Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 566 за запитом вибору

...результат кожного з альтернативних варіантів вибору прийняті в умовах визначеності  мають декілька різних варіантів дій, з яких вибирається оптимальний багатоваріантні  пов’язані із прийняттям заходів стимулюючого ...уравлінських рішень  правило порівняння і вибору альтернатив, що визначає економічний і соціальний ефект – це: Критерій (оцінка) рішень  ресурсна результативність, отримана за результатами розробки або реалізації управлінських ...
1) Вступ 2) Теоретико методологічні підходи до визначення суті електоральної поведінки 3) Основні концепції електоральної поведінки : Соціологічна, соціопсихологічна, “раціонального вибору”, маніпулятивна 4) Чиники що впливають на електоральну поведінку 5) Виснавок уривок На основі проведених мною досліджень можна зробити такі висновки : ... 1) Вступ 2) Теоретико методологічні підходи до визначення суті електоральної поведінки 3) Основні концепції електоральної поведі...
Завдання №1 Інcтрукція до вибору професії Наведене нижче заняття було розроблено для того, щоб допомогти Вам порівняти ці типи характеристик робіт з Вашими інтересами і ...особистості, надання допомоги їй у виборі професії забезпечує: a. соціально економічний аспект управління профорієнтацією b. медико біологічннй аспект управління; профорієнтацією c.
Аналіз вибору споживача на основі ординалістської теорії 2.1 Ординалістська теорія вибору 2.2. Дослідження моделей поведінки споживача 2.3 Ефект доходу ...
Організація і порядок проведення виборів. Абсентеїзм. 4. Виборчі системи. С п и с о к л і те р а т у р и Конституційне ...законодавство: стан та перспективи розвитку // Вибори та демократія. – 2006. – № 4 (10) (№ 4). – C. 52 57. Георгіца А.З. Деякі теоретико методологічні проблеми вдосконалення виборчого процесу в ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Теоретичні засади вибору і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов твп «україна» 2.1 Організа...
...процесу постачання 1.3 Обгрунтування вибору постачальника 1.4 Аналіз моделей оптимальної партії замовлення та управління запасами Розділ 2 оцінка діючої системи забезпечення та використання матеріальних ...матеріальних закупівель та логістична концепція вибору постачальників 3.2 Застосування методів АВС та XYZ для кількісно – якісного аналізу забезпечення й використання матеріальних ресурсів 3.3 Розробка ...
Свобода вибору контрагента при укладенні цивільно– правового договору 2.3. Свобода вибору типу і виду договору 2.4.
Обґрунтування місця вибору підприємства.................................................21 2.5. Розрахунок потужності підприємства..........................................................23 Розділ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОГО АГЕНТА.............................25 3.1. Загальна характеристика стрептоміцетів........................................................ Обгрунтування вибору технологічної схеми отримання субстанції.........35 4.4. Технологічна схема виробництва н...
Під час ознайомлення зі списком виборців до виборів народних депутатів України, громадянин Валько виявив неточність в зазначених про нього даних. Він звернувся із заявою про недоліки ...
...2000” 3.1 Обґрунтування варіанту вибору підприємницького проекту 3.2 Обґрунтування параметрів проекту 3.3 Обґрунтування варіантів купівлі обладнання за рахунок кредиту банку Висновки Список використаної ...аналізу та підготовка рекомендацій по вибору політики корекції розвитку в межах виконуваної місії на найближчу та віддалену перспективу. Отже, економічна діагностика не тільки встановлює й адекватно ...
...підприємства харчової промисловості, надається право вибору господарчої діяльності, право вільної конкуренції, встановлення цін та інші права і можливості. Дослідження ринку харчових продуктів на принципах маркетингу забезпечує ... Вихідні дані вибору газет з ціллю розміщення реклами Корсунь Шевченківського плодоконсервного заводу. Таблиця 3.3. Вихідні дані для вибору радіо з ціллю розміщення ...
...аналіз чинного Закону України „Про вибори Президента України”. Слід вказати види виборів глави держави, за якою виборчою системою вони проводяться, які вимоги ставляться до кандидатів на ...
Організація та проведення виборів до BP 12. Постійний представник Президента України у Верховній Раді України, у Конституційному суді України, у Кабінеті Міністрів України 13.... Організація підготовки і проведення виборів Президента України 53. Голови місцевих державних адміністрацій, перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій 54.
...комісії скаргу про визнання недійсними виборів міського голови у зв’язку з тим, що: а) спостерігачі і довірені особи кандидата зафіксували понад 100 фактів порушень виборчого ...б) Стаценко, який став переможцем виборів, одночасно був зареєстрований кандидатом в народні депутати і кандидатом на посаду міського голови; в) для проведення передвиборної агітації Стаценко використовував ...
...підприємства харчової промисловості, надається право вибору господарчої діяльності, право вільної конкуренції, встановлення цін та інші права і можливості. Дослідження ринку харчових продуктів на принципах маркетингу забезпечує ... Вихідні дані вибору газет і журналів з ціллю розміщення реклами Корсунь Шевченківського плодоконсервного заводу. Таблиця 3.3. Вихідні дані для вибору радіо з ...
...цей час у країні проходили вибори до Національних зборів. Йому було відмовлено в праві голосувати у зв’язку з вказаними обставинами. Натомість К....Палати представників оголосила нові парламентські вибори. На першій сесії Парламенту після загальних виборів Палати представників було проголосовано за нову кандидатуру Прем’єр міністра, якого за пропозицією ...
...всіх параметрів, умов, ситуації для вибору оптимального рішення, а також неможливістю адекватного і точного врахування всієї, навіть доступної, інформації та присутністю імовірнісних характеристик поводження середовища; – наявністю ...подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити імовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі та відхилення від цілей.
...що у більшості сучасних країн вибори є ємним елементом суспільно політичного життя, представляючи собою основну форму волевиявлення населення та форму реалізації народного суверенітету як одного з ... Необхідно розкрити сутність виборів, а через неї і сутність виборчого права у всіх його значеннях та аспектах (об’єктивному, суб’єктивному, активному, пасивному).
...цей час у країні проходили вибори до Національ¬них зборів. Йому було відмовлено в праві голосувати у зв’язку з вказаними обставинами. Натомість К....предста вників оголосила нові парламентські вибори. На першій сесії Парламенту після загальних виборів Палати представників було проголосовано за нову кандидатуру Прем’єр міністра, якого за пропозицією ...
Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання....розкриває принципових методологічних підходів до вибору тих чи інших форм санації. Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що ...
...laws/show/1427 12 Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061 VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.... Вибори народних депутатів України : навчальний посібник / О. В. Марцеляк. – Х. : ПРОМЕТЕЙ ПРЕС, 2007. – 620 с. Марцеляк О.
Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передусім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання....розкриває принципових методологічних підходів до вибору тих чи інших форм санації. Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що ...
...визначити стратегiю поведiнки на парламентських виборах, тобто йти на вибори окремо чи у блоцi з iншими партiями, певна полiтична партiя вирiшила перевiрити, чи змогла б вона ...
форми звітності Question 5 Етап вибору програмного засобу передбачає: a. вибір програмного забезпечення b. оптимізацію обліку c. вибір технічних засобів Question 6 Для ефективної роботи програми ...контрольної номенклатури Question 5 При виборі номенклатури організації внутрішнього контролю господарської діяльності, яка здійснюється у вигляді перевірки (ревізії), особливу увагу приділяють a.
...первинних документів Question 5 Етап вибору програмного засобу передбачає: a. вибір програмного забезпечення b. вибір технічних засобів c. оптимізацію обліку Question 6 Для ефективної роботи програми ...контрольної номенклатури Question 5 При виборі номенклатури організації внутрішнього контролю господарської діяльності, яка здійснюється у вигляді перевірки (ревізії), особливу увагу приділяють a. плани виробництва b.
До головних цілей вибору засобу виходу на зовнішній ринок не відносять: проведення товарообмінних операцій; збільшення обсягів продажу; мінімізація витрат; встановлення виробничих контактів 106.... Основним елементом вибору методу виходу на зовнішні ринки вважається: дослідження ринків; пошук партнера; дослідження цін; вибір контрагента 108.
Обгрунтування вибору ринку дитячого харчування 2. Проведення сегментації цільового ринку і оцінка власних можливостей 3. Обгрунтування вибору цільових сегментів ринку 4.
Основні положення теорії споживчого вибору 2. Оптимізація вибору споживача: кардиналістський та ординалістський підходи 3. Особливості поведінки споживача в умовах невизначенності Висновки Список використаних джерел
Основні положення теорії споживчого вибору 2. Оптимізація вибору споживача: кардиналістський та ординалістський підходи 3. Особливості поведінки споживача в умовах невизначенності Висновки Список використаних джерел
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи декомпонування корпоративної стратегії підприємства 1.1 Сутність і чинники вибору стратегії підприємства 1.2 Особливості декомпонування стратегії підприємства 1.3 Формування і аналіз стратегічних альтернатив Розділ 2 Особливості побудови корпоративної ...України Розділ 3 Пропозиції щодо вибору ефективних альтернатив стратегічного набору підприємств Висновки Список використаної літератури Додатки
Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії 5. Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського підходу Висновки Список використаної літератури
За результатами виборів Палати громад Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії консервативна і лейбористська партії не отримали більшості мандатів, необхідної для ...наданої компетенції, і про проведення виборів нового складу Парламенту Шотландії. Голова Парламенту Шотландії відмовився виконувати це розпорядження, вказуючи, що, по перше, прийняття подібних актів не входить ...
ЗАДАЧА 1 Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): за цінами на міських ринках; інвестиційної привабливості об”єктів спортивно оздоровчого комплексу міста; слухачів заочного відділення післядипломної освіти; ... ЗАДАЧА 1 Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): за цінами на...
...епохи Романського періоду та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки Література
Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки Література
Критерії ефективного вибору сегмента ринку 1.4. Сутність й основні завдання маркетингових досліджень ринкових можливостей підприємства 1.5.... Обґрунтування вибору діяльності фірми 2.2. Формулювання цілей фірми та аналіз конкурентного середовища 2.3. Сегментація ринку і вибір цільового ринку 2....
Вибори в Україні: поняття і основні принципи. 5. Види виборів і виборчих систем. 6. Згрупуйте повноваження Президента України. 7.
Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки Література
...1 грудня 1991 року й вибори Президента України 3. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності 4. Зовнішня політика незалежної України її міжнародні зв'язки 5. Вибори Президента України 2004 р.
Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки Література
Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі образу та макіяжу 1.3. Розробка моделі схеми образу відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу ... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання макіяжу Висновок Додатки Література
Характеристика епохи Директорії та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки Література
Пропозиції щодо підвищення економічної доцільності вибору інвестиційного проекту Висновки Список використаних джерел Об’єктом дослідження є Смілянське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельно виробниче підприємство „Україна», утворено ...вибрати два правильних підходи у виборі між лізингом та придбанням активу з врахуванням податкових платежів (податку на прибуток), що впливає на вибір форми фінансування.
КМР Творче завдання (ви складаєте програму на дві обрані вами нозології, на окремому аркуші коментуєте) На основі теоретичних знань розробити програму(за вибором та зразком) і оформити відповідно до поданого в методичних вказівках прикладу. Обґрунтувати вибір індивідуальної, групової (в закритій або відкритій групі) ... Обґрунтування вибору форми роботи, режиму проведення занять. 3. Вимоги до комплектування груп дітей з особливими потребами для проведення корекційної р...
...епохи Романського періоду та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки Література
Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання необхідних для виконання зачіски Висновок Література Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3
Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.... Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки Література
...обранню небажаного кандидата, в день виборів роздала окремим виборцям бюлетені, з умовою заплатити винагороду за «правильне» голосування. Кваліфікуйте дії Д. 3адача 2 Зобов’язаний рішенням суду ...
...правової регламентації організації та проведення виборів в Україні. 4. Основні процедури виборів в Україні. 5. Поняття референдуму і його види. 6.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.