Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 8444 за запитом вид

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………..……....3 4 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 1.1.
Вступ Розділ 1. Поняття про документознавство як наукову дисципліну 1.1 Основні етапи розвитку документознавства 1.2 Об’єкт ...
Вступ 1. Емоційне життя людини 2. Емоції й почуття 3. Емоційні стосунки Висновки Список використаної літератури
Вступ.........................................................................................................................3 Розділ І Поняття державного кредиту та його функцій 1.1. Державний кредит як економічна категорія...........................................4 1.2.
Зміст br />br /> Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 5 1.1. Сутність, значення і предмет правового регулювання 5 ...
ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ І. Поняття та зміст економічної системи, її структурні елементи РОЗДІЛ ІІ. Типи економічних систем РОЗДІЛ ІІІ.
Вступ 1. Поняття, ознаки та структура адміністративно правових норм 1.1. Структура адміністративно правових норм 1.2.
Зміст Вступ 1. Методи управління витратами 2. Особливості застосування методу калькулювання витрат за функціями 3.
Вступ. 1. Залізничний транспорт. 2. Автомобільний транспорт. 3. Морський транспорт. 4. Річковий транспорт. 5. Авіатранспорт. 6. Трубопровідний трансорт. Висновок.
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні засади обліку витрат і калькулювання собівартості 1.1. Економічна сутність витрат 1.2.
один з видів понять 2 Термін це: Виберіть одну правильну відповідь a. результат узагальнення понять b. структурний елемент операції поділу понять c.... один з видів визначення понять e. слово (іноді група слів), яке має одне смислове і одне предметне значення 3 Вкажіть вид поняття "правопорушення" ...
ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....43 1. Поняття цивільних правовідносин.....43 2. Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин.....44 3.... Види цивільних правовідносин.....50 Глава 5. ФІЗИЧНА ОСОБА.....51 1. Загальні положення про фізичну особу.....51 2.
Розпорядники бюджетних коштів, їх види та повноваження. Інструкції до бюджету та бюджетний запит 1З. Доходи державного бюджету та джерела його наповнення.... Методологічні основи збалансованості Державного бюджету: Види бюджетного дефіциту, їх характеристика. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету, їх суть. Механізм секвестру витрат державного бюджету. 17.
Правова класифікація зобов'язань на види і критерії її здійснення. 4. Поняття і види підстав виникнення зобов'язань. 5. Заміна суб'єктів зобов'язання. 6.
...страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2. Існують такі галузі страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) відповідальності. 3. Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій ...
Поняття та види органів держави 2.23. Місце і роль правоохоронних органів у структурі державного апарату 2.24.... Поняття та види соціальних норм 3.7. Норми права в системі соціальних норм 3.8. Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії ...
Кредит: форми, види і джерела його формування 1.3. Особливості кредитування будівництва, капітальних вкладень і в режимі овердрафт 1.4.... Критерії і види аналізу банківського балансу 1.9. Особливості планування доходів і витрат банківської установи 2. Фінансовий аналіз кредитування юридичних та фізичних осіб ...
Які види менеджменту використовуються в страховій діяльності? 5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку менеджменту страхової діяльності в Україні. 6....проявляється сутність та які є види фінансового моніторингу? 6. Місце фінансового моніторингу в системі управління ризиками страховика. Завдання 9 1. Чим викликана необхідність та як здійснюється ...
Види криміналістичної ідентифікації 15. Встановлення групової приналежності окремий метод науки криміналістики 16. Методика групофікації та ідентифікації 17.... Основні види криміналістичного обліку Розділ 3.Криміналістична Експертиза 1. Класифікація судових експертиз 2. Види експертних досліджень, що відносять до криміналістичних 3.
...положении, лишаются лицензий по убыточным видам деятельности Question 2 В чём особенность санационного аудита? a. Анализируются мероприятия по преодолению финансового кризиса b.... Различного вида организационные мероприятия по улучшению финансового положения предприятия b. Изменение формы собственности предприятия c. Различного вида финансовые мероприятия по улучшению финансового ...
впровадженням нових технологій та нових видів техніки b. загальним світовим характером стандартизації? c. розвитком національних систем стандартизації d. розвитком інформаційних технологій Question 10 Чим характеризується ІV ... впровадженням нових технологій та нових видів техніки Question 11 Термін “стандартизація” означає: a. оптимальний ступінь упорядкування в певній галузі b. діяльність з метою досягнення оптимального ступеня ...
Поняття і види цивільного судочинства.....54 § 2. Стадії цивільного судочинства.....57 Глава 4. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.....60 § 1.... Поняття, ознаки і види третіх осіб у цивільному процесі.....91 § 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.....92 § 3.
...2 В Україні випускають наступні види соляної кислоти: a. технічну, концентровану b. технічну, технічну синтетичну c. концентровану, розбавлену Question 3 Полімери отримують наступними методами: a.... класи Question 3 За зовнішнім видом лакофарбові покриття поділяють на: a. всі відповіді правильні b. марки c. класи Question 4 Лісові матеріали класифікують за такими ознаками: ...
Види ринків. Основні суб’єкти ринкової ек ки. Модель кругообігу продуктів, ресурсів та доходів в ринковій ек ці. 9.... Виникнення та сутність грошей, їх види та функції. Рівняння грошового обігу І.Фішера. Основні функції центрального банку. 14. Власність як економічна категорія та основа ринкової економіки.
Поняття, сутність і види собівартості продукції. Показники собівартості 1.3. Поняття та формування кошторису виробництва 1.4 Собівартість окремих видів продукції Розділ 2.
Види прямих та непрямих податків. Основні види фінансових ризиків. Інвестиційні ризики. Методи управління кредиторською заборгованістю. Послуги андеррайтингу Види податків за рівнем ...
...5 Страхування по кожному з видів соціального ризику може бути організоване на засадах a. обов'язкових b. добровільних c. факультативно обов'язкових Question 6 Гарантійна функція ...бюджету України Question 15 Основними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, що вже здійснюються в Україні, є: a. медичне страхування b. страхування на випадок безробіття c.
ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....96 1. Поняття цивільного правовідношення.....97 2. Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин........ Види цивільних правовідносин.....108 ГЛАВА 6. ФІЗИЧНА ОСОБА.....110 1. Загальні положення про фізичну особу.....111 2.
Господарська діяльність це: А) вид суспільних відносин, що об'єктивно потребує та піддається юридичної регламентації; Б) найважливіший вид суспільних відносин, що має принципове значення для ...
Конкурентні переваги: поняття , види та методи аналізу. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища у стратегічному управлінні. Зміст аналізу макрооточення організації при розробці стратегії.... Стратегія диференціації: зміст, види, необхідні ринкові умови, ризики для підприємства. Стратегія низьких витрат: зміст, необхідні ринкові умови, ризики. Шляхи зменшення витрат підприємства.
Для відгодівлі худоби використовують два види кормів I і II. У одному кілограмі корму I міститься 5 одиниць поживної речовини А і 2,5 одиниць поживної ...треба щоденно використовувати кормів кожного виду на одну тварину, щоб витрати були найменшими, якщо вартість 1 кг кожного виду корму дорівнює 2 грн? 3.
...та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. Страхові компанії залучають кошти шляхом продажу страхових полісів, фінансують великі корпорації промисловості, транспорту, торгівлі.... Зобов’язання в депозитах усіх видів Д(п. 2П+п.3П) 317952 340072,2 6,96 4. Активи загальні Аз (п.
...Документа програми Question 11 Кожний вид субконто пов'язаний із: a. елементом звіту b. елементом довідника c. елементом програми Question 12 Перед початком роботи з робочою ... Касову книгу Question 10 Поле «Вид операции» визначає: a. аналітичний рахунок по операції b. реквізити постачальника c. суму операції Question 11 Для формування Касової книги необхідно ...
встановлена державою система різних видів податків b. амортизаційна політика держави c. грошово кредитна політика держави d. залікова ставка Національного банку Question 12 Основу економічної мотивації ...єми і ціни угод по видам цінних паперів d. ціни на основні види цінних паперів Question 4 У розділі пасиву балансу підприємства наводяться: a.
12 1.3 Види застави в кредитуванні та їх особливості............................................................................15 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз кредитної діяльності Обухівського відділення №1 АППБ "Аваль"..............................документів, в залежності від наданого виду застави АППБ "Аваль"............30 2.4 Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.............34 РОЗДІЛ ІІІ.
Тема 1 а) поняття та види джерел адміністративно процесуального права України; б) загально соціальні принципи адміністративного процесу; в) загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу; г) спеціальні принципи ...г) Адміністративний примус як особливий вид правовою примусу, спрямований на охо рону суспільних відносин у сфері державного управління. Ознаки адміністративного примусу.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Чутливість до цін у споживачів зростає в міру насичення ринку товаром даного виду: a. так b. ні Question 2 Ціноутворення окремого виробника на ринку вільної конкуренції характеризується: a. найбільшою складністю b.... вид цінової стратегії c. форма цінової конкуренції ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Повна собівартість відрізняється від виробничої собівартості: a.
Види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. 4. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування за КК України. 5....формується, набуває здатності нести цей вид відповідальності, тобто стає відповідальною з точки зору закону про кримінальну відповідальність. Для правильної відповіді на перше питання теми необхідно виділити ...
...сегментація 1.4 Форми і види страхування 1.4.1 Добровільна форма страхування 1.4.2 Обов‘язкова форма страхування 1.4.3 Класифікація видів страхування 2.
5) Які існують види податкових ставок. 6) Назвіть основні види податкових пільг. 7) Охарактеризуйте територіальні податкові пільги. Контрольні завдання до Теми 2 1) Назвіть ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.