець кварталу; 2. Суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал; 3. Первісну та балансову вартість загальну фондів на кінець кварталу; ...
Відображено вартість транспортних послуг, пов'язаних з перевезенням верстата 150 3. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості транспортних послуг ? 4.
...це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, ...
...обладнання, яке не потребує монтажу вартістю 28800 грн., у тому числі ПДВ 4800 грн. Обладнання придбано на умовах передоплати. Підприємство сплатило за транспортування обладнання сторонній організації ...підприємство придбало комп'ютерну програму вартістю 4800 грн., у тому числі ПДВ. Строк корисного використання встановлений підприємством на 2 роки. Бухгалтерські проведення: 1.
...властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами, у міру спрацьовування. Існує досить багато класифікацій основних фондів – їх класифікують за належністю, за використанням, ...
а) вартість втрати якості та цінності предметів через їх пошкодження; б) вартість втрати якості та цінності предметів через їх загибель; в) вартість ...
...по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 8 200 грн., який застрахований свого часу на суми відповідно: 6 500; 8 000; 8 200 грн.... Майно підприємства загальною вартістю 20млн. грн. застрахо¬ване на 10 млн. грн. Внаслідок пожежі знищено майна на 8 млн. грн.
Економічна сутність податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом по пдв 1.1. Економічна сутність податку на додану вартість 1.2 Методичні основи обліку розрахунків ...
...по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 8 200 грн., який застрахований свого часу на суми відповідно: 6 500; 8 000; 8 200 грн.... а) вартість втрати якості та цінності предметів через їх пошкодження; б) вартість втрати якості та цінності предметів через їх загибель; в) вартість ...
Вартість придбаних і витрачених на виробництво продукції сировини і матеріалів – 210000 грн. 3. Вартість придбаних у звітному періоді основних фондів, які ...
Визначення ринкової вартості технологічного обладнання для виготовлення скляних виробів з метою продажу Висновок Список літератури Додатки У першому розділі роботи виконано теоретичне та ...таблицях Найбільшу частку у загальній вартості основних фондів мають будинки, споруди та передавальні пристрої. Їх знос на початок року складав 35% (15401 : 43808 x 100%), на ...
Вартість транспортно експедиторських послуг Сторони узгодили окремим Протоколом від 24 грудня 2010 року. Після підписання Протоколу Експедитор приступив до виконання Заявки №... Сторони знову узгодили вартість послуг окремим протоколом, проте на цей раз Експедитор висунув вимогу 100% передоплати, яка була здійснена Замовником.
...натурально речовинну форму, а їх вартість переноситься на вартість виготовленої продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань. В процесі використання основний капітал зношується.
а) вартість втрати якості та цінності предметів через їх пошкодження; б) вартість втрати якості та цінності предметів через їх загибель; в) вартість ...
Середньорічна вартість основних фондів збільшується на 610,9 тис.грн. або 7,95% в 2006 році і на 855,9 тис.грн....10,31% в 2007 році; вартість оборотних фондів зростає на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2006 році і на 401,6 тис.грн.
...треба, перш за все, оцінити вартість його залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел формування власного капіталу, повинні бути реалізовані можливості його ... Процес управління вартістю залученого капіталу за рахунок зовнішніх джерел характеризуються високим рівнем складності і потребує відповідної кваліфікації виконавців.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.