Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3613 за запитом випадку.

...фактори, які серйозно в даному випадку впливають на ефективність організації Question 7 Ситуаційний підхід визнає такі основних обмеження: a. технологічне, людське та обмеження в постановці задачі ...Метод Дельфі використовується в тих випадках, коли: a. збір групи не можливий та й сама методика не дозволяє членам групи зустрічатися та обмінюватися думками з приводу ...
В нашому випадку, у підприємства з’явилося більше свободи маневрувати мобільними коштами. Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію задовільної фінансової ...обладнання ( ) в обох розглянутих нами випадках має різні значення. У випадку придбання обладнання за допомогою банківського кредиту, це величина залишкової (ліквідаційної) вартості обладнання тоді, коли підприємство ...
...застави 4.11.6 У випадку виникнення будь яких спорів та пред'явлення претензій щодо законності використання земельної ділянки для будівництва Об'єкту інвестування 4.12 ...та можливостями 8.3 У випадку припинення Сторін даного Договору відповідні права та обов'язки покладаються на правонаступників 8.4 Інвестор має право залучати третіх осіб ...
...заяву на страхування врожаю на випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: а) сильних морозів; б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних ... Страхових випадків не було. Середня врожайність 360 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на наступний рік на таку саму площу ...
В яких випадках обов’язковим є колегіальний розгляд справ: а) в суді першої інстанції; б) при перегляді рішень в апеляційному порядку; в) при ...строк розгляду претензії, в тих випадках, коли обов’язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством виготовлювачем, претензії, пов’язані ...
Найменування показників Страхові випадки Пожежа Аварія ПДТЛ Стихійні лиха Кількість договорів 350 580 610 220 Кількість страхових випадків 12 16 24 11 Середня страхова ...
...посівів озимої пшениці до страхового випадку становила 320 га; – превентивні заходи були проведені на площах 70 та 90 га. На першій площі озима пшениця повністю загинула ...при страхуванні громадян від нещасних випадків можуть бути такі: а) смерть застрахованого з будь якої причини (крім самогубства); б) смерть застрахованого лише від нещасного випадку; в) ...
...з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3, Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2, Розрахунки зі страхування від нещасних випадків 1, Розрахунки по оплаті ...
...з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,54 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,25 Розрахунки зі страхування від нещасних випадків 1,15 ...
має місце в 40 випадках; – прибуток 20 млн. грн. має місце в 20 випадках; – прибуток 25 млн. грн. має місце в 15 випадках.
На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як стаж та вік водія, пора року та доби, колір транс¬портного засобу?... На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлу¬атації, наявність протиугонних пристроїв, місце зберігання транс¬портного засобу?
...суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань? Тема 2. Основи виробничої санітарії і гігієни праці Контрольні питання до теми 2 1.... Назвіть основні випадки ураження електричним струмом Тема 4. Основи безпеки праці на підприємствах і в організаціях Контрольні питання до теми 4 1.
...з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,63 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,16 Розрахунки зі страхування від нещасних випадків 1,15 ...
...з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,53 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,26 Розрахунки зі страхування від нещасних випадків 1,15 ...
...з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,6 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,19 Розрахунки зі страхування від нещасних випадків 1,15 ...
...з фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності 3,52 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 2,27 Розрахунки зі страхування від нещасних випадків 1,15 ...
...такі дані: – вірогідність настання страхового випадку – 0,05; – середня страхова сума – 130 тис. грн.; – середнє страхове відшкодування – 90 тис. грн.; – кількість укладених договорів страхування – 1000; – встановлена гарантія ...виплат, якщо сталися такі страхові випадки: 2 водія загинуло в дорожньо транспортній пригоді, а 3 отримали інвалідність II групи, 8 осіб були визнані непрацездатними, з них ...
Навіть у випадку оптимальних рішень, що стосуються, наприклад, керування діяльністю фірми, при проведенні натурних експериментів важко зберегти сталість факторів і умов, що впливають ... Іноді причинами змін можуть виявитися випадкові збурювання, чи так званий «шум». Тому не можна занадто довіряти оцінкам економічних рішень, отриманим на основі даних про розвиток системи ...
...Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві.
Навіть у випадку оптимальних рішень, що стосуються, наприклад, керування діяльністю фірми, при проведенні натурних експериментів важко зберегти сталість факторів і умов, що впливають ... Іноді причинами змін можуть виявитися випадкові збурювання, чи так званий «шум». Тому не можна занадто довіряти оцінкам економічних рішень, отриманим на основі даних про розвиток системи ...
Якщо про страховий випадок заявлено, але розмір збитку невизначений, то резерв заявлених, але не виплачених збитків: а) не формується; б) не формується лише за ...життя; г) страхуванням від нещасних випадків. 24. Найскладнішим при визначенні фінансових результатів діяльності страховика є визначення прибутку: а) від страхової діяльності; б) від інвестиційної діяльності; в) ...
...нагляд у сфері страхування на випадок безробіття 2. Порядок визначення страхового стажу та обчислення заробітної плати для призначення пенсій 3. Задача Посадова особа підприємства несвоєчасно повідомила ...Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про нещасні випадки, що стались, а також несвоєчасно подала звітність про сплату страхових внесків.
Страхування від нещасного випадку До страхових випадків відносяться: смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку, травмуван¬ня застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
Метод Лобачевського для випадку різних за абсолютною величиною дійсних коренівBR> 4.2. Метод Лобачевського для випадку комплексних коренівBR> 4.3.
...угоди (перша фірма страхується на випадок пожежі) в разі настання страхового випадку страхова компанія здійснює виплату в розмірі $10000, якщо страховий випадок не наступить – прибутки страхової ...
На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як стаж та вік водія, пора року та доби, колір транс¬портного засобу?... На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлу¬атації, наявність протиугонних пристроїв, місце зберігання транс¬портного засобу?
...забезпечення 4) Страхування від нещасного випадку 5) Страхування інвестицій 6) Страхування кредитів 7) Страхування відповідальності 8) Страхування вантажів та багажу Тест № 29 Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування життя?
...заяву на страхування врожаю на випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: а) сильних морозів; б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних ... Страхових випадків не було. Середня врожайність 360 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на наступний рік на таку саму площу ...
...заяву на страхування врожаю на випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: а) сильних морозів; б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних ... Страхових випадків не було. Середня врожайність 360 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на наступний рік на таку саму площу ...
В яких випадках проводиться переогляд транспортних засобів? 9. Які товари, предмети заборонено до вивезення з України? 10. Який документ складається при здійсненні особистого ... В яких випадках дозволяється громадянам вивозити особисті нагороди? 37. При якій митній вартості зарубіжних видань митні збо¬ри не сплачуються? 38.
...виплат, якщо сталися такі страхові випадки: 2 водія загинуло в дорожньо транспортній пригоді, а 3 отримали інвалідність ІІ групи, 8 осіб були визнані непрацездатними, з них ...в законну силу, відбувся страховий випадок, за яким виплачена сума відшкодування склала 96000 грн. Дайте відповіді на такі запитання: 1) хто виступає в якості суб’єктів ...
br />br /> Законодавець, регламентуючи випадки обов'язкового проведення експертизи, вказує, що вона проводиться для визначення психічного стану підозрюваного (звинуваченого), коли виникає сумнів у їх осудності ...стану свідка чи потерпілого у випадках, коли виникає сумнів у їх здатності правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати щодо них правдиві свідчення.
...між ким виникли у даному випадку? Що є об’єктом вказаних відносин? Назвіть компетенцію органу праці та соціального захисту у сфері соціального забезпечення. 2.... Хто у даному випадку виступає суб’єктом права на допомогу і на пенсію? Які органи призначають допомогу на поховання і пенсію в разі втрати ...
а) Випадкові події б) збитки, завдані через випадкові події; в) додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подія; г) імовірність настання випадкових подій; д) ...
...обладнання ( ) в обох розглянутих нами випадках має різні значення. У випадку придбання обладнання за допомогою банківського кредиту, це величина залишкової (ліквідаційної) вартості обладнання тоді, коли підприємство ...
...ТЕМИ 2 Question 1 Вкажіть випадки введення залишків по рахунках в програму: a. не вводять b. при переході із паперової форми обліку на автоматизовану c....Счет затрат» не заповнюється у випадку: a. коли значення константи використовувати для обліку витрат рахунки класу 9 b. коли значення константи використовувати для обліку витрат рахунки ...
2,1 % страх, на випадок безробіття 84,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 40,80 грн. Разом 1520,80 адміністрації: 32 % на пенсійне ...
на випадок безробіття 84,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 40,80 грн. Разом 1520,80 адміністрації: 32 % на пенсійне ...
на випадок безробіття 84,00 грн. 1,02 % страхування від нещасного випадку 40,80 грн. Разом 1520,80 адміністрації: 32 % на пенсійне ...
В яких випадках призначається примусова санація страховика: а) невиконання страховиком зобов’язань перед страхувальниками протягом трьох місяців; б) недосягнення страховиком визначеного законом розміру ...статутного фонду; в) настання інших випадків, визначених чинним законодавством; г) усе правильно. 17. Попередня стадія здійснення державного нагляду за страховою діяльністю страховиків: а) на якій нагляд ...
...квартира з усіма вигодами, вимога, випадок, виправний характер, виправна колонія, витрата, вісімдесят, вказівки, водночас, господарський розрахунок, господарський син, громадянин, дозвільний час, дозвільний документ, беруть участь лише ... У своїй практиці спостерігала багато випадків перекручення думки, часто кумедного. Ось 2 приклади з робіт моїх студентів: Закінчуючи 11 ий клас школи, батько порадив мені вступати ...
На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як стаж та вік водія, пора року та доби, колір транс¬портного засобу?... На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлу¬атації, наявність протиугонних пристроїв, місце зберігання транс¬портного засобу?
Хто в даному випадку буде відповідати за дії дитини? Задача №324 До Вас звернувся громадянин Сахін О.О. з проханням надати консультацію з такого ... Чи можливо в цьому випадку здійснення самозахисту цивільних прав? Задача №325 Комаров зняв квартиру, що належить на праві приватної власності Сурмі, строком на 1 рік.
...заяву на страхування врожаю на випадок загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур унаслідок: а) сильних морозів; б) хвороби рослин; в) граду; г) пошкодження гризунами; д) внесення неякісних ... Страхових випадків не було. Середня врожайність 360 ц/га. Страхувальник виявив намір укласти страхову угоду на наступний рік на таку саму площу ...
...без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі»; д) «поставка до кордону». 3. Які з умов застережень є відмінними для застережень типу «А» «В», «С»?... Наявність страхового випадку при транспортуванні вантажів морським судном підтверджується: а) морським протестом; б) випискою з судового журналу; в) актами, що свідчать про причини ...
...ознаками, право власності в цьому випадку належить СП, на якому і лежить ризик випадкової загибелі. СП позов не визнало, бо вважало себе не винним в загибелі ... Яке правове значення випадку за договором купівлі продажу? Завдання 22 Годун 20 вересня купив у магазині «Денді ЛТД» спортивний костюм і кросівки, які в ...
Страхові випадки. Виключення із страхових випадків 4. Порядок укладання договору страхування 5. Порядок визначення страхових сум 6.
...необхідно виконати на прикладі страхового випадку: Апендицит: a. Катаральний апендицит – стаціонар (7 днів). b. Флегмонозний апендицит – стаціонар (10 днів). c. Гангренозний апендицит з перитонітом – стаціонар (14 ...Консультація висококваліфікованих спеціалістів у важких випадках (2 спеціалісти) 200 400 550 Репатріація на автомобілі з лікарем та нашим спеціалістом (за добу) 300 550 600 Провести порівняльний ...
...необхідно виконати на прикладі страхового випадку: Захворювання грипом: a. Неускладнений грип – амбулаторно (7 днів). b. Грип, ускладнений бронхітом – амбулаторно (14 днів). c....Консультація висококваліфікованих спеціалістів у важких випадках (2 спеціалісти) 200 400 550 Репатріація на автомобілі з лікарем та нашим спеціалістом (за добу) 300 550 600 Провести порівняльний ...
...внески на соціальне страхування на випадок безробіття від оплати праці 6. Нараховано внески на соціальне страхування на випадок безробіття від оплати праці 7.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.