Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4227 за запитом вимоги

...реалізації прав кредиторів, основні правові вимоги, що пред'являються до договору застави за участю банків. Підрозділ 1.1. "Поняття банківської системи та принципи банківського кредитування"починається ...яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а ...
...інші кредитні установи, які відповідають вимог, встановленим законами України 15. Право земельного сервітуту – це: а. право власника землі або землекористувача на обмежене платне чи безоплатне користування ...урахуванням природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських культур; б. визначення якості земель сільськогосподарського призначення; в. комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, ...
Продавець заперечував проти вимог покупця й одночасно пред'явив зустрічний позов. У рішенні по справі арбітри, обґрунтовуючи вибір застосовного права, посилалися, зокрема, на те, ... Які вимоги повинні пред'являтися до угоди сторін про застосовне право ? Тема 5 1. Якими міжнародними актами регулюються міжнародні річкові перевезення ? 2.
за рішенням суду за вимогою однієї сторони d. за рішенням суду в будь якому випадку Question 7 Оферта повинна містити: a....можна звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів b. строк, встановлений законом для захисту порушених інтересів c.
Відповідно до вимог раціональної побудови Плану рахунків запропоновано змінити назви окремих рахунків і субрахунків. Це дозволить точніше відображати призначення рахунків і об’єкти, ...на практиці не завжди дотримуються вимоги міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку щодо поділу активів на оборотні і необоротні. Тому грошові кошти, щодо яких існують обмеження ...
У разі невиконання вимоги Суркін погрожував оформити ці «правопорушення» документально, внаслідок чого По тапов сплатить великий штраф. Після того як Потапов відмовився виконати вимогу, Суркін умовив свого знайомого Рудого ...
Вимоги до емпірико – теоретичної системи знання. Критика К.Поппером позитивістського підходу до теорії метода («натуралізму»). Формулювання методологічних правил для наукового дослідження.... Яким вимогам повинна відповідати теоретична система? 16. Що таке фальсифікованість? 17. Що таке конвенціоналізм? 18. Яким вимогам, за К.
...системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів, політична комунікація належать до функцій: a. "внутрішнього стану системи" b. "виходу" c. "універсальних" d.... перетворення вимог в підтримку політичної системи b. процес узгодження різноманітних інтересів c. реалізація надійшовших в політичну систему вимог Question 11 Академічний етап ...
...системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів, політична комунікація належать до функцій: a. "входу" b. "виходу" c. "універсальних" d.... реалізація надійшовших в політичну систему вимог c. перетворення вимог в підтримку політичної системи
...системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів, політична комунікація належать до функцій: Виберіть одну правильну відповідь a. "внутрішнього стану системи" b. "входу" c.... реалізація надійшовших в політичну систему вимог c. перетворення вимог в підтримку політичної системи Question 5 За формою державного правління Україна є: Виберіть одну правильну відповідь a.
...системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів, політична комунікація належать до функцій: Виберіть одну правильну відповідь a. "входу" b. "внутрішнього стану системи" c.... реалізація надійшовших в політичну систему вимог b. процес узгодження різноманітних інтересів c. перетворення вимог в підтримку політичної системи Question 12 Балів: 1 За формою державного правління ...
комутативності 3 Визначте, вимоги якого логічного закону порушені в наведеному нижче прикладі: "На допиті Х. запитали, де він знаходився в 19.30.... заборони суперечності 4 Визначте, вимоги якого формально логічного закону порушені в наведеному нижче міркуванні: Ручка – це предмет, завдяки якому пишуть в зошитах.
...банком у клієнта права на вимогу боргу c. послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права займатись підприємницькою діяльністю Question 4 Послуги засновані на довірчих ... неспроможність забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців від часу їх виконання c. збитки Question 17 Категорія витрат, що включає витрати на складське устаткування ...
...банком у клієнта права на вимогу боргу c. послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права займатись підприємницькою діяльністю Question 4 Послуги засновані на довірчих ... неспроможність забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців від часу їх виконання b. збитки c. перевищення розмірів позичкового капіталу над розмірами власного Question 17 ...
платіжними дорученнями вимогами, платіжними дорученнями, акредитивами b. платіжними дорученнями вимогами, платіжними дорученнями, акредитивами, чеками, в порядку планових платежів, з використанням векселів, заснованих на ...
Начальником цеху було допущено порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвело до загибелі робочого Петька і одночасно заподіяло істотну шкоду підприємству.... Начальником цеху було допущено порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвело до загибелі робочого Петька і одночасно заподіяло істотну шкоду підприємству.
Вимоги до оформлення особового листка з обліку кадрів та анкети 1.1 Особовий листок з обліку кадрів 1.2 Анкета Розділ ...та друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи. Дотримання стандартів з діловодства у практичній роботі органів управління та ...
Вимоги до інспектора. Принципи його роботи. 2. Види інспектування та підготовка до їх проведення. 3. Перевірка навчально виховної роботи в групах ... Вимоги до висновків та пропозицій того, хто здійснює контроль.
Вимоги до висновку судово психологічної експертизи. 3. Вимоги до психологічного інструментарію в психологічній експертизі. Список використаної літератури
Безпеки та вимоги щодо її забезпечення у малих готелях 3. Санітарно гігієнічні та протиепідемічні правила та норми 4. Контроль за виконанням вимог безпеки та режими охорони Список ...
Сутність, призначення та вимоги до фінансової звітності. Класифікація звітності 1.2. Нормативно правове регулювання порядку складання звітності . 1.3. Фінансова звітність підприємства 1.4....ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 XIV, відповідно до положень (стандартами) ...
Вимоги до будівлі 1.1. Характеристика споруд готельних комплексів 1.2. Приміщення готельного комплексу Розділ 2.... Вимоги до персоналу Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки
ВИМОГИ ДО БУДІВЛІ 1.1. Характеристика споруд готельних комплексів 1.2. Приміщення готельного комплексу РОЗДІЛ 2.... ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається на відповідні джерела) ЗМІСТ ВСТУП.............................................................................................................................3. 1....є однією із загаль¬них вимог, додержання яких є необ¬хідним для забезпечення його чинності . Тому форма є однією з ключових категорій вчення про цивільний правочин.
Вимоги стандарту до якості води 3. Вимоги до сировини у виробництві фруктового мармеладу. Принципова схема виготовлення фруктового мармеладу 4.
...значення фінансової звітності та основні вимоги до неї 1.2.Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики 1.3. Нормативно правове регулювання порядку складання звітності ...ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 XIV, відповідно до положень (стандартами) ...
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог 4. Участь третіх осіб в цивільному процесі іноземних держав Використана литература
...праці на підприємстві: форми організації, вимоги до умов праці на робочому місці, формування робочих змін та розпорядок їх роботи Розрахунково – аналітична робота Характеристика виробничої ситуації та ...працівниками ремонтної служби цеху на вимогу робітника, який працює за верстатом. Пред'явлення виконаної роботи контрольорові ВТК здійснюється безпосередньо на робочому місці.
Програмові вимоги до державного екзамену Політекономія 1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2....ринку, а не зміну резервних вимог чи облікової ставки? 12. Чому центральний банк не може стабілізувати процентні ставки і грошову масу одночасно? 13.
...господарських операцій необхідне чітке дотримання вимог законодавства України з метою уникнення штрафних санкцій з боку держави або контрагентів. Юридичним забезпеченням функціонування економічної діяльності та господарських зв’...застосування, дотримання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно правових документів такими суб'єктами господарювання, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених ...
Вимоги законності Розділ іі. Стислий аналіз інших правових явищ, які стосуються законності 2.1. Гарантії законності 2.2.... Отже, законність як вимога звернена до всіх суб'єктів права; й саме їх сукупними зусиллями і створюється згадане соціальне середовище.
...праці на підприємстві: форми організації, вимоги до умов праці на робочому місці, формування робочих змін та розпорядок їх роботи Розрахунково – аналітична робота Характеристика виробничої ситуації та ...працівниками ремонтної служби цеху на вимогу робітника, який працює за верстатом. Пред'явлення виконаної роботи контрольорові ВТК здійснюється безпосередньо на робочому місці.
Задача Розрахунок економічної доцільності послаблення вимог щодо розрахунків клієнтів із підприємством. З метою створення сприятливих умов для збільшення обсягів збуту керівництво фірми послаблює вимоги щодо розрахунків клієнтів.
...технічної дільниці 1.4 Експлуатаційні вимоги до елементів будинку а саме стін 1.5 Експлуатаційні вимоги до інженерного обладнання, а саме водопроводу 1.6 Визначення фізичного ...
Платіжна вимога доручення 2.3. Чеки 2.4. Акредитив 2.5. Вексель 2.6. Інкасове доручення (розпорядження) 2.7. Платіжна вимога Висновки Список використаної літератури
...кондитерських виробів, правила подачі та вимоги до якості; 1.4). Організація робочого місця. 2. Санітарні вимоги при приготуванні кондитерських виробів. 3.
Загальні вимоги до системи оперативного управління виробництвом і її елементи 1.3. Цілі і задачі оперативного управління виробництвом 1.4....управління виробництвом, її відповідність методологічним вимогам 2.3. Стан оперативного управління на підприємстві 3. Пропозиції з удосконалення системи оперативного управління виробництвом 3.1.
Завдання № 1 Підприємство уклало з банком договір на факторингове обслуговування, згідно з яким банк купує у клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 300 тис. грн., процентна ставка за факторинговим кредитом – 20 % річних. Строк документообігу – до 30 днів....отримає підприємство при перевідступленні боргових вимог, та визначити розмір платежу за факторингове обслуговування. Завдання № 2 За даними таблиці розрахувати норматив короткострокової ліквідності банку та ...
...1 Фінансова звітність: сутність, основні вимоги та принципи побудови 1.2 Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення 1.3 Єдина методологія оцінки статей бухгалтерської (фінансової) ...форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
Вимоги до якості РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ З ОСНОВАМИ ТОВАРОЗНАВСТВА 3.1. Товарознавча характеристика 3.2.... Санітарні вимоги до обладнання інвентарю та посуду РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ 5.1. Охорона праці та правила техніки безпеки на ...
САНІТАРНІ ВИМОГИ (ДО ПРОДУКТІВ, ДО ПРИМІЩЕНЬ, ІНВЕНТАРЯ, ДО УСТАТКУВАННЯ, ДО КУХАРЯ) 4. ОРГАНІЗАЦІЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПОДАЧА, РОБОЧОГО МІСЦЯ) 5. УСТАТКУВАННЯ. 6....3 Технологічні карти 6.4 Вимоги до якості 7. РЕКЛАМА СТРАВИ 8. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 9. ЛІТЕРАТУРА
ВИМОГИ ТА ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ 2.1. Вимоги законності 2.2. Гарантії законності 2.3. Забезпечення режиму законності РОЗДІЛ 3.
...кондитерських виробів, правила подачі та вимоги до якості; 1.4). Організація робочого місця. 2. Санітарні вимоги при приготуванні кондитерських виробів. 3.
Загальні вимоги до системи оперативного управління та її елементи 1.3. Цілі і задачі системи ОУ 1.4....коректувати свою діяльність з урахуванням вимог навколишньої дійсності. Нові умови ведення бізнесу припускають постійну готовність до змін. Організація повинна володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації ...
Вимоги до меблів. 2.2. Спеціалізовані меблі і пристосування для кабінету біології Розділ III. Устаткування кабінету біології . 3.1....гігієнічні, антропометричні, ергономічні і естетичні вимоги.
Види виробничого освітлення, вимоги санітарних норм до нього. Система штучного освітлення. .... 6 3. Загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском. ............ 10 4.
...кондитерських виробів, правила подачі та вимоги до якості; 1.4). Організація робочого місця. 2. Санітарні вимоги при приготуванні кондитерських виробів. 3.
Загальні вимоги, вимоги до арматури, запобіжних пристроїв, контрольно вимірювальних приладів ........7 4. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту .....................................................................................
...кондитерських виробів, правила подачі та вимоги до якості; 1.4). Організація робочого місця. 2. Санітарні вимоги при приготуванні кондитерських виробів. 3.
ВАРІАНТ №19 Теоретичне питання: Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру: підстави винесення, вимоги щодо його змісту. Задача:За результатами обшуку ювелірних виробів, викрадених із спеціалізованого магазину по їх продажу, слідчий записав у протоколі, ...обшуку, зміст якого б відповідав вимогам КПК України.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.