Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2591 за запитом виникнення

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 13 2.1. Норми цивільного процесуального права як передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин 13 2.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ 1.1 Сутність та ознаки проблемних кредитів 1.2 Причини виникнення проблемних кредитів 1.3 1.4 Система управління проблемними кредитами Методологія аналізу портфеля проблемних кредитів банку Висновки до розділу 1 ...появи; виявити та систематизувати причини виникнення проблемної заборгованості банку Пат «Райффайзен банк Аваль»; дослідити сукупність елементів процесу управління проблемними кред...
Підстави виникнення та припинення права власності. 3. Здійснення фізичними особами права приватної власності. 4. Здійснення юридичними особами права приватної власності. 5....характеристику первісним та похідним підставам виникнення права власності. Потребує детального висвітлення припинення права приватної власності. В третьому та четвертому питаннях курсової роботи варто дати характеристику фізичним ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в ...мікрорівні, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрут...
Види конфліктів, стреси: причини їх виникнення, функції конфліктів 1.2. Проблеми міжособистісних конфліктів в організації РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ І СТРЕСАМИ У ГОТЕЛІ «Hyatt Regency Kyiv» ... ПЕРЕДБАЧЕННЯ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ І СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ 3.1. Роль психолога в кадровій роботі з передбачення виникнення конфліктних ситуацій 3....
...особами митних органів як підстава виникнення цивільних прав і обов’язків……………………………………..…….7 1.1. Поняття шкоди в цивільному праві України………………………………….7 1.2.... Особливі підстави виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди службовими особами митних органів…………………………………….19 2.1. Загальні засади виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди ...
Фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства 2. Теоретичні положення антикризового управління підприємством 2.1. Побудова системи антикризового управління підприємством 2....підприємтсва з метою виявлення джерел виникнення кризи 4.1. Історія створення ЗАТ “меблі” 4.2. Технологічний процес виробництва 4.3. Аналіз діяльності підприємства 4.4.
...Розділ 2 Умови і підстави виникнення трудових правовідносин 2.1. Правове значення умов виникнення трудових правовідносин 2.2. Основні підстави виникнення трудових правовідносин 2.3.
Підстави виникнення права власності професійних спілок………..15 2.1. Система підстав виникнення права власності профспілок України……………………………………………………………………….…..15 2.2.
Підстави виникнення права на необхідну оборону. 3. Умови правомірності необхідної оборони. 4. Перевищення меж необхідної оборони. Питання відповідальності за перевищення меж необхідної ...розгляду ознак, що характеризують підстави виникнення відповідного стану, а також ознак, що характеризують правомірність заподіяння шкоди у такому станові (або, якщо автор вважає за доцільне, окремий ...
Підстави виникнення права на крайню необхідність. 3. Умови правомірної крайньої необхідності. 4. Відмежування крайньої необхідності від необхідної оборони. 5....розгляду ознак, що характеризують підстави виникнення відповідного стану, а також ознак, що характеризують правомірність заподіяння шкоди у такому станові (або, якщо автор вважає за доцільне, окремий ...
...необхідно проводити при загрозі або виникненні НС. План дій органів управління та сил ЦО (міністерств, відомств, областей, районів, міст, підприємств, установ і організацій) із запобігання й ...їх реагування на загрозу і виникнення НС, відвернення або зниження можливої загибелі людей, мінімізація матеріальних збитків і втрат та організацію задоволення першочергових потреб населення, яке постраждало.
виникнення державних фінансів c. прийняття Конституції d. всі відповіді правильні Question 3 Принципи місцевого самоврядування в Україні: a.... при виникненні надзвичайних обставин держава може солідарно розподілити відповідальність із відповідним органом місцевого самоврядування Question 8 Згідно Бюджетного кодексу України чи мають ...
Це, передовсім, виникнення конкурентного середовища, пошук стимулюючих форм податкової системи, що мають прийти на зміну фіскальної її сутності, це демократизація процесу визначення заробітної ...суспільного явища, як ринок – місце виникнення цінових відносин між людьми в процесі купівлі – продажу. Знання основних теоретичних положень ціноутворення уможливлює перехід до вивчення тих дій і ...
...варто назвати та описати підстави виникнення та припинення володіння чужим майном. Студент повинен показати відмінність володіння як речового права від володіння як одного з повноважень права ...четвертому питанні необхідно вказати підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та розкрити такі його особливості як можливість відчуження та передачи у спадщину.
Механізм дослідження виникнення неплатоспроможності підприємства і заходів щодо її відновлення 3.2. Вдосконалення методичних підходів до вибору стратегії запобігання банкрутству підприємницьких структур Загальні ... 3.1 Механізм дослідження виникнення неплатоспроможності підприємства Рис.3.2 Превентивні механізми, що пропонуються для запобігання банкрутству підприємницьких структур Таблиця 3.1 Превентивні механізми щодо ...
...розділяються по техногенних сферах їх виникнення Тому їх вдалося поділити на антропогенне забруднення, виробничі, радіоактивні, хімічні, транспортні, небезпеки та загрози, вибухи та пожежі....може свідчити про однаковий механізм виникнення даних небезпек та загроз, оскільки фактори їх активізації є причинами та джерелами виникнення небезпек та загроз техногенного впливу.
Товарне виробництво: умови виникнення, ознаки, види. 19. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості. 20. Закон вартості і його функції. 21.... Інфляція: причини виникнення та соціально економічні наслідки. 24. Ринок, його функції та структура. 25. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні. 26.
...підтверджується зацікавленість держави у створенні (виникненні) юридичних осіб. Ще активнішу участь держава бере в створенні державних юридичних осіб. Вони створюються з метою найбільш ефективного і раціонального ...ознаки), Законодавством передбачається кілька способів виникнення юридичних осіб. Прийнято виділяти такі основні способи утворення юридичних осіб: розпорядчий, нормативно явочний, дозвільний і договірний.
З виникненням письменності b. З появою телеграфу, телефону, радіо c. З винаходом книгодруку Question 5 З якою подією пов'язана остання (четверта) ... З виникненням електроенергії c. З появою нейронних систем d. З винаходом книгодруку Question 6 Які галузі поєднує в собі інформатика в широкому ...
...ієрархічною організаційною структурою усвідомлення механізму виникнення та списання витрат змінного та постійного характеру, ознайомлення з суттю та елементами поширеного на заході методу обліку та калькулювання витрат, ...витрати постійного характеру кожного центру виникнення витрат Для заданого індивідуального варіанта вихідних даних (алгоритм вибору обумовлений в таблицях) необхідно: • розробити схему формування результатів господарської діяльності підприємства ...
1) виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі та просторі....та викопних приматів; 2) процес виникнення людини; 3) мінливість фізичних ознак; 4) різноманіття людства. Question 11 of 35 Згідно якої теорії людина створена вищою надприродною істотою: ...
...пов’язана ледве не з виникненням грошей, з функціонуванням яких вона безперервно пов’язана. Інфляція є однією з найгостріших проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах ... Одна з причин виникнення інфляції як з боку попиту, так і з боку пропозиції – це інфляційні очікування. При знеціненні грошей населення, очікуючи ще більшого ...
...відносин, момент і підстави їх виникнення та припинення, характер і зміст структурних елементів аналізованих правовідносин, у чому виражається їх взаємодія. Доцільно з’ясувати чи завжди виникнення кримінально правових відносин пов’язано ...
...відносин, момент і підстави їх виникнення та припинення, характер і зміст структурних елементів аналізованих правовідносин, у чому виражається їх взаємодія. Доцільно з’ясувати чи завжди виникнення кримінально правових відносин пов’язано ...
...життєдіяльності Question 7 Виділяють чинники виникнення конфліктів: a. соціальні, політичні, економічні, ідеологічні b. соціальні протиріччя; несправедливий розподіл значущих для нормальної життєдіяльності людей матеріальних і духовних благ ... виникненні в середовищі групових взаємин. Це конфлікти між особистістю і групою b. зіткнення суперечностей між особами c.
Які причини та умови виникнення командно адміністративної системи? 6. Назвіть особливості переходу від адміністративно командної системи до ринкової? 7. Дайте порівняльну характеристику "еволюційного переходу" від ... Які умови виникнення товарного виробництва? 3. Як ви розумієте економічну відокремленість товаровиробників? 4. Які загальні риси і відмінності простого й розвинутого товарного виробництва?
...можливістю їх задоволення, тобто супроводжується виникненням соціальних дефіцитів. Контрольну(функція механізму проявляється в контролі суб'єктів фінансової безпеки сільського господарства за правильністю застосування фінансових методів та ...свої функції, реалізують заходи запобігання виникненню загроз, їх виявлення та розроблення відповідних типових планів дій на випадок реалізації тих чи інших загроз.
...виявленні нових ринків венчурного капіталу; виникненні нових предметів та товарів споживання завдяки вкладенню венчурного капіталу; дослідженні нових форм венчурного бізнесу; винайденні методів, що сприяють скороченню ризиків ...венчурного бізнесу, визначено причини його виникнення, виділено основні функції венчурного бізнесу, охарактеризовано основні поняття, що стосуються даного виду бізнесу, визначено структуру венчурного фонду, визначено основні способи ...
...прийняття рішень вчасно у момент виникнення проблеми, порушень, відхилень у перебігу господарських процесів, з дотриманням строків підготовки, своєчасного доведення до виконавців та дієвого контролю виконання, забезпечення ...це: конфлікт  можлива небезпека, можливість виникнення в ході реалізації рішення несприятливих ситуацій і наслідків – це: ризик  властивість об’єкта прийняття рішень, що виражається в його нечіткості, ...
...вже сказано тим, що сприяє виникненню у свідомості клієнта нових особистісно значимих уявлень про себе та свою поведінку a. Не вірно b....на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів запобігання їх у майбутньому b. рішення орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин ...
Економічні і соціально політичні умови виникнення мер¬кантилізму. 2. Великі географічні відкриття їх значення для світової економіки. 3. Меркантилізм – перше економічне вчення європейських вчених, його значення....методології маржиналізму та історія його виникнення. 2. Концепція австрійської школи маржиналізму К.Менгера, Ф.Візера, о.Бем Баверка. 3. А. Маршалл засновник неокласичного ана¬лізу, його ...
...4.11.6 У випадку виникнення будь яких спорів та пред'явлення претензій щодо законності використання земельної ділянки для будівництва Об'єкту інвестування 4.12 Після ...прострочення 12.3 У випадку виникнення будь яких спорів та пред'явлення претензій щодо законності використання земельної ділянки для будівництва Об'єкту інвестування Інвестор Підрядник зобов'...
...стадіях розвитку команди проекту можливе виникнення конфліктів. Одним із способів вирішення конфліктів є пошук рішення, яке принесе деяке задоволення усім сторонам, що конфліктують.... розробляють список причин виникнення ризиків і список можливих дій з реагування Question 5 Для ідентифікації ризиків використається метод збору інформації «мозковий штурм»: a.
...наукових співробітників Question 6 Ризик виникнення поломок машин та обладнання, а також виникнення аварійної ситуації відноситься до: a. інвестиційного ризику b. промислового ризику c.
...наукових співробітників Question 6 Ризик виникнення поломок машин та обладнання, а також виникнення аварійної ситуації відноситься до: a. екологічного ризику b. кредитного ризику c.
...наукових співробітників Question 6 Ризик виникнення поломок машин та обладнання, а також виникнення аварійної ситуації відноситься до: a. інвестиційного ризику b. промислового ризику c.
1. Виникнення стародавніх держав 2. Держава і право античних міст держав 3. Держава і право стародавніх східних слов,ян 4.... Виникнення і загальна характеристика українського козацтва, Запорізької Січі, реєстрового козацтва 11. Державний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і ...
Вступ Розділ 1. Виникнення та проблематика графічного дизайну 1.1. Проблеми національного та інтернаціонального графічного дизайну 1.2. Виникнення графічного дизайну в світі та ...
Конкуренція: виникнення, сутність, функції і види 2. Монополія та конкуренція їх існування у сьогоднішній економічній системі 3. Основні методи і умови виникнення конкуренції в ринковій економіці 4.
Виникнення та розвиток української адвокатури 1.1. Виникнення української адвокатури 1.2. Адвокатура в Україні у дореволюційний період (1864—1917 роки) ...
ТРУДОВІ СПОРИ:ПОНЯТТЯ,ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття трудових спорів в Україні. 1.1. Причини та умови виникнення трудових спорів. 1.2.
Особливості виникнення та загальна характеристика мусульманського права 2. Джерела мусульманського права 3. Основні особливості структури мусульманського права Висновки Список використаної літератури ВСТУП ...мусульманського права; • встановити політичні передумови виникнення ісламу; • проаналізувати джерела мусульманського права та їх сутність; • визначити основні інститути мусульманського права.
Виникнення держави і права 1.1. Основні закономірності виникнення держави і права 1.2. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних ...
ВИНИКНЕННЯ ПИСЕМНОСТІ ТА ІСТОРІЯ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 1.1. Виникнення писемності та історія розвитку письма 1.2.
Суть футуризму та початок виникнення 2. Виникнення та розвиток футуризму в Росії 3. Український футуризм Висновок Список використаної літератури Висновок Відповідно до поставленої мети ми ...
Цивільна оборона: а) причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій; б) прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю; в) принципи і основні заходи захисту населення ...у випадку і загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 2. БЖД: а) Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення; б) небезпека. Ризик як оцінка небезпеки; в) пожежа ...
Суть, причини виникнення монополістичних тенденцій та види монополій 1.1. Суть і причини виникнення монополій 1.2. Види та форми монополій Розділ ІІ.
Теоретичні основи виникнення та історія розвитку товарного господарства 1.1. Основні передумови виникнення товарного господарства 1.2. Історія розвитку товарного господарства 1.3.
Теоретичні основи виникнення та історія розвитку товарного господарства 1.1. Основні передумови виникнення товарного господарства 1.2. Історія розвитку товарного господарства 1.3.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

zhyton_1002

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.