Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2591 за запитом виникнення

Бюджетний дефіцит, причини його виникнення в Україні, методи оптимізації 16. Контроль за виконанням державного бюджету 26. Принципи та форми фінансової підтримки підприємств 36.
Передумови виникнення паблік рилейшнз та історія станов¬лення його як сфери діяльності 2. Паблік рилейшнз у системі управління ринковою діяльністю підприємства 3.
Причини виникнення психоневрологічних хвороб 1.2. Роль сім'ї у розвитку психоневрологічних захворювань 1.3. Вплив сну на розвиток психоневрологічних захворювань 1....
Виникнення гончарства 1.2. Технологічний процес Розділ 2. Технологічні підвиди кераміки Розділ 3. Вибір теми кваліфікаційної роботи Розділ 4.
Сутність та причини виникнення ризику 2.Особливості оцінки та класифікація ризику 3.Методологічні підходи адекватного визначення міри економічного ризику Література
Суб’єктивні особові умови виникнення конфлікту. Структура особи: різні підходи, стереотипи поведінки 27. Професійна функціональна орієнтація на основі соціотипів. Розстановка кадрів на основі соціальної значимості ...
Поняття та особливості виникнення та загальна характеристика мусульманського права. 2. Джерела мусульманського права. 3. Особливості структури мусульманського права. 4. Мусульманське право у сучасному світі.
Історія виникнення речевих прав і розвиток речевих прав ……………….4 II. Поняття,ознаки та види прав на чужі речі………………………………...12 III.
Виникнення порівняльної педагогіки та її початкові теоретико методологічні концепції 1.1 Загальні зауваження 1.2 Батьки засновники порівняльної педагогіки 1.3 ...
Поняття та передумови виникнення приватного акціонерного товариства 3. Права та обов’язки акціонерів приватного акціонерного товариства 4. Порядок управління приватним акціонерним товариством 5.
Історія виникнення арт терапії 2. Теорія арт терапії 3. Суть, підходи, цілі арт терапії ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Назвіть основні причини виникнення політики як самостійного виду людської діяльності ........... 3 2. Охарактеризуйте основні типи держав .................................................... 7 3. Розкрийте сутність та цілі міжнародної політики ..................................
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ, ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ 1.1. Поняття, природа, типи трудових конфліктів 1.2. Різновиди соціально трудових конфліктів, їх причини та функції ...
Історія виникнення класичної теорії макроекономічної рівноваги 1.1. Зародження класичної теорії макроекономічної рівноваги 1.2. Представник класичної теорії Адам Сміт Розділ 2.
Економічна сутність та передумови виникнення сталого економічного розвитку 2. Фінансові механізми сталого економічного розвитку 3. Аналіз показників рівня матеріального стану 4.
Історичні передумови виникнення, становлення та розвитку економічної теорї 1.1. Становлення економічної теорії як науки 1.2. Функціонування економічної теорії на сучасному етапі ...
Причини виникнення соціоекології 3. Історія розвитку соціальної екології 4. Соціоекологія в Україні 5. Предмет соціальної екології 6. Методи 7.
Поняття маркетингу, його сутність, історія виникнення та розвитку 2. Характеристика маркетингового середовища та схема моделі системи маркетингу 3. Поняття маркетингового дослідження та характеристика його схеми 4.
...Поняття маркетингу, його сутність, історія виникнення та розвитку 1.2 Поняття та характеристика концепції удосконалення виробництва 1.4 Поняття та характеристика концепції інтенсифікації комерційних зусиль 2....
Виникнення та розвиток одиниць 3. Еталон одиниці температури – кельвіна 4. Похибка методу виміру 5. Метод компенсації 6. Оцінка середньоквадратичного відхилення 7.
Причини виникнення глобальних проблем 3. Соціально економічні фактори глобалізації 4. Шляхи вирішення сучасних глобальних проблем ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МОНОПОЛІЙ І КОНКУРЕНЦІЇ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 4 2. ОСНОВНІ ФОРМИ, ВИДИ ТА ТИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОНОПОЛІЙ.
...підприємства: його характеристика та механізм виникнення 2. Практичні завдання Задача На основі вхідної фінансової інформації спрогнозуйте ймовірність банкрутства підприємства із застосуванням різних моделей прогнозування.
Розкрийте поняття і причини виникнення валютного ризику Список використаної літератури
Виникнення адвокатської діяльності………………………………....…11 1.1. Адвокатура в найдавніші часи історії людства………………………………...…11 1.2. Адвокатська діяльність в Стародавній Греції…………………………………….
Історія виникнення конфлікту 2. Переростання кризи в «війну на Балканах», участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Балканах 3.
З історії виникнення та поширення наркоманії 3. Умови, що можуть сприяти наркотизму неповнолітніх 4. Особливості педагогічної профілактики наркоманії учнів Висновок Список використаної літератури
Історичні аспекти виникнення та існування греків в місті Ніжині 1.1. Початок заселення Ніжина греками 1.2. Ніжинське грецьке братство Розділ 2.
Виникнення політичної економії та її основних напрямів 1.2. Розвиток політичної економії РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 2.1.
...прогалини у праві, причини їх виникнення 2. Шляхи усунення і подолання прогалин у праві Висновок Список використаної літератури
Проаналізуйте підстави виникнення авторського права …………………….. 3 2. Знайти в Цивільному кодексі України та Законі України «Про авторське право і суміжні права» і порівняти ...
Виникнення та еволюція вітчизняної філософії …………………………… 6 3. Видатні вітчизняні філософи. Г. Сковорода ……………………………….. 10 Висновки ………………………………………………………………………... 17 Література ………………………………………………………………………. 18
ВИНИКНЕННЯ КНИГОДРУКАРСТВА 3. КНИГОДРУКУВАННЯ В РОСІЇ 3. ПЕРШОДРУКАР ІВАН ФЕДОРОВ 4. КНИГОДРУКАРСТВО В УКРАЇНІ 5. ВІДМІННЕ І СХОЖЕ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ І ...
Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.2. Ознаки правової держави Розділ 2. Влада в правовій державі та захист особистості ...
Причини виникнення психоневрологічних хвороб 1.2. Роль сім'ї у розвитку психоневрологічних захворювань 1.3. Вплив сну на розвиток психоневрологічних захворювань 1....
Історичні передумови виникнення, становлення та розвитку економічної теорї 1.1. Становлення економічної теорії як науки 1.2. Функціонування економічної теорії на сучасному етапі ...
Економічна сутність та передумови виникнення сталого економічного розвитку 2. Фінансові механізми сталого економічного розвитку 3. Аналіз показників рівня матеріального стану 4.
Підстави виникнення та припинення володіння. 3. Договір купівлі продажу. 4. Дайте визначення заповіту. 5. Прокласифікуйте за всіма підставами договір схову. 6. Задача.
Історія виникнення та розвитку 3. Види та форми франчайзингу 4. Договір франчайзингу: 4.1. Предмет угоди ; 4.2.
Проблема виникнення та становлення вітчизняного аудиту 2. Перспективи розвитку аудиту в Україні 3. Методика проведення аудиту звітності та податкового обліку Тема 2.
Наукові дослідження виникнення та розвитку інституту омбудсмана в різних країнах світу 2. Нормативно правове регулювання організації діяльності та повноваження уповноваженого Верховної Ради України ...
...підприємства: його характеристика та механізм виникнення 2. Практичне завдання На основі вхідної фінансової інформації спрогнозуйте ймовірність банкрутства підприємства із застосуванням різних моделей прогнозування.
Історія виникнення та сутність маркетингу. 2. Основні маркетингові категорії. 3. Основні принципи, цілі, функції та суб’єкти маркетингу. 4. Еволюція концепцій маркетингу.
Виникнення морської держави Карфагена 5 2. Організація держави Карфагена 9 2.1 Населення 9 2.2 Управління 11 2.3 Господарство ...
Підстави виникнення та припинення права власності 3. Поняття та засоби захисту права власності ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Історія виникнення податку…………………………………….3 2. Правове регулювання непрямих податків з юридичних та фізичних осіб………………………………………………………….5 3. Висновок………………………………………………………………….27 4. Список використаної літератури……………………………………….
Виникнення та розвиток дозвілля 1.2. Структура дозвіллєвої діяльності 1.3. Загальні особливості дозвіллєвої діяльності в античному світі РОЗДІЛ 2.
Історія виникнення та розвитку професії вчителя 3. Вчитель сучасної школи та його професійна діяльність 4. Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності Висновок ...
5 1.1 Виникнення терміну «менталітет» .......................................................5 1.2 Поняття та сутність правового менталітету.........................................6 1.2 Структура та функції правового менталітету.....................................12 ІІ.
Виникнення, суть і функції грошей. Історія розвитку грошового обігу в Україні 1.2. Теорії грошей. Закони грошового обігу та методи його ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.