Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2591 за запитом виникнення

Зміст 1. Вступ…………………………………………………………………. 2. Основна частина……………………………………………………. 3. Малюнки…………………………………………………………….. 4. Висновки…………………………………………………………….. 5. Використана література……………………………………………. 1. Вступ.
Зміст Вступ ............................................................................................................................................................................................. 3 Розділ 1. Суть безробіття, його види та рівень. ....................................................................... 5 1.1. Підходи до розуміння проблеми безробіття.....................................................................
Вступ Розділ І. Проблеми вивчення походження права 1.1. Необхідність дослідження проблем походження держави і права 1.2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………...…..4 Розділ 1. Становлення та розвиток науки державного управління………………6 1.1. Становлення науки державного управління……………………………….….
виникнення ознак надзвичайної ситуації c. подія, зафіксований стан чи встановлена тенденція, що свідчить про настання кризи d....бажаної, кінцевої події, тобто етапу виникнення ситуацій c. метод не враховує структурні горизонтальні і вертикальні зв'язки керування, необхідні як для прогнозування ситуацій, так і для ...
1) виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі Question ...та викопних приматів; 2) процес виникнення людини; 3) мінливість фізичних ознак; 4) різноманіття людства. Question 14 of 35 Що відрізняє наукові погляди на виникнення людини від ...
Історія виникнення трудових спорів в Україні……………………………….5 2. Поняття трудового спору та його ознаки…………………………………....12 Розділ 2. Причини та види трудових спорів…………………………………..22 1. Причини виникнення трудових спорів………………………………………22 2.
Які умови необхідні для виникнення адміністративно процесуальних правовідносин? 1. Адміністративно правова норма і юридичний факт; 2. Матеріальна адміністративно правова норма, процесуальна адміністративно правова норма, адміністративна ... Однією з передумов виникнення, зміни чи припинення адміністративних правовідносин є: а) норма права; б) законодавчий акт; в) управлінське рішення; г) домовленість сторін.
Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб.....224 ГЛАВА 9. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ.....231 1.... ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ.....277 1. Поняття юридичного факту. Юридичний склад.....277 2. Класифікація юридичних фактів.....
Виникнення та реалізація цивільних правовідносин.....197 Глава 12. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....197 1.
...ризики економічних систем під час виникнення та поширення фінансових криз 7 1.1. Поняття, сутність та особливості виникнення фінансових криз 7 1.2.
...різнорівневу методологію пізнання загальних закономірностей виникнення, становлення й розвитку державно правових явищ. 2. Відобразити схему міжпредметних зв’язків курсу теорії держави і права.... Занотуйте історичні аспекти виникнення романо германської правової сім'ї. Які були передумови і що є основою (першоосновою) цієї сім'ї? 2.
...психологія; Question 6 Зазначте послідовність виникнення галузей психолого юридичних знань: a. психологія потерпілого пенітенціарна психологія психологія злочинця. b. психологія злочинця правова психологія психологія потерпілого; c.... Бехтєрєв; Question 9 Зазначте послідовність виникнення галузей психолого юридичних знань: a. судова психологія психологія потерпілого пенітенціарна психологія; b. кримінальна психологія судова психологія юридична ...
еволюційне виникнення старіння як корисного явища b. вікова ідентифікація, яка може бути різного ступеню усвідомлення аспект самосвідомості, пов'язаний з уявленнями про ... основою виникнення первісної психічної структури, а кожна нова психічна структура утворюється з того, що вже є у психіці, і того, що людина ...
Передумови виникнення міжбюджетних відносин в Україні. Форми взаємовідносин між ланками бюджетної системи, їх характеристика. Види міжбюджетних трансфертів, їх суть. 6....його збалансування Дефіцит бюджету (причини виникнення, джерела покритої, класифікація). Профіцит бюджету та мста його затвердження. Методи збалансування бюджету, їх характеристика. 22. Розмежування видатків між місцевими бюджетами.
Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками Розділ 2 практичні аспекти оцінки ризиків ...галузі, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади визначення і оцінки ризиків 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в ...галузі, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових .....
Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в ...галузі, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група ф...
Зобов’язання (поняття, зміст, підстави виникнення) Види зобов’язань. 3. Множинність осіб у зобов’язанні. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов’язання. 4.... Регресні зобов’язання (поняття, підстави виникнення, виконання, припинення). 6. Зобов’язання за участю третьої особи. 7. Заміна кредитора та боржника в зобов’язанні: підстави та порядок.
Поняття і види підстав виникнення зобов'язань. 5. Заміна суб'єктів зобов'язання. 6. Поняття і види множинності осіб. Поняття і види зобов'язань з ... Поняття, підстави виникнення, особливості виконання грошових зобов'язань. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання. 12. Поняття та види цивільно правових способів забезпечення виконання ...
Виникнення класичної політичної економії в Англії 57 3. Виникнення класичної політичної економії у Франції 61 4. Економічне вчення А.
...життєдіяльності так і в умовах виникнення надзвичайних ситуацій різної ґенези. Так, у разі виникнення надзвичайних ситуацій у зміст громадської безпеки виникають таки види правовідносин не властиві ...
Джерела та умови виникнення чуток. Розділ 3. МАСОВІ НАСТРОЇ Тема 7. Психологія масових настроїв Завдання до теми 7 Питання для самоконтролю. 1....масову паніку та умови її виникнення. 25. Способи впливу на панічну поведінку. 26. Масова агресія як форма стихійної поведінки, умови її виникнення. 27.
а) це захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких пов’язане переважно з несприятливими соціально економічними умовами; б) це збройна боротьба між державами або соціальними, етнічними ...рівень захворюваності; г) захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких пов’язане переважно з несприятливими соціально еконромічними умовами. 8. Урагани відносяться до .......
Поняття та теорії виникнення держави 1.1. Передумови виникнення держави 1.2. Теорії виникнення держави 1.3. Ознаки держави 1.4.
Основні закономірності виникнення держави і права 5 1.2. Основні теорії виникнення держави 9 1.3. Роль держави і права в організації суспільства ...
Основні етапи виникнення юридичних осіб.................................................15. 4. Державна реєстрація, або реєстрація статуту юридичної особи................22. ВИСНОВКИ..................................................................................................................27. Список використаних джерел.........................................................................................ній якраз і належить умовам виникнення та припинення юридичних о...
...входять в поняття "конфлікт" Причини виникнення конфліктів та їх аналіз. Класифікація конфліктів за різними ознаками Елементи конфлікту: об'єкт, цілі, опоненти Класифікація конфліктів за різними ознаками: ... Причини виникнення бар'єрів непорозуміння: виникнення і значення першого враження, сприйняття людини людиною, стереотипізація, маніпулювання у спілкуванні, самоподання Проблеми досягнення порозуміння, що ...
1) виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі....та викопних приматів; 2) процес виникнення людини; 3) мінливість фізичних ознак; 4) різноманіття людства. Question 12 of 31 Що в перекладі з грецької мови означає термін «...
1) виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі....та викопних приматів; 2) процес виникнення людини; 3) мінливість фізичних ознак; 4) різноманіття людства. Question 12 of 31 Що в перекладі з грецької мови означає термін «...
Причини виникнення держави. 17. Особливості виникнення держав на сучасному етапі. 18. Соціалістична теорія демократії 19. Концепція плюралістичної демократії 20.
Причини виникнення бар'єрів непорозуміння: виникнення і значення першого враження, сприйняття людини людиною, стереотипізація, маніпулювання у спілкуванні, самоподання Проблеми досягнення порозуміння, що ...
Об’єктивні причини виникнення ділових конфліктів Людина в центрі взаємодії трьох систем: організаційно технологічної, економічної та соціально психологічної. Організаційний конфлікт: два класи організаційних конфліктів ...вирішення Трудовий колектив як осередок виникнення конфліктів. Причини виникнення ділових конфліктів у трудовому колективі: незбалансованість робочих місць, невідповідність ресурсів та цілей, невизначеність елементів технології тощо Характеристика .....
...мікрорівні, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових ... Узагальнена оцінка ймовірності виникнення усіх груп підприємницьких ризиків мікрорівня приблизно однакова (на рівні 0,5), але фінансові ризики є, за оцінкою експертів, найбільш імовірними та ...
...1) остаточним утвердженням родового ладу, виникненням мистецтва і значним ускладненням релігійних уявлень; 2) утвердженням первісного суспільства, виникненням релігії; 3) виникненням шлюбно сімейних відносин; поява наскальних малюнків, ...
...ЗАТ “Алекс” Підприємства контрагенти Період виникнення заборгованості ∑, грн До 1 міс. 1міс. – 3міс. 3міс. – 6 міс. 6 міс. – 1 рік 1 р. – 2 р. 2 р....ЗАТ “Алекс” Підприємства контрагенти Період виникнення заборгованості ∑, грн До 1 міс. 1міс. – 3міс. 3міс. – 6 міс. 6 міс. – 1 р. 1 р. – 2 р. 2 р.
Які причини та умови виникнення командно адміністративної системи? 6. Назвіть особливості переходу від адміністративно командної системи до ринкової? 7. Дайте порівняльну характеристику "еволюційного переходу" від ... Які умови виникнення товарного виробництва? 3. Як ви розумієте економічну відокремленість товаровиробників? 4. Які загальні риси і відмінності простого й розвинутого товарного виробництва?
...мікрорівні, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових ... Узагальнена оцінка ймовірності виникнення усіх груп підприємницьких ризиків мікрорівня приблизно однакова (на рівні 0,5), але фінансові ризики є, за оцінкою експертів, найбільш імовірними та ...
...збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, ...а також за місцем їх виникнення. Резерви економії виробничих витрат виявляються під час планування останніх та аналізу відхилень фактичних результатів від запланованих.
...1 Кому належить твердження про виникнення «класичної економічної соціології»? Виберіть одну правильну відповідь a. М.Сведбергу b. Т.Парсонсу c. М. Веберу d. Н....з перелічених явищ були причиною виникнення політики: Виберіть одну або кілька відповідей a. конфлікти в системі «держава – особа» b. поділ суспільства на класи c.
...підприємства, сутність, ознаки та причини виникнення 1.1 Поняття банкрутства та його правове забезпечення 1.1.1 Ознаки банкрутства 1.1.2 Причини виникнення банкрутства 1.1.3 Правове ...
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ….. 5 1.1. Виникнення загальної теорії держави і права …………………… 5 1.2.
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин 2.1. Норма цивільного процесуального права як передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин 2.3.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 1.1. Передумови виникнення держави та права 1.2. Причини і умови виникнення держави і права РОЗДІЛ ...
Концепція ресурсу та умови виникнення тупиків 3. Основні напрямки боротьби з тупиками 3.1. Алгоритм страуса 3.2. Виявлення тупиків 3.3....тупиків за рахунок порушення умов виникнення тупиків 3.5.1. Порушення умови взаємовиключення 3.5.2. Порушення умови очікування додаткових ресурсів 3.5.3.
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин ... 13 2.1. Норма цивільного процесуального права як передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин… 15 2.2.
Причини і умови виникнення держави і права 3. Теорії виникнення держави 4. Теорії походження держави і права 5. Основні юридичні джерела формування права у ...
Причини й умови виникнення держави й права 1.2. Особливості виникнення права РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 2.1.
Формування системи надзвичайних заходів при виникненні нової проблеми стратегічної важливості Висновки Список використаної літератури Отже, висновок, який можна зробити, полягає в тому, для подолання труднощiв пiдприємство ...підприємствам, що знаходяться в умовах виникнення проблем стратегічної важливості. Дуже важливо правильно визначити концепцію антикризового менеджменту. Більшість менеджерів схильні думати, що антикризові заходи слід застосовувати, коли ...
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК…………………………………………………………………………..…14 2.1. Система підстав виникнення права власності профспілок України……..…14 2.2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.