Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 8444 за запитом вид

Які ви знаєте види праці? 10. Чим відрізняється творча праця від розумової? Тема 2: Історія становлення соціології праці як науки Контрольні питання до теми ... Які види відчуження виділяє К.Маркс? 4. Які типи солідарності описує Е.Дюркгейм? 5. Як релігія впливає на розвиток економіки з точки ...
Інші (нетрадиційні) види засобів забезпечення виконання зобов'язань.....112 Підрозділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР.....132 Глава 3. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ВИДИ.....132 1.
...положении, лишаются лицензий по убыточным видам деятельности Question 2 В чём особенность санационного аудита? a. Анализируются мероприятия по преодолению финансового кризиса b.... Различного вида организационные мероприятия по улучшению финансового положения предприятия b. Изменение формы собственности предприятия c. Различного вида финансовые мероприятия по улучшению финансового ...
...подальшій деталізації в залежності від виду діяльності підприємства b. не підлягають подальшій деталізації c. підлягають подальшій деталізації Question 5 Складні облікові номенклатури: a....подальшій деталізації в залежності від виду діяльності підприємства Question 6 Розробка облікових номенклатур є базою для розробки: a. первинних документів b. форм звітності c.
...стосунків на основі розвитку всіх видів сумісництва d. Покращення матеріального становища Question 10 Подібність сімейних цінностей, функціонально рольова узгодженість, соціально рольова адекватність у сім’ї, емоційна ...За ступенем небезпеки виділяють такі види конфлікту: a. Незагрозливі, загрозливі, особливо загрозливі b. Усі варіанти вірні c. Відкриті, неявні d. Актуальні, прогресуючі Question 7 Вкажіть основні ...
Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти життя. 2. Поняття, види та ознаки вбивства. 3. Види вбивства залежно від мотиву вчинення умисного ...
...в Україні План Поняття і види виборів в Україні. Поняття і принципи виборчого права. Поняття та види виборчих систем. Поняття та основні стадії виборчого процесу в ...
...відносин 5 Суспільне виробництво, його види 6 Поняття товару 7 Властивості товару 5 Товарне виробництво 9 Теорія попиту і пропозиції, що визначає цінність товару 10 Cутність ...гривні 16 Поняття ринку 17 Види ринку 18 Функції ринку 19 Межі дії ринкового механізму 20 Сутність повноцінного ринку України 21 Цінні папери: акції і облігації ...
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 14 кг., сировини другого виду 4 кг.
...страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2. Існують такі галузі страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) відповідальності. 3. Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій ...
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 12 кг., сировини другого виду 4 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 16 кг., сировини другого виду 9 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 4 кг, сировини другого виду 5 кг, сировини третього виду – ...
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 14 кг., сировини другого виду 14 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 15 кг., сировини другого виду 5 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 13 кг., сировини другого виду 4 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 15 кг., сировини другого виду 4 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 8 кг., сировини другого виду 6 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 6 кг., сировини другого виду 4 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 6 кг., сировини другого виду 3 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 4 кг., сировини другого виду 5 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 5 кг., сировини другого виду 8 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 8 кг., сировини другого виду 6 кг.
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду – 3 кг, сировини другого виду – 2 кг, сировини третього виду – ...
...А і В використовується три види сировини. Виробництво одиниці продукції А потребує витрат сировини першого виду 6 кг., сировини другого виду 2 кг.
Інші види умислу у практиці та теорії кримінального права. Відповідь на перше питання теми слід починати із ви¬значення вини в КК ...поділу її на форми і види, показати важливість такого поділу, а потім, виходячи із тексту ст. 24 КК України, дати дефініцію умислу, вказати його види.
Охарактеризуйте види цивільної юрисдикції 5. Визначте загальні правила визначення юрисдикції суду Контрольні питання до теми 3 1.... Поняття і види третіх осіб Варіант 6 1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору 2.
Визначення та види фінансових активів та їх властивості. 27. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства. 28. Види рахунків підприємств в установах банків.
– 2 ге вид., випр. І доп. / Кобилянська О.І. – К.: Знання, 2007. – 471 с. 17. Хом’як Р.Л.... — 3 тє вид. / Сопко В.В. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с. 41. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: підруч ник.
...виробничої, господарської, комерційної та інших видів діяльності c. збутовий процес Question 8 На виході процесу функціонування організації знаходиться: a. матеріали, робоча сила b.... направленість видів управлінської діяльності на об'єкт, яким управляють, та фактори зовнішнього середовища c. горизонтальний розподіл управлінської праці d.
...перевищує двох тижнів Question 7 Види заохочення за особливі трудові заслуги: a. нагородження орденами, почесними грамотами, медалями, присвоєння почесних звань та звання кращого працівника з певної ... ні Question 4 Які види заохочення можуть застосовуватись до працівників? a. будь які заохочення b. будь які заохочення, що містяться в Типових правилах внутрішнього трудового ...
Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти життя. 2. Поняття вбивства, його види та ознаки. 3. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки ...
«Державне управління як вид соціального управління» 4. «Суб’єкти державного управління, основні риси їх діяльності» 5. «Взаємозв’язок державного управляння з політичною владою» 6.... «Види державних службовців їх права і обов’язки» 7. «Відповідальність державних службовців» Задача до теми 5 Розглянувши справу про злісну непокору ...
...митних правил як одного з видів адміністративних правопорушень. Види адміністративних стягнень. 2. Види порушень митних правил. 3. Провадження у справах про порушення митних правил.
...митних правил як одного з видів адміністративних правопорушень. Види стягнень за порушення митних правил. 2. Види порушень митних правил. 3. Провадження у справах про порушення митних ...
...неї кримінального покарання або інших видів впливу кримінально правового характеру. c. відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням суспільно шкідливого діяння і застосуванням до особи, ...його вчинила, штрафу або іншого виду впливу державно правового характеру; Question 2 Особливо тяжкими є ті злочини, за які призначається покарання у виді: a.
...2 Аналіз собівартості продукції за видами діяльності 2.3. Аналіз собівартості за видами продукції 2.4. Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості продукції Розділ 3 пропозиції ...
Види місцевих позик та їх характеристика. 9.Індекс відносної податкоспроможності: економічна сутність, методи розрахунку. 10Економічна сутність фінансової незалежності органів самоврядування. 11....Види та порядок проведення податкових перевірок. 19.Методи нарахування амортизації при оподаткуванні податком на прибуток підприємств. 20.
Дністер було зібрано 99 видів рослин,які належать до 33 родин. Серед них 45 видів лікарських рослин, які належать до 22 родин.
Поняття та окремі види застав. Предмет застави. Заставодавець. Заставодержатель. 14. Припинення права застави 15. Припинення зобов'язання та його види 16.
Вибір виду транспорту, що забезпечує у визначених умовах найбільшу економічну ефективність, передбачає порівняння ряду варіантів та потребує значних витрат часу....графіку областей ефективного використання різних видів транспорту. Такий графік дозволяє зменшити кількість варіантів, які потрібно розглядати, але не дає підстав для остаточного вибору конкретного виду транспорту, ...
Розрізнюють три види кризи: стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху); криза прибутковості (перманентні збитки вихолощують класний ... Між розглядуваними видами кризи існують тісні причинно наслідкові зв’язки: стратегічна криза спричинює кризу прибутковості, яка, у свою чергу, приводить до втрати підприємством ...
Question9 Какой вид ведущей деятельности характерен для раннего возраста: a. предметно манипулятивная деятельность; b. непосредственно эмоциональное общение с матерью; c....формируются возрастные новообразования и последующий вид ведущей деятельности. c. деятельность, в которой происходит развитие определенных сторон психики на определенном этапе возрастного развития; Question12 С какой стадией ...
розміщення трудового потенціалу за різними видами ознак (зайняті, не зайняті, за видом та режимом праці, за рівнем кваліфікації і т. ін.) b.
...постачальників і покупців, а також видів вкладення засобів, страхування майна, і такий при йом компенсації ризику як моніторинг конкурентного, соціально економічного і нормативно правового середовища....базі виявлення непередбачених витрат по видах витрат, наприклад, на заробітну плату у виді змушеного простою бригад, додаткові витрати на пе реустаткування у випадку різкої зміни структури ...
...їх на ефективне виконання певного виду діяльності c. наявні, конкретні обставини, які характеризують психічний стан суб’єкта, відношення до розв’язуваної проблеми d. цілеспрямоване модифікування того чи іншого виду людської діяльності Question 15 Балів: ...
Для цього є m видів ресурсів в обсязі bi кожного ( ). Відома норма витрати кожного виду ресурсу на одиницю кожного виду виробів aij ( ; ).
Поняття та види конкурентоспроможності 1.2. Формування стратегії конкурентоспроможності і фактори, що на неї впливають 1.3. Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції 1.4 ...вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково технічного прогресу, ...
...України План Поняття, сутність і види конституційного контролю. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування Конституційного Суду України.... Слід визначити види конституційного контролю за різними критеріями. Визначити статус Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.
жоден з видів, що зазначені серед варіантів відповіді; 3) торгівля молоком та молочними товарами; 4) торгівля товарами для немовлят. 2....зросте або зменшиться, залежно від виду основних засобів, ступеня їх зносу та інших факторів. 4) ВК не зміниться (проведення даної індексації прямо не впливає на величину ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.