Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3174 за запитом вартість

...в) так (у разі якщо вартість матеріалів не перевищує 10,0 % від загального кошторису монтажних робіт); г) так у разі, якщо вартість матеріалів не перевищує 5,0 % від ...
...ріст, спрямовані на збільшення ринкової вартості. Модель економічного росту базується на 4 факторах: • ріст рентабельності продажів, що може бути досягнуте з використанням ціновій політиці, використанням ефекту ...8100 5600 8300 8300 30300 Вартість за 1 кг. (18,58 грн.) 150498 104048 154214 154214 562974 2005рік: загальна сума прибутку = 29061 х 18,58 = 539953,...
Завдання № 1 Нижче наведені дані про вартість основних засобів і випуск товарної продукції по промислових підприємствах за рік: Таблиця 1 Вихідні дані Номер підприємства Вартість основних фондів, гр. од.
Задача 1 Вам необхідно визначити майбутню вартість вкладу і суму складного відсотка за весь період інвестування за таких умов: первинна вартість вкладу – 5000 грн.
Розрахунок середньозваженої вартості капіталу ВАТ «Черкасихліб» 3. Використання дохідного підходу в оцінці вартості ВАТ «Черкасихліб» 4. Визначення вартості ВАТ «Черкасихліб» методом капіталізації його ...
Економічний зміст податку на додану вартість і його платники, об'єкти оподаткування 2. Ставки, порядок нарахування платежів податку на додану вартість Тема: Платоспроможність підприємства 1.
Поняття вартості фінансової інформації для прийняття організаційних рішень 3. Задача № 1 В таблиці 1 наведені показники дивідендів на акцію (DPS) прибутку на ...1 2 1 0 0 Визначити теперішню вартість прибутку, генерованого інвестиційним проектом за весь період життєвого циклу. 5. Задача № 3 Інвестиційний проект має слідуючі грошові потоки свого бюджету: ...
Задача Нарахувати амортизацію кумулятивним методом, обчисливши річні та щомісячні суми амортизації Вхідні дані: • первісна вартість об’єкта основних засобів – 14000 тис. грн.; • ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів – 800 грн.
Умова: ТОВ «Водолій» здійснює торговельну діяльність є платником податку на прибуток та податку на додану вартість. За другий квартал поточного року підприємством було здійснено наступні господарські операції (таблиця 2): Таблиця 2. Дата Зміст господарської операції Варіант 3 01.04. Залишкова вартість основних засобів (термін використання – 6 ...
...технічному аспекті Задача № 1 Визначте вартість сировини для виробництва 8 т , якщо втрати аміаку складають 5 %. Основна стадія: br /> Вартість br />br /> Задача № 2 Розрахуйте вартість ...
Завдання № 1 За даними щодо умовного підприємства, наведеними в таблиці, визначити: – загальну балансову вартість основних засобів з урахуванням індексації; – суму змін первісної вартості основних засобів у зв'язку з індексацією; – загальну суму амортизаційних відрахувань ...
Завдання № 1 A) Інвестор прийняв рішення фінансувати придбання об'єкта майбутньої діяльності (меблеву фабрику) вартістю 70 тис. доларів США. Б) Щорічне прогнозоване вільне від боргів надходження (за відрахуванням) складає 19,6 тис. доларів США.... Потрібно визначити чисту приведену вартість (NPV) і прийняти рішення на пропозицію інвестора – прийняти проект або відмовити за умови вирішення задачі: а) не враховувати дисконтування і ...
Витрати на транспортування – 6% від вартості обладнання. Монтаж обладнання – 18% від його вартості. Старе обладнання має термін експлуатації 10 років, його балансова вартість 32 тис.грн.
Ризик інвестування Завдання №1 A) Інвестор прийняв рішення фінансувати придбання об'єкта майбутньої діяльності (молокозавод) вартістю 60 тис. доларів США. Б) Щорічне прогнозоване вільне від боргів надходження (за відрахуванням) складає 16,8 тис. доларів США.... Потрібно визначити чисту приведену вартість (NPV) і прийняти рішення на пропозицію інвестора – прийняти проект або відмовити за умови вирішення задачі: а) не враховувати дисконтування і ...
...Другий рівень: Задача № 11 Визначте вартість сировини для виробництва 8 т , якщо втрати аміаку складають 5 %. Основна стадія: br /> Вартість br />br /> Задача № 21 Розрахуйте вартість ...
...на методику оцінки чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків В розрахунках податку на прибуток виходити із загальної ставки оподаткування прибутку (25%). В розрахунках теперішньої вартості: ставка дисконтування приймається на рівні ...
...Другий рівень: Задача № 11 Визначте вартість сировини для виробництва 8 т , якщо втрати аміаку складають 5 %. Основна стадія: br /> Вартість br />br /> Задача № 21 Розрахуйте вартість ...
Задача № 75 Розрахувати середньорічну повну вартість основних засобів підприємства на основі таких даних: (тис.грн.) Таблиця 1 Вихідні дані Показники Сума Первісна вартість основних засобів 4900 Введено в ...
Первісна вартість – 24000 грн. Ліквідаційна вартість – 6000 грн. Термін експлуатації – 4 роки. Розрахувати за кумулятивним методом та методом зменшення залишкової вартості (оформити ...
...майбутньої діяльності (фабрику пошиття одягу) вартістю 75 тис. доларів США. Б) Щорічне прогнозоване вільне від боргів надходження (за відрахуванням) складає 21 тис. доларів США.... Потрібно визначити чисту приведену вартість (NPV) і прийняти рішення на пропозицію інвестора – прийняти проект або відмовити за умови вирішення задачі: а) не враховувати дисконтування і ...
...Вихідні дані Показники Значення Первісна вартість обладнання, тис. грн. 104 Збільшення оборотного капіталу, тис. грн. 16 Річні експлуатаційні витрати: на придбання сировини 1,1 на оплату ...до попереднього року 6 Ринкова вартість обладнання на момент ліквідації проекту, % 30 Витрати, повязані з ліквідацією обладнання, тис. грн. 2 Спеціалістами підприємства підготовлений проект збільшення обсягів ...
...введено в дію нових фондів вартістю 1450 тис.грн. Обсяг продукції становив 12132 тис.грн., а загальна кількість працівників – 250 чол. Розрахувати середньорічну вартість основних фондів, фондовіддачу і фондомісткість ...
, зокрема, основні фонди мають вартість 20 тис. грн., вартість страхового захисту основних фондів становить 8% від страхової суми. Задача № 2 Балансова вартість промислової споруди з ...
...цьому ж місяці воно сплатило вартість сировини та матеріалів, вартість яких відноситься до складу валових витрат на суму 1000 грн (без суми ПДВ).
...кінець року Основні засоби: залишкова вартість 030 144 180 первісна вартість 031 180 225 знос 032 36 45 Довгострокові фінансові інвестиції 045 4,5 Усього по ...
...можливого доходу за угодою і вартість реалізації товарів. Задача № 2 Продукція постачається на експорт. Визначити ціну FOB і CIF, за умови нижченаведених даних в розрахунку на одиницю продукції: – вартість товару – 115 грн; – доставка в ...
Митна вартість товарів. Порядок її визначення. 4. Митні та тарифні пільги. Розкриваючи перше питання, необхідно виходити з того, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності ...мита; система групування товарів; митна вартість та методи її визначення; тарифні пільги; преференції. При висвітленні другого питання потрібно визначити поняття митих платежів та надати класифікацію платежів, ...
...витрат підприємства для визначення митної вартості в залежності від базисних умов поставки, визначити витрати, які включаються в ціну товару згідно з «Інкотермс 2000»....FCA (франко перевізник); в) CIF (вартість, страхування, фрахт); д) DAF (поставка до кордону). Витрати при імпортуванні товарів: – вартість товарів – 146 000 дол.
Концептуальні основи формування вартості активів на підприємствах 20 Оцінка активів підприємства у зв'язку з вимогами П(С)БО [79] 32 1.3....фінансової звітності; • дати оцінку формування вартості активів на предмет їх здатності забезпечити якісні вимоги до облікової інформації, які зазначені в Законі України “Про бухгалтерський облік і ...
Визначити майбутню вартість потоку платежів. ЗАДАЧА 2 Оцінити вплив на операційний прибуток зміни елементів операційного важеля через зміну обсягів продажу.... Визначити вартість залученого капіталу. Використовуючи вихідні дані, наведені у таблиці 1, визначити фактичну та граничну середньозважену вартість капіталу. Проаналізувати оптимальність структури капіталу.
...За планом фактично Кількість одиниць Вартість, грн. Кількість одиниць Вартість, грн І 10 1 1300 13 000 1400 14 000 ІІ 9 0,9 1500 13 500 ...
Повна первісна вартість основних засобів підприемства на початок року становила 500 тис.грн. В січні було введено в експлуатацію устаткування та передавальні пристрої ...в травні здійснено продаж устаткування вартістю 16 тис.грн. Визначити коефіціенти введення,вибуття та приросту основних засобів і їх середньорічну вартість 3).
Якщо вартість капіталу корпорації дорівнює 12%, знайдіть найліпший проект за критерієм індексу прибутковості (рентабельності інвестицій). Таблиця 1 Вихідні дані Час Проект А ... Його повна вартість включає всі додаткові витрати 10085 грн. Продаючи стару машину й додаючи готівку, Ви зможете заплатити 2085 грн.
...1)прямолінійний 2)зменшення залишкової вартості 3)прискореного зменшення залишкової вартості 4) кумулятивний Таблиця 2.1. Показники Значення Первісна вартість об’єкта,грн 1800,00 Ліквідаційна ...
...1)прямолінійний 2)зменшення залишкової вартості 3)прискореного зменшення залишкової вартості 4) кумулятивний Таблиця 2.1. Показники Значення Первісна вартість об’єкта,грн 1300,00 Ліквідаційна ...
...кінець року Основні засоби: залишкова вартість 030 144 180 первісна вартість 031 180 225 знос 032 36 45 Довгострокові фінансові інвестиції 045 4,5 Усього по ...
...br /> Задача № 2 Розрахувати середньорічну вартість кожного виду основних фондів та коефіцієнти оновлення і вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації за даними п.... Вартість сировини та матеріалів замовника тис. грн. 230 8. У складі собівартості товарної продукції матеріальні та прирівняні до них витрати складають ...
Вартість перевезення автомобілів залізницею по кожному із маршрутів наведено у таблиці 2. Побудуйте математичну модель, яка дозволить визначити кількість автомобілів, що ... Вартість перевезення автомобілів залізницею по кожному із маршрутів місто 1 місто 2 місто 3 місто 4 Місто А 75 40 80 ...
...історії виникнення грошей, розвитку форм вартості, сутності грошей та інших питань даної проблеми виділив такі основні поло ження. Гроші виникли стихійно, багато тисяч років тому....які притаманні повній, розвернутій формі вартості. Сутність грошей полягає в тому що це – специфічний товарний вид, з натуральною формою якого зростається суспільна функція всезагального еквівалента.
Залишкова вартість основних засобів (тис. грн.) за даними податкового обліку на 01.01.ц.р., в т.ч. 650 1 група (тис....декларацію про податок на додану вартість та декларацію про прибуток підприємства разом з додатками. Таблиця 2. Господарські операції за перший квартал поточного року № п/п Дата ...
...токарного верстату понесло наступні витрати:  вартість токарного верстату – 32000,00 грн. в т.ч. ПДВ;  транспортні витрати становлять 120,00 грн.... Ліквідаційна вартість дорівнює 6000,00 грн. Строк корисного використання 5 років. Токарний верстат використовується на підприємстві у виробничих цілях.
...отриманні заробітної плати: а) міра вартості; б) засіб обігу; в) засіб платежу; г) засіб накопичення; д) світові гроші. 3. Засоби виробництва це: а) комплекс речей, за ...у виробництві товару та свою вартість переносить на новостворений товар цілком протягом одного виробничого циклу; б) засоби праці та предмети праці, які обслуговують процес виробництва; в) ...
Властивості товару це: а) мінова вартість; б) вартість; в) споживча вартість; г) всі відповіді правильні; д) всі відповіді неправильні. 3. Виберіть форми приватної власності на засоби ...
...засобів виробництва; б) частка додаткової вартості, створеної в сфері виробництва, що її сплачує позичальник кредитору за використання позичкового капіталу; в) дохід на акцію; г) дохід на ... Властивості товару це: а) споживча вартість; б) мінова вартість; в) вартість; г) всі відповіді правильні; д) всі відповіді неправильні. 9. Зараз в Женеві ведуться переговори щодо ...
Вартість обробки виробу, грн 22,5 8. Роздрібна ціна од. виробу, грн 235 9. Торгівельна націнка, % 15 10. Вартість напівфабрикатів для продажу, тис.
...втрата засобами праці своєї споживної вартості; б) втрата вартості зважаючи на створення аналогічних, але дешевших машин; с) втрата засобами праці своєї вартості унаслідок випуску продуктивніших машин ….
Вартість обробки виробу, грн 30,8 8. Роздрібна ціна од. виробу, грн 238 9. Торгівельна націнка, % 15 10. Вартість напівфабрикатів для продажу, тис.
Вартість обробки виробу, грн 30,8 8. Роздрібна ціна од. виробу, грн 238 9. Торгівельна націнка, % 15 10. Вартість напівфабрикатів для продажу, тис.
...про повернення суми, що складала вартість комп’ютерів – 25000 грн.; стягнення штрафу – 10 000 грн.; відшкодування 40 000 грн. упущеної вигоди, тобто доходів, які воно не ...діями представник поклажодавця вказав, що вартість кави, яка знаходиться на складі значно перевищує суму заборгованості. Тоді зберігач запропонував АТ “Вінсент” отримати товар у певному обсязі, залишивши ...
...а) в межах 10% балансової вартості основних засобів на початок звітного року; б) більше 10% балансової вартості основних засобів на початок звітного року. 60000 10000 ? ?
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.