Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 487 за запитом введення

...організаційної структури управління підприємством, шляхом введення у торговий відділ посади менеджера з маркетингу, у обов’язки якого входитиме управління рекламною діяльністю підприємства на сонові проведення досліджень ...
Визначте наслідки введення 1% податку на вивезення позикового капіталу Розрахункове завдання У споживчий кошик входить три товари: А, Б, В у кількостях 10 ...
Основними напрямками діяльності товариства є: введення в дію виробничих потужностей, переважно топливно – енергетичного комплексу, об`єктів соціального призначення водопостачання, каналізації і інших об`єктів народного господарства, ...
...року 502,8 606,9 Введено в експлуатацію 03 за рік 202,7 103.5 4 Вибуло 03 за рік 82,1 52,9 5 Середньорічна ...
...1 Термин «проективная медика» был введен: Виберіть одну правильну відповідь a. Л.Франком b. Г.Россолимо c. Л.Бурлачуком d. Э.Сегеном e. Ч.
...кількість кредитів з нижчою ставкою Введення в роботу запропонованих заходів буде сприяти підвищенню ефективності кредитної роботи, допоможе підтримувати на високому рівні якість кредитного портфеля Перелік графічного ...
...праці – для цього пропонується:  при введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення ...
...директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників». Трудові норми Міжнародної організації праці Основні законодавчі та нормативно правові акти ...
Введення в роботу запропонованих заходів буде сприяти підвищенню ефективності кредитної роботи, допоможе підтримувати на високому рівні якість кредитного портфеля.
...Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996р. – ВВР України, 1997, №2 – ст. 5. 11.
...за реалізацію однієї пари були введені комісійні в розмірі 4 грн., то скільки пар взуття можливо було реалізувати щорічно, щоб отримати чистий прибуток в розмірі 15 ...
...боку держави, що полягає у введені примусових заходів щодо підприємства. Вид примусових заходів урегульований окремо кожною державою. Сюди входять: позачергова перевірка підприємства; обмеження комерційної діяльності підприємства ...
...збільшувала обсяги виробництва, а після введення стратегії агресивного маркетингу обсяги збуту зросли втричі. В компанії виділено 5 підрозділів менеджери яких внесли вагомий вклад в посилення конкурентної ...
...збільшувала обсяги виробництва, а після введення стратегії агресивного маркетингу обсяги збуту зросли втричі. В компанії виділено 5 підрозділів менеджери яких внесли вагомий вклад в посилення конкурентної ...
Основними напрямками діяльності управління є: введення в дію виробничих потужностей, переважно топливно – енергетичного комплексу, об`єктів соціального призначення водопостачання, каналізації і інших об`єктів народного господарства, ...
...вибуття, що означає, що вартість введених основних фондів значно перевищує вартість основних фондів, які вибули. Показник фондовіддачі основних фондів знижується в 2008 році на 0,43, що ...
...в залежності від співвідношеня обсягів введеня та вибуття ОЗ та інших факторів; 2)залишається незмінною,крім випадку проведеня порліпшення або часткової ліквідації та переоцінки ОЗ; 3)...
На підставі акту введена в експлуатацію обчислювальна техніка, отримана від АТ «Омега» 28. Визначити фінансовий результат роботи підприємства за місяць
...праці – для цього пропонується:  при введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення ...
На підставі акту введена в експлуатацію обчислювальна техніка, отримана від АТ «Омега» 28. Визначити фінансовий результат роботи підприємства за місяць
Введення в дію невстановленого устаткування збільшує випуск продукції. Характеристика використання наявного та встановленого устаткування показує, що всі фактичні показники перевищують планові, ...
грн за рахунок введення нового обладнання. Поряд з цим збільшились також рентабельність продажу та основних засобів. Для придбання сушильної камери підприємство є достатньо прибутковим, ...
...я має необхідний потенціал для введення дитини в суспільство і створенням передумов для самостійного розвитку нею власної соціальної компетентності. 16) Бікар’єрна сім’я – це: А) ...
Прогнозний обсяг реалізації продукції внаслідок введення в експлуатацію нового обладнання становитиме 68 987,16 тис. грн., прогнозний обсяг собівартості продукції становитиме 35 990,46 тис. грн.
...законопроекту про державний бюджет та введення його в дію. 10. Порядок формування та напрями використання резервного фонду бюджету. Мета формування та розмір резервного фонду бюджету.
На Хлистунівському щебзаводі введена в дію система подавлення пилу, проведена робота по герметизації викидів пилу в сортувальному та дробильному цехах.
Після введення митного оподаткування імпорту внутрішнє виробництво цукру в цій країні збільшилося до 2,4 млн. т, натомість імпорт скоротився до 0,4 ...
На підставі акту введена в експлуатацію обчислювальна техніка, отримана від АТ «Омега» 17500 28.Визначити фінансовий результат роботи підприємства за місяць
...достовірної інформації щодо обліку податків введені додаткові субрахунки другого порядку, які дозволяють якісно вести аналітичний облік по всіх податках. Аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами ...
...що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великому розмірі), слідчий ...
...К” на засадах маркетингу передбачає введення відділу маркетингу, розробку положення про відділ та посадових інструкцій працівників відділу. Також, ми розробили адресну рекламну кампанію та визначили оптимальну ...
...активізації товарно грошових відносин були введення Тюрго: Виберіть одну правильну відповідь a. всі відповіді правильні b. вільної торгівлі зерном і борошном та ліквідація монополії c.
Будинок повинен був бути введений у експлуатацію до 15 грудня 2005 року. Однак до 15 грудня 2005 року було зведено лише перший поверх будинку.
...1 Поняття "соціальна мобільність" було введено в науковий обіг: Виберіть одну правильну відповідь a. Дж.Мідом b. М.Вебером c. Т.Парсонсом d. П.
...наприклад, до 21 години, та введення системи гнучких цін в періоди, коли покупців в магазині найменше, а саме з 8 до 9 години ранку та з ...
; – у травні введено в дію основних виробничих фондів на суму 1 000 000 грн. – з 1 листопада вибуло основних фондів на суму – 500 ...
На підставі акту введена в експлуатацію обчислювальна техніка, отримана від АТ «Омега» 17500 28.Визначити фінансовий результат роботи підприємства за місяць
...педагогічній психології важливе значення має введене Л.С. Виготським поняття: a. “навчання йде попереду розвитку” b. “канал зворотного зв’язку” c. “коефіцієнт економності мислення” d.
...кваліфікаційного рівня робітників; зменшення строків введення в дію знову створених виробничих потужностей. Відповідно до інвестиційного задуму підприємство може збільшити обсяги виробництва і реалізації меблів починаючи випуск ...
Таким чином, введення в дію П(с)БО 30 „Біологічні активи” впливає на формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств і може чи збільшити, ...
...в обліку відразу після їх введення в інформаційну базу даних. Перелік табличного і графічного матеріалу Рисунок 1.1 Загальна схема документування грошових коштів в касі Таблиця ...
...тим, що проектом не передбачалось введення в дію нових основних засобів, а лише збільшення персоналу підприємства на дві особи. Перелік графічного матеріалу Рис.
...ділової кар’єри може стати введення комплексної оцінки для всіх категорій персоналу. З одного боку – це більша об’єктивність і підвищення мотивації, а з іншого – це ...
...тим, що проектом не передбачалось введення в дію нових основних засобів, а лише збільшення персоналу підприємства на дві особи. Перелік графічного матеріалу Рис.
...тим, що проектом не передбачалось введення в дію нових основних засобів, а лише збільшення персоналу підприємства на дві особи. Перелік графічного матеріалу: Рис.
грн за рахунок введення нового обладнання. Поряд з цим збільшились також рентабельність продажу та основних засобів. Для придбання сушильної камери підприємство є достатньо прибутковим, ...
Внутрішню ціну на продукт після введення імпортної квоти; Величину доходу, вилученого у споживачів і перерозподіленого державою на користь фірм імпортерів 2) Побудуйте графік наслідків квотування імпорту ...
в 2007 році (та введення їх в таку саму величину) та вибуття на 54,2 тис.грн. в 2006 році та 304,9 тис.грн.
), «Про введення старост на промислових підприємствах» (1903 р.), «Статут про промислову працю» (1913 р.). В них вперше одержали законодавче закріплення норми про ...
...покликані забезпечити прискорення й ритмічність введення в дію об’єктів, що споруджуються і реконструюються, скорочення термінів й підвищення якості виробництва. А в підсумку – досягти вищої продуктивності ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.