Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 2592 за запитом виникнення

Виникнення та умови функціонування ринкових відносин 1.1. Умови виникнення ринкових відносин 1.2. Умови функціонування ринку Розділ ІІ.
Історія виникнення та еволюції грошей Розділ 2. Суть, структура та закони обігу грошей 2.1. Сутність грошей та їх роль в економіці ...Висновок уривок Аналіз дослідження історії виникнення грошей, розвитку форм вартості, сутності грошей та інших питань даної проблеми виділив такі основні положення.
Виникнення і становлення соціології як науки ………………………… 3 1.1. Передумови виникнення соціології як науки …………………… 3 1.2.
Історія виникнення та еволюції грошей Розділ 2. Суть, структура та закони обігу грошей 2.1. Сутність грошей та їх роль в економіці ...уривок ВИСНОВОК Аналіз дослідження історії виникнення грошей, розвитку форм вартості, сутності грошей та інших питань даної проблеми виділив такі основні поло ження.
Історія виникнення адвокатури в Україні Розділ ІІ. Поняття адвокатська таємниця 2.1.Виникнення адвокатської таємниці як правового інституту 2.2.
Суть конфліктів, передумови виникнення, види та ознаки. Конфліктна ситуація, її особливості. Стадії розвитку конфлікту. Методи подолання конфліктів 2. Дослідження особливостей працюючих з метою попередження виникнення конфліктів 3.
Незадовільні комунікації як причина виникнення конфліктів 18. Психологічні чинники спілкування, що призводять до виникнення конфліктів 24. Модель процесу успішного управління організаційними змінами. Тиск і спонукання.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 1.1. Виникнення та розвиток місцевого оподаткування 1.2.
Iсторiя виникнення та розвиток договору…………………..………….…6 РОЗДІЛ ІІ. Правова природа авторського договору……….……………….....……14 2.1.Основнi умови авторського договору……………………………………………14 2.2....розділі ми акцентуємо на історії виникнення та розвитку авторського договору. Другий розділ присвячено правовій природі авторського договору, а саме: його сторонам та основним умовам укладання.
Виникнення прав та обов’язків між батьками і дітьми 1.1. Сім’я як природне середовище для дітей 1.2.... Загальні підстави виникнення аліментних зобов'язань 2.2. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання 2.3.
Теоретичні основи виникнення та розвитку непрямого оподаткування 1.1 Історія розвитку прямого і непрямого оподаткування, їх співвідношення та зв'язок між ними……………………………………………….... Дата виникнення податкових зобов’язань……………………………21 2.6. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України………………………………………..……..22 2.7.
ВИНИКНЕННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ ПЕРВIСНОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ХУДОЖНIЙ ФIЛЬМ 8 1.1. Порiвняльний аналiз виникнення первiсного авторського права на художнiй фiльм ...
ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ …………………………... 5 1.1. Передумови виникнення та розвитку податків ………………………… 5 1.2. Соціально економічний зміст та призначення податків ……………….
Виникнення і суть конкуренції. Види конкуренції 2. Виникнення монополії, її суть, види та форми 3. Монополія та конкуренція.
...чинники спілкування, що призводять до виникнення конфліктів 2. Соціальні групи в трудовому колективі. Формальні і неформальні групи. Контактні і неконтактні групи. Взаємодія особи і групи.... Конфлікти з клієнтами, причини виникнення і шляхи подолання Література
ПЕРЕДУМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 1.1. Поняття та причини виникнення безпритульності 1.2. Шляхи та методи подолання безпритульності РОЗДІЛ 2.
Історія виникнення Міжнародної організації праці 4 2. Основні причини виникнення МОП 9 3. Основні принципи МОП 10 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ: ...
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. 3. Сторони у зобов'язанні. 4. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні.... Підстави виникнення зобов'язань 5. Система цивільних зобов'язань 6. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві 7.
Історія виникнення та розвитку соціально педагогічної діяльності в Україні 1.1. Проблеми періодизації історії соціальної роботи 1.2. Передісторія виникнення соціально педагогічної роботи як фахової ...
Підстави виникнення державної власності та необхідність державного регулювання економіки.................................................................................................4 1.1. Правові підстави виникнення державної власності.........................................4 1.2.
Причини виникнення 1.2. Формування та розвиток неформальної групи Розділ 2. Лідер та лідерство Розділ 3. Лідер в неформальній групі 3.1....необхідно добре розбиратися в особливостях виникнення і розвитку груп. Він повинен розуміти важливість існування неформальних груп, повинен прагнути забезпечити тісну взаємодію між формальними і неформальними групами, ...
...логістичних витрат за місцем їх виникнення (перелік статей логістичних витрат відповідно до окремих стадій товароруу та категорій) 11. Завдання складського господарства по прискоренню обертання матеріально технічних ...логістичних витрат за стадіями їх виникнення у процесі трансформації об’єктів потоків для обраного варіанту логістичної системи. Найменування систем: Оптовий посередник з торгівлі товарами виробничо технічного ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ…………………………………………6 1.1. Сутність, причини виникнення та види банківських ризиків……………..6 1.2.
ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ………………………………………………………………..……..7 1.1. Поняття та сутність господарських зобов’язань……………………………...7 1.2. Підстави виникнення господарських зобов’язань……………………….….
Виникнення Магдебурзького права Розділ 2. Суть Магдебурзького права 2.1. Магістрацька управа 2.2. Ратушська управа Розділ 3....до активізації політичної боротьби і виникнення братств. В XIV XVI ст. магдебурзьке право розповсюджувалось на всій Правобережній і частині Лівобережної України. Список використаних джерел
...логістичних витрат за місцем їх виникнення (перелік статей логістичних витрат відповідно до окремих стадій товароруху та категорій) 7. Організація складського господарства на окремому підприємстві та напрями ...логістичних витрат за стадіями їх виникнення у процесі трансформації об’єктів потоків для обраного варіанту логістичної системи. Найменування систем: Підприємство з надання транспортних послуг населенню Завдання № ...
...логістичних витрат за місцем їх виникнення (перелік статей логістичних витрат відповідно до окремих стадій товароруху та категорій) 13. Шляхи підвищення ефективності операцій складування та зберігання матеріально ...логістичних витрат за стадіями їх виникнення у процесі трансформації об’єктів потоків для обраного варіанту логістичної системи. Найменування систем: Підприємство виробник хліба та хлібопродуктів Завдання № 3 ...
Вступ Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей....з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КОЛІЗІЙ……………………………………………………………6 1.1. Поняття та сутність юридичних колізій……………………………………….6 1.2. Причини виникнення колізій………………………………………………….10 РОЗДІЛ 2.
Тема № 1 Товарний тип господарювання, його риси та умови виникнення 1.1. Основні риси, причини та умови виникнення товарного виробництва 1.2. Товар та його властивості.
Передумови виникнення тоталітарного режиму…………………………………6 1.2. Поняття, ознаки та напрямки масових репресій………………………………..10 РОЗДІЛ ІІ. Українська культура у 20 30 ті ...режиму на Україні, передумови його виникнення, досліджуємо поняття, ознаки та напрямки масових репресій. Розділ ІІ присвячено становищу української культури в 20 30 ті роки ХХ століття, ...
Виникнення і початковий розвиток феодалізму в Київської Русі Розділ 2. Структура суспільно політичного та державного ладу Київської Русі 2.1.... Виникнення і розвиток феодалізму 3.1. Політичні чинники феодальної роздробленості 3.2. Міжкнязівські усобиці Висновки Список використаної літератури
На сьогоднішній день економіка України зазнала труднощів пов’язаних з виникненням несприятливих умов на фінансовому ринку. Це призвело до втручання держави у роботу банківської діяльності, що призвело до збільшення кредитних ставок ...надаватись автоматично для підприємств при виникненні негайної потреби.
...ва як наука та її виникнення Слово стратегія дуже стародавнє і походить від грецького «strategia» : стратос –– військо; агос –– вести.Поняття стратегія використовували такі відомі полководці: цезар, ...умови і були реальною причиною виникнення стратегії як науки, адже такі дії вимагали систематизації знань і теоретичного забезпечення. Тоді ж стратегія замінила те що називали політикою ...
Історія виникнення синонімів. 6 1. 2 Поняття про синоніми. 9 1. 3 Класифікація синонімів. 12 РОЗДІЛ ІІ. АНТОНІМІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 15 2.1. Історія виникнення антонімів. 15 2.2.
Характеристика причин виникнення конфліктів 3. Сутність управління соціальними конфліктами 4 Причини виникнення соціальних конфліктів у сучасній Україні Список використаної літератури
...Завдання № 1 Охарактеризуйте історичні передумови виникнення ситуаційного підходу. Порівняйте хронологію його виникнення з іншими підходами в менеджменті (див. doc 5 ). Завдання № 2 Назвіть недоліки ситуаційного підходу.
Причини виникнення і правова природа відносин з відшкодування громадянину шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в системі органів ... Особливості виникнення підстав відповідальності за шкоду, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України, ...
Теорії виникнення юридичної особи……………………..…….………7 1.2. Поняття юридичної особи……………………………………………….9 1.3. Ознаки юридичної особи…………………………………………….…11 РОЗДІЛ 2.... Порядок виникнення і припинення юридичних осіб……………...…20 РОЗДІЛ 3. Правовий статус організацій які не є юридичними особами……….26 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...
Теорії виникнення юридичної осо би……………………..…….………………9 1.2. Поняття юридичної осо би…………………………………………………...…11 1.3. Ознаки юридичної осо би………………………………………………..….….13 РОЗДІЛ 2.... Порядок виникнення і припинення юридичних осіб……………..............…22 РОЗДІЛ 3. Види юридичних осіб……………………………………………....….28 3.1. Залежно від виконання публічних чи приватних функ ...
Розділ і Загальна характеристика цивільно правових зобов'язань 1.1 Поняття та склад зобов’язання 1.2 Підстави виникнення зобов’язань 1. З.Сисмема цивільних зобов’язань Розділ ii Поняття, принципи та суб’єкти виконання зобов'язань....а відтак вони визначаються підставами виникнення зобов'язання (правочином, договором, адміністративним актом, на яких засновані зобов'язання) і тими нормами, що регламентують зобов'язання певного виду.
...засади формування витрат на місцями виникнення і центрами відповідальності 1.2. Методологія розподілу витрат допоміжних підрозділів 1.3. Суть і практичне значення прямого методу розподілу витрат ...перше, акумулювати по місцях їх виникнення, по друге, відносити на конкретну продукцію. Це досягається на рівні аналітичного обліку. При цьому даються різні визначення об’єкта обліку ...
Передумови виникнення держави і права країн англосаксонського типу……………………………………………………...8 1.1.1. Становлення англійського права 8 1.1.2. Історичні засади виникнення держави і права США 33 ...
Історія виникнення та генезис графічного письма с.5 Розділ ІІ. Етапи розвитку словянської писемності с.10 Висновки с.... Саме мова стала передумовою виникнення колективної праці. Деякі речі можна було пояснити і без мови, але більшість складних дій (наприклад: загінне полювання) потребували конкретної координації, ...
Норманська теорія виникнення Київської Русі Розділ 2. Антинорманізм – теорія походження Київської Русі 2.1. Поява антинорманської теорії виникнення Київської Русі 2.2.
...економіки 1.2 Історичні передумови виникнення та розвитку тіньової економіки 1.3 Специфіка сучасного етапу розвитку тіньової економіки 1.4 Тіньова економіка в Україні, та причини її виникнення 2.
...1.1 Культурно історичні передумови виникнення “сердитих” 1.2 “Сердиті молоді люди” як літературне явище. Спільне і відмінне у представників “сердитих”, тенденції розвитку, новаторство 1.3 “...ознайомилися з культурно політичними передумовами виникнення течії “сердитих”. Ми дійшли висновку, що “сердиті” не склали організованої літературної школи, проте їхні драматичні твори мають ряд спільних типологічно ...
Підстави виникнення застави....................................7 1.2. Види застав..........................................................................................................12 1.3. Предмет застави. Користування та розпорядження предметом застави.......26 Розділ 2.... Договір застави як головна підстава виникнення зобов’язальних правовідносин............................................................................................................40 Висновки....
Виникнення грошей. 2.1. Теоретичні концепції виникнення і суті грошей 2.2. Становлення та еволюція грошей Розділ 3.
...небезпеки – види, характерні ознаки, причини виникнення 3. Небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, їх характеристика, класифікація і критерії оцінки 4. Евристичні правила аналізу небезпек та суб’єктивні фактори ...
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.