Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 8444 за запитом вид

Поняття та види господарських правовідносин 1.2. Характеристика методів регулювання господарських відносин РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН 2.1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин 2....
ВАРІАНТ 16 Тема: Помилка у кримінальному праві: поняття та види План 1. Поняття та значення помилки, як самостійного кримінально правового інституту. 2. Поняття, характеристика та види юридичної помилки. 3.
Види співучасників. Критерій розподілу співучасників на види. Підстави та межі відповідальності співучасників. Основний та додатковий списки літератури та матеріали судової практики: ...
Варіант 26 Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми 1. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками. 2.
ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕАЛІВ ПОШИРЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ ПЛАЗУНІВ УКРАЇНИ 5 1.1. Ряд Змії (Serpentes) 5 1.2. Ряд Ящірки (Sauria) 6 1.3....2 ХАРАКТЕРИСТИКА РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ ПЛАЗУНІВ 10 1.1. Ряд Ящірки (Sauria) 10 1.1.1. Характеристика Гекона середземноморського Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870) 10 1....
Поняття, мета, особливості та види адміністративних стягнень. Загальні правила накладання стягнень. 2. Характеристика провадження в справах про адміністративні правопорушення. Задача №. 1.... До якого виду відповідальності можна притягти Коваля за здійснені ним вчинки? Задача № 3. Сержант міліції Храмко перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння і ...
Види усиновлення» Студента 2 курсу магістратури Київ 2014 План Вступ І. Поняття усиновлення ІІ. Способи усиновлення ІІІ. Види усиновлення Висновки Список джерел Вступ ...
...язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Філософське обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі. 2.... Види причинного зв’язку: необхідний та випадковий, безпосередній та опосередкований, їх характеристика та значення. 4. Причинний зв’язок, труднощі його фактичного ...
Представництво за довіреністю, його види……..…………………..….13 РОЗДІЛ ІІІ. Строки дії довіреності в цивільному праві…………….…………...…21 ВИСНОВКИ………………………………………….…………………………..……29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………......поняття цивільного процесуального представництва; проаналізувати види цивільного процесуального представництва; здійснити порівняльний аналіз способів реалізації цивільного процесуального представництва у господарському та кримінальному процесах та виз...
Види деструктивної поведінки 15 1.3. Основні підходи до розуміння злочинності 23 РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РОЗУМІННЯ ЗЛОЧИННОСТІ З ПОЗИЦІЇ ... Властивості злочинності як виду деструктивної поведінки. Соціально психологічний механізм злочинної поведінки 32 2.2. Проблема інституціалізації кримінальної поведінки та її окремих видів 40 2....
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИДІВ АРБІТРАЖНИХ УГОД 2.1. Види арбітражних угод 2.2. Арбітражне застереження як вид арбітражної угоди РОЗДІЛ 3.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИДІВ АРБІТРАЖНИХ УГОД 2.1. Види арбітражних угод 2.2. Арбітражне застереження як вид арбітражної угоди РОЗДІЛ 3.
ВИДИ ТА ФОРМИ ПРАВОЧИНІВ 2.1 Класифікація правочинів 2.2 Форми правочинів РОЗДІЛ 3. ВИДИ НЕДІЙСНИХ ПРАВОЧИНІВ 3.1.
Загальна характеристика штрафу як виду покарання за чинним КК України Розділ 2. Штраф як вид покарання в санкціях статей Особливої частини КК України» 2.1.
Види угод: 4.1. Бартерні угоди; 4.2. Компенсаційні угоди; 4.3. Крупномасштабні операції на компенсаційній основі; 4.4.... Види транспортних документів; 7.1. Коносамент; 7.2. Види коносаменту; 7.2.1. Рейсовий коносамент; 7.2.2.
Ознаки та види господарських правовідносин 2.1. Ознаки господарських правовідносин 2.2. Розмежування господарських і цивільних правовідносин 2.3. Види господарських правовідносин Розділ 3.
ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН…………………….…..…25 3.1. Види цивільних правовідносин в залежності від економічного та юридичного змісту правовідносин……………………………………………..…25 3.2.
...основи поділу форм вини на види……...............................17 2.1. Види умислу та їх характеристика....................................................................17 2.2. Необережність та її види....................................................................................22 2.3.
...основи поділу форм вини на види…………….………23 2.1. Види умислу та їх характеристика……………………………………..……..23 2.2. Поняття необережності та її види…………………………………….………28 Розділ 3.
ВИДИ ВІДПУСТОК..................................................................................15. 2.1. Щорічна основна відпустка, порядок її надання........................................15. 2.2. Додаткова відпустка за роботу із шкідливими та ... Одним з видів такого часу є час відпустки. Враховуючи викладені обставини, законодавець приділяє цьому моменту величезне значення. Конституційне закріплення права трудящих на щорічну ...
Поняття та види одиничних злочинів 10. Поняття та види множини злочинів 11. Сукупність злочинів і їх види Висновки Список використаної літератури
...класифікації співучасті на форми й види, виникає питання про відповідальність за співучасть, у тому числі за підбурювання. Останнім часом деякі вчені знову порушують питання про можливості ...підбурювання до здійснення злочину як вид співучасті, а також соціальна обумовленість, ефективність, необхідність і достатність кримінально правових норм, що забезпечують притягнення до кримінальної відповідальності за підбурювання.
Поняття і види підвідомчості справ. Поняття "юрисдикція" (від лат. Jurisdiction) у тлумачних словниках розглядається, по перше, як право чинити суд або право вирішувати ... Адміністративна юрисдикція є не тільки видом юрисдикції взагалі, але й складовою частиною виконавчо розпорядчої діяльності органів державного управління, а саме специфічним різновидом правоохоронної діяльності.
1. Оборотні кошти підприємства їх економічна суть та організація.. 2. Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів . 3.
Юридична відповідальність як вид соціальної відповідальності 1.1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності 1.2. Принципи юридичної відповідальності Розділ ІІ. Види юридичної відповідальності 2.1.
Поняття, способи, види і цілі кримінологічного прогнозування. Боротьба зі злочинністю не буде ефективною, якщо не звертатися до прогнозів розвитку цього негативного явища у ...окремих її форм, груп чи видів злочинів або вірогідності вчинення злочину окремою особою. Кримінологічне прогнозування являє собою процес науково обґрунтованого пізнання майбутнього рівня, динаміки і структури ...
В сучасній Україні поширені такі види економічного контролю за діяльністю підприємств, в тому числі контролю за витратами і доходами: державний, контроль власника (внутрішньогосподарський (внутрішньофірмовий) контроль), аудиторський (...на замовлення власника, контроль окремих видів (напрямків) діяльності підприємства.
Види рецидиву злочинів. Відмежування рецидиву від інших видів множинності злочинів. Кримінально правове значення рецидиву. Основний та додатковий списки літератури: Бажанов М.
Лізинг як вид господарської діяльності 1.1. Суб'єкти та об'єкти лізингу 1.2. Види лізингу 1.3.
Зміст Вступ………………………………………………………………………….………4 Розділ 1. Сутність покарання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю………………………………………………………6 1.... Види позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю………………………………………………………………………..….10 Розділ 2. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною ...
Її види. Злочинна самовпевненість. Її інтелектуальний і вольовий моменти. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу. Злочинна недбалість та її критерії.... Необережність та її види: Текст лекцій. – Харків: УкрЮА, 1991. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж, 1974.
3 1 Поняття і види часу відпочинку.............................................................. 1.1 Поняття відпочинку........................................................................... 1.2 Види часу відпочинку....................................................................... 1.3 Святкові і неробочі дні...................................................................... 4 Висновок...............................................................................
Поняття спілкування як виду комунікативної діяльності 2. Функції спілкування 3. Види спілкування 4. Невербальні засоби спілкування, їх характеристика 5.
Робота по темі : " Загальні види покарання", робота написана з врахуванням нещодавних змін в кримінальне і кримінально процесуальне законодавство України, я студент одного з найкращих юридичних ... Робота по темі : " Загальні види покарання", робота написана з врахуванням нещодавних змін в кримінальне і кримінально процесуальне законодавство України, я студент одного з найкращих юридичних ВУЗІВ країни, в даній курсові роботі дана характернистика загальним видам покарання, д...
Державний борг та його види 1.1. Поняття державного боргу 1.2. Види державного боргу 1.3. Ефект «витіснення» Розділ 2.
Поняття та види забезпечення виконання зобов’язання……......…....6 Розділ 2. Характеристика видів забезпечення виконання зобов’язань…........11 2.1. Неустойка………………………………………………………………...….11 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІВ ТА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 1.1. Сутність поняття фінансового контролю та його значення 1.2.... ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТУ ЯК ВИДУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 2.1. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) України 2.2. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, ...
ВИДИ ЗАМОВЛЕНЬ НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ, ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 1. Ринковий наказ. 2. Лімітований (обмежений) наказ. 3.... ВИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ. ОСОБЛИВОСТІ ВЕКСЕЛІВ. 1. Простий вексель. 2. Переказний вексель (тратта). 3. Функції векселів (кредитна, розрахункова, похідна). 4.
Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Податок на прибуток підприємств 5 1.1. Об'єкт оподаткування 5 1.2....ставками та оподаткування операцій особливого виду 14 2.1. Ставки податку та строки сплати 14 2.2. Оподаткування операцій особливого виду 19 2.3.
... Т е м а 5. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОВАРІВ План 1.
Індукція, її види, структура умовиводів, правила побудови умовиводів. 2. Виповніть операції: узагальнення, визначення та поділу (за будь якою підставою) поняття „злочин проти особи”, „... Визначіть вид та логічну форму висловлювання, запишіть його у вигляді формули: „Якщо природні права людини не обмежити розумним договором, то людство впаде ...
Характеристика, форми та види злочинів, пов’язаних з розкраданням майна.............................................................................................................................6 1.1. Юридична характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням майна.......6 1.2. Форми та види злочинів, пов’язаних з розкраданням ...
Поняття правопорушення, його ознаки та види 1.1. Поняття правопорушень 1.2. Склад правопорушення та характеристика його елементів 1.3. Види та ознаки правопорушень Розділ 2.
ВАРІАНТ 11 Тема: Суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види План 1. Законодавче визначення та ознаки суб’єкта злочину. 2. Фізичність, як ознака суб’єкта злочину. 3....суб’єкт злочину та його види. Література 1. Беро М.П. История развития понятия невменяемости: Учебно методическое пособие / Донецк: УкрНТЭК. 2001. 2. Бурдін В.
Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності. Розкриваючи теоретичне питання роботи по перше слід звернутися до загальних положень Господарського кодексу України щодо поняття патентування підприємницької ...правові засади патентування підприємництва, вказати види підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню. Після цього слід охарактеризувати зміст торгового патенту, порядок придбання торгового патенту та користування ним.
Об’єкт злочину: поняття, види, значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2.... Види об’єктів злочину. Кримінально правове значення загального, родового та безпосереднього об’єкта злочину. 4. Поняття предмета злочину та його місце ...
Сутність контрольного спостереження, його види та застосування. 4 2.Візуальний та автоматизований вид контрольного спостереження за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців 7 ...
...Вступ Розділ I Поняття та види органів держави Розділ II. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні 2.1....літератури Розділ I Поняття та види органів держави. На підставі Конституції саме держава визначає сис¬тему державних органів. Тому орган держави — це певна державна інстанція, яка ...
Злочинна самовпевненість як вид необережності …………………… 14 III. Злочинна недбалість як вид необережності. Казус …………………. 19 IV. Класифікація необережних злочинів ………………………………… 24 Висновки …………………………………………………………………… 29 Література …………………………………………………………………. 31
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.